Úvodní strana

Přihláška
Pojištěnce

Zobrazit obsah sekce

Obsah sekce

sekce
Pojištěnci

Pro školáky

Pojištěnec, který dosáhl v roce 2017 věku od 6 do 15 let, může využít bonus jednou ročně na jednu položku až do výše 600 Kč.

Na co lze bonus využít 

 • nácvik dentální hygieny u dentální hygienistky registrované v registru zdravotnických pracovníků KSRZIS - jejich seznam naleznete zde
 • na fixní rovnátka zubů – pouze na jednu čelist,
 • na dietní potraviny při onemocnění celiakie (bezlepková dieta), zakoupené v lékárně, v prodejně zdravotnických potřeb nebo prodejně zdravé výživy,
 • pro děti s nadváhou – sestavení jídelníčku u výživového poradce,
 • ozdravný pobyt v přírodě organizovaný školou na území ČR a realizovaný na území ČR ("škola v přírodě", "lyžařský výcvik", příspěvek se neposkytuje na volnočasové aktivity),
 • preventivní sportovní prohlídky,
 • senzory na kontinuální měření glukózy (plně hrazené pojištěncem)
 • organizované plavání - plavecký kurz organizovaný např. školou,
 • sportovní pohybové aktivity - např. aerobic, fitness, sportovní soustředění - mimo jednorázových vstupenek a permanentek na plavání. (na platebním dokladu, musí být uvedeno, o jaký sport se jedná). Uznány budou platební doklady vystavené po 1.7.2017.

Specifické podmínky:

 • dentální hygiena - příspěvek nelze čerpat na úhradu přípravků určených k dentální hygieně,
 • v případě, že nebude z razítka na platebním dokladu identifikovatelné jméno a příjmení dentální hygienistky, požadujeme písemné doplnění této informace (na platební doklad nebo formou čestného prohlášení) , která je nezbytná k ověření registrace a následnému vyplacení příspěvku
 • typ rovnátek posuzuje revizní lékař, pro uznání příspěvku je rozhodující datum úhrady rovnátek, nikoliv datum jejich nasazení,
 • pro uznání příspěvku na dietní potraviny je nutno doložit potvrzení lékaře, že u dítěte bylo příslušné onemocnění diagnostikováno,
 • pro uznání příspěvku pro děti s nadváhou je nutno doložit potvrzení od lékaře, že je u dítěte diagnostikována nadváha – viz váhové percentily pro děti, tento příspěvek schvaluje revizní lékař,
 • ozdravný pobyt v přírodě - k žádosti o příspěvek se přikládá platební doklad o úhradě pobytu (v případě realizace pobytu organizovaného školou nebo třetím subjektem na základě objednávky školou lze akceptovat doklad o úhradě vystavený tímto subjektem) a dále potvrzení školy o osobní účasti pojištěnce na pobytu organizovaném školou,
 • platební doklad může být také z roku 2016, ale je předložen současně s potvrzením o účasti dítěte na ozdravném pobytu od 1. 1. 2017 do 15. 12. 2017.


Nabídka platí do vyčerpání finančních prostředků pro tento program.

Změna programu v průběhu roku 2017 je vyhrazena.

 

Kompletní podmínky pro uplatnění nároku na příspěvek z fondu prevence najdete zde.

 

Multiobjekt byl již smazán

Informace

Registrace nového pojištěnce

Aktuality

Naše pobočky

Naše pobočky jsou po celé ČR. Vyberte si tu, která je vám nejblíže

Akční nabídky

Bonusy

Připravili jsme pro vás celo řadu výhod a nadstandardních benefitů!

Třeba příspěvek na školku v přírodě!

Využijte možnost převodu příspěvku z rodiče na dítě a získejte tak až 1500 Kč na ozdravný pobyt. A k tomu dalších 500 Kč například na očkování.