Úvodní strana

Přihláška
Pojištěnce

Zobrazit obsah sekce

Obsah sekce

sekce
Pojištěnci

Očkování

Pojištěnec, který absolvoval očkování, které není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, může jednou ročně čerpat příspěvek až do max. výše 500 Kč na položky z následujícího výběru:

 1. klíšťová encefalitida
 2. japonská encefalitida
 3. žloutenka typu A, B, AB
 4. meningokok A, B nebo C
 5. hemofilus
 6. pneumokok
 7. chřipka (do 65 let)
 8. černý kašel
 9. rotaviry
 10. tetanus
 11. vzteklina
 12. HPV
 13. pásový opar
 14. břišní tyfus
 15. žlutá zimníce
 16. cholera
 17. nové nebo jiné očkovací látky, nehrazené z veřejného zdravotního pojištění
 18. profylaxe malárie

 

Specifické podmínky:

 1. pro uznání příspěvku je nutno předložit platný očkovací průkaz nebo doklad od lékaře, ve kterém bude uvedena očkovací látka, datum aplikace, podpis a razítko lékaře,
 2. příspěvek se poskytuje současně na nákup a zároveň i na aplikaci,
 3. příspěvek lze čerpat na kteroukoliv dávku,
 4. doklad o nákupu očkovacích látek může být také z roku 2017, ale je předložen současně s dokladem o aplikaci očkovací látky od 1. 1. 2018 do 15. 12. 2018.

Informace

Registrace nového pojištěnce

Aktuality

Naše pracoviště

Naše pracoviště jsou po celé ČR. Vyberte si to, které je vám nejblíže

Akční nabídky

Bonusy

Připravili jsme pro vás "Program na podporu zdravého životního stylu"

Třeba příspěvek na lyžařský výcvik