Úvodní strana

Přihláška
Pojištěnce

Zobrazit obsah sekce

Obsah sekce

sekce
Pojištěnci

Očkování

Pojištěnec, který absolvoval očkování, které není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, může jednou ročně čerpat příspěvek až do max. výše 500 Kč na položky z následujícího výběru:

 

1.       klíšťová encefalitida

2.       japonská encefalitida

3.       žloutenka typu A, B, AB

4.       meningokok A, B nebo C

5.       hemofilus

6.       pneumokok

7.       chřipka (do 65 let)

8.       černý kašel

9.       rotaviry

 

10.     tetanus

11.     vzteklina

12.     HPV

13.     pásový opar

14.     břišní tyfus

15.     malárie

16.     žlutá zimnice

17.     cholera

18.     spalničky (dospělí)

19       jiné nebo nové očkovací látky, nehrazené z veřejného zdravotního pojištění

Specifické podmínky:

  1. základní podmínky – platí detailní podmínky pro čerpání bonusů z fondu prevence, prosím čtěte zde,
  2. je nutno předložit k ověření platný očkovací průkaz nebo doklad od lékaře, ve kterém bude uvedena očkovací látka, datum aplikace, podpis a razítko lékaře,
  3. příspěvek se poskytuje současně na nákup a zároveň i na aplikaci,
  4. příspěvek lze čerpat na kteroukoliv dávku,
  5. doklad o nákupu očkovacích látek může být také z roku 2018, ale je předložen současně s dokladem o aplikaci očkovací látky od 1. 1. 2019 do 30. 11. 2019.

 

Informace

Registrace nového pojištěnce

Aktuality

Naše pracoviště

Naše pracoviště jsou po celé ČR. Vyberte si to, které je vám nejblíže

Akční nabídky

Bonusy

Připravili jsme pro vás "Program na podporu zdravého životního stylu"

Třeba příspěvek na lyžařský výcvik