Úvodní strana

Přihláška
Pojištěnce

Zdravotnické prostředky

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky hradí zdravotnické prostředky z veřejného zdravotního pojištění v souladu s platnou legislativou. Úhrada je dána Zákonem č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů v platném znění.

Zdravotnické prostředky jsou předepisovány na stanovených tiskopisech (konkrétně doklad 12, 13 a 14) https://www.vzp.cz/poskytovatele/tiskopisy a to dle platné Metodiky pro pořizování a předávání dokladů https://www.vzp.cz/poskytovatele/vyuctovani-zdravotni-pece .

Konkrétní úhrady za jednotlivé zdravotnické prostředky jsou uvedeny v platné verzi Číselníku zdravotnických prostředků Svazu zdravotních pojišťoven (SZP ČR) http://szpcr.cz/zdravotnicke_prostredky ,

Při úhradě zdravotnických prostředků se Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra řídí prováděcími dokumenty.

 Jedná se o Metodiku SZP ČR k Číselníku zdravotnických prostředků SZP ČR v platném znění http://szpcr.cz/zdravotnicke_prostredky . U skupin, které nejsou uvedeny v Metodice SZP ČR se postupuje dle platné Metodiky k Úhradovému katalogu VZP-ZP https://www.vzp.cz/poskytovatele/ciselniky/zdravotnicke-prostredky .

Dále se jedná o Pozitivní list vybraných zdravotnických prostředků.

Cílem pozitivního listu vybraných kategorií zdravotnických prostředků je usnadnění orientace předepisujících lékařů v široké nabídce zdravotnických protsředků. Modré položky jsou preferované, s ohledem na výši úhrady a objemu jejich výdeje.

 

Zdravotní pojišťovna není tvůrcem Číselníku zdravotnických prostředků SZP ČR, proto v případě zájmu o zařazení zdravotnického prostředku do tohoto číselníku se prosím obracejte na Svaz zdravotních pojišťoven České republiky http://szpcr.cz/sekce-svazu/komise-pro-zdravotnicke-prostredky/kpzp-dokumenty/ .

Užitečné odkazy

  • Formulář k přidělení elektrického vozíku

https://www.vzp.cz/poskytovatele/ciselniky/zdravotnicke-prostredky 

  • Formulář ke schválení úhrady stehenní protézy se systémem bionického kolenního kloubu

http://szpcr.cz/sekce-svazu/komise-pro-zdravotnicke-prostredky/kpzp-dokumenty/

 

Informace

Registrace nového pojištěnce

Aktuality

Naše pracoviště

Naše pracoviště jsou po celé ČR. Vyberte si to, které je vám nejblíže

Akční nabídky

Bonusy

Připravili jsme pro Vás celou řadu výhod a nadstandardních benefitů!

Třeba příspěvek na ozdravný pobyt v přírodě nebo organizovaný plavecký kurz.