Přejít k hlavnímu obsahu

Zdravotní pojištění cizinců - WELCOME

Cizinci, kteří pobývají v ČR, musí mít dle podmínek zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, mimo jiné sjednáno zdravotní pojištění. Někteří tuto podmínku splňují tím, že se stanou pojištěnci systému veřejného zdravotního pojištění a jsou pojištěni ze zákona u některé ze zdravotních pojišťoven. Ti, kteří do veřejného zdravotního pojištění nemohou být zahrnuti (nesplňují zákonné podmínky pro účast ve veřejném zdravotním pojištění), musí mít uzavřeno komerční zdravotní pojištění pro cizince, které je nyní možné sjednat také přímo na pracovištích ZP MV ČR nebo ihned z domova ONLINE

Jedná se o pojištění Ergo pojišťovna, a.s., které splňuje podmínky zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR. Komerční zdravotní pojištění cizinců:

 • Platí na území ČR a Schengenského prostoru
 • Vztahuje se na prokazatelné léčebné náklady v ČR nebo v rámci Schengenského prostoru a dále na náklady spojené s převozem pojištěného nebo jeho ostatků do státu, jehož cestovní doklad vlastní
 • Nevztahuje se na stát, jehož je osoba státním příslušníkem a dále na stát, kde je osoba pojištěna ve veřejném zdravotním pojištění
 • Lze sjednat v několika variantách dle druhu pobytu na území ČR

Rozsah pojištění WELCOME dle tarifů:

Komplexní zdravotní péče

Welcome Komplex

 • Splňuje podmínky zákona č. 326/1999 Sb. zdravotního pojištění cizinců pobývajících na území ČR déle než 90 dní (dle druhu povolení k pobytu)
 • Pojištění v rozsahu „komplexní zdravotní péče“ včetně těhotenství, stomatologického ošetření a preventivní a dispenzární péče - jedná se o obdobu veřejného zdravotního pojištění, ale s výlukami a limity pojistného plnění
 • Zahrnuje těhotenství, porod a následnou poporodní péči pojištěné osoby, ovšem s čekací dobou na těhotenství v délce 3 měsíce a na porod v délce 8 měsíců
 • Zahrnuje pojištění zdravotního ošetření příčin, které vznikly po počátku pojištění
 • Lze sjednat minimálně na 4 měsíce

Welcome Baby

 • Zdravotní pojištění v rozsahu „komplexní zdravotní péče"
 • Limit pojistného plnění na jednu pojistnou událost 80.000 Euro
 • Pojištění v tomto rozsahu se sjednává za účelem pojištění těhotenství, porodu, následné poporodní péče pojištěné osoby a lékařské péče o novorozence do 1 měsíce věku, bez čekací doby, tedy platné od prvního dne sjednání pojištění
 • Pro všechny nově narozené děti pojištěné osoby se sjednává limit pojistného plnění 300 000 Kč - nepřetržitá poporodní hospitalizace, jedna preventivní prohlídka u praktického lékaře po propuštění z porodnice a povinná očkování do maximálního limitu 1.000 Kč.
 • Minimální doba pojištění je 12 měsíců

Welcome Dítě +

 • Zdravotní pojištění v rozsahu „komplexní zdravotní péče" pro děti ve věku 0-5 let
 • Limit pojistného plnění na jednu pojistnou událost 80.000 Euro
 • Pojištění se na rozdíl od předchozích tarifů vztahuje na veškeré preventivní prohlídky včetně očkování u praktického lékaře a stomatologa v rozsahu shodném s veřejným zdravotním pojištění občanů ČR
 • Minimální doba pojištění je 12 měsíců 

Nutná a neodkladná zdravotní péče

Welcome Standard

 • Pro klienty, kteří žádají o vízum k pobytu do 90 dnů
 • Pojištění v rozsahu „nutné a neodkladné zdravotní péče"
 • Ošetření do 5 000 Kč je klient povinen uhradit zdravotnickému zařízení přímo, následně může požádat o refundaci nákladů přímo pojišťovnu na základě předložení lékařských zpráv a dokladů o zaplacení
 • Lze sjednat minimálně na dobu 1 měsíce

Welcome Plus

 • Pro klienty, kteří žádají o vízum k pobytu do 90 dnů
 • Pojištění v rozsahu „nutné a neodkladné zdravotní péče" s rozšířenou pojistnou ochranou s výjimkou těhotenství, preventivní péče a dispenzární péče
 • Lze sjednat minimálně na dobu 1 měsíce

Limity pojistného plnění dle tarifu pojištění

  Komplexní zdravotní pojištění Nutná a neodkladná péče
Tarif Welcome Komplex Baby Dítě + Standard Plus
Celkový limit na
pojistnou událost
80.000 EUR 80.000 EUR 80.000 EUR 60.000 EUR 80.000 EUR
Lékařský převoz 80.000 EUR 80.000 EUR 80.000 EUR 60.000 EUR 80.000 EUR
Repatriace tělesných ostatků 80.000 EUR 80.000 EUR 80.000 EUR 60.000 EUR 80.000 EUR
Zubní ošetření - úraz 6.000 Kč 6.000 Kč 6.000 Kč 6.000 Kč 6.000 Kč
Ostatní stomatologie 6.000 Kč 6.000 Kč 6.000 Kč ne 6.000 Kč
Ambulantně předepsané léky ano ano ano ne ano
Ošetření onemocnění léčitelných 
volně prodejnými léky
ano ano ano ne ano
Těhotenství, komplikace
v těhotenství, porod
ano1 ano ne ne ne2
Péče o novorozence ne 300.000 ne ne ne
Asistenční služby ano ano ano ano3 ano
Preventivní péče, očkování ano4 ano4 ano5 ne ne
Dispenzární péče ano ano ano ne ne

1) na těhotenství a porod se vztahují čekací doby v délce 3 a 8 měsíců,
2) neplatí pro případ akutního ohrožení života,
3) pouze v případě ošetření, jehož cena přesáhne 5.000 Kč,
4) do limitu dle článku 10, odst. 6 VPP,
5) v rozsahu shodném s veřejným zdravotním pojištěním v ČR

Ceník pojištění WELCOME / měsíc v Kč

  Dospělý, dítě, student Senior nad 70 let
Welcome Standard 500 1.000
Welcome Plus 700  1.400

Welcome Komplex Dítě, dospělý Student Senior nad 65 let
měsíčně v Kč od 810* od 740* od 3.240*
pojistné na prvních 12 měsíců 12.200 Kč 9.000 Kč 45.000 Kč
Welcome Baby 63.000 Kč/rok    
Welcome Dítě + 16.800 Kč/rok  

*) Skutečná výše pojistného závisí na celkovém počtu měsíců sjednání pojištění. Čím delší doba sjednání pojištění, tím může být výše měsíčního pojistného nižší. Přesnější informace zjistíte na pracovištích ZP MV ČR, nebo v on-line kalkulaci.

Aktuality

Aby vám neutekla žádná naše slevová akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211