Přejít k hlavnímu obsahu
  1. Úvod
  2. Pojištěnci
  3. Registrace novorozence

Registrace novorozence

Narození dítěte je jeho zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník povinen zdravotní pojišťovně oznámit, a to nejlépe prostřednictvím online formuláře přihlášky, popřípadě vyplněním tiskopisu Přihláška a evidenční list pojištěnce. Po řádném dokončení registrace je automaticky odeslán průkaz pojištěnce (Evropský průkaz zdravotního pojištění). Zásilka s průkazem je adresována matce dítěte, pakliže jsou údaje o adrese shodné.

V případě, že ZP MV ČR eviduje u matky a dítěte rozdílné adresní údaje, bude zákonný zástupce kontaktován s žádostí o upřesnění.

Novorozenému dítěti není možné zvolit libovolnou zdravotní pojišťovnu, ale novorozence je třeba přihlásit v zásadě do osmi dnů ode dne narození k té zdravotní pojišťovně, u které byla pojištěna matka dítěte v den jeho narození. V případě, že matka dítěte není účastna systému veřejného zdravotního pojištění v ČR dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, hlásí se narození dítěte zdravotní pojišťovně, u které byl pojištěn otec dítěte v den jeho narození. Účast osob, včetně novorozených dětí, v systému veřejného zdravotního pojištění vychází striktně z druhu jejich pobytu na území ČR, resp. z možnosti aplikace evropských koordinačních předpisů. V případě, že novorozené dítě není občanem České republiky s trvalým pobytem, je nutné více posuzovat možnost jeho účasti ve veřejném zdravotním systému. V takovém případě je třeba, aby zákonní zástupci kontaktovali libovolné klientské centrum ZP MV ČR a ověřili si možnost registrace dítěte a náležitosti potřebných dokladů.

On-line přihláškaVyplnění PDF zaslání poštou Sjednání v klientském centru

Dokumenty ke stažení

Aktuality

Aby vám neutekla žádná naše akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211