Přejít k hlavnímu obsahu

Program na podporu provádění samoodběrových testů COVID-19

Příspěvek pro zaměstnavatele, kteří využijí doplňkový pilíř antigenního testování ve firmách a využijí k tomuto účelu samotesty na SARS-CoV-2. 

POZOR! O příspěvek lze požádat pouze na společné stránce všech pojišťoven, nikoli přes podatelny, infomaily či datové schránky! Na takto podané žádosti nemůže být brán zřetel.

Nový příspěvek z Fondu prevence, „Program na podporu provádění samoodběrových testů COVID-19“, je vytvořen v návaznosti na usnesení vlády České republiky č. 191 ze dne 24. února 2021 k podpoře provádění testů na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, které lze použít laickou osobou u společností podnikajících v České republice a u osob samostatně výdělečně činných, které nemají objektivní možnost zajistit testování antigenními testy prostřednictvím hlavního pilíře antigenního testování prováděného v síti poskytovatelů zdravotních služeb.

Hlavní pilíř je antigenní testování prostřednictvím poskytovatelů zdravotních služeb a úhrady z veřejného zdravotního pojištění. To je možné několika způsoby (psali jsme zde, metodika od Ministerstva zdravotnictví zde).

Doplňkovou možností je zajistit zaměstnancům testy použitelné laickou osobou, tedy samoodběrové testy nebo též samotesty. Nákup těchto testů bude zaměstnavatelům částečně hrazen z Fondu prevence. Tento příspěvek zavedla ZP MV ČR i všechny ostatní zdravotní pojišťovny v České republice.

Máte dotaz k samotestování a nikde jste na něj nenalezli odpověď? Napište nám na info@zpmvcr.cz. Do předmětu prosím uveďte "Samotestování", urychlíte tak odbavení dotazu.

Můžete nám také zavolat na speciální linku 272 095 211. Provozní doba je Po - Čt 8:00 - 15:00, Pá 8:00 - 12:00 hod.

Pro koho je příspěvek určen?

 • Čerpat z tento příspěvek z Fondu prevence mohou jen subjekty, u kterých byla schválena podpora a provádění testů na onemocnění Covid-19 ve smyslu usnesení vlády č. 191 ze dne 24. 2. 2021. 
 • Seznam subjektů oprávněných žádat o tento příspěvek je k dispozici zde.
 • Zaměstnavatelé mohou žádat za své zaměstnance, přičemž za zaměstnance se v tomto případě považují i dočasně přidělení zaměstnanci agentury práce a další osoby, které na základě jiného právního vztahu, než je pracovněprávní vztah, vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci (dále jen „zaměstnanec“).

Od kdy bude možné o příspěvek požádat?

 • Tento příspěvek bude možné využít od 1. dubna 2021. První měsíc, za který bude možné příspěvek proplatit, je březen 2021.

Jaká je výše příspěvku?

 • Příspěvek na 1 zaměstnance/pojištěnce vychází z vynaložených/uplatněných nákladů na pořízení samoodběrového testu (za testovací sady pro provedení samotestování na základě výjimky vydané MZ ČR podle § 4 odst. 8 nařízení vlády č. 56/2015 Sb., nebo povolené SÚKL ČR) maximálně však 4 x 60 Kč za kalendářní měsíc (240 Kč včetně DPH).
 • povolený časový interval na jednoho zaměstnance je provedení maximálně 1 test za 7 kalendářních dní

Jak o příspěvek požádat?

 • Pouze v aplikaci na společné webové stránce https://www.samotesty-covid.cz/
 • Pozor, není možné požádat o příspěvek prostřednictvím podatelny, e-mailu ani datové schránky. Na takto podané žádosti nemůže být brán zřetel.

TIP: stáhněte si uživatelskou příručku k webové aplikaci.

Co je pro žádost o příspěvek potřeba?

 • Registrace zaměstnavatele na společné webové stránce - pomocí aktivačního kódu
 • Daňový doklad za zakoupené testy
 • Evidence provedených testů (vzorová tabulka ke stažení zde). Potřebné údaje:
  • jméno a příjmení testovaného zaměstnance/pojištěnce
  • příslušnost k zdravotní pojišťovně
  • číslo pojištěnce, případně datum narození 
  • datum provedení testu
  • celkový počet provedených testů v rámci jednoho měsíce 
  • pozitivní/ negativní výsledek každého testu

Kde naleznete aktivační kód?

1. OSVČ se zřízenou datovou schránkou (na IČO)

Aktivační kód vám již byl doručen do vaší datové schránky. Pokud jste kód ve své schránce nenašli, je možné, že máte datovou schránku navázanou na své rodné číslo a ne na své IČO.  

V případě, že máte svou DS zřízenou na IČO, a ani tak kód nemáte nebo jste ho omylem smazali, požádejte si o nový aktivační kód zde. Bude vám do několika dní doručen do vaší datové schránky.

2. OSVČ bez datové schránky

 • Máte přístup do e-Komunikace ZP MV ČR? Aktivační kód naleznete v týdnu od 12. 4. po přihlášení ve své e-Komunikaci.
 • Nemáte přístup do e-Komunikace? Nebo jste zapomněli přihlašovací údaje do e-Komunikace?

Požádejte si o nový přístup zde a do několika málo pracovních dní obdržíte doporučenou poštou přístupové údaje. Po přihlášení naleznete aktivační kód ve své e-Komunikaci.

 • Můžete si zřídit datovou schránku a následně po zřízení o autorizační kód požádat zde.
 • Máte možnost vyzvednout si aktivační kód na klientském centru.

Jak vyplnit evidenci provedených testů? 

 • Vždy nejprve odešlete nákupní doklady za zakoupené testy. Nestačí je uložit, musí být odeslány
 • Používejte pouze vzorovou tabulku (ke stažení zde) a nijak ji neupravujte (přidávání sloupců apod.)
 • Tabulka může mít pouze 2 000 řádků; máte-li více zaměstnanců, nahrajte více výkazů
 • Nepoužívejte více listů, raději více souborů
 • Zdravotní pojišťovny zadávejte pomocí kódu, nikoli názvu (kódy všech pojišťoven zde)
 • Výsledek testu vyplňujte následovně: je-li negativní, pak do sloupce "negativní" uveďte "ano" a sloupec "pozitivní" nechte prázdný a naopak

Kdy o příspěvek žádat?

 • Nejdříve 1. dubna 2021, za testy realizované od 1. března 2021
 • Žádost o příspěvek lze podat zpětně za předchozí měsíc
 • Žádosti o příspěvek se za předchozí kalendářní měsíc podávají vždy nejpozději poslední den měsíce následujícího

Jak a kdy bude příspěvek proplacen?

 • V české měně, na účet zaměstnavatele nebo OSVČ, ze kterého je hrazeno pojistné a který byl uveden při registraci na společné webové stránce
 • Lhůta na zpracování je 30 dnů ode dne doručení bezvadné žádosti

Jaké testy lze pro samotestování použít?

 • Pouze takové testy, kterým Ministerstvo zdravotnictví udělilo výjimku podle § 4 odst. 8 nařízení vlády č. 56/2015 Sb. nebo je povolil SÚKL. Jejich seznam a seznam distributorů najdete zde.
 • Pozor, na jiné testy než uvedené v seznamu není možné příspěvek proplatit. Věnujte proto seznamu pozornost. Seznam je průběžně aktualizován.

TIP: stáhněte si Průvodce samotestováním pro zaměstnavatele a OSVČ.

Kde lze získat další informace k samotestování a povinnosti testovat zaměstnance?

 • Webová stránka k tomuto příspěvku, společná pro všechny zdravotní pojišťovny. Zde je nutné se registrovat a následně vyplnit elektronickou žádost o příspěvek
 • Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnosti testování ve firmách. V pořadí dle vydání zde, zde, zde, zde, zde. Bude průběžně aktualizováno.
 • Oficiální webové stránky s informacemi od Ministerstva průmyslu a obchodu, podrobně zpracované informace ohledně testování ve firmách.

Máte dotaz k samotestování a nikde jste na něj nenalezli odpověď? Napište nám na info@zpmvcr.cz. Do předmětu prosím uveďte "Samotestování", urychlíte tak odbavení dotazu.

Můžete nám také zavolat na speciální linku 272 095 211. Provozní doba je Po - Čt 8:00 - 15:00, Pá 8:00 - 12:00 hod.

Podmínky čerpání příspěvku

Podmínky čerpání tohoto příspěvku jsou společné pro všechny zdravotní pojišťovny v ČR. Najdete je také na společné webové stránce.

 • Příspěvek z fondu prevence není nárokový ze zákona
 • Z důvodu veřejného zájmu je pro čerpání příspěvku v rámci tohoto programu povolena výjimka z jinak platných obecných podmínek pro čerpání příspěvku z fondu prevence, což znamená, že společnosti podnikající v České republice a OSVČ v tomto případě mohou mít evidován dluh na pojistném z hlediska plateb zdravotního pojištění
 • Společnosti podnikající v České republice a OSVČ jsou povinny samy organizovat testování svých zaměstnanců a evidovat jeho průběh včetně zaznamenávání dat provedených testů a jejich výsledků
 • Společnosti podnikající v České republice a OSVČ jsou odpovědné za to, že nevykážou v souhrnu všem zdravotním pojišťovnám více testů, než dle faktury ve skutečnosti zakoupily/aplikovaly – za tímto účelem může být provedena kontrola poskytnutí příspěvku napříč zdravotními pojišťovnami
 • Společnosti podnikající v České republice a OSVČ jsou odpovědny za to, že nevykážou v žádosti o příspěvek zaměstnance, který nepracuje na jejich pracovišti
 • Společnosti podnikající v České republice a OSVČ jsou odpovědny za to, že nevykážou test za zaměstnance, který trvale po celou dobu trvání programu vykonává práci na dálku mimo své pracoviště (home-office)
 • Společnosti podnikající v České republice a OSVČ jsou povinny v rámci podání příspěvku informovat zdravotní pojišťovny o výsledku jednotlivých testů
 • Zdravotní pojišťovny dle aktuálního stavu své evidence kontrolují, že zaměstnanci/OSVČ, na které je požadován příspěvek, byli v době provedení testu na přítomnost COVID-19 zaměstnanci společností podnikajících v České republice a osob samostatně výdělečně činných a pojištěnci dané zdravotní pojišťovny
 • Zdravotní pojišťovny neproplatí neoprávněně vyúčtovanou výši příspěvku
 • V případě, že společnosti podnikající v České republice a OSVČ nedodrží podmínky pro čerpání příspěvku, které akceptovaly při autorizaci v rámci webové stránky, je příslušná zdravotní pojišťovna oprávněna požadovat vrácení již uhrazených finančních prostředků a žadatele z programu vyřadit

Další podmínky samotestování

 • Žadatel striktně dodržuje metodiku samotného testování, kterou stanoví Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR v návaznosti na usnesení vlády ČR
 • Společnosti podnikající v České republice a OSVČ musí evidovat přehled zaměstnanců, které otestovaly, včetně data testování a výsledku testování, aby mohly po skončení měsíce podat žádost o příspěvek
 • Žádosti o příspěvek předchází autorizace, kdy společnosti podnikající v České republice a OSVČ schvalují podmínky poskytování příspěvku a zajišťují si přístup pro podávání žádostí o příspěvky, zpravidla přes heslo zaslané do datové schránky
 • Případná další komunikace je v kompetenci jednotlivých zdravotních pojišťoven

Aktuality

Aby vám neutekla žádná naše slevová akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu