Přejít k hlavnímu obsahu
foreigners
  1. Úvod
  2. O nás
  3. Aktuality
  4. Zdravotní pojištění dítěte cizinců narozeného na území ČR. Health insurance for a foreigners’ child born in the Czech Republic
rodina

29.7.2021 | #Pojištěnci | #Plátci | #Poskytovatelé

Zdravotní pojištění dítěte cizinců narozeného na území ČR. Health insurance for a foreigners’ child born in the Czech Republic

Novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 2. srpna 2021 definuje novou skupinu osob, které jsou povinně pojištěny v systému veřejného zdravotního pojištění v ČR.

Jedná se o děti, které se od 2. srpna 2021 narodí na území ČR matce s povoleným dlouhodobým pobytem. Děti budou zdravotně pojištěny v systému veřejného zdravotního pojištění od data narození do konce kalendářního měsíce, v němž dovrší věku 60 dnů.

Pojistné za tyto děti platí zákonný zástupce jednorázovou platbou za celé období, které je splatné ode dne narození do posledního dne kalendářního měsíce, v němž dítě dovrší věku 60 dnů.

V roce 2021 činí tato částka 4 104 Kč.

Narození dítěte matky s povoleným dlouhodobým pobytem, která je ke dni narození dítěte zdravotně pojištěna Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra ČR (dále jen „ZP MV ČR“), oznamuje zákonný zástupce ZP MV ČR do 8 dnů ode dne narození.

Není-li matka dítěte zdravotně pojištěna v systému veřejného zdravotního pojištění, je dítě pojištěno u zdravotní pojišťovny, kde je ke dni narození dítěte zdravotně pojištěn otec. Nejsou-li rodiče zdravotně pojištěni v systému veřejného zdravotního pojištění ke dni narození dítěte, oznamuje se narození dítěte Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky.

 

Effective from 2 August 2021, the amendment to Act No. 48/1997 Coll., on Public Health Insurance, as amended, defines a new group of persons who are mandatorily insured in the public health insurance system in the Czech Republic.

These are children who, as of 2 August 2021, are born in the Czech Republic to a mother with a long-term residence permit. Children will be insured within the public health insurance system from the date of birth until the end of the calendar month in which they reach the age of 60 days.

The insurance premiums for these children are paid by the legal guardian in a single payment for the entire period, which is payable from the date of birth until the last day of the calendar month in which the child reaches the age of 60 days.

In 2021, this amount is CZK 4,104.

The birth of a child to a mother with a long-term residence permit, who is insured by the Health Insurance Company of the Ministry of the Interior of the Czech Republic (hereinafter the "ZP MV ČR") on the date of the child's birth, shall be reported by the legal guardian to the ZP MV ČR within 8 days from the date of the birth. 

If the child's mother is not insured within the public health insurance system, the child is insured by the health insurance company where the father is insured on the date of birth. If the parents are not insured within the public health insurance system on the date of the child's birth, the birth of the child shall be reported to the General Health Insurance Company of the Czech Republic (VZP).

Aby vám neutekla žádná naše akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Přečtěte si také

ZaP

Vyrážíme s prevencí za vámi

5. 6. 2024 | #Pojištěnci | #Plátci

V červenci začíná již čtvrtý ročník naší každoroční osvětové roadshow Zdraví a prevence s 211. Míříme do dalších měst po celé republice, kde se roadshow ještě nekonala, abychom návštěvníkům zprostředkovali základní preventivní vyšetření.

[více]

Dále z 211