Přejít k hlavnímu obsahu
foreigners
  1. Úvod
  2. Poskytovatelé
  3. Přeprava pacientů

Přeprava pacientů

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky hradí přepravu z prostředků veřejného zdravotního pojištění v souladu s platnou legislativou. Úhrada je dána Zákonem č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů v platném znění.

Podmínky a způsob pořizování a předávání dokladů pro provedení úhrady přepravy a náhrady cestovních nákladů se řídí platnou Metodikou pro pořizování a předávání dokladů https://www.vzp.cz/poskytovatele/vyuctovani-zdravotni-pece na stanovených tiskopisech (doklad 34, 35, 36, 37 a 39) https://www.vzp.cz/poskytovatele/tiskopisy .

Konkrétní úhrady za jednotlivé přepravy jsou uvedeny v platné verzi Číselníku Doprava https://www.vzp.cz/poskytovatele/ciselniky

Aktuality

Aby vám neutekla žádná naše akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211