Úvodní strana

Přihláška
Pojištěnce

Zobrazit obsah sekce

Obsah sekce

sekce
Pojištěnci

Program prevence civilizačních onemocnění

ZP MV ČR v roce 2020 přispívá na všechna níže uvedená vyšetření, která nejsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění:

 • Vyšetření za účelem zjištění diabetes mellitus – vyšetření krve u neléčeného pojištěnce

 • Vyšetření za účelem zjištění osteoporózy - denzitometrem

 • Vyšetření za účelem zjištění kardiovaskulárních onemocnění - EKG - do 40 let věku (počítáno dle data narození)

 • Vyšetření za účelem zjištění nadváhy a obezity – na bodystatu u poskytovatele zdravotních služeb nebo v lékárně

 • Sestavení jídelníčku nutričním terapeutem - jen u pacientů s BMI větším než 35 a menším než 18,5 - potvrzení dg. a BMI lékařem – obezitologem, dietologem, praktickým lékařem nebo praktickým lékařem pro děti a dorost

 • Vyšetření za účelem zjištění poruch kognitivních funkcí/paměti, cílené psychiatrické/psychologické vyšetření dotazníky – MMSE, AKT, MoCA, do věku 65 let - na kognitivní pomůcky doporučené Českou alzheimerovskou společností pro trénink paměti pojištěncům

 • Vyšetření rizika tromboembolické nemoci (TEN) při užívání hormonální antikoncepce – od 12 let anebo při užívání hormonální substituce - ve věku od 45 let (počítáno dle data narození)

 • Vyšetření u optometristy (nejedná se OCT nebo HRT) vyšetřování zrakových funkcí, stanovení příslušné dioptrické korekce a aplikace kontaktních čoček. Současně je optometrista také schopen poradit při výběru optimální korekční pomůcky. Je také schopen posoudit celkový stav zrakových funkcí, avšak nestanovuje diagnózu a neléčí oční choroby

 • Podiatrické vyšetření za účelem zjištění poruch statiky nohou – podiatrická nebo podologická centra (neakceptujeme pedikúru, nehtovou protetiku a rovnání nehtů a úhradu stélek a korektorů)

Specifické podmínky:

 1. Pojištěnec od 19 let (dospělý) může čerpat v rámci jednoho programu až do maximální výše až 500 Kč  – platí detailní podmínky pro čerpání bonusů z fondu prevence, prosím čtěte zde.

 2. Pojištěnec do 18 let (dítě) může čerpat dvakrát až 500 Kč (až 1 000 Kč ročně). Lze čerpat jednorázově nebo jednotlivě na položku/y z programů dle svého výběru.

 

Informace

Registrace nového pojištěnce

Aktuality

Naše pracoviště

Naše pracoviště jsou po celé ČR. Vyberte si to, které je vám nejblíže

Akční nabídky

Bonusy

Připravili jsme pro vás "Program na podporu zdravého životního stylu"

Třeba příspěvek na lyžařský výcvik