Přejít k hlavnímu obsahu
foreigners
  1. Úvod
  2. O nás
  3. Aktuality
  4. Jak dlouho budeme žít ve zdraví? Je to hlavně na nás samotných
zdraví

| #Pojištěnci | #Plátci

Jak dlouho budeme žít ve zdraví? Je to hlavně na nás samotných

Podle portálu Data o zdraví, který přináší analýzy dat z oblasti veřejného zdraví, je naše zdraví determinováno ze 35 procent naším individuálním chováním. Faktory, jako je kvalita a délka spánku, množství pohybu, způsob stravování anebo kontrola nežádoucích návyků, přímo ovlivňují naše fyzické i duševní zdraví. Pozitivní změny v našem chování a schopnost využít všech možností nabízené preventivní péče pak vedou ke snížení rizika celé řady onemocnění.

Mezi determinanty našeho zdraví, podle autorů projektu Data o zdraví, patří genetické dispozice, prostředí, ve kterém žijeme, jak přírodní, tak sociální, zdravotní péče, kterou dostáváme, a naše individuální chování. Míra vlivu těchto faktorů ale není stejná.

Porovnejte sami:

Genetika a biologie ovlivňuje naše zdraví z 26 procent, tedy naše zdraví je sice podmíněno geneticky, ale jen z jedné čtvrtiny.

Pokud jde o vliv prostředí, dominantní je podíl prostředí sociálního. Zatímco faktory, jako je kvalita vzduchu, čistota vody, chemikálie používané v zemědělství, míra městského znečištění a podobně, se podílejí na ovlivňování zdraví 7 procenty, socioekonomické faktory, jako vzdělání, ekonomický příjem, sociální status, rodičovská péče, vztahy s přáteli, kultura, tradice či víra, mají podíl na celkovém vlivu na naše zdraví 22 procent.

Zbývá 45 procentních bodů, které připadají na faktor zdravotní péče a faktor individuálního chování. Poměr mezi nimi vás možná překvapí. Zatímco zdravotní péče, její vyspělost, kvalita a dostupnost se na ovlivňování našeho zdravotního stavu podílí deseti procenty, naše individuální chování má podíl mnohem významnější, a to 35 procent!

Ukazuje se tedy jasně, že veškerý rozvoj zdravotnictví, neustálé zdokonalování diagnostiky a léčení nemocí k tomu, abychom se dožívali vysokého věku ve zdraví, nestačí. Jeho dopad na naše zdraví představuje jen desetinu celkového dopadu všech faktorů. Významnějším faktorem ovlivňujícím délku a kvalitu našeho života je naše vlastní chování.

Zdroj: www.dataozdravi.cz

Aby vám neutekla žádná naše akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Přečtěte si také

ZaP

Vyrážíme s prevencí za vámi

| #Pojištěnci | #Plátci

V červenci začíná již čtvrtý ročník naší každoroční osvětové roadshow Zdraví a prevence s 211. Míříme do dalších měst po celé republice, kde se roadshow ještě nekonala, abychom návštěvníkům zprostředkovali základní preventivní vyšetření.

[více]

Dále z 211