Přejít k hlavnímu obsahu
  1. Úvod
  2. Poskytovatelé
  3. Obecné informace
  4. Informace v souvislosti s onemocněním COVID-19

Informace v souvislosti s onemocněním COVID-19

Platné informace :  Informace č.: 2, 18, 32, 40, 48, 49 , 51, 52.

Neplatné informace č.: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27( Příloha č.1), 27 (Příloha č. 2), 28, 29, 30, 31, 31 (Příloha č. 1), 33, 34, 34 (Příloha), 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50.

č. 1 - Informace ZP MV ČR k vykazování laboratorního vyšetření

příloha - účinnost od 17. 3. 2020, poslední aktualizace 28. 4. 2020
- datum ukončení platnosti 1. 10. 2020, nahrazeno Informací č. 17

č. 3 - Informace ZP MV ČR k lázeňské léčebně rehabilitační péči

příloha - účinnost od 17. 3. 2020
- datum ukončení platnosti 27. 4. 2020, nahrazeno Informací č. 4


č. 4 - Informace ZP MV ČR k lázeňské léčebně rehabilitační péči

příloha - účinnost od 27. 4. 2020
- datum ukončení platnosti: platnost ukončena k 31.12.2021

č. 5 - Informace ZP MV ČR k úhradám a předběžným měsíčním zálohám

příloha - účinnost od 17. 3. 2020
- datum ukončení platnosti: platnost ukončena k 31.12.2021

č. 6 - Informace ZP MV ČR k vykazování distanční komunikace

příloha - účinnost od 16. 3. 2020, poslední aktualizace 7. 4. 2020
- datum ukončení platnosti: 18. 5. 2020, nahrazeno novou Informací č. 18č. 7 - Informace ZP MV ČR k vykazování distanční komunikace u ambulantních stomatologů

příloha - účinnost od 18. 3. 2020
- datum ukončení platnosti: 28. 2. 2022

č. 8 - Informace ZP MV ČR k vykazování distanční terapie u klinických logopedů

příloha - účinnost od 24. 3. 2020
- datum ukončení platnosti: 18. 5. 2020, nahrazeno novou Informací č. 18, resp. č. 26


č. 9 - Informace ZP MV ČR ke schvalování žádostí o úhradu léčivých přípravků

příloha - účinnost od 24. 3. 2020
- datum ukončení platnosti: platnost ukončena k 31.12.2021

č. 10 - Informace ZP MV ČR k vystavování poukazů na pomůcky

příloha - účinnost od 16. 3. 2020
- datum ukončení platnosti: 18. 5. 2020, nahrazeno novou Informací č. 22

č. 11 - Informace ZP MV ČR k indikaci, odběrům vzorků k laboratornímu vyšetření

příloha - účinnost od 31. 3. 2020
- datum ukončení platnosti: 1. 10. 2020, nahrazeno novou Informací č. 17


č. 12 - Informace ZP MV ČR k vykazování distanční terapie u fyzioterapeutů

příloha - účinnost od 1.4.2020
- datum ukončení platnosti: 18.5. 2020
- datum ukončení platnosti: platnost ukončena k 31.12.2021

č. 13 - Informace ZP MV ČR k úhradám zdravotních služeb v mimořádném režimu fungování poskytovatelů zdravotních služeb

příloha - účinnost od 3. 4. 2020
- datum ukončení platnosti: 10. 6. 2020
- platnost obnovena 1.10. 2020
- datum ukončení platnosti: platnost ukončena k 31.12.2021

č. 14 - Informace ZP MV ČR pro poskytovatele akutní lůžkové péče

příloha - účinnost od 1. 3. 2020
- datum ukončení platnosti 1. 5. 2022

č. 15 - Informace ZP MV ČR k výkonu 80 - přeprava infekčního pacienta

příloha - účinnost od 1. 4. 2020
- datum ukončení platnosti: 5.5.2022

č. 16 - Informace ZP MV ČR k výkonu 60 odběr biologického materiálu u pacienta doma

příloha - účinnost od 1. 3. 2020, poslední aktualizace 15. 4. 2020
- datum ukončení platnosti: 28. 2. 2022

č. 17 - Informace ZP MV ČR k indikaci a odběrům laboratorního vyšetření - k odběrovým centrům, místům a laboratořím

příloha - účinnost od 1. 10. 2020
- datum platnosti: do odvolání
- poslední aktualizace 21.12.2021
- datum ukončení platnosti: ukončení platnosti ke dni 31.12.2021


č. 19 - Informace ZP MV ČR k distanční telefonické konzultaci pro psychiatry a klinické psychology

příloha - účinnost od 5. 10. 2020
- datum ukončení platnosti: 28. 2. 2022

č. 20 - Informace ZP MV ČR k distanční telefonické konzultaci pro adiktology

příloha - účinnost od 5. 10. 2020
- datum ukončení platnosti: 28. 2. 2022

č. 21 - Informace ZP MV ČR k elektronické preskripci léčivých přípravků pro distanční komunikaci lékařů s pojištěnci

příloha - účinnost od 5 10. 2020
- datum platnosti: do odvolání
- aktualizace 28. 2. 2022
- datum ukončení platnosti: 16. 1. 2023

č. 22 - Informace ZP MV ČR k preskripci zdravotnických prostředků při distanční komunikaci lékařů s pojištěnci

příloha - účinnost od 5. 10. 2020
- datum platnosti: do odvolání
-aktualizace 28. 2. 2022
- datum ukončení platnosti: 16. 1. 2023

č. 23 - Informace ZP MV ČR pro praktické lékaře k výkonu 01300

příloha - účinnost od 1. 9. 2020
- aktualizace dnem 26. 10. 2020
- datum ukončení platnosti: 28. 2. 2022

č. 24 - Informace ZP MV ČR pro poskytovatele následné a dlouhodobé lůžkové péče

příloha - účinnost od 9. 10. 2020
- datum platnosti: do odvolání
- aktualizace 19.1.2021
- datum ukončení platnosti: platnost ukončena k 31.12.2021

č. 25 - Informace ZP MV ČR k distanční konzultaci zdravotního stavu ambulantním specialistou - kódy VZP

příloha - účinnost od 5.10. 2020 zpětně
- datum ukončení platnosti: 28. 2. 2022

č. 26 - Informace ZP MV ČR k distanční konzultaci zdravotního stavu pojištěnce klinickým logopedem.

příloha - účinnost od 12. 10. 2020 zpětně
- datum ukončení platnosti: 28. 2. 2022

č. 27 - Informace ZP MV ČR ke screeningovým POC antigenním testům.

příloha - účinnost od 9. 11. 2020
- poslední aktualizace 14.2.2021
- ukončení platnosti 15.11.2021

č. 27 (Příloha č. 1) - Seznam Poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb

příloha Příloha k č. 27
- účinnost od 9. 11. 2020
- ukončení platnosti 15.11.2021

č. 28 - Informace ZP MV ČR k zajištění dodání centrových léčiv pojištěncům

příloha - účinnost od 5. 10. 2020
- datum ukončení platnosti: 28. 2. 2022

č. 29 - Informace ZP MV ČR k antigenním odběrovým centrům

příloha - účinnost od 1. 12. 2020
- aktualizace 3.12.2020
- datum ukončení platnosti: 9. 3. 2021, nahrazeno novou Informaci č. 39

č. 30 - Informace ZP MV ČR k úhradě rekonvalescentní plazmy a léčiva Veklury

příloha - účinnost dnem zavedení do číselníků IVLP a HVLP
- datum ukončení platnosti: platnost ukončena k 31.12.2021

č. 31 - Informace ZP MV ČR k plošnému testování pojištěnců

příloha - účinnost od 16. 12. 2020
- datum platnosti: do odvolání
- poslední aktualizace 29.1.2021
- datum ukončení platnosti: 9. 3. 2021, nahrazeno novou Informaci č. 39

č. 31 (Příloha č.1) - Seznam odběrových center a odběrových míst

příloha Příloha k č. 31
-účinnosti od 16. 12. 2020
- datum ukončení platnosti: platnost ukončena k 9.3.2021

č. 33 - Informace ZP MV ČR k novým výkonům pro očkování proti onemocnění covid-19 (kódy VZP).

příloha - účinnost od. 23.12.2020
- poslední aktualizace 15.12. 2021
- ukončena platnost dne 9. 9. 2022, nahrazeno novou Inf. č. 51

č. 34 - Informace ZP MV ČR k síti poskytovatelů zdravotních služeb provádějících očkování proti onemocnění Covid-19.

příloha - účinnost od 23. 12. 2020
- poslední aktualizace 11. 4. 2022 s účinností od 15.4. 2022
- ukončena platnost dne 9. 9. 2022, nahrazeno novou Inf. č. 51

č.34 (Příloha) - Metodický pokyn k úhradě provedených očkování proti onemocnění COVID-19 ve vakcinačních centrech

příloha - účinnost od 10.5.2021
- aktualizace 25. 10. 2021
- datum ukončení platnosti: platnost ukončena k 31.12.2021

č. 35 - Informace ZP MV ČR pro poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele PPNP a ZZS v režimu PPNP k výkonům 67 a 68

příloha - účinnost od 1.1.2021
- ukončena platnost 31.12. 2022

č. 36 - Informace ZP MV ČR k antigennímu testování u poskytovatelů sociálních služeb

příloha - účinnost od 3. 3. 2021
- aktualizace 1.6. 2021
- datum ukončení platnosti: 30. 6. 2021, nahrazeno od 1. 7. 2021 novou Inf. č. 42

č. 37 - Informace ZP MV ČR k testování zaměstnanců ve firmách

příloha - účinnost od 3. 3. 2021
- aktualizace 1. 6. 2021
- datum ukončení platnosti: 30. 6. 2021, nahrazeno od 1. 7. 2021 novou Inf. č. 42

č. 38 - Informace ZP MV ČR k výkonu 66 - manipulace s infekčním pacientem s dg. U 07.1

příloha - účinnost od 1. 3. 2021
- ukončena platnost 31.12..2022

č. 39 - Informace ZP MV ČR k organizaci a úhradě antigenního testování dle mimořádných opatření MZ ČR

příloha - účinnost od 9. 3. 2021
- aktualizace 1.6 2021
- datum ukončení platnosti: 30. 6. 2021, nahrazeno od 1. 7. 2021 novou Inf. č. 42

č. 41 - Informace ZP MV ČR k plošnému screeningovému PCR testování

příloha - účinnost od 1.6. 2021
- aktualizace dne 5. 5. 2022 s ukončením platnosti 7. 5. 2022.

č. 42 - Informace ZP MV ČR k organizaci a úhradě screeningového antigenního testování

příloha - účinnost od 1. 7. 2021
- aktualizace 3. 11. 2021
- datum ukončení platnosti 22. 11. 2021

č. 43 - Informace ZP MV ČR k povinnému antigennímu testování u poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb

příloha - účinnost od 1. 9. 2021
- datum poslední aktualizace 19. 2. 2022
- datum ukončení platnosti 14. 3. 2022

č. 44 - Informace ZP MV ČR k očkování proti onemocnění COVID-19 u všeobecného praktického lékaře

příloha - datum ukončení platnosti 3. 12. 2021

č. 45 – Informace ZP MV ČR k bonifikaci činnosti mobilního očkovacího týmu -COVID-19

příloha - účinnost od 1.12.2021
- datum ukončení platnosti: 31. 3. 2022

č. 46 – Informace ZP MV ČR k nové bonifikaci za očkování PL, PLDD, AS

příloha - účinnost od 1.12.2021
- aktualizace 21. 12. 2021
- datum ukončení platnosti: 31. 3. 2022

č. 47 – Informace ZP MV ČR k vykazování a úhradě výkonu ambulantního vybavení pacienta antivirotikem MOLNUPIRAVIR

příloha - účinnost od 26. 9. 2022
- datum ukončení 31.12. 2022

č.50 - Informace k vykazování a úhradě vybavení pacienta antivirotikem PAXLOVID u onemocnění COVID-19 nový výkon s kódem 99917 a LP PAXLOVID

příloha - účinnost od 26.9.2022
- datum ukončení 31.12. 2022


Archiv

Aktuality

Aby vám neutekla žádná naše akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211