Přejít k hlavnímu obsahu

Zdravotnické prostředky

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky hradí zdravotnické prostředky z veřejného zdravotního pojištění v souladu s platnou legislativou. Úhrada je dána Zákonem č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů v platném znění.

Zdravotnické prostředky jsou předepisovány na stanovených tiskopisech (konkrétně doklad 12, 13 a 14) https://www.vzp.cz/poskytovatele/tiskopisy a to dle platné Metodiky pro pořizování a předávání dokladů https://www.vzp.cz/poskytovatele/vyuctovani-zdravotni-pece .

Konkrétní úhrady za jednotlivé zdravotnické prostředky jsou uvedeny v platné verzi Číselníku zdravotnických prostředků Svazu zdravotních pojišťoven (SZP ČR) http://szpcr.cz/zdravotnicke_prostredky ,

Při úhradě zdravotnických prostředků se Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra řídí prováděcími dokumenty.

 Jedná se o Metodiku SZP ČR k Číselníku zdravotnických prostředků SZP ČR v platném znění http://szpcr.cz/zdravotnicke_prostredky . U skupin, které nejsou uvedeny v Metodice SZP ČR se postupuje dle platné Metodiky k Úhradovému katalogu VZP-ZP https://www.vzp.cz/poskytovatele/ciselniky/zdravotnicke-prostredky .

Užitečné odkazy

  • Formulář k přidělení elektrického vozíku

https://www.vzp.cz/poskytovatele/ciselniky/zdravotnicke-prostredky 

  • Formulář ke schválení úhrady stehenní protézy se systémem bionického kolenního kloubu

http://szpcr.cz/sekce-svazu/komise-pro-zdravotnicke-prostredky/kpzp-dokumenty/

Změny schvalování, výdeje a úhrady zdravotnických prostředků vydávaných na poukaz

Od 1. 12. 2019 dochází ke změně podmínek schvalování, výdeje a úhrad zdravotnických prostředků vydávaných na poukaz, v souladu s novelou zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (zákonem č. 282/2018 Sb.). Podmínky budou platné dle přílohy č. 3 oddílu C uvedeného zákona.

 Dochází také ke změně stávajících kódů v číselníku zdravotnických prostředků, a to u všech zdravotnických prostředků vydávaných na poukaz, které byly přeohlášeny na SÚKL (původní kódy budou jen pro informaci uvedeny v poli označeném PKOD).

 Pro posouzení, zda vyúčtovaný Poukaz na zdravotnický prostředek bude uhrazen dle podmínek platných do 30. 11. 2019, nebo podle nově stanovených podmínek a úhrad je rozhodující datum, kdy byl poukaz pojištěncem uplatněn u výdejce zdravotnického prostředku, tzn. kdy pojištěnec řádně vyplněný (a popřípadě i revizním lékařem schválený) poukaz předloží výdejci (lékárně, výdejně, oční optice, smluvnímu výdejci). Podrobnější informace naleznete v doplňující metodice schvalování, výdeje a úhrady sériových zdravotnických prostředků.

Aktuality

Aby vám neutekla žádná naše slevová akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211