Přejít k hlavnímu obsahu
foreigners
  1. Úvod
  2. O nás
  3. Aktuality
  4. Novelou zákona Lex Ukrajina se nárok uprchlíků na čerpání hrazených zdravotních služeb po 150 dnech nemění
UA

| #Poskytovatelé

Novelou zákona Lex Ukrajina se nárok uprchlíků na čerpání hrazených zdravotních služeb po 150 dnech nemění

Novela zákona č. 65/2022 Sb., tzv. „Lex Ukrajina“ přináší občanům Ukrajiny a osobám, kterým byla v důsledku ozbrojeného konfliktu na Ukrajině udělena dočasná ochrana, povinnost nahlásit po 150 dnech od udělení víza své zdravotní pojišťovně plátce pojistného a případně hradit si pojistné na veřejné zdravotní pojištění jako osoba bez zdanitelných příjmů.

Uvedená novela v žádném případě neznamená, že by občanům Ukrajiny ani jiným osobám s udělenou dočasnou ochranou na území ČR, byla po 150 dnech automaticky rušena účast ve veřejném zdravotním pojištění.

Pokud nedošlo k ukončení pobytového oprávnění ze strany Ministerstva vnitra ČR z jiných zákonných důvodů nebo pokud dotčené osoby neučinily u své zdravotní pojišťovny odhlášení z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí, trvá i nadále uprchlíkům s dočasnou ochranou účast v systému zdravotního pojištění a tedy i nárok na čerpání hrazených služeb ve stejném rozsahu, jako pro jiné české pojištěnce, a to po celou dobu platnosti jejich víza.

Dokladem o zdravotním pojištění je průkaz pojištěnce nebo papírové potvrzení o zdravotním pojištění příslušné zdravotní pojišťovny. Oba druhy dokladu o zdravotním pojištění mají na území České republiky stejnou váhu a dokládají stejný nárok na zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Pro ověření aktuálního pojistného vztahu u ZP MV ČR doporučujeme poskytovatelům zdravotních služeb ověřit si přímo s pojištěncem platnost jeho víza v cestovním dokladu a zároveň využití volby „Ověření platnosti pojistného vztahu pojištěnce u ZP MV ČR“ po přihlášení smluvního zdravotnického zařízení do E-komunikace. Toto ověření poskytuje v daný okamžik aktuální informaci o platném pojištění u ZP MV ČR.

Podrobné informace k poskytování a úhradě hrazených služeb pro občany Ukrajiny naleznete zde.

Aby vám neutekla žádná naše akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Přečtěte si také

Dále z 211