Přejít k hlavnímu obsahu
foreigners
  1. Úvod
  2. O nás
  3. Aktuality
  4. Kam kráčí česká telemedicína
online

| #Pojištěnci | #Plátci | #Poskytovatelé

Kam kráčí česká telemedicína

Téma poskytování lékařských služeb na dálku bylo na programu setkání zdravotnických odborníků s novináři 14. října v Praze. Diskuse se zúčastnili: prof. Miloš Táborský, kardiolog a vedoucí Národního telemedicínského centra, MUDr. Zdeňka Salcman Kučerová, ředitelka zdravotnického úseku Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR, Ing. Václav Vachta, generální ředitel zdravotnické skupiny EUC a MUDr. Petra Bomberová Kánská, vedoucí lékařka služby Lékař online 24/7 společnosti EUC.

Tzv. telemedicína neboli poskytování lékařských služeb na dálku může zlepšit dostupnost a flexibilitu zdravotní péče, vyplynulo z diskuse. Podstatou je on-line přenos informací mezi pacientem a lékařem pomocí videa, chatu nebo třeba prostřednictvím aplikace na chytrém telefonu. Pacient je v přímém kontaktu se svým lékařem a konzultuje s ním svůj zdravotní stav. Nejde tedy o pouhou internetovou poradnu, ale o kvalifikovanou lékařskou péči. Průkopníkem telemedicíny v ČR je zdravotnická skupina EUC, která umožňuje pacientům vyšetření na dálku už více než rok.

„Ve světě přitom nejde o žádnou novinku – tento koncept je populární zejména ve Skandinávii, kde funguje už víc než dvacet let. U nás celou problematiku urychlila pandemie covid-19, a tak v oblasti telemedicíny nastal významný posun. Lékařské vyšetření na dálku dává pacientům možnost být optimálně léčen a diagnostikován nejen v době pandemie,“ řekl kardiolog Miloš Táborský.

Telemedicína není internetové poradenství

V současné době lidé často hledají odpovědi na své zdravotní problémy přes internet. Za stále probíhající pandemie se mnozí z nich z obavy před nákazou bojí chodit k lékaři a raději se uchylují k samodiagnostice. Podle průzkumu agentury Ipsos (průzkum byl realizován prostřednictvím aplikace Instant Research v období od 14. do 19. 4. 2021 na vzorku 2 100 respondentů z ČR ve věkové kategorii 25–65 let) třetina respondentů vyhledávajících informace o zdraví na internetu dokonce uvedla, že si poté jde koupit léky bez jakékoliv konzultace s lékařem. Tento přístup je velmi riskantní a důsledky laické samoléčby bez porady s lékařem mohou být fatální.

„Informace z internetu či běžných on-line poraden rozhodně nelze stavět na roveň vyšetření lékařem na dálku, protože neberou v potaz individuální zdravotní stav a potřeby pacienta, a jsou tak zcela vytržené z kontextu,“ upozornila na rizika Petra Bomberová Kánská. „Nebezpečím mohou být i nevhodné nebo kontraindikované kombinace léků či doplňků stravy. Nedostatečná či nevhodně zvolená léčba pak může vést k vážným zdravotním komplikacím.“

Telemedicína má přísná pravidla

Zdravotnická skupina EUC zavedla v ČR kvalifikovanou lékařskou distanční péči, když na jaře loňského roku spustila službu Lékař online 24/7. Podle dosavadních zkušeností lze díky této službě na dálku vyřešit sedm z deseti případů, jež obvykle vyžadují návštěvu ordinace praktického lékaře – od různých typů bolestí přes alergie až po kožní problémy. Služba zaručuje naprosto diskrétní a důvěryhodné zacházení se zdravotní dokumentací i osobními údaji pacienta. Všechna odesílaná data jsou chráněna šifrováním.

„Před spojením s lékařem pacient vyplní registraci a jednoduchý strukturovaný dotazník, kde uvede údaje o svém zdravotním stavu. Lékař jej poté do 30 minut kontaktuje a formou chatu nebo videohovoru pak proběhne samotné vyšetření, kde pacienti konzultují své potíže,“ vysvětlila Petra Bomberová Kánská. Jedná o certifikované a oprávněné lékařské vyšetření, navíc se silným zázemím kamenných klinik. Lékař pracuje se zdravotní dokumentací pacienta a po vyšetření vystaví lékařskou zprávu, o kterou se lze opírat při následné péči. V rámci vyšetření lékař navrhne pacientovi vhodný postup léčby, případně vystaví e-recept nebo doporučí odborné vyšetření, pokud je třeba.

„U služby Lékař online 24/7 je rovněž zajištěna návaznost na další služby zdravotnické skupiny EUC, mezi něž patří i síť 25 klinik, 23 lékáren, lékárenský e-shop nebo laboratorní služby napříč Českou republikou,“ dodal generální ředitel EUC Václav Vachta s tím, že lékař má také možnost konzultace s dalšími kolegy ve službě.

Konzultace s lékařem na dálku snižují frekvenci návštěv v ambulancích lékařů. Telemedicína má ale i další výhody. „Pro chronicky nemocné nebo například imobilní pacienty přináší tu výhodu, že jejich zdravotní stav je monitorován v bezpečí jejich domácího prostředí,“ zdůraznila na setkání zástupkyně naší pojišťovny Zdeňka Salcman Kučerová. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR svým pojištěncům na některé telemedicínské služby přispívá.

Aby vám neutekla žádná naše akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Přečtěte si také

ZaP

Vyrážíme s prevencí za vámi

| #Pojištěnci | #Plátci

V červenci začíná již čtvrtý ročník naší každoroční osvětové roadshow Zdraví a prevence s 211. Míříme do dalších měst po celé republice, kde se roadshow ještě nekonala, abychom návštěvníkům zprostředkovali základní preventivní vyšetření.

[více]

Dále z 211