Úvodní strana

Přihláška
Pojištěnce

Zobrazit obsah sekce

Obsah sekce

sekce
Pojištěnci

Léčebně ozdravné pobyty

Program podpory dětí s chronickým onemocněním dýchacích cest „Léčebně-ozdravné pobyty (LOP)“

Pro naše dětské pojištěnce ve věku od 4 do 14 let, jsme připravili dvoutýdenní pobyt, v jedinečném prostředí Vysokých Tater a to pokud Vaše dítě trpí na chronické onemocnění dýchacích cest.

Pobyt je určen pro děti, pojištěnce ZP MV ČR, které jsou dispenzarizovány na specializovaném pracovišti s chronickým onemocněním dýchacích cest s následujícími diagnózami:

 •  vazomotorická a alergická rýma, J 30
 •  asthma bronchiale, J 45

Aktuální informace k 11. březnu 2020

ZP MV ČR zahájila od 9.3. 2020 rozesílání rozhodnutí (emailem) k Návrhu na léčebně ozdravný pobyt (LOP) dětí, pojištěnců ZP MV ČR.
V případě, že rodiče vybraných dětí mají zájem o účast dalších rodinných příslušníků v době konání LOP ( tj. mimo úhradu ZP MV ČR),
lze tuto možnost konzultovat přímo na adrese cestovní kanceláře, email: pobytylop@gmail.com
Delegátka cestovní kanceláře připraví a poskytne konkrétní nabídku na základě individuálních požadavků.

Kontraindikace pro zařazení na LOP:

 • všechny kontraindikace platné pro lázeňskou léčebně rehabilitační a ozdravenskou péči,
 • fotosenzibilita,
 • vrozené vady omezující pobyt v dětském kolektivu,
 • mentální retardace,
 • psychiatrická onemocnění a jejich léčba (autismus, ADHD, Aspergerův syndrom),
 • neschopnost přizpůsobit se kolektivu,
 • metabolické vady s nutností dietního stravování,
 • noční pomočování,
 • specificky u kožních onemocnění impetigo a mikrobiální ekzémy se známkami akutní exacerbace výsevu,
 • u onemocnění dýchacího ústrojí bronchiektázie a TBC

 


LOP jsou určeny:

 • Děti, které v roce 2020 dovršily věk 8–14 let včetně, pojedou bez doprovodu rodiče či osoby, které byly soudně svěřeny do péče (dále jen „rodič“). V době a místě konání bude zajištěn pedagogický dozor.
 • Děti, které v kalendářním roce 2020 dovršily věk 4–6 let včetně, pojedou v doprovodu jednoho rodiče (dále jen „doprovod“). Není možné, aby jako doprovod jel prarodič či třetí osoba. Pokud pojede více dětí z jedné rodiny, pak je možný pouze jeden doprovod.
 • Děti, které v roce 2020 dosáhnou věku 7 let, mohou jet s doprovodem nebo bez něho, dle uvážení rodiče.
 • Rodiče dítěte, pojištěnce ZP MV ČR přispívají ZP MV ČR částkou 4 500 Kč na dítě a částkou 4 500 Kč na doprovod, pokud je tento pojištěncem ZP MV ČR. V případě, že doprovod není pojištěncem ZP MV ČR (kromě vojáků z povolání, kteří doloží tuto skutečnost kopií služebního průkazu), hradí si plnou cenu pobytu.

Jak své dítě přihlásit?

Řádně vyplněný návrh, včetně potvrzení od praktického lékaře pro děti a dorost, zasílejte nejpozději do 28. 2. 2020 na adresu: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, Vinohradská 2577/178, ředitelství, MUDr. Krejčová, popř. lenka.krejcova@zpmvcr.cz nebo datovou schránkou ZPMVČR

Jaké jsou termíny turnusů?

Děti bez doprovodu rodiče:

Datum Hotel
1. - 14. 6. 2020 FIS

 

Děti s doprovodem rodiče:

Datum Hotel
14. - 27. 6. 2020 Toliar
13. - 26. 9. 2020  Toliar


Specifické podmínky

 • Rodič musí doložit, že je zákonným zástupcem (např. úřední doklad, jako rodný list, občanský průkaz, pas atd.) nebo mu bylo dítě svěřeno do péče (soudní rozhodnutí).

 • Dítě a rodič - doprovod, musí být pojištěnci ZP MV ČR. Neplatí pro případy, kdy je rodič-doprovod voják z povolání, což doloží služebním průkazem.

 • V případě, že jede jako doprovod rodič, který není pojištěnec ZP MV ČR (kromě vojáků z povolání – viz výše), hradí plnou výši ceny LOP.

 • Rodič plní 24 hodin denně funkci dozoru dospělé osoby a nese za své dítě osobně plnou zodpovědnost dle pobytového řádu. Účast dalších osob je možná pouze po dohodě s poskytovatelem, za tržní cenu hotelu, zcela mimo úhradu ZP MV ČR.

 • Rodič nemá po dobu konání LOP nárok na „ošetřovné za člena rodiny“, vzhledem k tomu, že se nejedná o zdravotní služby pro akutně nemocné děti.

 • Věříme, že vy i vaše děti budete s realizací LOP 2020 spokojeni a těšíme se na vás!

 • Celková cena léčebně ozdravného pobytu, kterou hradí ZP MV ČR je 27 487 Kč. Úhrada ZP MV ČR zahrnuje výdaje na dopravu, ubytování, celodenní stravování, lékařský a pedagogický dozor a cestovní pojištění.

 • Rodiče dítěte přispívají ZP MV ČR částkou 4500 Kč na dítě a částkou 4500 Kč na doprovod (pokud je dospělý registrován u ZP MV ČR). V případě, že doprovod dítěte není pojištěncem ZP MV ČR (kromě vojáků z povolání), hradí si plnou cenu pobytu.

 

A jaký bude další postup?

Všechny přijaté návrhy posuzují a schvalují pracovníci pojišťovny. Při rozhodování o zařazení dítěte na léčebně ozdravný pobyt je přihlíženo k závažnosti zdravotního stavu dítěte, doporučení ošetřujícího lékaře, k již dříve absolvovaným ozdravným pobytům apod. 

O termínu konání rozhoduje ZP MV ČR. Není možné zaručit vzhledem k omezené kapacitě v jednotlivých turnusech, že bude reálné vyhovět preferovanému turnusu.

Termíny jednotlivých turnusů budou uveřejněny do konce března 2020.

 

Případné dotazy zasílejte výhradně písemně na: lkrejcova@zpmvcr.cz

 •  Rodiče obdrží informaci o rozhodnutí ZPMVČR emailem nejpozději do konce dubna 2020.

 •  V případě kladného vyřízení a výběru dítěte, obdrží i závaznou přihlášku s termínem turnusu a výzvou k úhradě finanční spoluúčasti.

 •  Každé dítě musí mít vlastní cestovní pas s platností minimálně 3 měsíce po návratu nebo platný občanský průkaz.

 •  Všechny důležité organizační pokyny potřebné k absolvování pobytu rozesílá nejpozději 14 dní před zahájením turnusu smluvní Cestovní Kancelář.

 •  Veškeré organizační záležitosti, včetně požadavků "samoplátců" již řeší CK, a to na webových stránkách. (Pokud vám stránku nelze načíst, tak odkaz prosím otevřete na jiné webovém prohlížeči)

Upozorňujeme rodiče (zák. zástupce) dítěte na povinnost uhradit stornovací poplatek při zrušení závazně přihlášeného pobytu, pozdního nástupu na pobyt nebo jeho dřívější ukončení, z jiných důvodů, než zdravotních.

 

Informace

Registrace nového pojištěnce

Aktuality

Naše pracoviště

Naše pracoviště jsou po celé ČR. Vyberte si to, které je vám nejblíže

Akční nabídky

Bonusy

Připravili jsme pro vás "Program na podporu zdravého životního stylu"

Třeba příspěvek na lyžařský výcvik