Přejít k hlavnímu obsahu

Chřipka

Očkování proti chřipce v sezóně 2020 – 2021

Podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, je nepovinné očkování proti chřipce hrazeno očkovací látkou v provedení nejméně ekonomicky náročném, a týká se následujících skupin pojištěnců:

dle § 30 odst. 2 písm. b bod 4:

  • nad 65 let věku,
  • po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk,
  • kteří trpí závažným farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích cest, nebo ledvin, nebo diabetem,
  • umístěných ve zdravotnických zařízeních poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory, anebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem

dle § 30 odst. 2 písm. b bod 7:

  • a dále pojištěnců s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismus nebo asplenie),
  • pojištěnců po autologní nebo allogenní transplantaci kmenových hemopoetických buněk,
  • pojištěnců se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti
  • pojištěnců po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci.

 

 

V sezóně 2020–2021 budou k dispozici čtyřvalentní vakcíny INFLUVAC TETRA a VAXIGRIP TETRA.

 

 

Vykazování provedeného očkování:

 

a) 1 kód výkonu = 02125

b) 1 kód ZULP = OL, pojišťovna hradí PZS očkovací látku do výše ekonomicky nejméně nákladné varianty (ENNV) pro jednotlivé vakcíny

c) 1 kód diagnóza = dg Z25.1

 

Úhrada očkovacích látek se provádí dle platného číselníku LEKY (částky v tabulce se vztahují k jedné dávce):

 

0131426

VAXIGRIP TETRA

INJ SUS ISP 1X0,5ML+J

297,74

0231888

INFLUVAC TETRA

INJ SUS ISP 1X0,5ML+J

297,74

 

 

Pokud se pojištěnec rozhodne pro aplikaci jiné očkovací látky, než je varianta v ekonomicky náročné variantě (dále "ENNV"), uhradí rozdíl do výše zvolené varianty očkovací látky (dále "OL"), a to přímo u poskytovatele zdravotních služeb, který očkování provede.

 

 

Výjimky při vykazování provedeného očkování (vyhledat lze též v Metodickém postupu očkování k vykazování očkování od 1. 9. 2020):

a) domovy pro seniory/domovy důchodců – očkování provedou registrující PL, kteří zajistí OL, a očkování vykážou standardně (viz výše).

b) ústavy sociální péče, s nimiž je uzavřena zvláštní smlouva o poskytování a úhradě ošetřovatelské a rehabilitační péče v zařízeních sociálních služeb (dle § 22 písm. e) Zákona) – pokud péče není zajištěna nebo provedena praktickým lékařem, ale lékařem ÚSP, vykazují očkování výkonem 06623 v odbornosti 913, ke kterému se očkovací látka vykáže jako ZULP.

- 1 kód výkonu = 06623

- 1 kód ZULP = OL, pojišťovna hradí PZS očkovací látku do výše ENNV

- 1 kód diagnóza = dg Z25.1

c) nesmluvní ústavy sociální péče, s nimiž není uzavřena zvláštní smlouva o poskytování a úhradě ošetřovatelské a rehabilitační péče v zařízeních sociálních služeb – očkování provedou registrující PL, kteří zajistí OL, a očkování vykážou standardním způsobem

d) zdravotnická zařízení poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče (LDN, DIOP atd.) – vykazují s výkonem OD:

- 1 kód výkonu = OD 00305, 00324, 00405, 00424, 00505, 00524, 00605, 00624, 00705, 00720 nebo 00724

- 1 kód ZULP = OL, pojišťovna hradí PZS očkovací látku do výše ENNV

- 1 kód diagnóza = dg Z25.1

Aktuality

Aby vám neutekla žádná naše slevová akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211