Přejít k hlavnímu obsahu

Program na podporu provádění samoodběrových testů COVID-19

Příspěvek pro zaměstnavatele, kteří využijí doplňkový pilíř antigenního testování ve firmách a využijí k tomuto účelu samotesty na SARS-CoV-2. 

POZOR! O příspěvek lze požádat pouze na společné stránce všech pojišťoven, nikoli přes podatelny, infomaily či datové schránky! Na takto podané žádosti nemůže být brán zřetel.

Na testy provedené od 1. června se vztahují nové lhůty po prodělání onemocnění COVID-19 a po očkování dle Mimořádného opatření MZČR od 24. května. Viz podmínky příspěvku.

Od 1. července se povinnost testování ve firmách ruší. Viz Mimořádné opatření MZČR. Přehled provedených testů za měsíc červen je možné podat v průběhu měsíce července 2021. Opravné dávky za měsíc červen lze uplatnit nejpozději do konce srpna 2021.

Informace poskytované v souvislosti se zpracováním osobních údajů při čerpání prostředků z Fondu prevence v rámci Programu na podporu provádění samoodběrových testů na onemocnění COVID-19 jsou dostupné na adrese: https://www.samotesty-covid.cz/zpracovani-osobnich-udaju/.

Nový příspěvek z Fondu prevence, „Program na podporu provádění samoodběrových testů COVID-19“, je vytvořen v návaznosti na usnesení vlády České republiky č. 191 ze dne 24. února 2021 k podpoře provádění testů na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, které lze použít laickou osobou u společností podnikajících v České republice a u osob samostatně výdělečně činných, které nemají objektivní možnost zajistit testování antigenními testy prostřednictvím hlavního pilíře antigenního testování prováděného v síti poskytovatelů zdravotních služeb.

Hlavní pilíř je antigenní testování prostřednictvím poskytovatelů zdravotních služeb a úhrady z veřejného zdravotního pojištění. To je možné několika způsoby (psali jsme zde, metodika od Ministerstva zdravotnictví zde).

Doplňkovou možností je zajistit zaměstnancům testy použitelné laickou osobou, tedy samoodběrové testy nebo též samotesty. Nákup těchto testů bude zaměstnavatelům částečně hrazen z Fondu prevence. Tento příspěvek zavedla ZP MV ČR i všechny ostatní zdravotní pojišťovny v České republice.

Máte dotaz k samotestování a nikde jste na něj nenalezli odpověď? Napište nám na info@zpmvcr.cz. Do předmětu prosím uveďte "Samotestování", urychlíte tak odbavení dotazu.

Můžete nám také zavolat na speciální linku 272 095 211. Provozní doba je Po - Čt 8:00 - 15:00, Pá 8:00 - 12:00 hod.

Pro koho je příspěvek určen?

 • Čerpat z tento příspěvek z Fondu prevence mohou jen subjekty, u kterých byla schválena podpora a provádění testů na onemocnění Covid-19 ve smyslu usnesení vlády č. 191 ze dne 24. 2. 2021. 
 • Seznam subjektů oprávněných žádat o tento příspěvek je k dispozici zde.
 • Zaměstnavatelé mohou žádat za své zaměstnance, přičemž za zaměstnance se v tomto případě považují i dočasně přidělení zaměstnanci agentury práce a další osoby, které na základě jiného právního vztahu, než je pracovněprávní vztah, vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci (dále jen „zaměstnanec“).

Od kdy bude možné o příspěvek požádat?

 • Tento příspěvek bude možné využít od 1. dubna 2021. První měsíc, za který bude možné příspěvek proplatit, je březen 2021.
 • Program je ukončen k 30. červnu 2021. Poslední měsíc, za který bude možné příspěvek proplatit, je červen 2021.

Jaká je výše příspěvku?

 • Příspěvek na 1 zaměstnance/pojištěnce vychází z vynaložených/uplatněných nákladů na pořízení samoodběrového testu (za testovací sady pro provedení samotestování na základě výjimky vydané MZ ČR podle § 4 odst. 8 nařízení vlády č. 56/2015 Sb., nebo povolené SÚKL ČR) maximálně však 4 x 60 Kč za kalendářní měsíc (240 Kč včetně DPH).

Jak o příspěvek požádat?

 • Pouze v aplikaci na společné webové stránce https://www.samotesty-covid.cz/
 • Pozor, není možné požádat o příspěvek prostřednictvím podatelny, e-mailu ani datové schránky. Na takto podané žádosti nemůže být brán zřetel.

TIP: stáhněte si uživatelskou příručku k webové aplikaci.

Jaké testy lze pro samotestování použít?

 • Pouze takové testy, kterým Ministerstvo zdravotnictví udělilo výjimku podle § 4 odst. 8 nařízení vlády č. 56/2015 Sb. nebo je povolil SÚKL. Jejich seznam a seznam distributorů najdete zde.
 • Pozor, na jiné testy než uvedené v seznamu není možné příspěvek proplatit. Věnujte proto seznamu pozornost. Seznam je průběžně aktualizován.

TIP: stáhněte si Průvodce samotestováním pro zaměstnavatele a OSVČ zde nebo zde.

Co je pro žádost o příspěvek potřeba?

 • Registrace zaměstnavatele na společné webové stránce - pomocí aktivačního kódu
 • Daňový doklad za zakoupené testy
 • Evidence provedených testů (vzorová tabulka ke stažení zde). Potřebné údaje:
  • jméno a příjmení testovaného zaměstnance/pojištěnce
  • příslušnost k zdravotní pojišťovně
  • číslo pojištěnce, případně datum narození 
  • datum provedení testu
  • celkový počet provedených testů v rámci jednoho měsíce 
  • pozitivní/ negativní výsledek každého testu

Kde naleznete aktivační kód?

1. OSVČ se zřízenou datovou schránkou (na IČO)

Aktivační kód vám již byl doručen do vaší datové schránky. Pokud jste kód ve své schránce nenašli, je možné, že máte datovou schránku navázanou na své rodné číslo a ne na své IČO. Kódy jsou rozesílány centrálně z datové schránky VZP.

V případě, že máte svou DS zřízenou na IČO, a ani tak kód nemáte nebo jste ho omylem smazali, požádejte si o nový aktivační kód zde. Bude vám do několika dní doručen do vaší datové schránky.

2. OSVČ bez datové schránky

 • Máte přístup do e-Komunikace ZP MV ČR? Aktivační kód naleznete v týdnu od 12. dubna po přihlášení ve své e-Komunikaci (sekce Pojištěnec, poslední položka - Samotesty)
 • Nemáte přístup do e-Komunikace? Nebo jste zapomněli přihlašovací údaje do e-Komunikace?

Požádejte si o nový přístup zde a do několika málo pracovních dní obdržíte doporučenou poštou přístupové údaje. Po přihlášení naleznete aktivační kód ve své e-Komunikaci.

 • Můžete si zřídit datovou schránku a následně po zřízení o autorizační kód požádat zde.
 • Máte možnost vyzvednout si aktivační kód na klientském centru.

Snažíte se zaregistrovat, ale aktivační kód není platný?

Pokud jste v něm neudělali chybu a přesto se objevuje tato hláška, nic se neděje, jen kódu skončila platnost. Vygenerujte si nový: máte-li datovou schránku, udělejte to zde. Pokud máte e-Komunikaci, vygenerujte kód na stejném odkazu (zrušte možnost "Mám datovou schránku") a do několika dní najdete nový kód ve své e-Komunikaci. Nemáte-li ani jedno, nebo Vám kód do e-Komunikace nepřišel, obraťte se na nás.

Jak nahrát platební doklady a vyplnit evidenci provedených testů? 

 • Vždy nejprve odešlete nákupní doklady za zakoupené testy. Nestačí je uložit, musí být odeslány, jinak nelze odeslat výsledky testů
 • Nakoupili jste testy po baleních? Když uvádíte počet testů na dokladu, nezapomeňte vynásobit počet balení počtem testů v jednotlivých baleních. Stránka neumí provést výpočet
 • Každý platební doklad nahrajte pouze jednou
 • Používejte pouze vzorovou tabulku (ke stažení zde) a nijak ji neupravujte (přidávání sloupců apod.)
 • Tabulka může mít pouze 2 000 řádků; máte-li více zaměstnanců, nahrajte více výkazů
 • Nepoužívejte více listů, raději více souborů
 • Zdravotní pojišťovny zadávejte pomocí kódu, nikoli názvu (kódy všech pojišťoven zde)
 • Výsledek testu vyplňujte následovně: je-li negativní, pak do sloupce "negativní" uveďte "ano" a sloupec "pozitivní" nechte prázdný a naopak
 • Odeslali jste hlášení a našli chybu? Počkejte prosím na zamítnutí zdravotní pojišťovnou a případně zašlete opravu.

Kdy o příspěvek žádat?

 • Nejdříve 1. dubna 2021, za testy realizované od 1. března 2021
 • Žádost o příspěvek lze podat zpětně za předchozí měsíc
 • Žádosti o příspěvek se za předchozí kalendářní měsíc podávají vždy nejpozději poslední den měsíce následujícího
 • Program je ukončen k 30. červnu 2021. Přehled provedených testů za měsíc červen 2021 je možné podat v průběhu měsíce července. Opravné dávky za měsíc červen lze uplatit nejpozději do konce měsíce srpna.

Jak a kdy bude příspěvek proplacen?

 • V české měně, na účet zaměstnavatele nebo OSVČ, ze kterého je hrazeno pojistné a který byl uveden při registraci na společné webové stránce
 • Lhůta na zpracování je 30 dnů ode dne doručení bezvadné žádosti
 • Vyúčtování od zdravotních pojišťoven bude k dispozici na https://www.samotesty-covid.cz/ nejdříve 10. května 2021
 • Každá dávka (evidence provedených testů) má vlastní variabilní symbol. Kolik dávek, tolik plateb od každé pojišťovny obdržíte.

Vyúčtování příspěvku

 • Jakmile zdravotní pojišťovny Vaše hlášení (výsledky testů) zpracují a uhradí, řádky v hlášení se zabarví zeleně (schválené a proplacené testy) nebo červeně (zamítnuté testy, zde bude uveden i důvod). Stav se změní na Vyřízeno. Jsou-li řádky bílé, zdravotní pojišťovna ještě hlášení zpracovává.
 • Také v přehledu všech hlášení za Vaši společnost budou zbarvené řádky: kompletně vyřízené hlášení bez chyb bude mít zelenou barvu, hlášení s nějakou chybou bude mít barvu žlutou. Stav se i v přehledu změní na Vyřízeno.

Možné důvody zamítnutí testů

Opravitelné chyby jsou zvýrazněny.

01 - Chybně přiřazená pojišťovna, nebo neznámé číslo pojištěnce
02 - Test nesmí být vykázán za aktuální měsíc

03 - Překročen limit 4 testů na kalendářní měsíc
04 - Testováno v kratším rozmezí než 7 dnů
05 - Antigenní/PCR testování před méně než 7 dny
06 - Před méně než 90 dny proběhl pozitivní PCR test
07 - Test byl proveden po více než 14 dnech po ukončeném očkování
08 - Test byl proveden před 1. 3. 2021
09 - Pojištěnec mladší 15 let
10 - Test stornován na žádost odesilatele
21 - Test nebyl v podané žádosti vykázán v souladu s podmínkami zpětně za předchozí měsíc

100 - Dávka stornována na žádost odesilatele
110 - Dávka dodatečně odmítnuta – v okamžiku úhrady nebylo dostupné bankovní spojení
120 - Dávka odmítnuta – chyba v bankovním účtu
130 - Dávka odmítnuta – neexistující kód banky

Opravná hlášení

Je-li ve Vašem hlášení opravitelná chyba, pošlete nové hlášení s opravenými údaji. 

Reklamace

Byl Vám test zamítnut a jste přesvědčeni, že je to neoprávněné? Vyplatila Vám zdravotní pojišťovna naopak víc, než měla? Chyba se může stát, vše vyřešíme. Obraťte se prosím na svou zdravotní pojišťovnu a mějte připravené IČO a číslo hlášení (variabilní symbol).

Kde lze získat další informace k samotestování a povinnosti testovat zaměstnance?

 • Webová stránka k tomuto příspěvku, společná pro všechny zdravotní pojišťovny. Zde je nutné se registrovat a následně vyplnit elektronickou žádost o příspěvek
 • Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnosti testování ve firmách. V pořadí dle vydání zde (zrušeno 28.3.), zde, zde, zde, zde. Opatření od 24.3. zde, zde (zrušeno 15.5.), zde. Opatření od 15.5. zde. Opatření upravující lhůty po prodělání nemoci COVID-19 a po očkování od 24. května zde. Zrušení mimořádných opatření, kterými se stanovuje povinné plošné a screeningové testování obyvatel ČR, s účinností od 1. 7. 2021 zde.
 • Oficiální webové stránky s informacemi od Ministerstva průmyslu a obchodu, podrobně zpracované informace ohledně testování ve firmách.
 • Podívejte se na následující videa s informacemi pro zaměstnavatele a OSVČ bez zaměstnanců:

Máte dotaz k samotestování a nikde jste na něj nenalezli odpověď? Napište nám na info@zpmvcr.cz. Do předmětu prosím uveďte "Samotestování", urychlíte tak odbavení dotazu.

Můžete nám také zavolat na speciální linku 272 095 211. Provozní doba je Po - Čt 8:00 - 15:00, Pá 8:00 - 12:00 hod.

Podmínky čerpání příspěvku

Podmínky čerpání tohoto příspěvku jsou společné pro všechny zdravotní pojišťovny v ČR. Najdete je také na společné webové stránce.

 • Příspěvek z fondu prevence není nárokový ze zákona.
 • Z důvodu veřejného zájmu je pro čerpání příspěvku v rámci tohoto programu povolena výjimka z jinak platných obecných podmínek pro čerpání příspěvku z fondu prevence, což znamená, že žadatel v tomto případě může mít evidován dluh na pojistném z hlediska plateb zdravotního pojištění.
 • Žadatel je povinný sám organizovat testování svých zaměstnanců a evidovat jeho průběh včetně zaznamenávání dat provedených testů a jejich výsledků u jednotlivých zaměstnanců.
 • Žadatel je odpovědný za to, že nevykáže v souhrnu všem zdravotním pojišťovnám více testů, než dle faktury ve skutečnosti zakoupil/aplikoval – za tímto účelem může být provedena kontrola poskytnutí příspěvku napříč zdravotními pojišťovnami.
 • Žadatel je odpovědný za to, že nevykáže v žádosti o příspěvek zaměstnance, který nepracuje na jeho pracovišti.
 • Žadatel je odpovědný za to, že nevykáže test za zaměstnance, který trvale po celou dobu trvání programu vykonává práci na dálku mimo své pracoviště (home-office).
 • Žadatel je odpovědný za to, že nevykáže test za zaměstnance, kteří prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba jejich izolace, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu nebo POC antigenního testu neuplynulo více než 90 dní (respektive 180 dní pro testy provedené od 1 .6. 2021).
 • Žadatel je odpovědný za to, že nevykáže test za zaměstnance, kteří v přechozích 7 dnech absolvovali RT-PCR test nebo POC antigenní test provedený u některého z poskytovatelů zdravotních služeb.
 • Žadatel je odpovědný za to, že nevykáže test za zaměstnance, kteří jsou již očkovaní proti onemocnění COVID-19, pokud od druhé dávky (resp. od jediné, jde-li o jednodávkové očkování) uplynulo již 14 dnů, mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví a neprojevují příznaky nemoci (pro testy provedené od 1.6. pokud od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní).
 • Žadatel je povinný v rámci podání žádosti o příspěvek informovat zdravotní pojišťovny o výsledku jednotlivých samoodběrových testů.
 • Zdravotní pojišťovny dle aktuálního stavu své evidence mají právo kontrolovat, že zaměstnanci/OSVČ, na které je požadován příspěvek, splňují všechny podmínky pro čerpání příspěvku, a mají právo neproplatit neoprávněně vyúčtovaný příspěvek či jeho výši. V případě, že žadatel nedodrží podmínky pro čerpání příspěvku, které akceptoval při autorizaci v rámci webové stránky, je příslušná zdravotní pojišťovna oprávněna požadovat vrácení již uhrazených finančních prostředků a žadatele z programu vyřadit.
 • Zdravotní pojišťovny jsou oprávněny provádět zpětnou kontrolu plnění podmínek čerpání tohoto programu, přičemž případné ukončení tohoto programu nemá vliv na právo zdravotní pojišťovny požadovat vrácení neoprávněně vykázaných a zdravotní pojišťovnou uhrazených finančních prostředků.

Další podmínky samotestování, včetně akceptace podmínek programu

 • Žadatel striktně dodržuje metodiku samotného testování, kterou stanoví Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR v návaznosti na usnesení vlády ČR.
 • Žadatel musí evidovat přehled zaměstnanců, které otestoval, včetně data testování a výsledku testování, aby mohl po skončení měsíce podat žádost o příspěvek.
 • Žádosti o příspěvek předchází registrace v rámci on-line aplikace, kdy si žadatelé zajišťují přístup pro podávání žádostí o příspěvky, zpravidla přes autorizační (aktivační) kód zaslaný do datové schránky nebo vyžádaný prostřednictvím on-line formuláře Získání aktivačního kódu.
 • Podáním žádosti o příspěvek z tohoto preventivního programu žadatel akceptuje podmínky uvedené v tomto programu.
 • Případná další komunikace je v kompetenci jednotlivých zdravotních pojišťoven.

Aktuality

ruce

Pacientů s alzheimerem přibývá. Většina z nich se o své diagnóze nedozví včas

21. 9. 2021 | #Pojištěnci | #Plátci | #Poskytovatelé

Podle Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR) se loňský počet jejích klientů s Alzheimerovou chorobou zvýšil o 6 %. Alarmující je, že drtivá většina pacientů je diagnostikována pozdě nebo o své nemoci vůbec neví. Riziko onemocnění se přitom zvyšuje s věkem – předcházet mu pomáhá především vyvážená strava a zdravý životní styl.

[více]
sluch

Není ticho jako ticho

17. 9. 2021 | #Pojištěnci | #Plátci | #Poskytovatelé

Dnes začíná 8. ročník festivalu Týden komunikace osob se sluchovým postižením. Divadla, muzea, neziskové organizace, školy zaměřené na výuku dětí se sluchovým handicapem a mnoho dalších spolků a společností připravily bohatý program.

[více]

Aby vám neutekla žádná naše slevová akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu