Přejít k hlavnímu obsahu
  1. Úvod
  2. O nás
  3. Aktuality
  4. Novinky v úhradách zdravotní péče
zdravotní péče

5.1.2022 | #Pojištěnci | #Plátci | #Poskytovatelé

Novinky v úhradách zdravotní péče

Zákon o veřejném zdravotním pojištění přináší od 1. ledna 2022 několik změn, jimiž se rozšiřuje souhrn zdravotnických služeb, přístrojů a pomůcek hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Seznamte se s novinkami, které se týkají zdravotnických prostředků a jejich předepisování a indikace hrazené domácí péče.

Při splnění předepsaných podmínek mají pojištěnci nově nárok na částečnou nebo úplnou úhradu některých zdravotnických prostředků, které dříve buď nebyly hrazeny vůbec, nebo byly hrazeny za jiných podmínek či v jiném rozsahu. Dospělí pacienti budou mít nově hrazené například příslušenství k elektrickým vozíkům jednou za sedm let (elektrického polohování nebo speciálního ovládacího joysticku) nebo oboustrannou korekci sluchadel. Děti budou mít nárok na plnou úhradu individuální ortézy z prefabrikátu nebo stavebnice a nově se jim budou při splnění podmínek hradit kompletní brýle (výše úhrady se liší dle oční vady) až do věku 17 let (dříve jen do 14 let).

U některých už dříve hrazených zdravotnických prostředků se úhrada více přizpůsobila individuálním potřebám pacientů. Často se úhrada navýšila nebo se zvýšil počet hrazených kusů. Například u přístrojového vybavení pro domácí umělou plicní ventilaci byly původní dvě varianty úhrad (566,12 Kč a 648,76 Kč na den) nově nahrazeny čtyřmi variantami úhrad podle typu vybavení (459,20 Kč, 641,79 Kč, 772,81 Kč a 940,50 Kč na den). U výměny zevní části kochleárního implantátu se nově rozlišuje mezi aktivním uživatelem (má nárok na úhradu ve výši 190 000 Kč na kus na sedm let pro jedno ucho) a částečným uživatelem (má nárok na úhradu ve výši 156 522 Kč na kus na sedm let pro jedno ucho). Dále se navýšila například úhrada bílých opěrných holí (hradí se tři kusy za rok ve výši 435 Kč za kus), bílých signalizačních a orientačních holí (hradí se tři kusy za rok ve výši 807 Kč za kus) a červenobílých holí pro hluchoslepé (hradí se tři kusy za rok ve výši 807 Kč za kus). Dobrou zprávou je i to, že se u vybraných stomických pomůcek pro děti zvýšilo hrazené množství dvojnásobně.

Některé zdravotnické prostředky mohou nově předepisovat také zdravotní sestry

Novela zákona umožňuje některým všeobecným a dětským sestrám předepisovat pacientům vybrané zdravotnické prostředky vydávané na poukaz jako léčebnou či ortopedickou pomůcku. Dosud měli tuto kompetenci výhradně lékaři. Nyní mají tuto možnost zdravotní sestry pracující v domácí péči nebo v domácí paliativní péči a také zdravotní sestry v lékařských oborech. Netýká se to sester poskytujících ošetřovatelskou péči v sociálních službách.

Sestry v domácí zdravotní péči a domácí paliativní péči mohou zdravotnické prostředky předepisovat pouze na doporučení ošetřujícího lékaře, a to v rozsahu a na dobu, které tento lékař stanovil. Pokud jde o sestry v lékařských oborech, předepisování zdravotnických prostředků na ně může delegovat lékař, u kterého sestra pracuje.

Mezi zdravotnické prostředky, jejichž předepisování lze nově delegovat na sestřičky, patří například některé prostředky pro hojení ran, inkontinenci či kompresivní terapii nebo prostředky pro pacienty se stomií či pacienty s poruchou mobility.

Domácí zdravotní péči mohou indikovat lékaři více odborností

Domácí zdravotní péčí se rozumí ambulantní péče poskytovaná kvalifikovanou zdravotní sestrou u pacienta doma nebo v zařízení sociálních služeb, které mu domov nahrazuje, jako je například domov seniorů. Domácí péče je poskytována zejména pacientům s akutním nebo chronickým onemocněním, pacientům tělesně, smyslově nebo mentálně postiženým, pacientům závislým na cizí pomoci nebo jako paliativní péče pacientům v terminálním stavu.

Doposud platilo, že hrazenou domácí zdravotní péči může indikovat pacientův registrující praktický lékař bez časového omezení, při propuštění z nemocnice pak jeho ošetřující lékař, ale jen jednorázově a nejdéle na dobu čtrnácti dnů. Hrazenou domácí paliativní péči o pacienta v terminálním stavu mohl indikovat kterýkoliv ošetřující lékař na dobu tří měsíců, popř. i opakovaně.

Nově platí, že hrazenou domácí zdravotní péči může indikovat také ošetřující ambulantní specialista, lékař pohotovostní služby nebo lékař pracoviště urgentního příjmu nemocnice, a to na dobu čtrnácti dnů. Poté, má-li domácí zdravotní péče ze zdravotních důvodů pokračovat, je třeba se obrátit na registrujícího praktického lékaře.

Vaše ZP 211

Aby vám neutekla žádná naše akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Přečtěte si také

kouření

Nikdy není marné přestat kouřit

31. 5. 2023 | #Pojištěnci | #Plátci

Sloganem z letáčku Ligy proti rakovině dnes připomínáme zejména kuřákům, že je Světový den bez tabáku. To je příležitost k zamyšlení, zda stimulační účinek nikotinu stojí za to, zdevastovat si zdraví a zkrátit si život.

[více]

Dále z 211