Přejít k hlavnímu obsahu
foreigners
  1. Úvod
  2. Plátci
  3. Účty pro příjem plateb

Účty pro příjem plateb

V souladu se změnou zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, jsou s účinností od 1.7.2016 všechny zdravotní pojišťovny povinny převést své účty pro příjem plateb pojistného na zdravotní pojištění do České národní banky (dále ČNB).

Nové účty u ČNB

Typ plátce pojistného Číslo účtu Banka Typ platby Variabilní symbol
Zaměstnavatel 2115106031/0710 ČNB Pojistné
OSVČ, OBZP 2110102031/0710 ČNB Pojistné
Nezletilé děti s DP* 2115106031/0710 ČNB Pojistné RČ (zákonného zástupce)

*povolený dlouhodobý pobyt na území ČR

IBAN a BIC (SWIFT) mezinárodní formát čísla účtu: zde

Variabilním symbolem platby pro OSVČ a OBZP je rodné číslo, případně číslo pojištěnce přidělené ZP MV ČR. Variabilním symbolem platby zaměstnavatele je IČ, doplněné na 9. a 10. místě nulami, pokud tato místa neoznačují číslo organizační jednotky plnící povinnosti plátce pojistného. Konstantní symbol platby při bezhotovostní platbě je 3558, při platbě složenkou 3559.

Specifický symbol (SS) není u běžných plateb pojistného povinnou položkou a neuvádí se. Pokud však obdržíte výzvu k úhradě pojistného nebo penále, kde je SS na dokladu uveden, je nutné platbu poukázat i s uvedením příslušného SS.

Číslo účtu pro platby na penále a pokuty

2117101031/0710 ČNB

Platnost původních účtů byla v souladu se změnou zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, ukončena.

Aktuality

Aby vám neutekla žádná naše akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211