Úvodní strana

Přihláška
Pojištěnce

Zobrazit obsah sekce

Obsah sekce

sekce
Pojištěnci

Léčebně ozdravné pobyty

Pro naše dětské pojištěnce ve věku od 4 do 14 let, jsme připravili dvou týdenní pobyt, v jedinečném prostředí Vysokých Tater a to pokud Vaše dítě trpí na chronické onemocnění dýchacích cest.

 

 aktualita : 13. dubna 2018


  ZP MV ČR rozeslala emailem Závazné přihlášky všem rodičům vybraným dětí.
Děti, které dosud Závaznou přihlášku neobdržely, zůstávají na pozici "náhradník" a mohou být ještě zařazeny dodatečně.

Veškeré organizační záležitosti, včetně požadavků "samoplátců" již řeší CK, a to na nově zřízených stránkách.


Velmi doporučujeme uvést hotel a termín uvedený na Závazné přihlášce.

 

Proč jsou pro děti nejvhodnější Vysoké Tatry?

Štrbské Pleso se nachází nad vrstvou prachové a smogové zóny, takže vzduch je téměř bez baktérií a alergenů. K ozdravnému účinku přispívá i vysoká intenzita slunečního svitu a vyšší vlhkost.

Pobyt je určen pro děti, pojištěnce ZP MV ČR, které jsou dispenzarizovány na specializovaném pracovišti s chronickým onemocněním dýchacích cest s diagnózami:

 •  vazomotorická a alergická rýma, J 30
 •  chronická rýma, chronický zánět nosohltanu a hltanu, J 31
 •  chronický zánět vedlejších nosních dutin, J 32
 •  chronický zánět hrtanu, hrtanu a průdušnice, J 37
 •  chronická onemocnění dýchacích cest, J 41, J 42
 •  jiná chronická obstruktivní plicní nemoc, J 44
 •  asthma bronchiale, J 45

Možnost doprovodu

 • děti, které v kalendářním roce 2018 dovršily věk 4–7 let, včetně mají možnost jet v doprovodu jednoho rodiče (není možné prarodiče či třetí osoby),
 • děti, které v roce 2018 dovršily věk 7–14 let, včetně, pojedou bez doprovodu rodiče. V době a místě konání bude zajištěn pedagogický dozor.

Celková cena léčebně ozdravného pobytu, kterou hradí ZP MV ČR je 21 990 Kč. Úhrada ZP MV ČR zahrnuje výdaje na dopravu, ubytování, celodenní stravování, lékařský a pedagogický dozor a cestovní pojištění.

Rodiče dítěte přispívají ZPMVČR částkou 4500 Kč na dítě a částkou 4500 Kč na doprovod (pokud je dospělý registrován u ZP MV ČR). V případě, že doprovod dítěte není pojištěncem ZP MV ČR (kromě vojáků z povolání), hradí si plnou cenu pobytu.

 

  Hotel Toliar nebo hotel FIS, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry

  Pojištění zahrnuje léčebné výlohy, pojištění zavazadel a odpovědnost za škodu

  Celodenní stravování včetně pitného režimu

  Doprovodný program po celou dobu pobytu

  Doprava bude zajištěna vlakem

  Dohled kvalifikovaného lékařského personálu, u starších školních dětí také pedagogický dozor.

              

Jak své dítě přihlásit?

Řádně vyplněnou přihlášku, včetně potvrzení od praktického lékaře pro děti a dorost, zasílejte nejpozději do 31. 3. 2018.

Přihlášky zašlete poštou na adresu Vaší pobočky Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky.

Přihláška na léčebně ozdravný pobyt

Přihláška na léčebně ozdravný pobyt 2018

A jaký bude další postup?

Všechny přijaté přihlášky posuzují a schvalují revizní lékaři pojišťovny. Při rozhodování o zařazení dítěte na léčebně ozdravný pobyt je přihlíženo k závažnosti zdravotního stavu dítěte, doporučení ošetřujícího lékaře, k již dříve absolvovaným ozdravným pobytům apod. 

Rodiče obdrží informaci o rozhodnutí ZPMVČR emailem.  Po schválení léčebně ozdravného pobytu revizními lékaři obdrží žadatelé emailem o informaci o rozhodnutí ZP MV ČR.  V případě kladného vyřízení a výběru dítěte, obdrží i závaznou přihlášku s termínem turnusu a výzvou k úhradě finanční spoluúčasti.

O termínu nástupu na léčebně ozdravný pobyt rozhoduje ZP MV ČR. Vámi preferovaný termín léčebně ozdravného pobytu nemůžeme všem zaručit vzhledem k omezené kapacitě v jednotlivých termínech.

Všechny důležité organizační pokyny potřebné k absolvování pobytu rozesílá nejpozději 14 dní před zahájením turnusu smluvní Cestovní Kancelář.

Upozorňujeme rodiče (zák. zástupce) dítěte na povinnost uhradit stornovací poplatek při zrušení závazně přihlášeného pobytu z jiných důvodů, než zdravotních.

Každé dítě musí mít vlastní cestovní pas s platností minimálně 3 měsíce po návratu nebo platný občanský průkaz.

 

Podrobnější informace rodičům o léčebně ozdravných pobytech podávají zdravotnická oddělení poboček nebo od 1. 3. 2018 - odbor zdravotnický, ředitelství ZP MV ČR .

Kontraindikace pro zařazení na LOP:

 1. všechny kontraindikace platné pro lázeňskou léčebně rehabilitační a ozdravenskou péči,
 2. fotosenzibilita,
 3. vrozené vady omezující pobyt v dětském kolektivu,
 4. mentální retardace,
 5. psychiatrická onemocnění a jejich léčba (autismus, ADHD, Aspergerův syndrom),
 6. neschopnost přizpůsobit se kolektivu,
 7. metabolické vady s nutností dietního stravování,
 8. noční pomočování,
 9. specificky u kožních onemocnění impetigo a mikrobiální ekzémy se známkami akutní exacerbace výsevu,
 10. u onemocnění dýchacího ústrojí bronchiektázie a TBC.

 

Podmínky pro účast rodičů dětí (doprovodů) a stanovení výše příspěvku na LOP

Rodič musí doložit, že je rodičem (např. úřední doklad, jako rodný list, občanský průkaz, pas atd.) nebo mu bylo dítě svěřeno do péče (soudní rozhodnutí).

Dítě a rodič - doprovod, musí být pojištěnci ZP MV ČR. Neplatí pro případy, kdy je rodič-doprovod voják z povolání, což doloží služebním průkazem.

V případě, že jede jako doprovod rodič, který není pojištěnec ZP MV ČR (kromě vojáků z povolání – viz výše), hradí plnou výši ceny LOP.

Rodič plní 24 hodin denně funkci dozoru dospělé osoby a nese za své dítě osobně plnou zodpovědnost dle pobytového řádu. Účast dalších osob je možná pouze po dohodě s poskytovatelem, za tržní cenu hotelu, zcela mimo úhradu ZP MV ČR.

Rodič nemá po dobu konání LOP nárok na „ošetřovné za člena rodiny“, vzhledem k tomu, že se nejedná o zdravotní služby pro akutně nemocné děti.

Věříme, že vy i vaše děti budete s realizací LOP 2018 spokojeni a těšíme se na vás!

Informace

Registrace nového pojištěnce

Aktuality

Naše pracoviště

Naše pracoviště jsou po celé ČR. Vyberte si to, které je vám nejblíže

Akční nabídky

Bonusy

Připravili jsme pro vás celo řadu výhod a nadstandardních benefitů!

Třeba příspěvek na školku v přírodě!

Využijte možnost převodu příspěvku z rodiče na dítě a získejte tak až 1500 Kč na ozdravný pobyt. A k tomu dalších 500 Kč například na očkování.