Úvodní strana

Přihláška
Pojištěnce

Zobrazit obsah sekce

Obsah sekce

sekce
Pojištěnci

Cestovní pojištění pro studenty zdarma

Na níže uvedeném odkazu naleznete otázky a odpovědi pro komunikaci s klienty na téma Koronavirus a cestovní pojištění ERGO:

https://ergo.cz/p/casto-kladene-dotazy/koronavirus/

Výhody cestovního pojištění

 • Neomezená výše pojistného plnění na krytí léčebných výloh v Evropě (včetně zemí Egypt, Kypr, Maroko, Tunisko a Turecko),
 • neomezené hrazení nákladů na převoz postiženého do ČR či repatriaci,
 • hrazení nákladů doprovázející osoby do 75 000 Kč,
 • bezúročná půjčka v případě finanční nouze až do 30 000 Kč (v případě krádeže, loupeže či ztráty finančních prostředků),
 • proplacení nákladů na vydání nového cestovního dokladu do výše 1 250 Kč (v případě odcizení, ztráty nebo zničení cestovního dokladu),
 • pojištění trvalých následků úrazů a smrti v důsledku úrazu ve veřejném dopravním prostředku až do výše 250 000 Kč,
 • pojištění mnoha sportů bez nutnosti navýšení základní sazby pojištění (vč. sportů lyžování a snowboard po vyznačených trasách, vysokohorská turistika bez horolezeckého náčiní do 3500 m n.m., windsurfing aj.).

Podrobné informace naleznete ve Všeobecných pojistných podmínkách pro cestovní pojištění

 

Kdo může benefit využít

 • klient ZP 211 ve věku 15 – 26 let,
 • musí prokázat studium (např. studentským průkazem nebo aktuálním potvrzením o studiu),

Na co je možné benefit využít

Při studijním pobytu v zahraničí

 • Cestovní pojištění E Trip
 • pojištění léčebných výloh a aktivní asistence s platností pro geografické území Evropy (včetně zemí Egypt, Kypr, Maroko, Tunisko a Turecko)
 • každý klient z cílové skupiny má nárok čerpat benefit 1x za rok
 • maximální doba čerpání 180 dnů (jinak dle délky studijního pobytu)
 • nutno prokázat dokladem o studijním pobytu (místo a účel studijního pobytu, stáže apod., např. v rámci programu Socrates, Erasmus, potvrzení vysílající univerzity apod.)
 • možnost případného sjednání připojištění (např. připojištění úrazu, ztráty zavazadel, odpovědnosti, nebo příplatek na rizikové sporty, pojištění na delší dobu nežli 180 dnů), které si pojištěnec uhradí z vlastních prostředků
 • produkt lze sjednat pouze s osobní účastí klienta (zákonného zástupce) na pracovištích ZP 211

 

Při krátkodobých cestách během roku

 • Cestovní pojištění E Trip
 • možnost opakovaného sjednání cestovního pojištění v průběhu roku
 • pojištění léčebných výloh a aktivní asistence s platností pro geografické území Evropy (včetně zemí Egypt, Kypr, Maroko, Tunisko a Turecko)
 • maximální celková doba čerpání 60 dnů
 • možnost případného sjednání připojištění (např. připojištění úrazu, ztráty zavazadel, odpovědnosti, nebo příplatek na rizikové sporty, pojištění na delší dobu nežli 60 dnů), které si pojištěnec uhradí z vlastních prostředků
 • produkt lze sjednat pouze s osobní účastí klienta (zákonného zástupce) na pracovištích ZP 211

V rámci kalendářního roku je možné zvolit si pouze jednu z nabízených možností pro studenty (studijní pobyt nebo opakované krátkodobé cesty).

Smlouvu cestovního pojištění pro studenty zdarma lze sjednat pouze jednotlivě.

Informace

Registrace nového pojištěnce

Aktuality

Naše pracoviště

Naše pracoviště jsou po celé ČR. Vyberte si to, které je vám nejblíže

Akční nabídky

Bonusy

Program pro těhotné a ženy po porodu

Využijte příspěvek na vitamíny, ultrazvukové vyšetření, laktační poradkyni a mnohé další