Přejít k hlavnímu obsahu
foreigners
 1. Úvod
 2. O nás
 3. Aktuality
 4. Zdravotní pojištění pro nezletilé osoby s povoleným dlouhodobým pobytem na území ČR (povinná účast v systému veřejného zdravotního pojištění od 1. 1. 2024)
děti

31.1.2024 | #Pojištěnci

Zdravotní pojištění pro nezletilé osoby s povoleným dlouhodobým pobytem na území ČR (povinná účast v systému veřejného zdravotního pojištění od 1. 1. 2024)

Na základě novely zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců a dalších souvisejících zákonů budou s účinností od 1. 1. 2024 povinně účastníky veřejného zdravotního pojištění i osoby mladší 18 let, kteří mají platné povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky (dále jen „dítě“).

Přihlášení nezletilé osoby k pojištění a další související oznamovací povinnosti plní za dítě jeho zákonný zástupce, opatrovník či poručník (dále jen „zástupce dítěte“).

Jak mohu dítě zaregistrovat/pojistit u ZP MV ČR?

V případě, že jste zástupce dítěte (přihlášku podává pouze jeden ze zástupců, tj. v případě rodičů buď matka nebo otec) můžete podat za dítě přihlášku k ZP MV ČR následujícími způsoby:

 • využít náš online formulář (Přihlášení k ZP MV ČR) „Nejsem zdravotně pojištěn/a v ČR“ v rámci Přihlášky - u důvodu pojištění v ČR uveďte „Jiný důvod“;
 • navštívit naše nejbližší klientské centrum, seznam více než 90 klientských center po celé ČR naleznete zde;
 • zaslat dotaz k pojištění na naší elektronickou adresu

Kdy mám dítě u ZP MV ČR zaregistrovat?

Po účinnosti novely, tj. po datu 1. 1. 2024, se můžete jako zástupce dítěte setkat se dvěma situacemi, které určí rozhodné datum, kdy dítě můžete pojistit u ZP MV ČR, a to:

 • pokud dítě mělo povolený dlouhodobý pobyt na území ČR před datem 1. 1. 2024, přihlaste/zaregistrujte dítě do veřejného zdravotního pojištění den následující po dni skončení soukromého zdravotního pojištění (v průběhu roku 2024); tuto skutečnost, prosím, oznamte ZP MV ČR co nejdříve, abychom zajistili vše potřebné;
 • pokud bude dítěti uděleno povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR po datu 1. 1. 2024, přihlaste/zaregistrujte dítě u ZP MV ČR k datu nabytí právní moci povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR; tuto skutečnost, prosím, oznamte ZP MV ČR co nejdříve, abychom zajistili vše potřebné.

Které doklady mám ZP MV ČR doložit a jaké další povinnosti musím za dítě plnit?

V rámci přihlášky k ZP MV ČR doložte následující dokumenty/přílohy:

 • povolení dítěte k dlouhodobému pobytu na území ČR;
 • rodný list dítěte (popřípadě jiný doklad nahrazující rodný list);
 • doklad totožnosti zákonného zástupce, opatrovníka nebo poručníka;
 • v případě, že registrujete/přihlašujete dítě po skončení soukromého/komerčního pojištění, doložte dokument prokazující ukončení soukromého/komerčního pojištění.

Zdravotní pojištění vzniká (povinná účast dítěte v systému veřejného zdravotního pojištění) datem nabytí právní moci povolení k dlouhodobému pobytu, popřípadě skončením soukromého pojištění a zaniká skončením platnosti povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR nebo dnem dosažení zletilosti dítěte (dovršení věku 18 let), nastane-li tato skutečnost dříve.

Plátcem pojistného za dítě je jeho zákonný zástupce, poručník nebo opatrovník. Výše pojistného je stanovena zákonem, tj. částka je stejná pro všechny děti přihlášené k veřejnému zdravotnímu pojištění. Výše pojistného je měsíčně 13,5% z minimální mzdy pro daný kalendářní rok.

V roce 2024 byla stanovena vládou minimální mzda ve výši 18 900 Kč.

Pojistné na zdravotní pojištění  dítěte s dlouhodobým pobytem na území ČR tedy od  1. 1. 2024 činí  2 552 Kč za celý kalendářní měsíc.

Aby vám neutekla žádná naše akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Přečtěte si také

ZaP

Vyrážíme s prevencí za vámi

5. 6. 2024 | #Pojištěnci | #Plátci

V červenci začíná již čtvrtý ročník naší každoroční osvětové roadshow Zdraví a prevence s 211. Míříme do dalších měst po celé republice, kde se roadshow ještě nekonala, abychom návštěvníkům zprostředkovali základní preventivní vyšetření.

[více]

Dále z 211