přejdi na obsah přejdi na menu přejdi na vyhledávání

Jak se stát pojištěncem

Účastny systému veřejného zdravotního pojištění v České republice jsou povinně osoby, které mají na území ČR trvalý pobyt nebo osoby, které trvalý pobyt nemají, ale jsou zaměstnány u zaměstnavatele, který má na území ČR sídlo nebo trvalý pobyt.

Právo pojištěnce na výběr zdravotní pojišťovny je zakotveno v § 11 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění. Právo na výběr pojišťovny ale nelze použít při narození dítěte – dnem narození se dítě stává pojištěncem té zdravotní pojišťovny, u níž je pojištěna matka dítěte v době jeho narození.

S účinností od 1.12.2011 došlo novelou zákona č. 48/1997 Sb. k úpravě práva pojištěnce na změnu zdravotní pojišťovny – pojišťovnu je nyní možné změnit jen k 1. lednu a Přihláška ke zvolené pojišťovně musí být podána minimálně 6 měsíců před tímto termínem. Pakliže pojištěnec má zájem stát se klientem ZP MV ČR od 1.1.2015, musí tedy podat přihlášku k naší pojišťovně nejpozději 30.6.2014. Lhůta 6 měsíců neplatí v případě první změny pojišťovny u novorozeného dítěte – změnu může zákonný zástupce dítěte ale uskutečnit též pouze jen k 1. lednu (tj. i dítě narozené v prosinci 2014 může změnit pojišťovnu k 1.lednu 2015).

Změna zdravotní pojišťovny je významným krokem a je proto žádoucí, aby pojištěnec vždy dobře zvážil veškerá pozitiva a negativa se změnou spojená (např. zda jeho ošetřující lékař má se zvolenou zdravotní pojišťovnou uzavřenu smlouvu). Rozhodně by měl ale při svém rozhodování o volbě zdravotní pojišťovny upřednostnit stabilitu, profesionalitu, tradici a dobré jméno pojišťovny na veřejnosti, před pomíjivými nabídkami bonusů a dočasných drobných finančních výhod.

Pro samotné přihlášení ke zvolené pojišťovně je třeba vyplnit písemnou Přihlášku a doložit potřebné doklady, a to zejména:

- u osob samostatně výdělečně činných oprávnění k podnikatelské činnosti a doklad o výši záloh na pojistné hrazených předchozí zdravotní pojišťovně,

- v případě pojištěnců, za než hradí zdravotní pojištění stát, doklady prokazující nárok na zařazení pojištěnce do příslušné kategorie. Stát hradí pojistné za osoby uvedené zde

Přihlášku k naší pojišťovně naleznete v sekci „Formuláře““ – „Formuláře pro pojištěnce a veřejnost V této sekci je i výpis jednotlivých kategorií pojištěnců, za něž hradí pojistné stát..

Nově zvolená zdravotní pojišťovna sama provede administrativní odhlášení pojištěnce od dosavadní zdravotní pojišťovny. Pojištěnec je však povinen dosavadní zdravotní pojišťovně vrátit průkaz pojištěnce a informovat svého zaměstnavatele o změně pojišťovny. Rovněž je vhodné oznámit změnu pojišťovny svému praktickému lékaři. V případě osob samostatně výdělečně činných, které hradí zálohy na pojistné, je nutné věnovat pozornost i změně účtů pro příjem plateb.

Nový pojištěnec ZP MV ČR od nás obdrží průkaz pojištěnce poštovní zásilkou v průběhu měsíce listopadu, pokud si nedojednal s našim klientským pracovníkem jiný způsob předání/doručení. V případě, že v období, které uplynulo od podání Přihlášky do dne zahájení pojistného vztahu, tj. do 1. ledna následujícího roku, došlo u pojištěnce ke změnám osobních a kontaktních údajů či údajů o plátci pojistného, je nezbytné, aby nás o této skutečnosti informoval.

V případě Vašeho zájmu o další informace doporučujeme Vaší pozornost sekci Otázky a odpovědi“.

Nově zvolená zdravotní pojišťovna sama provede administrativní odhlášení pojištěnce od dosavadní zdravotní pojišťovny. Pojištěnec je však povinen dosavadní zdravotní pojišťovně vrátit průkaz pojištěnce a informovat svého zaměstnavatele o změně pojišťovny. Rovněž je vhodné oznámit změnu pojišťovny svému praktickému lékaři. V případě osob samostatně výdělečně činných, které hradí zálohy na pojistné, je nutné věnovat pozornost i změně účtů pro příjem plateb.

Nový pojištěnec ZP MV ČR od nás obdrží průkaz pojištěnce poštovní zásilkou v průběhu měsíce listopadu, pokud si nedojednal s našim klientským pracovníkem jiný způsob předání/doručení. V případě, že v období, které uplynulo od podání Přihlášky do dne zahájení pojistného vztahu, tj. do 1. ledna následujícího roku, došlo u pojištěnce ke změnám osobních a kontaktních údajů či údajů o plátci pojistného, je nezbytné, aby nás o této skutečnosti informoval.

V případě Vašeho zájmu o další informace doporučujeme Vaší pozornosti sekci

© 2015 ZP MVČR Mapa stránek

YouTube

Developed by MEDIA FACTORY