Přejít k hlavnímu obsahu

Chřipka

Očkování proti chřipce v sezóně 2019 – 2020

Očkování proti chřipce je dle § 30, odst. 2, písm. b), bodu 4, zák. č. 48/1998 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, z veřejného zdravotního pojištění hrazeno:

  • u pojištěnců nad 65 let věku,

  • u pacientů po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk

  • u pojištěnců, kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév nebo dýchacích cest nebo ledvin nebo diabetem

  • u pojištěnců umístěných ve zdravotnických zařízeních poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory anebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem

Výkon očkování bude poskytovatelem zdravotních služeb vykázán kódem 02125 – „očkování včetně očkovací látky, která je hrazena z veřejného zdravotního pojištění – sezónní chřipka – nepovinné očkování“ s dg. Z 25.1. Očkovací látka se vykáže ke kódu 02125 jako ZÚLP pod kódem aplikované vakcíny. Maximální výše úhrady ZÚLP je 250,00 Kč za 1 dávkuVšechny vakcíny na českém trhu dostupné, jsou tedy t. č. plně hrazené.

Za samotný výkon očkování pojištěnec nic neplatí.

Vakcínu, která je hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění, není možné předepsat na recept. Na recept lze předepsat očkovací látku pouze samoplátci. 

Aktuality

Aby vám neutekla žádná naše slevová akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211