Úvodní strana

Přihláška
Pojištěnce

Zobrazit obsah sekce

Obsah sekce

sekce
Pojištěnci

Program prevence civilizačních onemocnění

ZP MV ČR v roce 2020 přispívá na všechna níže uvedená vyšetření, která nejsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění:

 • Vyšetření za účelem zjištění diabetes mellitus – vyšetření krve u neléčeného pojištěnce

 • Vyšetření za účelem zjištění osteoporózy - denzitometrem

 • Vyšetření za účelem zjištění kardiovaskulárních onemocnění - EKG - do 40 let věku (počítáno dle data narození)

 • Vyšetření za účelem zjištění nadváhy a obezity – na bodystatu u poskytovatele zdravotních služeb nebo v lékárně

 • Sestavení jídelníčku nutričním terapeutem - jen u pacientů s BMI větším než 35 a menším než 18,5 - potvrzení dg. a BMI lékařem – obezitologem, dietologem, praktickým lékařem nebo praktickým lékařem pro děti a dorost

 • Vyšetření za účelem zjištění poruch kognitivních funkcí/paměti, cílené psychiatrické/psychologické vyšetření dotazníky – MMSE, AKT, MoCA, do věku 65 let - na kognitivní pomůcky doporučené Českou alzheimerovskou společností pro trénink paměti pojištěncům

 • Vyšetření rizika tromboembolické nemoci (TEN) při užívání hormonální antikoncepce – od 12 let anebo při užívání hormonální substituce - ve věku od 45 let (počítáno dle data narození)

 • Vyšetření u optometristy (nejedná se OCT nebo HRT) vyšetřování zrakových funkcí, stanovení příslušné dioptrické korekce a aplikace kontaktních čoček. Současně je optometrista také schopen poradit při výběru optimální korekční pomůcky. Je také schopen posoudit celkový stav zrakových funkcí, avšak nestanovuje diagnózu a neléčí oční choroby

 • Podiatrické vyšetření za účelem zjištění poruch statiky nohou – podiatrická nebo podologická centra (neakceptujeme pedikúru, nehtovou protetiku a rovnání nehtů a úhradu stélek a korektorů)

Specifické podmínky:

 1. Pojištěnec od 19 let (dospělý) může čerpat v rámci jednoho programu až do maximální výše až 500 Kč  – platí detailní podmínky pro čerpání bonusů z fondu prevence, prosím čtěte zde.

 2. Pojištěnec do 18 let (dítě) může čerpat dvakrát až 500 Kč (až 1 000 Kč ročně). Lze čerpat jednorázově nebo jednotlivě na položku/y z programů dle svého výběru.

 

Informace

Registrace nového pojištěnce

Aktuality

Naše pracoviště

Naše pracoviště jsou po celé ČR. Vyberte si to, které je vám nejblíže

Akční nabídky

Bonusy

Program pro těhotné a ženy po porodu

Využijte příspěvek na vitamíny, ultrazvukové vyšetření, laktační poradkyni a mnohé další