Úvodní strana

Přihláška
Pojištěnce

Zobrazit obsah sekce

Obsah sekce

sekce
Pojištěnci

Pro předškolní děti

Bonus pro novorozence a kojence narozené v roce 2017 

Pojištěnec, který se narodil od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, může čerpat bonus na pomůcky pro novorozence a kojence nebo monitor dechu nebo chůvičku až do max. výše 600 Kč

Specifické podmínky:

 • příspěvek s platebními doklady vystavenými až do 31.12.2017 lze požádat do 20.1.2018,
 • v případě, že bude zboží nakoupeno před narozením, platí, že se datem realizace rozumí datum narození pojištěnce,
 • v případě, že bude zboží nakoupeno po narození, platí, že se datem realizace rozumí datum úhrady (nákupu) zboží,
 • pomůckami pro novorozence a kojence se rozumí: váha, teploměr, odsávačka hlenů, zakoupené pouze v lékárně nebo prodejně zdravotnických potřeb a polohovací polštáře a zvlhčovač vzduchu.

Nabídka platí do vyčerpání finančních prostředků pro tento program.

 

Speciální nabídka pro děti od 6 měsíců do 3 let

Pojištěnec, který dosáhl v roce 2017 věku od 6 měsíců do 3 let věku – může čerpat příspěvek:

 • na oční vyšetření PlusOptixem u poskytovatele zdravotních služeb (seznam – viz níže) až do max. výše 600 Kč, nebo
 • organizované plavání - plavecký kurz organizovaný např. školkou

Nabídka platí do vyčerpání finančních prostředků pro tento program.

 

Bonus pro děti od 3 do 7 let

Pojištěnec, který dosáhl v roce 2017 věku od 3 do 7 let, může čerpat příspěvek až do max. výše 600 Kč. Příspěvek se poskytuje jednou ročně na jednu položku z následujícího výběru:

 • nácvik dentální hygieny u dentální hygienistky registrované v registru zdravotnických pracovníků  KSRZIS - jejich seznam naleznete zde
 • na dietní potraviny při onemocnění celiakie (bezlepková dieta), zakoupené v lékárně, v prodejně zdravotnických potřeb nebo prodejně zdravé výživy,
 • pro děti s nadváhou – sestavení jídelníčku u výživového poradce,
 • ozdravný pobyt v přírodě organizovaný školkou na území ČR a realizovaný na území ČR („školka v přírodě“; „lyžařský výcvik“, příspěvek se neposkytuje na volnočasové aktivity),
 • preventivní sportovní prohlídky,
 • senzory na kontinuální měření glukózy (plně hrazené pojištěncem),
 • organizované plavání - plavecký kurz organizovaný např. školkou
 • sportovní pohybové aktivity – např. aerobic, fitness, sportovní soustředění - mimo jednorázových vstupenek a permanentek na plavání. (na platebním dokladu, musí být uvedeno, o jaký sport se jedná). Uznány budou platební doklady vystavené po 1.7.2017.

Specifické podmínky:

 • dentální hygiena - příspěvek nelze čerpat na úhradu přípravků určených k dentální hygieně,
 • v případě, že nebude z razítka na platebním dokladu identifikovatelné jméno a příjmení dentální hygienistky, požadujeme písemné doplnění této informace (na platební doklad nebo formou čestného prohlášení) , která je nezbytná k ověření registrace a následnému vyplacení příspěvku
 • pro uznání příspěvku na dietní potraviny je nutno doložit potvrzení lékaře, že u dítěte bylo příslušné onemocnění diagnostikováno,
 • pro uznání příspěvku pro děti s nadváhou je nutno doložit potvrzení od lékaře, že je u dítěte diagnostikována nadváha – viz váhové percentily pro děti, tento příspěvek schvaluje revizní lékař,
 • ozdravný pobyt v přírodě - se přikládá platební doklad o úhradě pobytu (v případě realizace pobytu organizovaného školkou nebo třetím subjektem na základě objednávky školky lze akceptovat doklad o úhradě vystavený tímto subjektem) a dále potvrzení školky o osobní účasti pojištěnce na pobytu organizovaném školkou,
 • platební doklad může být také z roku 2016, ale je předložen současně s potvrzením o účasti dítěte na ozdravném pobytu od 1. 1. 2017 do 15. 12. 2017.

 

Nabídka platí do vyčerpání finančních prostředků pro tento program.

Změna programu v průběhu roku 2017 je vyhrazena.

 

Kompletní podmínky pro uplatnění nároku na příspěvek z fondu prevence najdete zde.

 

Multiobjekt byl již smazán

Informace

Registrace nového pojištěnce

Aktuality

Naše pobočky

Naše pobočky jsou po celé ČR. Vyberte si tu, která je vám nejblíže

Akční nabídky

Bonusy

Připravili jsme pro vás celo řadu výhod a nadstandardních benefitů!

Třeba příspěvek na školku v přírodě!

Využijte možnost převodu příspěvku z rodiče na dítě a získejte tak až 1500 Kč na ozdravný pobyt. A k tomu dalších 500 Kč například na očkování.