Přejít k hlavnímu obsahu

Přeprava pacientů

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky hradí přepravu z prostředků veřejného zdravotního pojištění v souladu s platnou legislativou. Úhrada je dána Zákonem č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů v platném znění.

Podmínky a způsob pořizování a předávání dokladů pro provedení úhrady přepravy a náhrady cestovních nákladů se řídí platnou Metodikou pro pořizování a předávání dokladů https://www.vzp.cz/poskytovatele/vyuctovani-zdravotni-pece na stanovených tiskopisech (doklad 34, 35, 36, 37 a 39) https://www.vzp.cz/poskytovatele/tiskopisy .

Konkrétní úhrady za jednotlivé přepravy jsou uvedeny v platné verzi Číselníku Doprava https://www.vzp.cz/poskytovatele/ciselniky

Aktuality

ZP

Od 2. srpna se mění podmínky komerčního pojištění cizinců pobývajících v ČR. Změny se netýkají cizinců, kteří jsou pojištěni v systému veřejného zdravotního pojištění v ČR.

29. 7. 2021 | #Pojištěnci | #Plátci | #Poskytovatelé

Podle novely zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, s účinností od 2. srpna 2021 platí, že cizinci, kteří nemohou být účastni systému veřejného zdravotního pojištění v ČR, uzavírají pro účely pobytu na území ČR, tzv.

[více]

Aby vám neutekla žádná naše slevová akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211