Přejít k hlavnímu obsahu

Správní řízení

Žádanky o schválení (povolení) - změna při zpracování

Od 1. 4. 2017 k žádostem o schválení (povolení) zdravotnických prostředků a léků není nutné přikládat poukazy a recepty.

Reviznímu lékaři odesílejte pouze Žádanku o schválení (povolení) – tiskopis VZP-21/2013, včetně všech náležitostí a podkladů nutných k posouzení konkrétního požadavku. Poukaz nebo recept vystaví ošetřující lékař až na základě doručeného výsledku posouzení.

S platností od 1. 4. 2017 nebudou již recepty a poukazy revizními lékaři potvrzovány.

Postup při podání žádosti

  1. Smluvní poskytovatel zdravotních služeb (dále jen „PZS") předloží ZP 211 Žádanku o schválení (povolení) náležitě vyplněnou se zdůvodněným požadavkem v souladu s aktuálně platnou Metodikou pro pořizování a předávání dokladů.
  2. Revizní lékař se k žádosti vyjádří a odešle informaci o výsledku posouzení zpět PZS.
  3. PZS vystaví poukaz nebo recept v souladu s doručenou informací o výsledku posouzení. Na poukazu nebo receptu, v místě pro záznamy zdravotní pojišťovny, potvrdí předepisující lékař schválení/povolení revizním lékařem a to otiskem svého razítka, podpisem a vypsáním jména schvalujícího/povolujícího revizního lékaře a evidenčního čísla posouzení, případně další informace rozhodné pro realizaci poukazu či receptu jako jsou v některých případech výše úhrady, smluvní dodavatel u ZP R, období čerpání.

V případě, že ZP 211 bude doručen recept nebo poukaz společně se Žádankou o schválení (povolení) od 1. 4. 2017, nebude možné tyto doklady z provozních důvodů odesílat zpět. Doklady se stanou součástí spisu příslušné žádanky.

Aktuality

ZP

Od 2. srpna se mění podmínky komerčního pojištění cizinců pobývajících v ČR. Změny se netýkají cizinců, kteří jsou pojištěni v systému veřejného zdravotního pojištění v ČR.

29. 7. 2021 | #Pojištěnci | #Plátci | #Poskytovatelé

Podle novely zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, s účinností od 2. srpna 2021 platí, že cizinci, kteří nemohou být účastni systému veřejného zdravotního pojištění v ČR, uzavírají pro účely pobytu na území ČR, tzv.

[více]

Aby vám neutekla žádná naše slevová akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211