Úvodní strana

Přihláška
Pojištěnce

Zobrazit obsah sekce

Obsah sekce

sekce
Pojištěnci

Pro dárce krve, krevní plazmy a kostní dřeně

Jako dárce krve, krevní plazmy nebo kostní dřeně můžete využít následující bonusy:

1. příspěvek na multivitaminový preparát

2. příspěvek na lázeňskou léčebně rehabilitační péči

 • TYP I - bonus až do max. výše 3 000 Kč, nebo
 • TYP II - bonus až do max. výše 6 000 Kč (pro držitele zlaté Janského plakety nebo Zlatého kříže a dárce kostní dřeně nebo ocenění Dar krve-Dar života - nárok na ocenění vzniklý v roce 2017), nebo
 • alternativní možnosti (viz níže) až do max. výše 1 000 Kč, resp. 2 000 Kč pro držitele zlaté Janského plakety nebo Zlatého kříže nebo ocenění Dar krve-Dar života - nárok na ocenění vzniklý v roce 2017 nebo ocenění uděleno v roce 2017

3. příspěvek na další program aktuální nabídky (např. očkování, preventivní onkologické vyšetření) až do max. výše příspěvku u příslušného programu a při splnění podmínek příslušného programu.

 

Multivitaminový preparát 

Dárce krve, krevní plazmy nebo kostní dřeně obdrží:

 • příspěvek ve výši 100 Kč na preparát (který obsahuje minimálně jednu z následujících látek: železo, kyselinu listovou, vitamin B12, vitamin C, vitamín E).

Specifické podmínky: 

 • nákup preparátu musí být realizován v lékárně,
 • příspěvek se poskytuje jednou ročně.
 • jedná se o bezpříspěvkové odběry v České republice,
 • odběry jsou realizovány v roce 2017,
 • předložení průkazu dárce krve.

 

Lázeňská léčebně rehabilitační péče a další výhody 

Pravidelný dárce krve, krevní plazmy či kostní dřeně může při dosažení požadovaného počtu odběrů krve využít jeden z následujících bonusů na lázeňskou léčebně rehabilitační péči nebo „alternativní bonus“.

 • TYP I - bonus až 3 000 Kč na lázeňskou léčebně rehabilitační péči,
 • TYP II - bonus až 6 000 Kč na lázeňskou léčebně rehabilitační péči pro držitele zlaté Janského plakety nebo Zlatého kříže - ocenění Dar krve-Dar života - nárok na ocenění vzniklý v roce 2017 nebo ocenění uděleno v roce 2017,
 • alternativní bonus až 1 000 Kč, resp. 2 000 Kč na další položky (stomatologické výrobky a výkony, dentální hygienu, léčbu zrakových vad laserem, na kontaktní čočky, sportovní aktivity atd.).

 

TYP I - specifické podmínky

Minimální počet odběrů pro uznání příspěvku platný od 1.1.2017 je následující

Muž Žena
5 odběrů krve nebo 4 odběrů krve nebo
2 spec. odběry 2R – 1 erytrocytové koncentráty - 1 erymasy nebo 2 spec. odběry 2R – 1 erytrocytové koncentráty - 1 erymasy nebo
10 odběrů krevních destiček nebo 8 odběrů krevních destiček nebo
15 odběrů krevní plazmy nebo 12 odběrů krevní plazmy nebo
odběr kostní dřeně odběr kostní dřeně

 

a) jedná se o bezpříspěvkové odběry v České republice,

b) předložení průkazu dárce krve, krevní plazmy nebo kostní dřeně, na kterém jsou uvedeny následující údaje: identifikace pojištěnce, data jednotlivých odběrů, razítko a podpis pracovníka transfuzního oddělení,

c) odběry lze od 1.1.2017 kombinovat, a to následovně:

 • 3 odběry plazmy = 2 odběry krevních destiček = 1 odběr krve
 • jeden odběr 2R = 2 odběry krve

d) započteny budou pouze odběry realizované po posledním odběru v roce 2015 započítaném do příspěvku ZP MV ČR a zároveň v období od 1. 1. 2015 do 15. 12. 2017 s tím, že alespoň jeden odběr je realizován v roce 2017.

e) Příspěvek ZP MV ČR může být uznán pouze v případě, že byl poslední pobyt (stejného typu a výše příspěvku), (nebo čerpání alternativní možnosti za něj) uskutečněn v roce 2015 na základě žádosti schválené v roce 2015 (tzn. v případě, že byl poukaz na ozdravný pobyt čerpán nebo alternativní možnost za něj čerpána, schválen v roce 2016, ozdravný pobyt není možné v roce 2017 realizovat),

f) příspěvek schválený v roce 2017 může být předložen k proplacení nejpozději do 31. 3. 2018, akceptovány budou platební doklady vystavené do 15. 3. 2018,

g) od prvního započítaného odběru až do absolvování ozdravného pobytu musí být dárce nepřetržitě pojištěn u ZP MV ČR,

h) léčebné procedury musí být realizovány u poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče v ČR (dle libovolného výběru dárce),

i) seznam všech poskytovatelů dle bodu h) v ČR ke stažení níže,

j) léčebné procedury musí být realizovány v průběhu minimálně 3 dnů,

k) příspěvek bude poskytnut na základě předložení předem schváleného poukazu a platebního dokladu

 • za úhradu konkrétních léčebných procedur dle libovolného výběru dárce do max. výše 3 000 Kč;
 • za úhradu konkrétních léčebných procedur dle libovolného výběru dárce, ubytování a stravování pro 1 pojištěnce/1pobyt, který v roce 2017 splnil podmínku držitele zlaté Janského plakety nebo Zlatého kříže nebo ocenění Dar krve-Dar života – do max. výše 6 000 Kč, podíl léčebných procedur musí činit minimálně 40 % z celkové výše příspěvku;

l) léčebnou procedurou se rozumí především vodoléčba, elektroléčba, rehabilitace, fyzioterapie, tělesná výchova, fyzikální terapie (galvanizace, iontoforéza, diadynamik, ultrazvuk, magnetoterapie, parafin, diatermie, vasotrain apod.), volný přístup do bazénu nebo sauny, oxygenoterapie, vstupní a výstupní prohlídka u lékaře lázní,

m) příspěvek nelze žádat na wellness procedury, kosmetiku, pedikúru, parkovné nebo lázeňský poplatek,

n) úhrada bude realizována na bankovní účet dárce.

 TYP II - specifické podmínky

a) všechny podmínky pro ozdravný pobyt – TYP I,

b) předložení zlaté Janského plakety nebo Zlatého kříže nebo ocenění Dar krve-Dar života nebo potvrzení z transfúzní stanice o dosažení požadovaného počtu odběrů - Janského plaketa (za min. 40 odběrů) nebo Zlatý kříž (za min. 80 a více odběrů), s tím, že alespoň jeden odběr, za který bylo ocenění uděleno, je realizován v roce 2017.

 

Alternativní možnost pro schválený příspěvek na lázeňskou léčebně rehabilitační péči

 • V případě, že pojištěnec splní všechny podmínky pro příspěvek na lázeňskou léčebně rehabilitační péči a nevyužije jej, může využít příspěvek až do max. výše 1 000 Kč, resp. 2 000 Kč pro držitele zlaté Janského plakety nebo Zlatého kříže nebo ocenění Dar krve-Dar života udělených v roce 2017, na následující položky jednou za rok 2017.
 • na stomatologické výkony a výrobky, uhrazené poskytovateli zdravotních služeb (např. snímatelné celkové náhrady chrupu, metalokeramická korunka, kořenová nástavba, výplně, zubní implantáty, korunky a můstky), dentální hygiena u registrovaného dentálního hygienisty, v registru zdravotnických pracovníků KSRZIS, s platností od 1.1.2017 - jejich seznam naleznete zde
 • na léčbu zrakových vad laserem a aplikaci nitroočních čoček, nehrazených z veřejného zdravotního pojištění,
 • na dioptrické brýle (skla i obruby), kontaktní čočky (zakoupené v lékárně, prodejně zdravotnických potřeb, ve specializovaných prodejnách optiky nebo u poskytovatele zdravotních služeb, který má k prodeji oprávnění); nesmí se jednat o doplatek na tyto brýle nebo čočky na základě poukazu od lékaře,
 • na nákup léčivých přípravků nebo doplňků stravy (zakoupené v lékárně),
 • na nákup zdravotnických prostředků nebo výrobků na podporu zdraví zakoupených v lékárně nebo v prodejnách zdravotnických potřeb; nesmí se jednat o doplatek na zdravotnický prostředek na základě Poukazu lékaře,
 • na úhradu zdravotních služeb u poskytovatele zdravotních služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění - např. rehabilitace, operace nehrazené z veřejného zdravotního pojištění,
 • na sportovní aktivity.

 

Specifické podmínky pro alternativní možnost:
a) položky lze kombinovat do max. výše příslušného typu příspěvku,
b) uznání příspěvku na lázeňskou léčebně rehabilitační péči nelze kombinovat s alternativními možnostmi, 
c) příspěvek na alternativní možnosti bude uznán, pokud pojištěnec předloží žádost s doklady ZP MV ĆR do 31.12.2017.

Aktualizováno dne: 1. 3. 2017

 

Nabídka platí do vyčerpání finančních prostředků pro tento program.

Změna programu v průběhu roku 2017 je vyhrazena.

 

Kompletní podmínky pro uplatnění nároku na příspěvek z fondu prevence najdete zde.

Multiobjekt byl již smazán

Informace

Registrace nového pojištěnce

Aktuality

Naše pobočky

Naše pobočky jsou po celé ČR. Vyberte si tu, která je vám nejblíže

Akční nabídky

Bonusy

Připravili jsme pro vás celo řadu výhod a nadstandardních benefitů!

Třeba příspěvek na školku v přírodě!

Využijte možnost převodu příspěvku z rodiče na dítě a získejte tak až 1500 Kč na ozdravný pobyt. A k tomu dalších 500 Kč například na očkování.