Přejít k hlavnímu obsahu

Program na podporu profesí

ZP 211 realizuje preventivní programy, které slouží k předcházení výskytu závažných onemocnění a k včasnému odhalování jejich výskytu. Současně podporuje dlouhodobé aktivity vedoucí k celkovému zlepšení zdraví. 

Naše zdravotní pojišťovna proto nabízí zaměstnavatelům - plátcům pojistného, možnost zapojení do preventivního programu, který je určen ke zlepšení zdravotního stavu pojištěnců registrovaných u ZP MV ČR, kteří jsou zároveň v pracovním poměru u zaměstnavatele a vykonávají profese s významným zdravotním rizikem souvisejícím s jejich výkonem.

Těmito profesemi se rozumí: 

  1. kategorie zaměstnanců se zvýšenou fyzickou námahou, s nadměrným stresem při výkonu povolání a opakovanou expozicí kapénkovým infekcím, kontaminovaným předmětům či mezilidskému styku, 
  2. kategorie zaměstnanců, kteří jsou při výkonu povolání vystaveni opakované expozici kapénkovým infekcím (virózy, chřipky, záněty dolních a horních cest dýchacích) a kteří zajišťují přímý styk s jinými lidmi, 
  3. kategorie zaměstnanců, kteří jsou při výkonu povolání vystaveni statické práci v nevhodné poloze s omezenou možností pohybu a jednostranným dlouhodobým přetěžováním (např. jednostranné sedavé zaměstnání v kancelářích). 

Co můžou zaměstnanci - pojištěnci ZP 211 díky tomuto projektu získat?

Díky zapojení do programu a spolupráci s naší zdravotní pojišťovnou může zaměstnavatel pro své zaměstnance - pojištěnce ZP 211 získat:

  • preventivní prohlídky nehrazené z veřejného zdravotního pojištění s cílem vyššího záchytu různých onemocnění v časném stadiu, např. nadváha, onemocnění kůže, onemocnění očí;
  • očkování, které je určeno k posílení obranyschopnosti organismu formou vakcinace, realizované prostřednictvím zdravotnického personálu, např. proti klíšťové encefalitidě, žloutence typu A a B, chřipce a dalším dle veřejné zakázky ZP MV ČR;
  • vybrané vitaminové preparáty z veřejné zakázky ZP MV ČR: vitamin C, vit. B1, vit. B2, vit. B6, zinek, železo, hořčík, koenzym Q 10;
  • rehabilitace určené pro zaměstnance, kteří jsou při výkonu povolání ohroženi nemocemi pohybového aparátu a vystaveni fyzickému (tělesnému) stresu, tzn. jsou u nich při práci jednostranně a dlouhodobě přetěžovány určité svalové skupiny, pracují ve statické nebo nefyziologické pracovní poloze. 

Kdo může žádat o zařazení do projektu?

Pro účast v tomto programu musí zaměstnavatel splňovat další kritéria:

  1. minimálně 300 registrovaných pojištěnců ZP MV ČR v předchozím kalendářním roce,
  2. nebo 25 % jeho zaměstnanců v trvalém pracovním poměru pojištěných v ZP MV ČR,
  3. podepsanou smlouvu o spolupráci, a to za účelem definování logistiky, garance dohledu nad nakládáním s finančními prostředky a jejich využitím k účelu, který je v souladu s odst. 4 § 16 zákona č. 280/1992 Sb. (včetně částky na jednoho pojištěnce).

Jak spolupráce probíhá? 

V případě zájmu vyplňte, prosím, stručnou žádost a zašlete ji na email: lenka.krejcova@zpmvcr.cz. Přijaté žádosti vyhodnocuje komise, která zasedá kvartálně. O výsledku bude žadatel informován a v případě kladného vyřízení žádosti obdrží návrh Smlouvy o spolupráci. Realizace plnění je možná nejdříve od 1. 1. 2020, po schválení Správní radou (u zaměstnavatelů s celorepublikovou působností), nebo poradou vedení (u zaměstnavatelů s regionální působností), následně po podpisu Smlouvy o spolupráci a s přihlédnutím k průběžnému čerpání finančních prostředků určených na tento program. 

Aktuality

Aby vám neutekla žádná naše slevová akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu