Přejít k hlavnímu obsahu

Číselníky

Číselník hromadně vyráběných léčivých přípravků (HVLP) SZP ČR

S účinností od 1. července 2011 zdravotní pojišťovny sdružené ve Svazu zdravotních pojišťoven České republiky (SZP ČR), včetně ZP 211, provádí úhradu HVLP a potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) na základě číselníku HVLP vydávaného SZP ČR.

SZP ČR zpracovává číselník pro úhradu HVLP a PZLÚ na základě databáze „Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění" zveřejňované dle § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL): http://www.sukl.cz/seznam-leciv-a-pzlu-hrazenych-ze-zdrav-pojisteni

Datové rozhraní Číselníku HVLP SZP ČR odpovídá číselníku VZP ČR.

Číselník HVLP SZP ČR v .xls a .txt

 

 

Pokud si přejete pravidelné zasílání aktualizovaných verzí číselníku e-mailem, registrujte se zde: http://szpcr.cz/registrace-cis

Dotazy týkající se číselníků SZP ČR směřujte na e-mail: leky@szpcr.cz

Pozn. Od 1.7.2015 dochází k rozšíření číselníku HVLP SZP ČR, více informací zde: http://szpcr.cz/wp-content/uploads/2016/12/20160817.pdf

Číselník nemocničních léčivých přípravků (NHVLP) SZP ČR

S účinností od 1. ledna 2012 zdravotní pojišťovny sdružené ve Svazu zdravotních pojišťoven ČR (SZP ČR), včetně ZP 211, provádí úhradu hromadně vyráběných léčivých přípravků používaných v ústavní péči na základě číselníku NHVLP vydávaného SZP ČR.

Léčivé přípravky uvedené v číselníku jsou smluvním zdravotnickým zařízením hrazeny ze zdravotního pojištění formou zvlášť účtovaných léčivých přípravků při poskytování ústavní péče do výše a za podmínek v číselníku uvedených.

Pozn. Od 1.4.2016 bude docházet k revizi úhrad číselníku NHVLP SZP ČR, více informací zde.

 Změna od 1. 7. 2019

Změna od 1. 4. 2018

Změna od 1. 4. 2016

Číselník NHVLP SZP ČR v .xls a .txt

Pokud si přejete pravidelné zasílání aktualizovaných verzí číselníku do e-mailu, registrujte se zde.

Dotazy týkající se číselníků SZP ČR směřujte na e-mail: leky@szpcr.cz.

Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven České republiky (SZP ČR)

Informační číselník Svazu zdravotních pojišťoven České republiky je pomůcka pro předepisující lékaře, která řadí hromadně vyráběné léčivé přípravky (HVLP) a potraviny pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) podle výše úhradového ekvivalentu.

Umožňuje lékaři rychle se v rámci jednotlivých účinných látek orientovat a informovat o tom, které léčivé přípravky (LP) jsou z pohledu zdravotních pojišťoven nákladově nejméně náročné.

Informační číselník uvádí LP hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění a zařazené v Číselníku HVLP SZP ČR v příslušném měsíci.

Z nich se v informačním číselníku neuvádějí LP:

  • určené výhradně pro nemocniční použití (LP s LIM1 = „H“)
  • uvedené v Číselnících HVLP SZP ČR posledních 12 měsíců, avšak v těchto 12ti měsících nemají spotřeby

LP jsou v informačním číselníku tříděny podle:

  • ATC účinné látky
  • cesty podání
  • síly

úhradového ekvivalentu, tj. platné úhrady za obvyklou denní terapeutickou dávku (ODTD, DDD nebo jinak definované množství léčivé látky), vypočtené jako podíl úhrady za balení (UHR1) a počtu definovaných dávek v balení příslušného LP; úhrada je snížena na úroveň konečné ceny (MFC) v případě, že je MFC nižší

  • LP se stejnou úhradou za ekvivalent jsou řazeny dle maximálního doplatku vzestupně
  • LP se stejnou výší maximálního doplatku jsou řazeny abecedně

Pro PZLÚ (ATC sk. V06XX) platí třídění podle referenčních skupin a dále abecední řazení. PZLÚ nezařazené do žádné referenční skupiny jsou uvedeny souhrnně ve fiktivních referenčních skupinách 107/90, 108/90, 109/90.

Doplňující informace uváděné u jednotlivých LP:

  • LP, které jsou uvedeny v Pozitivním listu SZP ČR, jsou označeny logem SZP ČR
  • pro informaci je u jednotlivých LP uváděna i maximální výše doplatku za balení
  • LP, které k datu zpracování informačního číselníku nebyly účtovány zdravotním pojišťovnám (nově zařazené LP či LP, u nichž končí dodávky), jsou označeny L.

Informační číselník SZP ČR v .pdf
Pokud si přejete pravidelné zasílání aktualizovaných verzí číselníku do vaší e-mailové schránky, registrujte se zde.

Dotazy týkající se číselníků SZP ČR směřujte na e-mail: leky@szpcr.cz

Aktuality

Aby vám neutekla žádná naše slevová akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211