Úvodní strana

Přihláška
Pojištěnce

Zobrazit obsah sekce

Obsah sekce

sekce
Pojištěnci

Pojištění pobytu v nemocnici

U ZP 211 si klienti mohou sjednat pojištění denních dávek za každý den pobytu v nemocnici, pokud dojde k hospitalizaci na území ČR z důvodu úrazu nebo z důvodu úrazu či nemoci (širší varianta pojištění, viz ceník pojistného). Pojištění lze sjednat ve výši 60,- až 1000,- Kč za každý den strávený v nemocnici.

 • Pojištění si mohou sjednat klienti od 3 do 55 let (55. rokem věku pojištění končí).
 • Pojistné plnění se hradí od 1. dne pobytu v nemocnici (nutno strávit v nemocnici alespoň jednu noc).
 • Pojištění se sjednává na dobu neurčitou.
 • Pojištění se sjednává s čekací dobou 3 měsíce (v případě těhotenství 9 měsíců, neurčí-li lékař jinak).
 • Platba pojistného pouze 1x ročně.
 • Pojištění lze uzavřít pouze přímo na pobočkách ZP 211.

 

Bonus pro klienty ZP 211

Zdarma pojištění záchranných nákladů v souvislosti s hospitalizací. Jedná se například o náklady na převoz do nejbližší nemocnice, pátrání po zraněné osobě (například úhrada za benzin, případně vyčištění vozidla apod.). Limit pojistného plnění pro záchranné náklady činí 10násobek sjednané denní dávky.

 • Pojištění si mohou sjednat klienti od 3 do 55 let (55. rokem veku pojištění končí).
 • Pojistné plnění se hradí od 1. dne pobytu v nemocnici (nutno strávit v nemocnici alespoň jednu noc).
 • Pojištění se sjednává na dobu neurčitou.
 • Pojištění se sjednává s čekací dobou 3 měsíce (v případě těhotenství 9 měsíců, neurčí-li lékař jinak).
 • Platba pojistného pouze 1x ročně.
 • Pojištění lze uzavřít pouze přímo na pobočkách ZP 211.

 

Ceník pojistného denních dávek při pobytu v nemocnici (roční pojistné):

Výše denní dávky

Hospitalizace z důvodu úrazu

Hospitalizace všeobecná

 

Věk 3 – 55 let

Věk 3-49 let

Věk 50-55 let

60

99

299

399

100

150

450

660

200

250

900

1 320

300

350

1 350

1 980

1 000

1 150

4 500

6 600

 

Pojištění denních dávek při pobytu v nemocnici je poskytováno ve spolupráci s Ergo pojišťovna, a.s.

Informace

Registrace nového pojištěnce

Aktuality

Naše pracoviště

Naše pracoviště jsou po celé ČR. Vyberte si to, které je vám nejblíže

Akční nabídky

Bonusy

Připravili jsme pro vás "Program na podporu zdravého životního stylu"

Třeba příspěvek na lyžařský výcvik