Přejít k hlavnímu obsahu

Léčebně ozdravné pobyty

AKTUALITA K 10/12/2019

LOP 2020

Informace se připravují a budou uveřejněny do 20. prosince 2019

_________________________________________________________________________________________
 

Všechny organizační informace týkající se Léčebně-ozdravných pobytů ve Vysokých Tatrách naleznete na https://www.loptatry.cz/

___________________________________________________________________________________________
 
 
Pro naše dětské pojištěnce ve věku od 4 do 14 let, jsme připravili dvoutýdenní pobyt, v jedinečném prostředí Vysokých Tater a to pokud Vaše dítě trpí na chronické onemocnění dýchacích cest
 

Proč jsou pro děti nejvhodnější Vysoké Tatry?

Štrbské Pleso se nachází nad vrstvou prachové a smogové zóny, takže vzduch je téměř bez baktérií a alergenů. K ozdravnému účinku přispívá i vysoká intenzita slunečního svitu a vyšší vlhkost.

datum hotel  
1.- 14. 6. 2019 FIS děti bez doprovodu
15.- 28. 6. 2019 Toliar děti s doprovodem rodiče
15.- 28. 9. 2019 Toliar děti s doprovodem rodiče

 

Pobyt je určen pro děti, pojištěnce ZP MV ČR, které jsou dispenzarizovány na specializovaném pracovišti s chronickým onemocněním dýchacích cest s následujícími diagnózami:

 •  vazomotorická a alergická rýma, J 30
 •  chronická rýma, chronický zánět nosohltanu a hltanu, J 31
 •  chronický zánět vedlejších nosních dutin, J 32
 •  chronický zánět hrtanu, hrtanu a průdušnice, J 37
 •  chronická onemocnění dýchacích cest, J 41, J 42
 •  jiná chronická obstruktivní plicní nemoc, J 44
 •  asthma bronchiale, J 45

 

Kontraindikace pro zařazení na LOP:

 • všechny kontraindikace platné pro lázeňskou léčebně rehabilitační a ozdravenskou péči,
 • fotosenzibilita,
 • vrozené vady omezující pobyt v dětském kolektivu,
 • mentální retardace,
 • psychiatrická onemocnění a jejich léčba (autismus, ADHD, Aspergerův syndrom),
 • neschopnost přizpůsobit se kolektivu,
 • metabolické vady s nutností dietního stravování,
 • noční pomočování,
 • specificky u kožních onemocnění impetigo a mikrobiální ekzémy se známkami akutní exacerbace výsevu,
 • u onemocnění dýchacího ústrojí bronchiektázie a TBC.

 

Jak své dítě přihlásit?

 • Řádně vyplněný návrh, včetně potvrzení od praktického lékaře pro děti a dorost, zasílejte nejpozději do 31. 1. 2019.
 • Návrh zašlete poštou na adresu: odbor zdravotnický, ředitelství ZP MV ČR,Praha 3, Vinohradská 2577/ 178,
  PSČ 130 00

Organizační zajištění pobytu

 •  zdravotní program po celou dobu pobytu
 •  dohled kvalifikovaného lékařského personálu
 •  doprovodný program po celou dobu pobytu
 •  doprava bude zajištěna vlakem
 •  ubytování v Hotel Toliar nebo Hotel FIS, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry
 •  celodenní stravování včetně pitného režimu
 •  pojištění zahrnuje léčebné výlohy, pojištění zavazadel a odpovědnost za škoduděti, které v roce 2019 dovršily       

Možnost doprovodu jednoho rodiče

 • děti ve věku  4–7 let, včetně mají možnost jet v doprovodu jednoho rodiče (není možné prarodiče či třetí osoby)
 • děti, které v roce 2019 dovršily  věk 7–14 let, včetně, pojedou bez doprovodu rodiče.
 • v době a místě konání bude zajištěn pedagogický dozor.
 • u dětí předškolního věku, doprovod jednoho rodiče 

   

Podmínky pro účast rodičů dětí (doprovodů) a stanovení výše příspěvku na LOP

 

 • Rodič musí doložit, že je zákonným zástupcem (např. úřední doklad, jako rodný list, občanský průkaz, pas atd.) nebo mu bylo dítě svěřeno do péče (soudní rozhodnutí).
 • Dítě a rodič - doprovod, musí být pojištěnci ZP MV ČR. Neplatí pro případy, kdy je rodič-doprovod voják z povolání, což doloží služebním průkazem.
 • V případě, že jede jako doprovod rodič, který není pojištěnec ZP MV ČR (kromě vojáků z povolání – viz výše), hradí plnou výši ceny LOP.
 • Rodič plní 24 hodin denně funkci dozoru dospělé osoby a nese za své dítě osobně plnou zodpovědnost dle pobytového řádu. Účast dalších osob je možná pouze po dohodě s poskytovatelem, za tržní cenu hotelu, zcela mimo úhradu ZP MV ČR.
 • Rodič nemá po dobu konání LOP nárok na „ošetřovné za člena rodiny“, vzhledem k tomu, že se nejedná o zdravotní služby pro akutně nemocné děti.
 • Věříme, že vy i vaše děti budete s realizací LOP 2018 spokojeni a těšíme se na vás!
 • Celková cena léčebně ozdravného pobytu, kterou hradí ZP MV ČR je 27 487 Kč. Úhrada ZP MV ČR zahrnuje výdaje na dopravu, ubytování, celodenní stravování, lékařský a pedagogický dozor a cestovní pojištění.
 • Rodiče dítěte přispívají ZP MV ČR částkou 4500 Kč na dítě a částkou 4500 Kč na doprovod (pokud je dospělý registrován u ZP MV ČR). V případě, že doprovod dítěte není pojištěncem ZP MV ČR (kromě vojáků z povolání), hradí si plnou cenu pobytu.

 

A jaký bude další postup?

Všechny přijaté návrhy posuzují a schvalují pracovníci pojišťovny. Při rozhodování o zařazení dítěte na léčebně ozdravný pobyt je přihlíženo k závažnosti zdravotního stavu dítěte, doporučení ošetřujícího lékaře, k již dříve absolvovaným ozdravným pobytům apod. 

O termínu konání rozhoduje ZP MV ČR. Není možné zaručit vzhledem k omezené kapacitě v jednotlivých turnusech, že bude reálné vyhovět preferovanému turnusu.

 

Případné dotazy zasílejte výhradně písemně na:lkrejcova@zpmvcr.cz

 

Rodiče obdrží informaci o rozhodnutí ZPMVČR emailem nejpozději do 15.března 2019.

V případě kladného vyřízení a výběru dítěte, obdrží i závaznou přihlášku s termínem turnusu a výzvou k úhradě finanční spoluúčasti.

Každé dítě musí mít vlastní cestovní pas s platností minimálně 3 měsíce po návratu nebo platný občanský průkaz.

 

Všechny důležité organizační pokyny potřebné k absolvování pobytu rozesílá nejpozději 14 dní před zahájením turnusu smluvní Cestovní Kancelář.

Veškeré organizační záležitosti, včetně požadavků "samoplátců" již řeší CK, a to na nově zřízených stránkách.

Upozorňujeme rodiče (zák. zástupce) dítěte na povinnost uhradit stornovací poplatek při zrušení závazně přihlášeného pobytu, pozdního nástupu na pobyt nebo jeho dřívější ukončení, z jiných důvodů, než zdravotních.

 

Aktuality

Aby vám neutekla žádná naše slevová akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211