Přejít k hlavnímu obsahu

Compliance program ZP MV ČR

ZP MV ČR si je vědoma existence Vládní koncepce boje s korupcí, kterou přijala vláda ČR, a je si vědoma své úlohy v oblasti boje proti korupci a klientelismu. Pojišťovna vypracovala svůj Compliance program reflektující na požadavky plynoucí ze zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. ZP MV ČR vyvíjí maximální úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro uplatnění svého Compliance programu, prosazuje a podporuje žádoucí chování svých zaměstnanců a příslušné kontrolní mechanismy vyplývající z právních a etických norem a interních předpisů pojišťovny.

Pro zasílání dotazů ke Compliance programu ZP MV ČR nebo oznámení dotýkající se této oblasti je možné využít compliance linku – compliance@zpmvcr.cz.

Uvedená e-mailová adresa nenahrazuje obecnou kontaktní e-mailovou adresu ZP MV ČR a není určena k zasílání podnětů, stížností nebo dotazů týkající se čerpání a úhrad zdravotních služeb.

Aktuality

Aby vám neutekla žádná naše slevová akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211