Přejít k hlavnímu obsahu

Informace v souvislosti s onemocněním COVID-19

Vážení poskytovatelé zdravotních služeb,

dovolte, abychom vás upozornili na důležité INFORMACE k vybraným oblastem zdravotních služeb vydané ZP MV ČR v úterý 17. 3. 2020 ke způsobu vykazování zdravotních výkonů a návrhové činnosti, souvisejících s aktuální epidemiologickou situací vyvolanou nákazou Covid - 19. Informace budou v případě potřeby aktualizovány a doplňovány.

č. 1 - Informace ZP MV ČR k vykazování laboratorního vyšetření

příloha - účinnost od 17. 3. 2020, poslední aktualizace 28. 4. 2020
- datum ukončení platnosti 1. 10. 2020, nahrazeno Informací č. 17

č. 2 - Informace ZP MV ČR k vykazování dle MKN-10

příloha - účinnost od 17. 3. 2020
- datum ukončení platnosti: stále v platnosti

č. 3 - Informace ZP MV ČR k lázeňské léčebně rehabilitační péči

příloha - účinnost od 17. 3. 2020
- datum ukončení platnosti 27. 4. 2020, nahrazeno Informací č. 4


č. 4 - Informace ZP MV ČR k lázeňské léčebně rehabilitační péči

příloha - účinnost od 27. 4. 2020
- datum ukončení platnosti: stále v platnosti

č. 5 - Informace ZP MV ČR k úhradám a předběžným měsíčním zálohám

příloha - účinnost od 17. 3. 2020
- datum ukončení platnosti: stále v platnosti

č. 6 - Informace ZP MV ČR k vykazování distanční komunikace

příloha - účinnost od 16. 3. 2020, poslední aktualizace 7. 4. 2020
- datum ukončení platnosti: 18. 5. 2020, nahrazeno novou Informací č. 18č. 7 - Informace ZP MV ČR k vykazování distanční komunikace u ambulantních stomatologů

příloha - účinnost od 18. 3. 2020
- datum ukončení platnosti: 18. 5. 2020, platnost obnovena 13.10.2020

č. 8 - Informace ZP MV ČR k vykazování distanční terapie u klinických logopedů

příloha - účinnost od 24. 3. 2020
- datum ukončení platnosti: 18. 5. 2020, nahrazeno novou Informací č. 18, resp. č. 26


č. 9 - Informace ZP MV ČR ke schvalování žádostí o úhradu léčivých přípravků

příloha - účinnost od 24. 3. 2020
- datum ukončení platnosti: 18. 5. 2020, platnost obnovena 1. 10. 2020

č. 10 - Informace ZP MV ČR k vystavování poukazů na pomůcky

příloha - účinnost od 16. 3. 2020
- datum ukončení platnosti: 18. 5. 2020, nahrazeno novou Informací č. 22

č. 11 - Informace ZP MV ČR k indikaci, odběrům vzorků k laboratornímu vyšetření

příloha - účinnost od 31. 3. 2020
- datum ukončení platnosti: 1. 10. 2020, nahrazeno novou Informací č. 17


č. 12 - Informace ZP MV ČR k vykazování distanční terapie u fyzioterapeutů

příloha - účinnost od 1.4.2020
- datum ukončení platnosti: 18.5. 2020
- platnost obnovena 27.10.2020

č. 13 - Informace ZP MV ČR k úhradám zdravotních služeb v mimořádném režimu fungování poskytovatelů zdravotních služeb

příloha - účinnost od 3. 4. 2020
- datum ukončení platnosti: 10. 6. 2020
- platnost obnovena 1.10. 2020

č. 14 - Informace ZP MV ČR pro poskytovatele akutní lůžkové péče

příloha - účinnost od 1. 3. 2020
- datum ukončení platnosti: 18. 5. 2020, platnost obnovena 1. 10. 2020

č. 15 - Informace ZP MV ČR k výkonu 80 - přeprava infekčního pacienta

příloha - účinnost od 1. 4. 2020
- datum ukončení platnosti: stále v platnosti

č. 16 - Informace ZP MV ČR k výkonu 60 odběr biologického materiálu u pacienta doma

příloha - účinnost od 1. 3. 2020, poslední aktualizace 15. 4. 2020
- datum ukončení platnosti: stále v platnosti

č. 17 - Informace ZP MV ČR k indikaci a odběrům laboratorního vyšetření - k odběrovým centrům, místům a laboratořím

příloha - účinnost od 1. 10. 2020
- datum platnosti: do odvolání
- poslední aktualizace 1.7.2021


č. 18 - Informace ZP MV ČR k výkonu 09557 - Videokonzultace

příloha - účinnost od 1. 7. 2020
- datum platnosti: do odvolání
- aktualizace 4.1.2012

č. 19 - Informace ZP MV ČR k distanční telefonické konzultaci pro psychiatry a klinické psychology

příloha - účinnost od 5. 10. 2020
- datum platnosti: do odvolání

č. 20 - Informace ZP MV ČR k distanční telefonické konzultaci pro adiktology

příloha - účinnost od 5. 10. 2020
- datum platnosti: do odvolání

č. 21 - Informace ZP MV ČR k elektronické preskripci léčivých přípravků pro distanční komunikaci lékařů s pojištěnci

příloha - účinnost od 5 10. 2020
- datum platnosti: do odvolání

č. 22 - Informace ZP MV ČR k preskripci zdravotnických prostředků při distanční komunikaci lékařů s pojištěnci

příloha - účinnost od 5. 10. 2020
- datum platnosti: do odvolání

č. 23 - Informace ZP MV ČR pro praktické lékaře k výkonu 01300

příloha - účinnost od 1. 9. 2020
- aktualizace dnem 26. 10. 2020
- datum platnosti: do odvolání

č. 24 - Informace ZP MV ČR pro poskytovatele následné a dlouhodobé lůžkové péče

příloha - účinnost od 9. 10. 2020
- datum platnosti: do odvolání
- aktualizace 19.1.2021

č. 25 - Informace ZP MV ČR k distanční konzultaci zdravotního stavu ambulantním specialistou - kódy VZP

příloha - účinnost od 5.10. 2020 zpětně

č. 26 - Informace ZP MV ČR k distanční konzultaci zdravotního stavu pojištěnce klinickým logopedem.

příloha - účinnost od 12. 10. 2020 zpětně

č. 27 - Informace ZP MV ČR ke screeningovým POC antigenním testům.

příloha - účinnost od 9. 11. 2020
- poslední aktualizace 14.2.2021

č. 27 (Příloha č. 1) - Seznam Poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb

příloha Příloha k č. 27
- účinnost od 9. 11. 2020

č. 27 (Příloha č. 2) - Seznam Poskytovatelů sociálních služeb - doplněk MPSV

příloha Příloha k č.27
- účinnost od: 13. 11. 2020

č. 28 - Informace ZP MV ČR k zajištění dodání centrových léčiv pojištěncům

příloha - účinnost od 5. 10. 2020

č. 29 - Informace ZP MV ČR k antigenním odběrovým centrům

příloha - účinnost od 1. 12. 2020
- aktualizace 3.12.2020
- datum ukončení platnosti: 9. 3. 2021, nahrazeno novou Informaci č. 39

č. 30 - Informace ZP MV ČR k úhradě rekonvalescentní plazmy a léčiva Veklury

příloha - účinnost dnem zavedení do číselníků IVLP a HVLP

č. 31 - Informace ZP MV ČR k plošnému testování pojištěnců

příloha - účinnost od 16. 12. 2020
- datum platnosti: do odvolání
- poslední aktualizace 29.1.2021
- datum ukončení platnosti: 9. 3. 2021, nahrazeno novou Informaci č. 39

č. 31 (Příloha č.1) - Seznam odběrových center a odběrových míst

příloha Příloha k č. 31
-účinnosti od 16. 12. 2020

č. 32 - Informace ZP MV ČR k diagnostickému testování symptomatických pacientů

příloha - účinnost od 10. 12. 2020
- aktualizace 1.6. 2021

č. 33 - Informace ZP MV ČR k novým výkonům pro očkování proti onemocnění covid-19 (kódy VZP).

příloha - účinnost od. 23.12.2020
- poslední aktualizace 15. 9. 2021, s účinností zpětně od 1. 9. 2021

č. 34 - Informace ZP MV ČR k síti poskytovatelů zdravotních služeb provádějících očkování proti onemocnění Covid-19.

příloha - účinnost od 23. 12. 2020
- poslední aktualizace 30. 8. 2021

č.34 (Příloha) - Metodický pokyn k úhradě provedených očkování proti onemocnění COVID-19 ve vakcinačních centrech

příloha - účinnost od 10.5.2021

č. 35 - Informace ZP MV ČR pro poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele PPNP a ZZS v režimu PPNP k výkonům 67 a 68

příloha - účinnost od 1.1.2021

č. 36 - Informace ZP MV ČR k antigennímu testování u poskytovatelů sociálních služeb

příloha - účinnost od 3. 3. 2021
- aktualizace 1.6. 2021
- datum ukončení platnosti: 30. 6. 2021, nahrazeno od 1. 7. 2021 novou Inf. č. 42

č. 37 - Informace ZP MV ČR k testování zaměstnanců ve firmách

příloha - účinnost od 3. 3. 2021
- aktualizace 1. 6. 2021
- datum ukončení platnosti: 30. 6. 2021, nahrazeno od 1. 7. 2021 novou Inf. č. 42

č. 38 - Informace ZP MV ČR k výkonu 66 - manipulace s infekčním pacientem s dg. U 07.1

příloha - účinnost od 1. 3. 2021

č. 39 - Informace ZP MV ČR k organizaci a úhradě antigenního testování dle mimořádných opatření MZ ČR

příloha - účinnost od 9. 3. 2021
- aktualizace 1.6 2021
- datum ukončení platnosti: 30. 6. 2021, nahrazeno od 1. 7. 2021 novou Inf. č. 42

č. 40 - Informace ZP MV ČR k novému výkonu 99915 a vykazování a úhradě monoklonálních protilátek.

příloha - účinnost od 1. 2. 2021, resp. 1. 3. 2021
- aktualizace 13. 4. 2021

č. 41 - Informace ZP MV ČR k plošnému screeningovému PCR testování

příloha - účinnost od 1.6. 2021
- aktualizace 1.7. 2021

č. 42 - Informace ZP MV ČR k organizaci a úhradě screeningového antigenního testování

příloha - účinnost od 1. 7. 2021

č. 43 - Informace ZP MV ČR k povinnému antigennímu testování u poskytovatelů dlouhodobé lůžkové péče a sociálních služeb

příloha - účinnost od 1. 9. 2021
- aktualizace 15. 9. 2021

č. 44 - Informace ZP MV ČR k očkování proti onemocnění COVID-19 u všeobecného praktického lékaře

příloha - účinnost od 1. 9. 2021

Kontaktní formulář SZP ČR pro poskytovatele

Formulář slouží k oznámení přerušení poskytování zdravotních  služeb, poskytování distančních zdravotních služeb a hlášení významného omezení ordinačních hodin.

Formulář ke stažení

Aktuality

ruce

Pacientů s alzheimerem přibývá. Většina z nich se o své diagnóze nedozví včas

21. 9. 2021 | #Pojištěnci | #Plátci | #Poskytovatelé

Podle Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR) se loňský počet jejích klientů s Alzheimerovou chorobou zvýšil o 6 %. Alarmující je, že drtivá většina pacientů je diagnostikována pozdě nebo o své nemoci vůbec neví. Riziko onemocnění se přitom zvyšuje s věkem – předcházet mu pomáhá především vyvážená strava a zdravý životní styl.

[více]
sluch

Není ticho jako ticho

17. 9. 2021 | #Pojištěnci | #Plátci | #Poskytovatelé

Dnes začíná 8. ročník festivalu Týden komunikace osob se sluchovým postižením. Divadla, muzea, neziskové organizace, školy zaměřené na výuku dětí se sluchovým handicapem a mnoho dalších spolků a společností připravily bohatý program.

[více]

Aby vám neutekla žádná naše slevová akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211