Úvodní strana

Přihláška
Pojištěnce

Zobrazit obsah sekce

Obsah sekce

sekce
Pojištěnci

Léčebně ozdravné pobyty

AKTUALITA K 10/12/2019

LOP 2020

Informace se připravují a budou uveřejněny do 20. prosince 2019

_________________________________________________________________________________________
 

Všechny organizační informace týkající se Léčebně-ozdravných pobytů ve Vysokých Tatrách naleznete na https://www.loptatry.cz/

___________________________________________________________________________________________
 
 
Pro naše dětské pojištěnce ve věku od 4 do 14 let, jsme připravili dvoutýdenní pobyt, v jedinečném prostředí Vysokých Tater a to pokud Vaše dítě trpí na chronické onemocnění dýchacích cest
 

Proč jsou pro děti nejvhodnější Vysoké Tatry?

Štrbské Pleso se nachází nad vrstvou prachové a smogové zóny, takže vzduch je téměř bez baktérií a alergenů. K ozdravnému účinku přispívá i vysoká intenzita slunečního svitu a vyšší vlhkost.

datum hotel  
1.- 14. 6. 2019 FIS děti bez doprovodu
15.- 28. 6. 2019 Toliar děti s doprovodem rodiče
15.- 28. 9. 2019 Toliar děti s doprovodem rodiče

 

Pobyt je určen pro děti, pojištěnce ZP MV ČR, které jsou dispenzarizovány na specializovaném pracovišti s chronickým onemocněním dýchacích cest s následujícími diagnózami:

 •  vazomotorická a alergická rýma, J 30
 •  chronická rýma, chronický zánět nosohltanu a hltanu, J 31
 •  chronický zánět vedlejších nosních dutin, J 32
 •  chronický zánět hrtanu, hrtanu a průdušnice, J 37
 •  chronická onemocnění dýchacích cest, J 41, J 42
 •  jiná chronická obstruktivní plicní nemoc, J 44
 •  asthma bronchiale, J 45

 

Kontraindikace pro zařazení na LOP:

 • všechny kontraindikace platné pro lázeňskou léčebně rehabilitační a ozdravenskou péči,
 • fotosenzibilita,
 • vrozené vady omezující pobyt v dětském kolektivu,
 • mentální retardace,
 • psychiatrická onemocnění a jejich léčba (autismus, ADHD, Aspergerův syndrom),
 • neschopnost přizpůsobit se kolektivu,
 • metabolické vady s nutností dietního stravování,
 • noční pomočování,
 • specificky u kožních onemocnění impetigo a mikrobiální ekzémy se známkami akutní exacerbace výsevu,
 • u onemocnění dýchacího ústrojí bronchiektázie a TBC.

 

Jak své dítě přihlásit?

 • Řádně vyplněný návrh, včetně potvrzení od praktického lékaře pro děti a dorost, zasílejte nejpozději do 31. 1. 2019.
 • Návrh zašlete poštou na adresu: odbor zdravotnický, ředitelství ZP MV ČR,Praha 3, Vinohradská 2577/ 178,
  PSČ 130 00

Organizační zajištění pobytu

 •  zdravotní program po celou dobu pobytu
 •  dohled kvalifikovaného lékařského personálu
 •  doprovodný program po celou dobu pobytu
 •  doprava bude zajištěna vlakem
 •  ubytování v Hotel Toliar nebo Hotel FIS, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry
 •  celodenní stravování včetně pitného režimu
 •  pojištění zahrnuje léčebné výlohy, pojištění zavazadel a odpovědnost za škoduděti, které v roce 2019 dovršily       

Možnost doprovodu jednoho rodiče

 • děti ve věku  4–7 let, včetně mají možnost jet v doprovodu jednoho rodiče (není možné prarodiče či třetí osoby)
 • děti, které v roce 2019 dovršily  věk 7–14 let, včetně, pojedou bez doprovodu rodiče.
 • v době a místě konání bude zajištěn pedagogický dozor.
 • u dětí předškolního věku, doprovod jednoho rodiče 

   

Podmínky pro účast rodičů dětí (doprovodů) a stanovení výše příspěvku na LOP

 

 • Rodič musí doložit, že je zákonným zástupcem (např. úřední doklad, jako rodný list, občanský průkaz, pas atd.) nebo mu bylo dítě svěřeno do péče (soudní rozhodnutí).
 • Dítě a rodič - doprovod, musí být pojištěnci ZP MV ČR. Neplatí pro případy, kdy je rodič-doprovod voják z povolání, což doloží služebním průkazem.
 • V případě, že jede jako doprovod rodič, který není pojištěnec ZP MV ČR (kromě vojáků z povolání – viz výše), hradí plnou výši ceny LOP.
 • Rodič plní 24 hodin denně funkci dozoru dospělé osoby a nese za své dítě osobně plnou zodpovědnost dle pobytového řádu. Účast dalších osob je možná pouze po dohodě s poskytovatelem, za tržní cenu hotelu, zcela mimo úhradu ZP MV ČR.
 • Rodič nemá po dobu konání LOP nárok na „ošetřovné za člena rodiny“, vzhledem k tomu, že se nejedná o zdravotní služby pro akutně nemocné děti.
 • Věříme, že vy i vaše děti budete s realizací LOP 2018 spokojeni a těšíme se na vás!
 • Celková cena léčebně ozdravného pobytu, kterou hradí ZP MV ČR je 27 487 Kč. Úhrada ZP MV ČR zahrnuje výdaje na dopravu, ubytování, celodenní stravování, lékařský a pedagogický dozor a cestovní pojištění.
 • Rodiče dítěte přispívají ZP MV ČR částkou 4500 Kč na dítě a částkou 4500 Kč na doprovod (pokud je dospělý registrován u ZP MV ČR). V případě, že doprovod dítěte není pojištěncem ZP MV ČR (kromě vojáků z povolání), hradí si plnou cenu pobytu.

 

A jaký bude další postup?

Všechny přijaté návrhy posuzují a schvalují pracovníci pojišťovny. Při rozhodování o zařazení dítěte na léčebně ozdravný pobyt je přihlíženo k závažnosti zdravotního stavu dítěte, doporučení ošetřujícího lékaře, k již dříve absolvovaným ozdravným pobytům apod. 

O termínu konání rozhoduje ZP MV ČR. Není možné zaručit vzhledem k omezené kapacitě v jednotlivých turnusech, že bude reálné vyhovět preferovanému turnusu.

 

Případné dotazy zasílejte výhradně písemně na:lkrejcova@zpmvcr.cz

 

Rodiče obdrží informaci o rozhodnutí ZPMVČR emailem nejpozději do 15.března 2019.

V případě kladného vyřízení a výběru dítěte, obdrží i závaznou přihlášku s termínem turnusu a výzvou k úhradě finanční spoluúčasti.

Každé dítě musí mít vlastní cestovní pas s platností minimálně 3 měsíce po návratu nebo platný občanský průkaz.

 

Všechny důležité organizační pokyny potřebné k absolvování pobytu rozesílá nejpozději 14 dní před zahájením turnusu smluvní Cestovní Kancelář.

Veškeré organizační záležitosti, včetně požadavků "samoplátců" již řeší CK, a to na nově zřízených stránkách.

Upozorňujeme rodiče (zák. zástupce) dítěte na povinnost uhradit stornovací poplatek při zrušení závazně přihlášeného pobytu, pozdního nástupu na pobyt nebo jeho dřívější ukončení, z jiných důvodů, než zdravotních.

 

Informace

Registrace nového pojištěnce

Aktuality

Naše pracoviště

Naše pracoviště jsou po celé ČR. Vyberte si to, které je vám nejblíže

Akční nabídky

Bonusy

Připravili jsme pro vás "Program na podporu zdravého životního stylu"

Třeba příspěvek na lyžařský výcvik