Úvodní strana

Přihláška
Pojištěnce

Zobrazit obsah sekce

Obsah sekce

sekce
Pojištěnci

Program pro děti

Pojištěnec ve věku do 18 let může čerpat jednou ročně příspěvek až do max. výše 2x500 Kč na položky z následujícího výběru:

 1. monitor  dechu  (včetně  platby  za  půjčení), chůvička, pomůcky pro
  novorozence  a  kojence - váha, teploměr, odsávačka hlenů, polohovací
  polštáře,  zvlhčovače  vzduchu  –  o  příspěvek  s platebními doklady
  vystavenými  až do 31. 12. 2018 lze požádat do 20. 1. 2019 (platí pro
  děti narozené v roce 2018),
 2. organizované plavání – plavecký kurz organizovaný např. školkou nebo školou,
 3. sportovní pohybové aktivity – např. aerobic, fitness, sportovní soustředění, individuální lyžařský výcvik (na platebním dokladu, musí být uvedeno, o jaký sport se jedná). Není možné předkládat jednorázové vstupenky a permanentky na plavání,
 4. oční vyšetření PlusOptixem u poskytovatele zdravotních služeb – od 6 měsíců do 3 let věku (seznam poskytovatelů),
 5. preventivní sportovní prohlídky,
 6. ozdravný pobyt v přírodě nebo lyžařský výcvik organizovaný školkou/školou v ČR a realizovaný na území  ČR - „školka/škola v přírodě““, příspěvek se neposkytuje na volnočasové aktivity,
 7. nácvik dentální hygieny u dentálního hygienisty, příspěvek nelze čerpat na provedení dentální hygieny stomatologem a na úhradu přípravků určených k dentální hygieně,
 8. na fixní rovnátka zubů – pouze na jednu čelist.

  

Příklad čerpání pro 4člennou rodinu:

Specifické podmínky:

 1. k nákupu zboží k bodu 1:
  1. pokud jsou s datem před narozením pojištěnce, pro účely zadání do eAVA platí, že se datem realizace rozumí datum narození pojištěnce,
  2. v případě, že bude zboží nakoupeno po narození, platí, že se datem realizace rozumí datum úhrady (nákupu) zboží,
 2. k žádosti o příspěvek na ozdravný pobyt se přikládá platební doklad o úhradě pobytu (v případě realizace pobytu organizovaného školkou/školou nebo třetím subjektem na základě objednávky školky/školy lze akceptovat doklad o úhradě vystavený tímto subjektem) a dále potvrzení školky/školy o osobní účasti pojištěnce na pobytu organizovaném školkou/školou; platební doklad může být také z roku 2017, ale je předložen současně s potvrzením o účasti dítěte na ozdravném pobytu od 1. 1. 2018 do 15. 12. 2018,
 3. typ rovnátek posuzuje revizní lékař, pro uznání příspěvku je rozhodující datum úhrady rovnátek, nikoliv datum jejich nasazení.

Multiobjekt byl již smazán

Informace

Registrace nového pojištěnce

Aktuality

Naše pracoviště

Naše pracoviště jsou po celé ČR. Vyberte si to, které je vám nejblíže

Akční nabídky

Bonusy

Připravili jsme pro vás "Program na podporu zdravého životního stylu"

Třeba příspěvek na lyžařský výcvik