Přejít k hlavnímu obsahu

Správní řízení

Žádanky o schválení (povolení) - změna při zpracování

Od 1. 4. 2017 k žádostem o schválení (povolení) zdravotnických prostředků a léků není nutné přikládat poukazy a recepty.

Reviznímu lékaři odesílejte pouze Žádanku o schválení (povolení) – tiskopis VZP-21/2013, včetně všech náležitostí a podkladů nutných k posouzení konkrétního požadavku. Poukaz nebo recept vystaví ošetřující lékař až na základě doručeného výsledku posouzení.

S platností od 1. 4. 2017 nebudou již recepty a poukazy revizními lékaři potvrzovány.

Postup při podání žádosti

  1. Smluvní poskytovatel zdravotních služeb (dále jen „PZS") předloží ZP 211 Žádanku o schválení (povolení) náležitě vyplněnou se zdůvodněným požadavkem v souladu s aktuálně platnou Metodikou pro pořizování a předávání dokladů.
  2. Revizní lékař se k žádosti vyjádří a odešle informaci o výsledku posouzení zpět PZS.
  3. PZS vystaví poukaz nebo recept v souladu s doručenou informací o výsledku posouzení. Na poukazu nebo receptu, v místě pro záznamy zdravotní pojišťovny, potvrdí předepisující lékař schválení/povolení revizním lékařem a to otiskem svého razítka, podpisem a vypsáním jména schvalujícího/povolujícího revizního lékaře a evidenčního čísla posouzení, případně další informace rozhodné pro realizaci poukazu či receptu jako jsou v některých případech výše úhrady, smluvní dodavatel u ZP R, období čerpání.

V případě, že ZP 211 bude doručen recept nebo poukaz společně se Žádankou o schválení (povolení) od 1. 4. 2017, nebude možné tyto doklady z provozních důvodů odesílat zpět. Doklady se stanou součástí spisu příslušné žádanky.

Aktuality

Aby vám neutekla žádná naše slevová akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211