Přejít k hlavnímu obsahu
  1. Úvod
  2. Poskytovatelé
  3. Obecné informace
  4. Informace v souvislosti s onemocněním COVID-19

Informace v souvislosti s onemocněním COVID-19

Platné informace :  Informace č.: 2, 18, 21, 22, 32, 35, 38, 40, 47, 48, 49 ,50, 51

č. 1 - Informace ZP MV ČR k vykazování laboratorního vyšetření

příloha - účinnost od 17. 3. 2020, poslední aktualizace 28. 4. 2020
- datum ukončení platnosti 1. 10. 2020, nahrazeno Informací č. 17

č. 2 - Informace ZP MV ČR k vykazování dle MKN-10

příloha - účinnost od 17. 3. 2020
- datum ukončení platnosti: stále v platnosti

č. 3 - Informace ZP MV ČR k lázeňské léčebně rehabilitační péči

příloha - účinnost od 17. 3. 2020
- datum ukončení platnosti 27. 4. 2020, nahrazeno Informací č. 4


č. 4 - Informace ZP MV ČR k lázeňské léčebně rehabilitační péči

příloha - účinnost od 27. 4. 2020
- datum ukončení platnosti: platnost ukončena k 31.12.2021

č. 5 - Informace ZP MV ČR k úhradám a předběžným měsíčním zálohám

příloha - účinnost od 17. 3. 2020
- datum ukončení platnosti: platnost ukončena k 31.12.2021

č. 6 - Informace ZP MV ČR k vykazování distanční komunikace

příloha - účinnost od 16. 3. 2020, poslední aktualizace 7. 4. 2020
- datum ukončení platnosti: 18. 5. 2020, nahrazeno novou Informací č. 18č. 7 - Informace ZP MV ČR k vykazování distanční komunikace u ambulantních stomatologů

příloha - účinnost od 18. 3. 2020
- datum ukončení platnosti: 28. 2. 2022

č. 8 - Informace ZP MV ČR k vykazování distanční terapie u klinických logopedů

příloha - účinnost od 24. 3. 2020
- datum ukončení platnosti: 18. 5. 2020, nahrazeno novou Informací č. 18, resp. č. 26


č. 9 - Informace ZP MV ČR ke schvalování žádostí o úhradu léčivých přípravků

příloha - účinnost od 24. 3. 2020
- datum ukončení platnosti: platnost ukončena k 31.12.2021

č. 10 - Informace ZP MV ČR k vystavování poukazů na pomůcky

příloha - účinnost od 16. 3. 2020
- datum ukončení platnosti: 18. 5. 2020, nahrazeno novou Informací č. 22

č. 11 - Informace ZP MV ČR k indikaci, odběrům vzorků k laboratornímu vyšetření

příloha - účinnost od 31. 3. 2020
- datum ukončení platnosti: 1. 10. 2020, nahrazeno novou Informací č. 17


č. 12 - Informace ZP MV ČR k vykazování distanční terapie u fyzioterapeutů

příloha - účinnost od 1.4.2020
- datum ukončení platnosti: 18.5. 2020
- datum ukončení platnosti: platnost ukončena k 31.12.2021

č. 13 - Informace ZP MV ČR k úhradám zdravotních služeb v mimořádném režimu fungování poskytovatelů zdravotních služeb

příloha - účinnost od 3. 4. 2020
- datum ukončení platnosti: 10. 6. 2020
- platnost obnovena 1.10. 2020
- datum ukončení platnosti: platnost ukončena k 31.12.2021

č. 14 - Informace ZP MV ČR pro poskytovatele akutní lůžkové péče

příloha - účinnost od 1. 3. 2020
- datum ukončení platnosti 1. 5. 2022

č. 15 - Informace ZP MV ČR k výkonu 80 - přeprava infekčního pacienta

příloha - účinnost od 1. 4. 2020
- datum ukončení platnosti: 5.5.2022

č. 16 - Informace ZP MV ČR k výkonu 60 odběr biologického materiálu u pacienta doma

příloha - účinnost od 1. 3. 2020, poslední aktualizace 15. 4. 2020
- datum ukončení platnosti: 28. 2. 2022

č. 17 - Informace ZP MV ČR k indikaci a odběrům laboratorního vyšetření - k odběrovým centrům, místům a laboratořím

příloha - účinnost od 1. 10. 2020
- datum platnosti: do odvolání
- poslední aktualizace 21.12.2021
- datum ukončení platnosti: ukončení platnosti ke dni 31.12.2021


č. 18 - Informace ZP MV ČR k výkonu 09557 - Videokonzultace

příloha - účinnost od 1. 7. 2020
- datum platnosti: do odvolání
- aktualizace 31.3.2022

č. 19 - Informace ZP MV ČR k distanční telefonické konzultaci pro psychiatry a klinické psychology

příloha - účinnost od 5. 10. 2020
- datum ukončení platnosti: 28. 2. 2022

č. 20 - Informace ZP MV ČR k distanční telefonické konzultaci pro adiktology

příloha - účinnost od 5. 10. 2020
- datum ukončení platnosti: 28. 2. 2022

č. 21 - Informace ZP MV ČR k elektronické preskripci léčivých přípravků pro distanční komunikaci lékařů s pojištěnci

příloha - účinnost od 5 10. 2020
- datum platnosti: do odvolání
- aktualizace 28. 2. 2022

č. 22 - Informace ZP MV ČR k preskripci zdravotnických prostředků při distanční komunikaci lékařů s pojištěnci

příloha - účinnost od 5. 10. 2020
- datum platnosti: do odvolání
-aktualizace 28. 2. 2022

č. 23 - Informace ZP MV ČR pro praktické lékaře k výkonu 01300

příloha - účinnost od 1. 9. 2020
- aktualizace dnem 26. 10. 2020
- datum ukončení platnosti: 28. 2. 2022

č. 24 - Informace ZP MV ČR pro poskytovatele následné a dlouhodobé lůžkové péče

příloha - účinnost od 9. 10. 2020
- datum platnosti: do odvolání
- aktualizace 19.1.2021
- datum ukončení platnosti: platnost ukončena k 31.12.2021

č. 25 - Informace ZP MV ČR k distanční konzultaci zdravotního stavu ambulantním specialistou - kódy VZP

příloha - účinnost od 5.10. 2020 zpětně
- datum ukončení platnosti: 28. 2. 2022

č. 26 - Informace ZP MV ČR k distanční konzultaci zdravotního stavu pojištěnce klinickým logopedem.

příloha - účinnost od 12. 10. 2020 zpětně
- datum ukončení platnosti: 28. 2. 2022

č. 27 - Informace ZP MV ČR ke screeningovým POC antigenním testům.

příloha - účinnost od 9. 11. 2020
- poslední aktualizace 14.2.2021
- ukončení platnosti 15.11.2021

č. 27 (Příloha č. 1) - Seznam Poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb

příloha Příloha k č. 27
- účinnost od 9. 11. 2020
- ukončení platnosti 15.11.2021

č. 27 (Příloha č. 2) - Seznam Poskytovatelů sociálních služeb - doplněk MPSV

příloha Příloha k č.27
- účinnost od: 13. 11. 2020
- ukončení platnosti 15.11.2021

č. 28 - Informace ZP MV ČR k zajištění dodání centrových léčiv pojištěncům

příloha - účinnost od 5. 10. 2020
- datum ukončení platnosti: 28. 2. 2022

č. 29 - Informace ZP MV ČR k antigenním odběrovým centrům

příloha - účinnost od 1. 12. 2020
- aktualizace 3.12.2020
- datum ukončení platnosti: 9. 3. 2021, nahrazeno novou Informaci č. 39

č. 30 - Informace ZP MV ČR k úhradě rekonvalescentní plazmy a léčiva Veklury

příloha - účinnost dnem zavedení do číselníků IVLP a HVLP
- datum ukončení platnosti: platnost ukončena k 31.12.2021

č. 31 - Informace ZP MV ČR k plošnému testování pojištěnců

příloha - účinnost od 16. 12. 2020
- datum platnosti: do odvolání
- poslední aktualizace 29.1.2021
- datum ukončení platnosti: 9. 3. 2021, nahrazeno novou Informaci č. 39

č. 31 (Příloha č.1) - Seznam odběrových center a odběrových míst

příloha Příloha k č. 31
-účinnosti od 16. 12. 2020
- datum ukončení platnosti: platnost ukončena k 9.3.2021

č. 32 - Informace ZP MV ČR k diagnostickému testování symptomatických pacientů

příloha - účinnost od 10. 12. 2020
- aktualizace 15.11. 2021

č. 33 - Informace ZP MV ČR k novým výkonům pro očkování proti onemocnění covid-19 (kódy VZP).

příloha - účinnost od. 23.12.2020
- poslední aktualizace 15.12. 2021
- ukončena platnost dne 9. 9. 2022, nahrazeno novou Inf. č. 51

č. 34 - Informace ZP MV ČR k síti poskytovatelů zdravotních služeb provádějících očkování proti onemocnění Covid-19.

příloha - účinnost od 23. 12. 2020
- poslední aktualizace 11. 4. 2022 s účinností od 15.4. 2022
- ukončena platnost dne 9. 9. 2022, nahrazeno novou Inf. č. 51

č.34 (Příloha) - Metodický pokyn k úhradě provedených očkování proti onemocnění COVID-19 ve vakcinačních centrech

příloha - účinnost od 10.5.2021
- aktualizace 25. 10. 2021
- datum ukončení platnosti: platnost ukončena k 31.12.2021

č. 35 - Informace ZP MV ČR pro poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele PPNP a ZZS v režimu PPNP k výkonům 67 a 68

příloha - účinnost od 1.1.2021

č. 36 - Informace ZP MV ČR k antigennímu testování u poskytovatelů sociálních služeb

příloha - účinnost od 3. 3. 2021
- aktualizace 1.6. 2021
- datum ukončení platnosti: 30. 6. 2021, nahrazeno od 1. 7. 2021 novou Inf. č. 42

č. 37 - Informace ZP MV ČR k testování zaměstnanců ve firmách

příloha - účinnost od 3. 3. 2021
- aktualizace 1. 6. 2021
- datum ukončení platnosti: 30. 6. 2021, nahrazeno od 1. 7. 2021 novou Inf. č. 42

č. 38 - Informace ZP MV ČR k výkonu 66 - manipulace s infekčním pacientem s dg. U 07.1

příloha - účinnost od 1. 3. 2021

č. 39 - Informace ZP MV ČR k organizaci a úhradě antigenního testování dle mimořádných opatření MZ ČR

příloha - účinnost od 9. 3. 2021
- aktualizace 1.6 2021
- datum ukončení platnosti: 30. 6. 2021, nahrazeno od 1. 7. 2021 novou Inf. č. 42

č. 40 - Informace ZP MV ČR k novému výkonu 99915 a vykazování a úhradě monoklonálních protilátek.

příloha - účinnost od 1. 2. 2021, resp. 1. 3. 2021
- aktualizace 14. 1. 2022

č. 41 - Informace ZP MV ČR k plošnému screeningovému PCR testování

příloha - účinnost od 1.6. 2021
- aktualizace dne 5. 5. 2022 s ukončením platnosti 7. 5. 2022.

č. 42 - Informace ZP MV ČR k organizaci a úhradě screeningového antigenního testování

příloha - účinnost od 1. 7. 2021
- aktualizace 3. 11. 2021
- datum ukončení platnosti 22. 11. 2021

č. 43 - Informace ZP MV ČR k povinnému antigennímu testování u poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb

příloha - účinnost od 1. 9. 2021
- datum poslední aktualizace 19. 2. 2022
- datum ukončení platnosti 14. 3. 2022

č. 44 - Informace ZP MV ČR k očkování proti onemocnění COVID-19 u všeobecného praktického lékaře

příloha - datum ukončení platnosti 3. 12. 2021

č. 45 – Informace ZP MV ČR k bonifikaci činnosti mobilního očkovacího týmu -COVID-19

příloha - účinnost od 1.12.2021
- datum ukončení platnosti: 31. 3. 2022

č. 46 – Informace ZP MV ČR k nové bonifikaci za očkování PL, PLDD, AS

příloha - účinnost od 1.12.2021
- aktualizace 21. 12. 2021
- datum ukončení platnosti: 31. 3. 2022

č. 47 – Informace ZP MV ČR k vykazování a úhradě výkonu ambulantního vybavení pacienta antivirotikem MOLNUPIRAVIR

příloha - účinnost od 26. 9. 2022

č. 48 – Informace ZP MV ČR k indikaci, odběrům a vykazování RT- PCR

příloha - účinnost od 1. 1. 2022
- aktualizace dne 4,8, 2022

č. 49 - Informace ZP MV ČR k novému výkonu 99916 a vykazování a úhradě monoklonálních protilátek EVUSHELD

příloha - účinnost od 3.3.2022
-aktualizace dne 1. 8. 2022 s účinností od dne 1. 8. 2022.

č.50 - Informace k vykazování a úhradě vybavení pacienta antivirotikem PAXLOVID u onemocnění COVID-19 nový výkon s kódem 99917 a LP PAXLOVID

příloha - účinnost od 26.9.2022

č.51 - Informace ZP MV ČR k výkonům a síti poskytovatelů zdravotních služeb provádějících očkování proti onemocnění COVID-19

příloha - účinnost od 9.9.2022
- aktualizace 10. 11. 2022

Aktuality

Aby vám neutekla žádná naše slevová akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211