Úvodní strana

Přihláška
Pojištěnce

Zobrazit obsah sekce

Obsah sekce

sekce
Pojištěnci

Jak se stát pojištěncem

Než změníte ZP, věnujte prosím ješte pozornost několika důležitým věcem. 
 
Účastny systému veřejného zdravotního pojištění v České republice jsou povinně osoby, které mají na území ČR trvalý pobyt nebo osoby, které trvalý pobyt nemají, ale jsou zaměstnány u zaměstnavatele, který má na území ČR sídlo nebo trvalý pobyt.
Právo pojištěnce na výběr zdravotní pojišťovny je zakotveno v § 11 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění (dále jen „zákon č. 48/1997 Sb.“). 

Právo na výběr pojišťovny ale nelze použít při narození dítěte – s odkazem na § 11a se dnem narození dítě stává pojištěncem té zdravotní pojišťovny, u níž je pojištěna matka dítěte v době jeho narození. Není-li matka narozeného dítěte zdravotně pojištěna podle tohoto zákona, stává se dítě dnem narození pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je zdravotně pojištěn otec dítěte v den jeho narození. 

Narození dítěte je jeho zákonný zástupce povinen zdravotní pojišťovně oznámit, a to nejlépe prostřednictvím online formuláře, popřípadě vyplněním tiskopisu Přihláška a evidenční list pojištěnce.
S účinností od 1.9.2015 došlo novelou zákona č. 48/1997 Sb. k úpravě práva pojištěnce na změnu zdravotní pojišťovny – pojišťovnu je nyní možné změnit jednou za 12 měsíců, a to vždy jen k 1. dni kalendářního pololetí. Podepsaná přihláška ke zvolené zdravotní pojišťovně musí být podána v průběhu kalendářního pololetí bezprostředně předcházejícího tomu, ve kterém má ke změně pojišťovny dojít, nejpozději však 3 měsíce před požadovaným termínem změny. 
Změna zdravotní pojišťovny je významným krokem a je proto žádoucí, aby pojištěnec vždy dobře zvážil veškerá pozitiva a negativa se změnou spojená (např. zda jeho ošetřující lékař má se zvolenou zdravotní pojišťovnou uzavřenu smlouvu). Rozhodně by měl ale při svém rozhodování o volbě zdravotní pojišťovny upřednostnit stabilitu, profesionalitu, tradici a dobré jméno pojišťovny na veřejnosti, před pomíjivými nabídkami bonusů a dočasných drobných finančních výhod.

Pro přihlášení k naší pojišťovně si vyberte  způsob, který vám bude vyhovat nejvíce. 
Nezabere vám to více, než pár minut. 

Jaké cesty přihlášení nabízíme? 
 
Online přihláška                                    
               
 
 
 
Osobně na pobočce                       
 

V každém případě stačí přihlášku vyplnit, podepsat a doložit potřebné doklady.

 

Doklady, které je nutné doložit:

  1. u OSVČ - doklad o výši záloh na pojistné hrazených předchozí zdravotní pojišťovně,
  2. u těch, za než hradí zdravotní pojištění stát - doklady prokazující nárok na zařazení pojištěnce do příslušné kategorie (stát hradí pojistné za osoby uvedené zde).

 

Informace

Registrace nového pojištěnce

Aktuality

Naše pobočky

Naše pobočky jsou po celé ČR. Vyberte si tu, která je vám nejblíže

Akční nabídky

Bonusy

Připravili jsme pro vás celo řadu výhod a nadstandardních benefitů!

Třeba příspěvek na školku v přírodě!

Využijte možnost převodu příspěvku z rodiče na dítě a získejte tak až 1500 Kč na ozdravný pobyt. A k tomu dalších 500 Kč například na očkování.