Přejít k hlavnímu obsahu

Poskytnuté informace podle zák. č. 106/1999 Sb. - 2019

Žádost o poskytnutí informací ze dne 3. 1. 2019

Žádost o dat o vykázaných diagnózách dle Mezinárodní statistické klasifikace nemocí (MKN-10) z podkategorie M34 – Systémová skleróza

ZP MV ČR byla doručena Žádost o poskytnutí informací, na základě které požaduje žadatel poskytnutí dat o vykázaných diagnózách dle Mezinárodní statistické klasifikace nemocí (MKN-10) z podkategorie M34 – Systémová skleróza dle specifikace uvedené v žádosti

ZP MV ČR poskytla žadateli informace v následující tabulce:

  rok                      
  2014 2015 2016 2017 2018 2014-2018
dg urč/období první výskyt urč/období první výskyt urč/období první výskyt urč/období první výskyt urč/období první výskyt urč/období první výskyt
M348             1 1     1 1
SUM             1 1     1 1
M349         1 1         1 1
SUM         1 1         1 1
M340             1 1     1 1
SUM             1 1     1 1
M340             1 1     1 1
M348         1 1 1   1   1 1
M349                 1 1 1 1
SUM         1 1 2 1 2 1 3 3
M340 18 9 28 15 25 8 26 11 19 3 55 46
M341 1 1 3 3 1   1   1   4 4
M348 3 3 3 2 8 7 11 7 5 1 20 20
M349 3 2 2   2 2 5 3 4 3 11 10
SUM 21 13 30 18 29 14 34 19 24 6 64 58
M348             1 1     1 1
SUM             1 1     1 1
M340                 3 3 3 3
M341         1 1 1   1   1 1
M348     1 1             1 1
SUM     1 1 1 1 1   4 3 5 5
M340 9 5 9 5 11 5 11 6 6 2 30 23
M341 4 4 2 2         1 1 7 7
M342     1 1             1 1
M348 5 5 5 1 5 2 7 2 6 4 14 14
M349 6 4 4 1 3   4 3 7 4 17 12
SUM 21 17 16 9 14 6 19 11 17 10 45 43
M340     1 1             1 1
SUM     1 1             1 1
M340 1   2 1 3 1 3 1 3   4 3
M348             1 1     1 1
M349 1 1 2 2         1 1 4 4
SUM 2 1 3 3 3 1 4 2 4 1 8 8
M349     1 1 1   1       1 1
SUM     1 1 1   1       1 1
M342                 1 1 1 1
SUM                 1 1 1 1
M340         1 1         1 1
SUM         1 1         1 1
M349         1 1 1 1     2 2
SUM         1 1 1 1     2 2
M340         1 1         1 1
SUM         1 1         1 1
M349 1   2 1 1           2 1
SUM 1   2 1 1           2 1
M340         1 1 1 1     2 2
M341 1 1 2 1 1   1 1 1   3 3
M342     1 1             1 1
M348 3 2 2 1 4 3 5 3 4 3 13 12
M349 6 4 7 3 4 2 5 1 4 3 17 13
SUM 10 7 12 6 10 6 12 6 9 6 36 31
M349         1 1         1 1
SUM         1 1         1 1
M349             1 1     1 1
SUM             1 1     1 1
M349 1 1 1       1       1 1
SUM 1 1 1       1       1 1
M340                 1 1 1 1
SUM                 1 1 1 1
M340 1   1 1             2 1
SUM 1   1 1             2 1
M340         1 1         1 1
SUM         1 1         1 1
M349 1 1                 1 1
SUM 1 1                 1 1
M340 1 1 1 1 1   1 1     3 3
M348     1 1     1 1     2 2
M349         1 1 5 5 1 1 7 7
SUM 1 1 2 2 2 1 7 7 1 1 12 12
M349 1 1                 1 1
SUM 1 1                 1 1
M348             1 1     1 1
SUM             1 1     1 1
M340 1       1 1 1 1     3 2
M341 1 1                 1 1
SUM 2 1     1 1 1 1     4 3
M340     1 1 1           1 1
SUM     1 1 1           1 1
M349     1 1             1 1
SUM     1 1             1 1
M342                 1 1 1 1
M348             1 1     1 1
M349         1 1         1 1
SUM         1 1 1 1 1 1 3 3
M348             1 1 1   1 1
M349 1 1                 1 1
SUM 1 1         1 1 1   2 2
M340 1   6 6 5 5 4 2 2 1 15 14
M341 1 1                 1 1
M348     1 1             1 1
M349 1 1                 1 1
SUM 2 2 7 7 5 5 4 2 2 1 17 17
M341     1 1             1 1
SUM     1 1             1 1
M348 3 2 2 1 3 2 5 1 3 1 8 7
M349             1 1     1 1
SUM 3 2 2 1 3 2 5 2 3 1 8 7
M340         1 1     1   1 1
SUM         1 1     1   1 1
M340 1 1 2 1 2 1         3 3
M349     1 1     2 2     3 3
SUM 1 1 3 2 2 1 2 2     5 5
M340 1 1                 1 1
SUM 1 1                 1 1
M349         1 1         1 1
SUM         1 1         1 1
M340             1 1     1 1
SUM             1 1     1 1
M34             1 1     1 1
SUM             1 1     1 1
M341     1 1             1 1
SUM     1 1             1 1
M349     1 1 1   1       1 1
SUM     1 1 1   1       1 1
M340     3 3             3 3
SUM     3 3             3 3
M340 1 1                 1 1
M348             1       1  
SUM 1 1         1       2 1
M340     2 2 2 1 1       3 3
SUM     2 2 2 1 1       3 3
M341                 1 1 1 1
SUM                 1 1 1 1
M341                 1 1 1 1
SUM                 1 1 1 1
M340 1   1 1             2 1
M348     1 1     1 1     2 2
SUM 1   2 2     1 1     4 3
M340         1 1 1   1 1 2 2
M341         1 1         1 1
M349 1 1 1   1   1 1 2   2 2
SUM 1 1 1   3 2 2 1 3 1 5 5
M340 1 1 3 3     1 1 1 1 6 6
M341 1 1                 1 1
SUM 2 2 3 3     1 1 1 1 7 7
M340                 1 1 1 1
M348             1 1     1 1
M349             1 1 1   1 1
SUM             2 2 2 1 3 3
M340     1 1 1           1 1
SUM     1 1 1           1 1
M349 1 1                 1 1
SUM 1 1                 1 1
M340 2   2   3 1 2   2   3 1
M341             1 1     1 1
M349         1 1 1       1 1
SUM 2   2   4 2 4 1 2   5 3
M349             1 1     1 1
SUM             1 1     1 1
M340 1   1               1  
SUM 1   1               1  
M340             1 1     1 1
SUM             1 1     1 1
M340         1 1         1 1
SUM         1 1         1 1
M340             1 1     1 1
M349                 1 1 1 1
SUM             1 1 1 1 2 2
M340 1   1   1           1  
SUM 1   1   1           1  
M349 1 1                 1 1
SUM 1 1                 1 1
M340         1 1         1 1
M349 1 1                 1 1
SUM 1 1     1 1         2 2
M349         1 1     1 1 2 2
SUM         1 1     1 1 2 2
M341                 1 1 1 1
SUM                 1 1 1 1
M349                 1 1 1 1
SUM                 1 1 1 1
M349             1 1     1 1
SUM             1 1     1 1
M340             1 1     1 1
SUM             1 1     1 1
M34 1 1                 1 1
M340     1 1 1 1         2 2
SUM 1 1 1 1 1 1         3 3
M349     1   1   1       1  
SUM     1   1   1       1  
M348             1 1     1 1
SUM             1 1     1 1
M340     1 1     1 1     2 2
SUM     1 1     1 1     2 2
M349 1 1                 1 1
SUM 1 1                 1 1
M340 1           1       1  
M349             1 1     1 1
SUM 1           1 1     1 1
M342             1 1     1 1
SUM             1 1     1 1
M349                 1 1 1 1
SUM                 1 1 1 1
M340                 1 1 1 1
M349         1 1 1 1 1 1 3 3
SUM         1 1 1 1 2 2 4 4
M340 2 2     2 1 1 1 1   4 4
SUM 2 2     2 1 1 1 1   4 4
M349             1 1     1 1
SUM             1 1     1 1
M340 1 1 2 1             2 2
M342 1 1                 1 1
SUM 2 2 2 1             3 3
M349 1   1   1   1   1   1  
SUM 1   1   1   1   1   1  
M349     1 1 1           1 1
SUM     1 1 1           1 1
M340         1 1         1 1
SUM         1 1         1 1
M349                 1 1 1 1
SUM                 1 1 1 1
M34 1                   1  
M340 1                   1  
SUM 2                   2  
M34         1   1       1  
SUM         1   1       1  
M340 3   2   3   2   2   3  
M342             1 1     1 1
M348     2 2     2 1     3 3
M349 3   1   2 1 2   2 1 5 2
SUM 6   5 2 5 1 7 2 4 1 11 6
M349 1 1 1 1             2 2
SUM 1 1 1 1             2 2
M340     1 1             1 1
M341 1 1 1 1 1 1         3 3
M348     2 2 1           2 2
M349                 1 1 1 1
SUM 1 1 4 4 2 1     1 1 7 7
M340 1   1   3 2 2   2   3 2
M348             1 1 1   1 1
M349         1 1 1   1   1 1
SUM 1   1   4 3 3 1 3   4 3
M340 1 1                 1 1
M349         1 1         1 1
SUM 1 1     1 1         2 2
M349         1 1         1 1
SUM         1 1         1 1
M349             1 1     1 1
SUM             1 1     1 1
M340 1 1 1   1   1   1   1 1
SUM 1 1 1   1   1   1   1 1
M340             1 1     1 1
M341                 1 1 1 1
M348     1 1             1 1
SUM     1 1     1 1 1 1 3 3
M349 1                   1  
SUM 1                   1  
M341     1 1             1 1
SUM     1 1             1 1
M349             1 1     1 1
SUM             1 1     1 1
M348             1 1     1 1
SUM             1 1     1 1
M340             1 1 1   1 1
M348             1 1 1   1 1
SUM             1 1 1   1 1
M340 1   1   1   1   1   1  
M348     1 1 1   1       1 1
M349         2 2 1   1   2 2
SUM 1   2 1 4 2 3   2   4 3
M340         1 1         1 1
M348     1 1             1 1
M349         1 1         1 1
SUM     1 1 2 2         3 3
M349                 1 1 1 1
SUM                 1 1 1 1
M349                 1 1 1 1
SUM                 1 1 1 1
M348     1 1 2 1 3 2     4 4
M349 1 1 1 1 1   1   1   2 2
SUM 1 1 2 2 3 1 4 2 1   6 6
M340 1   1   1   1   1   1  
M348     1 1 1   2 1 1   2 2
SUM 1   2 1 2   3 1 2   3 2
M340     1 1             1 1
SUM     1 1             1 1
M348     1 1             1 1
SUM     1 1             1 1
M349     1   1       1   1  
SUM     1   1       1   1  
M349 1 1 1   1   1   1   1 1
SUM 1 1 1   1   1   1   1 1
M349                 1 1 1 1
SUM                 1 1 1 1
M349         1 1 1   1   1 1
SUM         1 1 1   1   1 1
M349 1 1                 1 1
SUM 1 1                 1 1
M349         1 1         1 1
SUM         1 1         1 1
M349 2 2 2   1   1   1   2 2
SUM 2 2 2   1   1   1   2 2
M340 9 3 8 1 6 1 7 1 8 3 15 9
M348 1   1   1   1       2  
M349 6 4 12 10 6   5 1 5 2 19 17
SUM 15 7 16 10 9 1 10 2 11 4 29 23
M340             1 1     1 1
SUM             1 1     1 1
M349                 1 1 1 1
SUM                 1 1 1 1
M349 3 2 3 1 2   1   1   4 3
SUM 3 2 3 1 2   1   1   4 3
M34                 1 1 1 1
SUM                 1 1 1 1
M349     1 1 1           1 1
SUM     1 1 1           1 1
M348 1 1                 1 1
M349 1 1                 1 1
SUM 1 1                 1 1
M348     1 1             1 1
SUM     1 1             1 1
M349 1   1               1  
SUM 1   1               1  
M340 1   1   1           1  
SUM 1   1   1           1  
M340     1 1             1 1
M349 1   1   2 1         2 1
SUM 1   1 1 2 1         2 2
M349 1 1                 1 1
SUM 1 1                 1 1
M349     1 1             1 1
SUM     1 1             1 1
M349                 1 1 1 1
SUM                 1 1 1 1
M34             1 1     1 1
M342     1 1             1 1
M349 1 1 2 1             2 2
SUM 1 1 3 2     1 1     4 4
M341                 1 1 1 1
M349 1 1 1               1 1
SUM 1 1 1           1 1 2 2
M340     1 1             1 1
SUM     1 1             1 1
M349 1   1   1   1   1   1  
SUM 1   1   1   1   1   1  
M349         1 1     1 1 2 2
SUM         1 1     1 1 2 2
M349                 2 2 2 2
SUM                 2 2 2 2
M340             1 1     1 1
SUM             1 1     1 1
M349         1 1         1 1
SUM         1 1         1 1
M341     1 1             1 1
SUM     1 1             1 1
M349 1 1             1   1 1
SUM 1 1             1   1 1
M349 1   1   1   1   1   1  
SUM 1   1   1   1   1   1  
M349     1 1 1       1 1 2 2
SUM     1 1 1       1 1 2 2
M340 1 1                 1 1
M341                 1 1 1 1
SUM 1 1             1 1 2 2
M340 1 1             1 1 2 2
SUM 1 1             1 1 2 2
M349 1   1   2 1         2 1
SUM 1   1   2 1         2 1
M340 2 1 1   2   1   1   2 1
M341             1 1     1 1
M348 1   1   1   1   1   1  
M349 1 1 1   2 2 1   1   4 3
SUM 4 2 2   5 2 3 1 3   7 5
M340             6 6     6 6
M349 6 4 5 4 18 14 49 33     57 55
SUM 6 4 5 4 18 14 50 36     58 57
M349                 1 1 1 1
SUM                 1 1 1 1
M345         1 1         1 1
SUM         1 1         1 1
M340         1           1  
M341 1 1                 1 1
M348     1 1             1 1
M349         1 1 1       1 1
SUM 1 1 1 1 2 1 1       4 3
M349             1 1     1 1
SUM             1 1     1 1
M348     2 2             2 2
M349 2   1   2 1 2   2   3 1
SUM 2   3 2 2 1 2   2   5 3
M345 1 1                 1 1
SUM 1 1                 1 1
M340             1 1 1   1 1
SUM             1 1 1   1 1
M349 4 1 2   2   2       4 1
SUM 4 1 2   2   2       4 1
M349                 1 1 1 1
SUM                 1 1 1 1
M349         2 2 3 3     5 5
SUM         2 2 3 3     5 5
M340         1 1         1 1
M349             1 1     1 1
SUM         1 1 1 1     2 2
M349 1 1                 1 1
SUM 1 1                 1 1
M349 1   1       2 1 2   2 1
SUM 1   1       2 1 2   2 1
M340             1 1     1 1
SUM             1 1     1 1
M348         1 1         1 1
SUM         1 1         1 1
M340 1 1 1               1 1
SUM 1 1 1               1 1
M340 1 1     1           1 1
SUM 1 1     1           1 1
M349 1 1 1   1       1   1 1
SUM 1 1 1   1       1   1 1
M349 2 2 1   1   1   1   2 2
SUM 2 2 1   1   1   1   2 2
M341         1 1         1 1
SUM         1 1         1 1
M349     1 1     1 1 2 1 3 3
SUM     1 1     1 1 2 1 3 3
M348 1   1       1   1   1  
M349 1 1 3 2 14 12 30 25 1   41 40
SUM 2 1 4 2 14 12 31 25 2   42 40
M340                 1 1 1 1
SUM                 1 1 1 1
M349     1 1             1 1
SUM     1 1             1 1
M342             1 1     1 1
SUM             1 1     1 1
M349             1 1 1   1 1
SUM             1 1 1   1 1
M340     1 1             1 1
M348     1 1             1 1
SUM     2 2             2 2
M349         1 1         1 1
SUM         1 1         1 1
M349             1 1     1 1
SUM             1 1     1 1
M349             1 1     1 1
SUM             1 1     1 1
M349             1 1     1 1
SUM             1 1     1 1
M340             1 1     1 1
SUM             1 1     1 1
M349         1 1         1 1
SUM         1 1         1 1
M349     1 1             1 1
SUM     1 1             1 1
M349         1 1 1       1 1
SUM         1 1 1       1 1
M349             2 2     2 2
SUM             2 2     2 2
M349     1 1 1           1 1
SUM     1 1 1           1 1
M340         1 1         1 1
M349             1 1     1 1
SUM         1 1 1 1     2 2
M349 1 1                 1 1
SUM 1 1                 1 1
M340     1 1             1 1
SUM     1 1             1 1
M349             1 1     1 1
SUM             1 1     1 1
M349     1 1             1 1
SUM     1 1             1 1
M348     2 2 2   1   1   2 2
M349             1 1 1   1 1
SUM     2 2 2   2 1 2   3 3
M342                 1 1 1 1
SUM                 1 1 1 1
M340                 1 1 1 1
M342 3 3 2 2 3 2     1 1 8 8
SUM 3 3 2 2 3 2     2 2 9 9
M340             1 1     1 1
SUM             1 1     1 1
M340 4 1 6   8 3 10 2 9   11 6
M341 1                   1  
M348 3 1 5 3 4 2 4 1 1   9 7
M349 5   4 1 7 3 7 1 5 1 11 6
SUM 11 1 13 3 16 7 17 4 14 1 25 13
M349         1 1         1 1
SUM         1 1         1 1
M342 1 1                 1 1
SUM 1 1                 1 1
M342         1 1         1 1
SUM         1 1         1 1
M340 2 2 1   1   1   2 1 3 3
M341     1 1             1 1
M342 1 1     2 2     2 2 5 5
M348 1   1   1   1   1   1  
SUM 4 3 3 1 4 2 2   5 3 10 9
M348             1 1     1 1
SUM             1 1     1 1
M349 1   1               1  
SUM 1   1               1  
M348         1   1   1   1  
SUM         1   1   1   1  
M349             1 1     1 1
SUM             1 1     1 1
M348     1 1             1 1
SUM     1 1             1 1
M340     1 1             1 1
SUM     1 1             1 1
M349 1   1   1           1  
SUM 1   1   1           1  
M340         1 1         1 1
SUM         1 1         1 1
M340 1 1                 1 1
SUM 1 1                 1 1
M340     1 1 1   1   1   1 1
M349                 1 1 1 1
SUM     1 1 1   1   1 1 1 1
M348             1 1     1 1
SUM             1 1     1 1
M349     1 1 1 1     1   2 2
SUM     1 1 1 1     1   2 2
M348         1 1         1 1
SUM         1 1         1 1
M340     1 1             1 1
SUM     1 1             1 1
M340     1 1             1 1
M349 2 2 1   1 1 1 1 1 1 5 5
SUM 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 6 6
M340         1 1         1 1
M349         1   1   1   1  
SUM         1 1 1   1   1 1
M349 1   1   1   1 1     2 1
SUM 1   1   1   1 1     2 1
M349     1 1             1 1
SUM     1 1             1 1
M349                 1 1 1 1
SUM                 1 1 1 1
M349         1 1     1   1 1
SUM         1 1     1   1 1
M342                 1 1 1 1
SUM                 1 1 1 1
M341 1 1                 1 1
M348         1 1         1 1
M349 1 1                 1 1
SUM 2 2     1 1         3 3
M349         1 1         1 1
SUM         1 1         1 1
M340     1 1 1           1 1
M341     1 1             1 1
M348 2 1 2   2   1   1   2 1
M349     1 1         1 1 2 2
SUM 2 1 5 3 3   1   2 1 6 5
M349         1 1     1 1 2 2
SUM         1 1     1 1 2 2
M348     1 1             1 1
SUM     1 1             1 1
M341 1 1                 1 1
SUM 1 1                 1 1
M342                 1 1 1 1
SUM                 1 1 1 1
M340                 1 1 1 1
SUM                 1 1 1 1
M340                 1 1 1 1
SUM                 1 1 1 1
M349 1                   1  
SUM 1                   1  
M340 1   1   1   1   1   1  
M341                 1 1 1 1
M349 1 1                 1 1
SUM 2 1 1   1   1   2 1 3 2
M342             1 1     1 1
SUM             1 1     1 1
M341 1 1                 1 1
M348 1   1   1   1   1   1  
SUM 2 1 1   1   1   1   2 1
M348 1 1                 1 1
SUM 1 1                 1 1
M340 5 1 9 4 7   8 1 6   11 6
M341 1 1     1 1     1 1 3 3
M348 1   1   2 1 2   2   3 1
M349 5 2 6 1 4   5   7 3 9 6
SUM 9 4 11 4 11 2 10 1 13 4 20 14
M349         1 1 1       1 1
SUM         1 1 1       1 1
M340 5 4 3   4 2 1   3   7 6
M342                 1 1 1 1
M348     1       1 1     2 1
M349 7 1 7 1 9 4 6 1 7 1 14 8
SUM 7 4 8 1 9 4 8 2 8 2 16 13
M341             1 1     1 1
SUM             1 1     1 1
M349 1 1 1   1   1   1   1 1
SUM 1 1 1   1   1   1   1 1
M341             1 1     1 1
M349     1 1     1 1     2 2
SUM     1 1     1 1     2 2
M340                 1 1 1 1
SUM                 1 1 1 1
M340             1 1     1 1
M349         1 1     1 1 2 2
SUM         1 1 1 1 1 1 3 3
M349                 1 1 1 1
SUM                 1 1 1 1
M349         1 1     1 1 2 2
SUM         1 1     1 1 2 2
M340 1   1   2 1 2 1     3 2
M341 3 2 2 1 2           4 3
M348 1 1     1 1         2 2
M349 4 4 6 3 4 3 4 1     13 11
SUM 9 7 9 4 9 5 6 2     22 18
M348                 1 1 1 1
SUM                 1 1 1 1
M349     1 1             1 1
SUM     1 1             1 1
M341     1 1 1           1 1
SUM     1 1 1           1 1
M349                 2 2 2 2
SUM                 2 2 2 2
M340 1               1 1 2 1
M349                 1 1 1 1
SUM 1               1 1 2 1
M349             1 1     1 1
SUM             1 1     1 1
M349 1 1                 1 1
SUM 1 1                 1 1
M340 1 1                 1 1
SUM 1 1                 1 1
M349     1       1       1  
SUM     1       1       1  
M340     1 1             1 1
M349 2   4 2 4   4   4 1 6 3
SUM 2   4 2 4   4   4 1 6 3
M349 1 1                 1 1
SUM 1 1                 1 1
M340         1 1 1       1 1
SUM         1 1 1       1 1
M349 1 1 1 1     1 1 3 3 6 6
SUM 1 1 1 1     1 1 3 3 6 6
M349             1 1     1 1
SUM             1 1     1 1
M340     1 1             1 1
M342             1 1     1 1
SUM     1 1     1 1     2 2
M340     3 3             3 3
SUM     3 3             3 3
M340                 1 1 1 1
M349                 1 1 1 1
SUM                 2 2 2 2
M342             1 1     1 1
SUM             1 1     1 1
M340 1   1   2 1 1       2 1
M349 2   1   1   1   1   2  
SUM 3   2   3 1 2   1   4 1
M340                 1 1 1 1
M341         1 1         1 1
M349 1 1                 1 1
SUM 1 1     1 1     1 1 3 3
M340     1 1 2 1         2 2
SUM     1 1 2 1         2 2
M349 1   1   1   1   1   1  
SUM 1   1   1   1   1   1  
M349             1 1     1 1
SUM             1 1     1 1
M340                 1 1 1 1
SUM                 1 1 1 1
M340 1                   1  
SUM 1                   1  
M349 1       1           1  
SUM 1       1           1  
M349                 1 1 1 1
SUM                 1 1 1 1
M340 1 1                 1 1
SUM 1 1                 1 1
M342                 1 1 1 1
SUM                 1 1 1 1
M349     1 1 1   1   1   1 1
SUM     1 1 1   1   1   1 1
M348 1 1                 1 1
SUM 1 1                 1 1
M349 9 1 9 1 13 7 10 1 9   18 10
SUM 9 1 9 1 13 7 10 1 9   18 10
M340 1   1               1  
SUM 1   1               1  
M340 1 1                 1 1
M342         1 1 1 1     2 2
SUM 1 1     1 1 1 1     3 3
M340 1 1                 1 1
M349 1 1 1   1   1   2 1 2 2
SUM 2 2 1   1   1   2 1 3 3
M340 3   3   4 1 4   5 1 5 2
M342         1 1         1 1
M348 1   2   2   2   2 1 3 1
M349 2   2   2 1 2 1 1   4 2
SUM 5   5   7 3 6 1 7 2 11 6
M342 1 1                 1 1
SUM 1 1                 1 1
M340         1 1         1 1
SUM         1 1         1 1
M349         1 1 1       1 1
SUM         1 1 1       1 1
M340                 1 1 1 1
SUM                 1 1 1 1
M340 1 1 1               1 1
M348 3   4 1 3   5 2 3   6 3
M349 1   2 1 3 1 2   2   3 2
SUM 5 1 7 2 6 1 7 2 5   10 6
M349                 1 1 1 1
SUM                 1 1 1 1
M349 1 1 1   1           1 1
SUM 1 1 1   1           1 1
M349             1 1     1 1
SUM             1 1     1 1
M349 2   2   1   1   1   2  
SUM 2   2   1   1   1   2  
M340                 1 1 1 1
M349                 1 1 1 1
SUM                 2 2 2 2
M340             1 1     1 1
SUM             1 1     1 1
M349             1 1     1 1
SUM             1 1     1 1
M340             1 1     1 1
SUM             1 1     1 1
M340         1 1 1   1 1 2 2
M341 1   1   1   1   1   1  
M349 1                   1  
SUM 2   1   2 1 2   2 1 4 2
M349     1 1             1 1
SUM     1 1             1 1
M340     1 1 2 1 1 1 1 1 4 4
M341 1 1     2 1     1 1 3 3
M348         1 1 2 1 1   2 2
M349     1 1             1 1
SUM 1 1 2 2 5 3 3 2 3 2 10 10
M349 1 1                 1 1
SUM 1 1                 1 1
M340 1 1                 1 1
SUM 1 1                 1 1
M341             1 1 1   1 1
SUM             1 1 1   1 1
M349     1 1 1   1   1   1 1
SUM     1 1 1   1   1   1 1
M340 1           2 2 1 1 4 3
M341 1 1                 1 1
M348 2   3 1 2   5 2 3   6 3
M349 1   1   2 1 2 1 3 1 4 3
SUM 5 1 4 1 4 1 8 5 6 1 12 8
M348         2 2 2   2   2 2
SUM         2 2 2   2   2 2
M340     1 1             1 1
SUM     1 1             1 1
M340 1 1                 1 1
M348 1   1 1 1           2 1
M349 2 2 2 1 4 2         5 5
SUM 4 3 3 2 5 2         7 7
M340         1 1         1 1
M348         1 1 5 4 2 1 6 6
M349     1 1 4 4 2 1 2 1 7 7
SUM     1 1 6 6 7 5 4 2 13 13
M340             1 1 1 1 2 2
M341 1 1     1   1   1   1 1
SUM 1 1     1   2 1 2 1 3 3
M342     1 1         1 1 2 2
SUM     1 1         1 1 2 2
M340                 1 1 1 1
SUM                 1 1 1 1
M349 1   1   1   1   1   1  
SUM 1   1   1   1   1   1  
M349             1 1     1 1
SUM             1 1     1 1
M349                 1 1 1 1
SUM                 1 1 1 1
M341         1 1 1   1   1 1
SUM         1 1 1   1   1 1
M349             1 1     1 1
SUM             1 1     1 1
M349         1 1         1 1
SUM         1 1         1 1
M340     1 1             1 1
SUM     1 1             1 1
M349 1       1   1       1  
SUM 1       1   1       1  
M340 1 1         1       1 1
SUM 1 1         1       1 1
M340                 1 1 1 1
M341 1 1 1   1       1 1 2 2
SUM 1 1 1   1       1 1 2 2
M348         1 1         1 1
SUM         1 1         1 1
M348         1 1         1 1
M349                 1 1 1 1
SUM         1 1     1 1 2 2
M340 1 1             1 1 2 2
M349                 1 1 1 1
SUM 1 1             2 2 3 3
M340 2 2 1       1       2 2
SUM 2 2 1       1       2 2
M340     1 1             1 1
SUM     1 1             1 1
M349                 1 1 1 1
SUM                 1 1 1 1
M340                 1 1 1 1
SUM                 1 1 1 1
M340         1 1         1 1
SUM         1 1         1 1
M340         1 1 1 1     2 2
M341             1 1     1 1
SUM         1 1 2 2     3 3
M340             1 1     1 1
M348                 1 1 1 1
SUM             1 1 1 1 2 2
M348         1 1         1 1
SUM         1 1         1 1
M349             1 1 1 1 2 2
SUM             1 1 1 1 2 2
M348                 1 1 1 1
M349             1 1 1   1 1
SUM             1 1 1 1 1 1
M340 1 1 1   2 1 1       2 2
M341     1       1       1  
SUM 1 1 1   2 1 1       2 2
M349 1 1                 1 1
SUM 1 1                 1 1
M349 1 1 1 1             2 2
SUM 1 1 1 1             2 2
M341 1 1 1   1   1   1   1 1
SUM 1 1 1   1   1   1   1 1
M349 1   1   1           1  
SUM 1   1   1           1  
M340 1 1                 1 1
M342         1 1 1       1 1
M348                 1 1 1 1
M349     1       2 1 1 1 3 2
SUM 1 1 1   1 1 3 1 2 2 5 5
M340 2   3 1 4 2 4   3   5 3
M342 1 1                 1 1
M349     1 1 1       1 1 2 2
SUM 3 1 4 2 5 2 4   4 1 8 6
M340 1 1                 1 1
M349 1 1         1 1     2 2
SUM 2 2         1 1     3 3
M348     1 1             1 1
SUM     1 1             1 1
M348 1   1               1  
SUM 1   1               1  
M340 1 1         1 1 1   2 2
M349     1 1 1   1 1     2 2
SUM 1 1 1 1 1   2 2 1   4 4
M340 1 1         1 1     2 2
M341     1 1 1   1       1 1
M349 3 3                 3 3
SUM 4 4 1 1 1   2 1     6 6
M349     1 1             1 1
SUM     1 1             1 1
M348         1 1         1 1
SUM         1 1         1 1
M349 1   1           1 1 2 1
SUM 1   1           1 1 2 1
M348     1 1             1 1
SUM     1 1             1 1
M340 2 2         1 1 1   3 3
M348                 1 1 1 1
M349 1   2 1 1   2 2 2 1 5 4
SUM 2 2 2 1 1   3 3 4 2 8 8
M340                 1 1 1 1
M349 2   3 1 2   2   2   3 1
SUM 2   3 1 2   2   3 1 4 2
M341         1 1         1 1
M348             2 2 1   2 2
M349 1   1   1   1   1   1  
SUM 1   1   2 1 2 2 1   3 3
M349             1 1     1 1
SUM             1 1     1 1
M340         1 1         1 1
M349 1 1                 1 1
SUM 1 1     1 1         2 2
M349     1   1   1       1  
SUM     1   1   1       1  
M341         1 1 1   1   1 1
M349 1 1 1               1 1
SUM 1 1 1   1 1 1   1   1 1
M349     1 1             1 1
SUM     1 1             1 1
M341         1 1         1 1
SUM         1 1         1 1
M348 1 1 1               1 1
SUM 1 1 1               1 1
M348     1 1             1 1
SUM     1 1             1 1
M340 1       1 1         2 1
SUM 1       1 1         2 1
M340                 1 1 1 1
SUM                 1 1 1 1
M340                 1 1 1 1
SUM                 1 1 1 1
M340     1 1             1 1
SUM     1 1             1 1
M348             1 1 1   1 1
SUM             1 1 1   1 1
M340     1 1 1 1 2 1     3 3
M348                 1 1 1 1
M349 1                   1  
SUM 1   1 1 1 1 2 1 1 1 5 4
M340 1 1                 1 1
SUM 1 1                 1 1
M349 1       1   1   1   1  
SUM 1       1   1   1   1  
M340             1 1 1   1 1
M348     1 1 1       2 2 3 3
M349             2 2 1   2 2
SUM     1 1 1   3 3 3 2 5 5
M340             1 1 1   1 1
M348                 1 1 1 1
SUM             1 1 2 1 2 2
M349             1 1     1 1
SUM             1 1     1 1
M348     1 1             1 1
SUM     1 1             1 1
M341 1 1 1   1       1   1 1
SUM 1 1 1   1       1   1 1
M340 1 1         1 1 1 1 3 3
M341 1 1 2 1 1   2 1     3 3
M348 1   2 1 3 2 4 1 2 2 7 6
M349 2 1 4 3 2 1 2 1 3 2 9 8
SUM 4 2 8 5 6 3 9 4 5 4 19 17
M348 1                   1  
SUM 1                   1  
M349 1   1   1   1       1  
SUM 1   1   1   1       1  
M341         1 1         1 1
SUM         1 1         1 1
M349     1 1             1 1
SUM     1 1             1 1
M349     1 1             1 1
SUM     1 1             1 1
M348     1 1             1 1
SUM     1 1             1 1
M340         1 1         1 1
SUM         1 1         1 1
M340 2   2   1   3 2 2 1 6 3
SUM 2   2   1   3 2 2 1 6 3
M340 1 1                 1 1
SUM 1 1                 1 1
M349 1   1   1           1  
SUM 1   1   1           1  
M340     1 1         1 1 2 2
SUM     1 1         1 1 2 2
M340 1 1                 1 1
SUM 1 1                 1 1
M340             1 1     1 1
M349 1 1                 1 1
SUM 1 1         1 1     2 2
M349                 1 1 1 1
SUM                 1 1 1 1
M348         1 1     1   1 1
SUM         1 1     1   1 1
M342 1 1                 1 1
SUM 1 1                 1 1
M340 3 1 2 1 1 1 1   4 2 7 5
M341 1   1   1   1   1   1  
M342 1   1   1   1   1   1  
M348 3 1 5 2 4   5 1 4 1 7 5
M349 5 2 4   4   6 2 5 2 9 6
SUM 11 3 12 3 10 1 13 3 11 3 19 12
M341 1 1                 1 1
M349 1   2 1 2   2   2 1 3 2
SUM 2 1 2 1 2   2   2 1 4 3
M340         1 1     1   1 1
SUM         1 1     1   1 1
M340     2 2             2 2
M349 1 1                 1 1
SUM 1 1 2 2             2 2
M349     1 1     1       1 1
SUM     1 1     1       1 1
M342             1 1     1 1
SUM             1 1     1 1
M340     1 1             1 1
SUM     1 1             1 1
M340 1 1 1   1   1   1   1 1
SUM 1 1 1   1   1   1   1 1
M349     1 1             1 1
SUM     1 1             1 1
M340                 1 1 1 1
SUM                 1 1 1 1
M349 1                   1  
SUM 1                   1  
M349     1 1             1 1
SUM     1 1             1 1
M340                 1 1 1 1
SUM                 1 1 1 1
M349 1 1                 1 1
SUM 1 1                 1 1
M349 1 1             1 1 2 2
SUM 1 1             1 1 2 2
M340 1   1   1   1   1   1  
SUM 1   1   1   1   1   1  
M349 1 1                 1 1
SUM 1 1                 1 1
M340                 1 1 1 1
M349 1   1   1   1   1   1  
SUM 1   1   1   1   2 1 2 1
M345         1 1         1 1
SUM         1 1         1 1
M340 1   1   1   1   1   1  
SUM 1   1   1   1   1   1  
M341                 1 1 1 1
M348 1 1                 1 1
SUM 1 1             1 1 1 1
M348 1   1   1   1   1   1  
SUM 1   1   1   1   1   1  
M349     1 1             1 1
SUM     1 1             1 1
M342 1 1                 1 1
M349     1 1             1 1
SUM 1 1 1 1             2 2
M349 1 1                 1 1
SUM 1 1                 1 1
M340 1 1 1       1   1 1 2 2
M348                 1 1 1 1
SUM 1 1 1       1   2 2 2 2
M349 1 1 1               1 1
SUM 1 1 1               1 1
M340     2 2 1 1     1 1 4 4
M349                 1 1 1 1
SUM     2 2 1 1     2 2 5 5
M349                 1 1 1 1
SUM                 1 1 1 1
M340         1 1         1 1
SUM         1 1         1 1
M349     1 1             1 1
SUM     1 1             1 1
M340                 1 1 1 1
SUM                 1 1 1 1
M349 1   1   1   1       1  
SUM 1   1   1   1       1  
M349                 1 1 1 1
SUM                 1 1 1 1
M34 2 1     1   3 2 1 1 6 4
M340 83 46 100 55 93 50 104 54 87 34 224 198
M341 15 13 15 12 14 10 14 7 16 10 49 47
M342 10 9 7 6 9 8 9 8 11 10 41 41
M345 1 1     2 2         3 3
M348 34 20 52 32 46 25 62 36 44 20 122 108
M349 118 73 113 60 130 67 161 97 106 64 342 307
SUM 225 145 237 150 252 148 293 185 218 127 642 591
Žádost o poskytnutí informací ze dne 7. 1. 2019 (1)

Žádost o poskytnutí dat o spotřebách léčivých přípravků používaných k léčbě CLL a MCL dle specifikace uvedené v žádosti.

ZP MV ČR byla doručena Žádost o poskytnutí informací, na základě které požaduje žadatel poskytnutí dat o spotřebách léčivých přípravků používaných k léčbě CLL a MCL dle specifikace uvedené v žádosti.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 7. 1. 2019 (2)

Žádost o poskytnutí informací o poskytnutí informací o počtu unikátních pojištěnců registrovaných u ZP MV ČR v jednotlivých okresech v letech 2015 - 2018 dle specifikace uvedené v žádosti.

ZP MV ČR byla doručena Žádost o poskytnutí informací, na základě které požaduje žadatel poskytnutí informací o  počtu unikátních pojištěnců registrovaných u ZP MV ČR v jednotlivých okresech v letech 2015 - 2018 dle specifikace uvedené v žádosti.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 18. 1. 2019 (1)

Žádost o poskytnutí informací o spotřebách léčivých přípravků dle přílohy „Struktura dat“.

ZP MV ČR byla doručena Žádost o poskytnutí informací, na základě které  požaduje žadatel poskytnutí dat konkretizovaných v žádosti o spotřebách léčivých přípravků dle přílohy „Struktura dat“.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 18. 1. 2019 (2)

Žádost o poskytnutí informací poskytnutí dat o zvlášť účtovaných léčivých přípravcích podle specifikace uvedené v žádosti.

ZP MV ČR byla doručena Žádost o poskytnutí informací, na základě které  požaduje žadatel poskytnutí dat o zvlášť účtovaných léčivých přípravcích podle specifikace uvedené v žádosti.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 18. 1. 2019 (3)

Žádost o poskytnutí informací o péči u pacientů s diagnózou J45, J46 a J82

podle specifikace uvedené v žádosti

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o péči pacientů, u nichž byl v období 2013 – 2018 vykázán kód diagnózy J45 – Astma, J46 – Astmatický stav, J82 – Rozšíření průdušek, podle specifikace uvedené v žádosti.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 25. 1. 2019

Žádost o poskytnutí informací poskytnutí dat o spotřebách léčivých přípravků ze skupiny inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNF-alfa) a inhibitory interleukinu v členění podle žádosti.

ZP MV ČR byla doručena Žádost o poskytnutí informací, na základě které  požaduje žadatel poskytnutí dat o spotřebách léčivých přípravků ze skupiny inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNF-alfa) a inhibitory interleukinu v členění podle žádosti.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 27. 1. 2019

Žádost o poskytnutí informací týkajících se organizační struktury a činnosti ZP MV ČR

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací k:

 • organizační struktuře ZP MV ČR,
 • počtu zaměstnanců ZP MV ČR k 1. 1. 2019 s rozlišením organizačních jednotek,
 • počtu stížností za roky 2016, 2017 a 2018,
 • počtu podaných trestních oznámení na poskytovatele zdravotních služeb za roky 2016, 2017 a 2018,
 • přehledu odvodů, které stát hradí povinnému subjektu za vězněné osoby, jmenovitá výše a osoby, celkový objem za roky 2008 – 2018.

ZP MV ČR poskytla žadateli níže uvedené informace:

Podle článku V. Statutu ZP MV ČR účinného ode dne 22. 8. 2018 tvoří organizační strukturu ZP MV ČR orgány pojišťovny, ředitelství pojišťovny a divize pojišťovny. Ředitelství pojišťovny se v zásadě člení na odbory a oddělení, divize na odborné úseky a skupiny. Divize pojišťovny nemají vlastní právní subjektivitu a vykonávají činnost jménem pojišťovny.

Orgány pojišťovny podle zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách , ve znění pozdějších předpisů, jsou:

 1. Správní rada,
 2. Dozorčí rada,
 3. ředitel pojišťovny.

Odvolacím orgánem pojišťovny ve věcech týkajících se udělení předchozího souhlasu podle § 14b zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon č. 48/1997 Sb.“), vydání povolení podle koordinačních nařízení, náhrady nákladů podle § 14 odst. 2 až 4 zákona č. 48/1997 Sb., přirážek k pojistnému, pokut a pravděpodobné výše pojistného a ve sporných případech ve věcech placení pojistného, penále, vracení přeplatku na pojistném, snížení záloh na pojistné a ve sporných případech o hrazení částek podle § 16b zákona č. 48/1997 Sb., je Rozhodčí orgán.

Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, pojišťovna zřizuje Výbor pro audit.

Ke dni 1. 1. 2019 měla ZP MV ČR 668 zaměstnanců z toho 167 zaměstnanců v rámci  ředitelství a 501 zaměstnanců v rámci divize Čechy a divize Morava.

ZP MV ČR obdržela:

 • v roce 2016 - 184 stížností, z toho 7 oprávněných,
 • v roce 2017 - 190 stížností, z toho 5 oprávněných,
 • v roce 2018 - 192 stížností, z toho 12 oprávněných, 18 částečně oprávněných, 162 neoprávněných.

ZP MV ČR podala:

 • v roce 2016 jedno trestní oznámení na poskytovatele zdravotních služeb,
 • v roce 2017 žádné trestní oznámení na poskytovatele zdravotních služeb,

v roce 2018 2 trestní oznámení na poskytovatele zdravotních služeb

K požadavku přehledu odvodů, tak jak je uveden v žádosti, ZP MV ČR sděluje, že takto požadovaný přehled nelze zpracovat. Stát prostřednictvím Ministerstva financí hradí pojistné souhrnně za všechny osoby vyjmenované v ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. Mezi těmito osobami jsou uvedeny pod písmenem h) citovaného paragrafu také osoby ve výkonu trestu odnětí svobody. Příspěvek státu je zdrojem zvláštního účtu přerozdělování, který spravuje Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky. Informaci lze poskytnout pouze o výši vyměřovacího základu osob, za které hradí pojistné stát a odpovídajícího pojistného za jednotlivé osoby, za které hradí pojistné stát. Tyto hodnoty jsou dohledatelné na stránkách jednotlivých zdravotních pojišťoven. Od roku 2008 se jedná o níže uvedené vyměřovací základy a výši pojistného:

Období

Vyměřovací základ

Pojistné

od 01. 01. 2019

7 540 Kč

1 018 Kč

01. 01. 2018 - 31. 12. 2018

7 177 Kč

969 Kč

01. 01. 2017 - 31. 12. 2017                               

6 814 Kč

920 Kč

01. 01. 2016 - 31. 12. 2016

6 444 Kč

870 Kč

01. 07. 2014 - 31. 12. 2015

6 259 Kč

845 Kč

01. 11. 2013 - 30. 06. 2014

5 829 Kč

787 Kč

01. 01. 2010 - 31. 10. 2013

5 355 Kč

723 Kč

01. 01. 2008 - 31. 12. 2009

5 013 Kč   

677 Kč

Žádost o poskytnutí informací ze dne 30. 1. 2019

Žádost o poskytnutí informací o počtu  balení všech vydaných registrovaných léčivých přípravků hrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění pro pojištěnce ZP MV  ČR na úrovni jednotlivých IČP za rok 2018 souhrnně.

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR  informace o počtu  balení všech vydaných registrovaných léčivých přípravků hrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění pro pojištěnce ZP MV ČR na úrovni jednotlivých IČP za rok 2018 souhrnně. Jedná se o LP předepisované na recept (nikoli ZULP) a IČP poskytovatele, který přípravek předepsal (nikoli vydal),  rozdělené  dle ATC skupiny na úrovni ATC 5.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 31. 1. 2019

Žádost o poskytnutí informací o pacientech, u nichž v období 2013 – 2018 byl vykázán alespoň jeden z bodů dg. podle specifikace uvedené v žádosti.

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o pacientech, u nichž v období 2013 – 2018 byl vykázán alespoň jeden z bodů dg. podle specifikace uvedené v žádosti.

 ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 5. 2. 2019

Žádost o poskytnutí informací o úhradách léčivých přípravků/výkonů poskytnutých podle ustanovení § 16 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ZP MV ČR byla doručena Žádost o poskytnutí informací, na základě které  požaduje žadatel poskytnutí informací o úhradách léčivých přípravků/výkonů, pro něž byla ZP MV ČR žádána o úhradu poskytnutí výjimečné zdravotní služby z prostředků veřejného zdravotního pojištění podle ustanovení § 16 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o žádosti podané v roce 2018, týkající se přípravků/výkonů podle specifikace uvedené v žádosti.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě přílohy

Žádost o poskytnutí informací ze dne 6. 2. 2019

Žádost o poskytnutí informací  o celkovém počtu uhrazených jednotek léků (počet balení) a celkové úhrady v Kč ze strany ZP MV ČR za období leden 2017 – leden 2019 pro léčivé přípravky specifikované v tabulce přiložené k žádosti.

ZP MV ČR byla doručena Žádost o poskytnutí informací o celkovém počtu uhrazených jednotek léků (počet balení) a celkové úhrady v Kč ze strany ZP MV ČR za období leden 2017 – leden 2019 pro léčivé přípravky specifikované v tabulce přiložené k žádosti.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsálhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 10. 2. 2019

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR  informace o výši úhrad z veřejného zdravotního pojištění, kterou zaplatila ZP MV ČR poskytovateli zdravotních služeb I.M. za roky 2015, 2016, 2017 a 2018,  včetně vyúčtování hrazených služeb za toto období.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 13. 3. 2019

Žádost o poskytnutí informací o úhradách poskytovatelům zdravotních služeb

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR informace o úhradách poskytovatelům zdravotních služeb Žádost o poskytnutí informací o úhradách poskytovatelům zdravotních služeb

podle specifikace uvedené v žádosti.

ZP MV ČR poskytla žadateli níže uvedené informace:

13

Žádost o poskytnutí informací ze dne 14. 3. 2019 (1)

Žádost o poskytnutí informací o úhradách poskytovatelům zdravotních služeb

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR informace o úhradách poskytovatelům zdravotních služeb podle specifikace uvedené v žádosti.

ZP MV ČR poskytla žadateli níže uvedené informace:

13

Žádost o poskytnutí informací ze dne 14. 3. 2019 (2)

Žádost o poskytnutí informací o žádostech a úhradách zdravotních služeb – protonové terapie karcinomu prostaty a fotonové terapie karcinomu prostaty v letech 2017 a 2018

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o žádostech a úhradách zdravotních služeb – protonové terapie karcinomu prostaty a fotonové terapie karcinomu prostaty z veřejného zdravotního pojištění v letech 2017 a 2918.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 3. 4. 2019

Žádost o poskytnutí informací poskytnutí informací o možnosti úhrady očkování proti meningokoku typu B

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR  poskytnutí informací o možnosti úhrady očkování proti meningokoku typu B.

ZP MV ČR poskytla žadateli níže uvedenou informaci:

Hrazenou službou ze zdravotního pojištění je očkování a úhrada léčivých přípravků obsahujících očkovací látky proti invazivním meningokokovým infekcím, a to u pojištěnců:

 • s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismus nebo asplenie),
 • po autologní nebo allogenní transplantaci kmenových hemopoetických buněk,
 • se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti,
 • po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci.

Pokud pojištěnec požaduje úhradu zdravotní péče nehrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění, je nezbytné o tuto úhradu příslušnou zdravotní pojišťovnu požádat, a to souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č.48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 48/1997 Sb.“). Z ustanovení citovaného paragrafu vyplývá, že „Příslušná zdravotní pojišťovna hradí ve výjimečných případech zdravotní služby jinak zdravotní pojišťovnou nehrazené, je-li poskytnutí takových zdravotních služeb jedinou možností z hlediska zdravotního stavu pojištěnce.“

S výjimkou případů, kdy hrozí nebezpečí z prodlení, je poskytnutí těchto zdravotních služeb a jejich úhrada vázáno na předchozí souhlas revizního lékaře zdravotní pojišťovny.

Při podání žádosti o úhradu nehrazených zdravotních služeb je tedy s ohledem na citované ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. vhodné doložit k žádosti vyjádření ošetřujícího lékaře se stanoviskem k podmínce v tomto ustanovení uvedené.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 4. 4. 2019

Žádost o poskytnutí informací o pacientech, u nichž v období 2013 – 2018 byl vykázán alespoň jeden z bodů dg. podle specifikace uvedené v žádosti.

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o pacientech, u nichž v období 2013 – 2018 byl vykázán alespoň jeden z bodů dg. podle specifikace uvedené v žádosti.

 ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 10. 4. 2019

Žádost o poskytnutí informací  o celkovém počtu uhrazených jednotek léků (počet balení) a celkové úhrady v Kč ze strany ZP MV ČR za období leden 2017 – prosinec 2018  pro léčivé přípravky specifikované v tabulce přiložené k žádosti.

ZP MV ČR byla doručena Žádost o poskytnutí informací o celkovém počtu uhrazených jednotek léků (počet balení) a celkové úhrady v Kč ze strany ZP MV ČR za období leden 2017 – prosinec 2018 pro léčivé přípravky specifikované v tabulce přiložené k žádosti.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 7. 5. 2019

Žádost o poskytnutí seznamu smluvních lékařů z oborů: Alergologie, Angiologie, Dermatovenerologie, Dětská stomatologie, Diabetologie, Endokrinologie, Fyzioterapie, Gynekologie, Chirurgie, Interna, Kardiologie, Klinická logopedie, Klinická psychologie, Laseroterapie, Magnetoterapie, Nefrologie, Neurologie, Oftalmologie, ORL, Ortopedie, Plicní ambulance, Porodnictví, Pracovní lékařství, Praktický lékař pro děti a dorost, Praktický lékař pro dospělé, Psychiatrie, Rehabilitace, RTG, Screeningové centrum, Sonografie, Stomatologie a to na území Prahy 14, které se nachází na území městského obvodu Prahy 9. Zahrnuje asi dvě třetiny katastrálního území Hloubětína a celé katastrální území Kyje, Černý Most, a Hostavice.

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o seznamu smluvních lékařů

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 16. 5. 2019

Žádost o poskytnutí informací  o celkovém počtu uhrazených jednotek léků (počet balení) a celkové úhrady v Kč ze strany ZP MV ČR za období leden 2016 – leden 2018 pro léčivé přípravky specifikované v tabulce přiložené k žádosti.

ZP MV ČR byla doručena Žádost o poskytnutí informací o celkovém počtu uhrazených jednotek léků (počet balení) a celkové úhrady v Kč ze strany ZP MV ČR za období leden 2016 – prosinec 2018 pro léčivé přípravky specifikované v tabulce přiložené k žádosti.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 16. 5. 2019 _2

Žádost o poskytnutí informací poskytnutí dat o spotřebách léčivých přípravků ze skupiny inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNF-alfa) a inhibitory interleukinu v členění podle žádosti.

ZP MV ČR byla doručena Žádost o poskytnutí informací, na základě které  požaduje žadatel poskytnutí dat o spotřebách léčivých přípravků ze skupiny inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNF-alfa) a inhibitory interleukinu v členění podle žádosti.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 30. 5. 2019

Žádost o poskytnutí informací  o celkovém počtu uhrazených jednotek léků (počet balení) a celkové úhrady v Kč ze strany ZP MV ČR za období leden 2018 – duben 2019 pro léčivé přípravky specifikované v tabulce přiložené k žádosti.

ZP MV ČR byla doručena Žádost o poskytnutí informací o celkovém počtu uhrazených jednotek léků (počet balení) a celkové úhrady v Kč ze strany ZP MV ČR za období leden 2018 – duben 2019 pro léčivé přípravky specifikované v tabulce přiložené k žádosti.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 22. 5. 2019

Žádost o poskytnutí informací o žádostech a úhradách zdravotních služeb – protonové terapie karcinomu levého prsu a fotonové terapie karcinomu levého prsu v letech 2017 a 2018

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o žádostech a úhradách zdravotních služeb – protonové terapie karcinomu levého prsu a fotonové terapie karcinomu levého prsu  z veřejného zdravotního pojištění v letech 2017 a 2918.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 9. 7. 2019

Žádost o poskytnutí informací o úhradách na zdravotnické prostředky předepisované na poukaz a to konkrétně na stomické pomůcky označené v úhradovém katalogu jako skupina 03, v letech 2016 – 2018.

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o úhradách na zdravotnické prostředky předepisované na poukaz a to konkrétně na stomické pomůcky označené v úhradovém katalogu jako skupina 03, v letech 2016 – 2018.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 8. 8. 2019

Žádost o poskytnutí informací o hodnotách bodu a úhradách ZP MV ČR smluvním poskytovatelům v odbornosti 925 v roce 2018 podle specifikace uvedené v žádosti

ZP MV ČR byla doručena Žádost o poskytnutí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o hodnotách bodu a úhradách ZP MV ČR smluvním poskytovatelům v odbornosti 925 v roce 2018 podle specifikace uvedené v žádosti

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 14. 8. 2019

Žádost o poskytnutí informací  o celkovém počtu uhrazených jednotek léků (počet balení) a celkové úhrady v Kč ze strany ZP MV ČR za období leden 2018 – červenec  2019 pro léčivé přípravky specifikované v tabulce přiložené k žádosti.

ZP MV ČR byla doručena Žádost o poskytnutí informací o celkovém počtu uhrazených jednotek léků (počet balení) a celkové úhrady v Kč ze strany ZP MV ČR za období leden 2018 – červenec 2019 pro léčivé přípravky specifikované v tabulce přiložené k žádosti.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 19. 9. 2019

Žádost o poskytnutí informací poskytnutí dat o vykazování léčivých přípravků ze skupiny CFS, ATC skupina L03AA13, u jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb v členění podle žádosti.

ZP MV ČR byla doručena Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí dat o vykazování léčivých přípravků ze skupiny CFS, ATC skupina L03AA13, u jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb v členění podle žádosti.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace částečně ve formě rozsáhlé přílohy

Žádost o poskytnutí informací ze dne 24. 9. 2019

Žádost o poskytnutí informací k okolnostem uzavírání smluvního vztahu s MUDr. Jitkou Brádlerovou.

ZP MV ČR byla doručena Žádost o poskytnutí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací k okolnostem uzavírání smluvního vztahu s MUDr. Jitkou Brádlerovou.

K této žádosti poskytla ZP MV ČR níže uvedené informace:

K žádosti o poskytnutí informací uvedených pod bodem 1)

Stanovisko ZP MV ČR k uzavření smluvního vztahu s MUDr. Jitkou Brádlerovou bylo v souladu se zákonnými požadavky stanovenými právními předpisy o místní a časové dostupnosti, a to zejména s Přílohou č. 1 nařízení vlády č. 307/2012 Sb., o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o pozitivní stanovisko ZP MV ČR, neboť k datu 1. 4. 2019 byla s MUDr. Jitkou Brádlerovou uzavřena Smlouva o poskytování a úhradě hrazených služeb k odbornosti 101 – vnitřní lékařství, a datu 1. 1. 2020 bude mezi ZP MV ČR a MUDr. Jitkou Brádlerovou uzavřena další Smlouva o poskytování a úhradě hrazených služeb k odbornosti 201 – rehabilitační a fyzikální medicína a k odbornosti 902 – fyzioterapie.

 K žádosti o poskytnutí informací uvedených pod bodem 2)

Do jednání mezi ZP MV ČR a MUDr. Jitkou Brádlerovou nevstoupil a žádným způsobem nezasáhl jednatel Slatinných lázní Třeboň s.r.o.

 K žádosti o poskytnutí informací uvedených pod bodem 3)

S ohledem na odpověď uvedenou pod bodem 2) ZP MV ČR sděluje, že žádný zaměstnanec ZP MV ČR nejednal s jednatelem Slatinných lázní Třeboň s.r.o. Nad rámec uvedeného ZP MV ČR uvádí, že při komunikaci o smluvních záležitostech s poskytovatelem zdravotních služeb Slatinné lázně Třeboň s.r.o. jednají příslušní zaměstnanci ZP MV ČR se zaměstnanci tohoto poskytovatele zdravotních služeb, kteří mají smluvní vztahy v náplni práce, nikoliv s jednatelem společnosti.“

Žádost o poskytnutí informací ze dne 26. 9. 2019

Žádost o poskytnutí informací ke kategoriím pacientů, jejich počtům a  výkonům vykazovaným Psychiatrickou nemocnici Opava v letech 2018 a v období 1. 1. 2019 – 30. 6. 2019

 ZP MV ČR byla doručena Žádost o poskytnutí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací kategoriím pacientů, jejich počtům a  výkonům vykazovaným Psychiatrickou nemocnici Opava v letech 2018 a v období 1. 1. 2019 – 30. 6. 2019.

 ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 7. 10. 2019

Žádost o poskytnutí demografických údajů pojištěnců ZP MV ČR k 1. 1. 2019

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí demografických údajů pojištěnců ZP MV ČR k 1. 1. 2019.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 10. 10. 2019

Žádost o poskytnutí informací o poskytnutí informací k systému a výsledkům voleb do Správních a Dozorčích rad zdravotních pojišťoven.

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR informace k systému a výsledkům voleb do Správních a Dozorčích rad zdravotních pojišťoven.

 ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 13. 10. 2019

Žádost o poskytnutí informací o počtu pojištěnců ZP MV ČR k 1. 7. 2019, o sídle informační linky a počtu pracovníků a o  příchodech/odchodech  pojištěnců k 1. 1 .2020.

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR  informace informací o počtu pojištěnců ZP MV ČR k 1. 7. 2019, o sídle informační linky a počtu pracovníků a o  příchodech/odchodech  pojištěnců k 1. 1. 2020.

 ZP MV ČR poskytla žadateli níže uvedené informace:

 K žádosti o poskytnutí informací uvedených pod bodem 1) žádosti:

Počet pojištěnců ZP MV ČR činil k 1. 7. 2019 celkem 1 320 325 osob. Členění podle jednotlivých okresů bylo žadateli poskytnuto ve formě rozsáhlé přílohy.

 K žádosti o poskytnutí informací uvedených pod bodem 2) žádosti:

Pracoviště Informační linky ZP MV ČR sídlí na adrese: Nová Karolina Park, 28. října 3348/65, Ostrava. V současné době toto pracoviště obsluhuje osm zaměstnankyň ZP MV ČR.

Mimo výše uvedené zodpovídá dotazy ohledně poskytovatelů zdravotních služeb jedna zaměstnankyně ZP MV ČR na pracovišti v Brně a informace plátcům pojistného zodpovídá jedna zaměstnankyně ZP MV ČR na pracovišti v Praze.

 K žádosti o poskytnutí informací uvedených pod bodem 3) žádosti:

Předběžné výsledky k počtu příchodů/odchodů pojištěnců podle Centrálního registru pojištěnců ze dne 10. 10. 2019 okresů byly žadateli poskytnuty ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 24. 10. 2019

Žádost o poskytnutí informací o výsledcích posledního přeregistračního období a poskytování a čerpání příspěvků z fondu prevence

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o výsledcích posledního přeregistračního období a poskytování a čerpání příspěvků z fondu prevence.

ZP MV ČR poskytla žadateli níže uvedené informace:

K žádosti o poskytnutí informací uvedených pod bodem 1) - Jaké jsou výsledky posledního přeregistračního období, které jsou zveřejněné v centrálním registru pojištěnců?

Dle předběžných informací z Centrálního registru pojištěnců  ze dne 10. 10. 2019 - Přechody pojištěnců mezi zdravotními pojišťovnami k 1. 1. 2020 - jsou výsledky ZP MV ČR následující:

příchody                     10 058 pojištěnců

odchody                       8 094 pojištěnci

saldo                        + 1 964 pojištěnci.

K žádosti o poskytnutí informací uvedených pod bodem 2) - Kolik klientů čerpalo příspěvek na preventivní péči a jaké byly celkové roční výdaje ZPMV ČR na preventivní péči (období 2015 – 2018)?

K uvedenému dotazu ZP MV ČR poskytuje níže uvedené informace, přičemž pod pojmem „preventivní péče“ jsou uvedeny příspěvky poskytnuté pojištěncům ZP MV ČR z preventivních programů ZP MV ČR:

 

rok

Počet osob

vyplaceno v Kč

2015

298 192

109 017 161

2016

291 252

96 819 523

2017

225 788

108 967 957

2018

291 577

169 374 288

 K žádosti o poskytnutí informací uvedených pod bodem 3) -  Kolik klientů ZPMV ČR čerpalo příspěvek na očkování pro HPV za rok 2018 a kolik bylo vyplaceno celkem Kč?

V roce 2018 bylo vyplaceno z fondu prevence 244 855 Kč celkem 493 pojištěnkám ZP MV ČR (mimo pojištěnky ve věku 13 – 14 let, kterým je hrazeno očkování z veřejného zdravotního pojištění).

Ze základního fondu veřejného zdravotního pojištění bylo na očkování proti HPV vynaloženo 13 119 861,89 Kč pro 6 322 pojištěnek a pojištěnců mezi 13 a 14 rokem věku. Očkovací látky: 27886 a 210636 GARDASIL; 29163 CERVARIX.

K žádosti o poskytnutí informací uvedených pod bodem 4) - Kolik stojí zdravotní pojišťovnu preventivní všeobecná prohlídka, u gynekologa a kolik stojí stomatologická prohlídka? Kolik zdravotních prohlídek bylo v roce 2018 uhrazeno zdravotní pojišťovnou ZPMV ČR?

Kód výkonu

Kód výkonu text

Počet výkonů celkem

KČ výkony celkem

Kč á jeden výkon

63050

PREVENTIVNÍ PROHLÍDKA GYNEKOLOGEM A PÉČE S NÍ SOUVISEJÍCÍ

310 547

183 343 306,46 Kč

590,39 Kč

*901

OPAKOVANÉ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ A OŠETŘENÍ REGISTROVANÉHO POJIŠTĚNCE - PREVENTIVNÍ PROHLÍDKA

596 473

268 412 850,00 Kč

450,00 Kč

*902

PÉČE O REGISTROVANÉHO POJIŠTĚNCE NAD 18 LET VĚKU

191 197

61 756 631,00 Kč

323,00 Kč

*946

OPAKOVANÉ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ A OŠETŘENÍ REGISTROVANÉHO POJIŠTĚNCE - PREVENTIVNÍ PROHLÍDKA I

284 018

106 790 768,00 Kč

376,00 Kč

*947

PÉČE O REGISTROVANÉHO POJIŠTĚNCE NAD 18 LET VĚKU I

82 245

21 630 435,00 Kč

263,00 Kč

1022

OPAKOVANÉ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM

215 790

113 710 521,21 Kč

526,95 Kč

2022

OPAKOVANÉ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6 LET

153 849

104 753 683,74 Kč

680,89 Kč

2032

OPAKOVANÉ KOMLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ NAD 6 LET

85 098

46 452 870,17 Kč

545,87 Kč

 

906 851 065,58 Kč

 

* Stomatologické preventivní prohlídky jsou zahrnuty v prohlídkách pod kódy 901, 902, 946 a 947.

Výkony 946 a 947 jsou analogickými výkony oproti výkonům 901 a 902. Výkony 901 a 902 jsou určeny pro stomatology s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů (ustanovení § 22 zákona č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta ve znění pozdějších předpisů). Osvědčení lékař stomatolog získá s nabytím praxe a s účastí na dalším vzdělávání v rámci ČSK po ukončení studií.

K žádosti o poskytnutí informací uvedených pod bodem 5), dotaz č. 2 - Kolik peněz vyplatila ZP MV ČR za rok 2018 za prevenci (léčebné programy, protialkoholní léčebny) za pacienty závislé na alkoholu?

ZP MV ČR nenabízí preventivní program na podporu odvykání alkoholu.

K žádosti o poskytnutí informací uvedených pod bodem 6), dotaz č. 2 a 3 - Jaká byla výše vyplacených příspěvků na odvykání kouření v roce 2018? Jaký byl počet žádostí pojištěnců o příspěvek na odvykání kouření?

V roce 2018 ZP MV ČR uhradila celkem 19 674 Kč za příspěvky na odvykání kouření celkem pro 42 osob.

K žádosti o poskytnutí informací uvedených pod bodem 7), dotaz č. 2 a 3 - Kolik peněz vyplatila ZPMV ČR za rok 2018 za prevenci obezity (náklady na pravidelné sportovní aktivity nebo sestavení jídelníčku). Kolik pojištěnců čerpalo finanční příspěvek na pohybové aktivity?

K dotazu č. 2 ZP MV ČR sděluje, že vyplatila celkem 12 432 Kč za vyšetření na „bodystatu“ pro 26 osob. Příspěvek na nutričního terapeuta v roce 2018 nebyl poskytován.

K dotazu č. 3 ZP MV ČR poskytuje níže uvedené informace:

Cílová skupiny

Počet klientů

Vyplaceno v Kč

Děti

73 138

42 890 968

dospělí

30 825

15 393 368

Žádost o poskytnutí informací ze dne 31. 10. 2019, upřesněná 8. 11. 2019

Žádost o poskytnutí smluv, dohod a ujednání za období 2013 – 2017 k vybraným poskytovatelům zdravotních služeb podle specifikace v žádosti

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel smlouvy, dohody a ujednání za období 2013 – 2017 k vybraným poskytovatelům zdravotních služeb podle specifikace v žádosti.

ZP MV ČR poskytla žadateli informaci v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., a to odkazem na zveřejněnou informaci. Poskytnutí informací se týká smluv, dohod a ujednání uzavřených v letech 2013 – 2017. Tyto smlouvy je možné vyhledat a získat na webových stránkách ZP MV ČR, v části „Smlouvy s poskytovateli zdravotních služeb“, a to na adrese https://eforms.zpmvcr.cz/esmlouvy/.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 18. 11. 2019

Žádost o poskytnutí informací  o počtu unikátních pacientů, u nichž byl v letech 2014 - 2018 vykázán ATC kód dle specifikace v žádosti.

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací o počtu unikátních pacientů, kteří měli v daném roce vykázaný jeden z následujících ATC kódů B01AF01 RIVAROXABAN, B01AF02 APIXABAN, B01AF03 EDOXABAN, B01AE07 DABIGATRAN ETEXILATE za období let 2014 -2018.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě přílohy.

snimek_obrazovky_2019_11_28_v_9..54

Žádost o poskytnutí informací ze dne 19. 11. 2019

Žádost o poskytnutí informací k počtu a nákladům na pojištěnce s Dg. HIV k 30. 9. 2019.

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR informace níže uvedené informace:

„1) Kolik počet pojištěnců s diagnózou HIV evidujete k 30. 9. 2019?

2) Jaké jsou celkové náklady Vaší pojišťovny v Kč na léčbu HIV infekce v roce  2019 (k 30. 9. 2019).“

ZP MV ČR poskytla žadateli níže uvedenou informaci:

K dotazu pod bodem 1)

ZP MV ČR byla k 30. 9. 2019 Dg. HIV infekce vykázána u 295 unikátních pojištěnců. K uvedenému počtu pojištěnců ZP MV ČR sděluje, že počet pojištěnců, u nichž byla vykázána některá z Dg. HIV, nemusí odpovídat skutečnému počtu pojištěnců s HIV (to platí pro všechny Dg. bez rozdílu), neboť ZP MV ČR nemusí být z podkladů předložených poskytovateli zdravotních služeb příslušná Dg. známa.

Současně si ZP MV ČR dovoluje žadatele upozornit na to, že přesnou incidenci HIV infekce za celý systém veřejného zdravotního pojištění v České republice může žadateli sdělit epidemiologická služba ČR, která eviduje hlášení zdravotnických zařízení o záchytu infekce HIV podle zákona. Z této evidence vychází přesná informace na stránkách Státního zdravotního ústavu http://www.szu.cz/publikace/data/infekce-v-cr.

K dotazu pod bodem 2)

Úhrady ZP MV ČR vztahující se k vykázané Dg. HIV činily ke dni 30. 9. 2019 částku celkem ve výši 60 287 068,38 Kč. K tomu ZP MV ČR sděluje, že se jedná o částku, která je součtem cen z dokladů (s Dg. HIV infekce) s vykázanými zdravotními službami poskytovatelů zdravotních služeb a nemusí odpovídat skutečnosti, vzhledem k paušálním způsobům úhrad zdravotních služeb. Jedná se tedy o údaj pouze orientační

Žádost o poskytnutí informací ze dne 26. 11. 2019

Žádost o poskytnutí informací  o objemu uhrazených léčivých přípravků v letech 2018 a 2019 podle specifikace v žádosti.

 ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel poskytnutí informací o objemu uhrazených léčivých přípravků s obsahem následujících účinných látek:

 1. L04AB02 INFLIXIMAB
 2. L04AB04 ADALIMUMAB
 3. L04AB05 CERTOLIZUMAB PEGOL,

v roce 2018 a 2019.     

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě přílohy , viz: 

pocet_leciv

Žádost o poskytnutí informací ze dne 28. 11. 2019

Žádost o poskytnutí informací  o celkovém počtu uhrazených jednotek léků (počet balení) a celkové úhrady v Kč ze strany ZP MV ČR za období leden 2018 – říjen  2019 pro léčivé přípravky specifikované v tabulce přiložené k žádosti.

ZP MV ČR byla doručena Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel informace o celkovém počtu uhrazených jednotek léků (počet balení) a celkové úhrady v Kč ze strany ZP MV ČR za období leden 2018 – červenec 2019 pro léčivé přípravky specifikované v tabulce přiložené k žádosti.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě přílohy.

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kód léčiva  Název Množství  Kč celkem Množství  Kč celkem Množství  Kč celkem Množství  Kč celkem Množství  Kč celkem Množství  Kč celkem Množství  Kč celkem Množství  Kč celkem Množství  Kč celkem Množství  Kč celkem
18279 VESICARE 586 903382,44 463 713728,9 436 672355,4 486 749223,6 496 764710,8 475 732675,2 411 633703,6 348 536837,8 465 716138,2 411 631553,2
18287 VESICARE 422 739978,52 357 626453,6 358 628384,3 323 569333,9 374 656405,8 294 518039,5 280 491724,6 256 450647,8 357 626500,1 329 580197,5
Žádost o poskytnutí informací ze dne 3. 12. 2019

Žádost o poskytnutí informací o úpravě odměn členů Správní rady a Dozorčí rady

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel informace k úpravě odměn členů Správní a Dozorčí rady ve zdravotní pojišťovně.

ZP MV ČR poskytla žadateli informaci níže uvedenou informaci:

Možnost odměny za výkon funkce člena Správní nebo Dozorčí rady zdravotní pojišťovny upravuje ustanovení § 10 odst. 9 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto ustanovení vyplývá, že „Člen Správní rady a Dozorčí rady nevykonává svou funkci v pracovněprávním vztahu k zaměstnanecké pojišťovně; má nárok na náhradu výdajů spojených s výkonem funkce a za výkon funkce mu lze poskytnout odměnu ve výši stanovené ve zdravotně pojistném plánu.“  Uvedené ustanovení nevylučuje, aby odměnu za výkon funkce pobírali i členové zvolení do Správní nebo Dozorčí rady na návrh reprezentativních odborových organizací.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 3. 12. 2019 – žádost o doplnění ze dne 20. 12. 2019

Žádost o poskytnutí doplňujících informací k volbám do orgánů ZP MV ČR:

ZP MV ČR byla doručena žádost o doplnění poskytnutých informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel poskytnutí doplňujících informací k volbám do orgánů ZP MV ČR:

ZP MV ČR poskytla žadateli informaci níže uvedenou informaci:

ZP MV ČR opětovně odkazuje na ustanovení § 10 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách ve znění do 30. 9. 2019 (dále jen „zákon č. 280/1992 Sb.“), ve znění do 30. 9. 2019. Z ustanovení odst. 3 a 5 vyplývá složení správní a dozorčí rady zdravotní pojišťovny s tím, že způsob volby a volební řád stanoví Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou. Do 30. 9. 2019 platila vyhláška č. 579/2006 Sb. kterou se stanoví způsob volby a volební řád pro volby do správních rad a dozorčích rad resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“). Z ustanovení § 2 odst. 1 vyhlášky vyplývalo, že Návrhy kandidátů, kteří jsou pojištěnci zaměstnanecké pojišťovny, podávají volební komisi ve lhůtě 30 dnů po vyhlášení voleb reprezentativní organizace zaměstnavatelů a reprezentativní odborové organizace.“ Z tohoto ustanovení tedy vyplývala pouze povinnost, aby kandidát byl pojištěncem příslušné zdravotní pojišťovny. Výběr kandidáta, fyzické osoby (viz podmínka, aby kandidát byl pojištěncem příslušné zdravotní pojišťovny), byl zcela na reprezentativních organizacích zaměstnavatelů a odborových organizací.

K dotazu pod bodem 3) ZP MV ČR sděluje, že podle ustanoví § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. „ Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.“ Nad rámec uvedeného Vás ZP MV ČR odkazuje na Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 21/15, publikovaný ve Sbírce zákonů pod č.233/2018 Sb., kterým byla část ustanovení § 10 odst. 3 a § 10 odst. 5 písm. b) zrušena, a zároveň byla zrušena vyhláška č. 579/2006 Sb. kterou se stanoví způsob volby a volební řád pro volby do správních rad a dozorčích rad resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven, ve znění pozdějších předpisů, a to ke dni 30. 9. 2019. Nová právní úprava se v současné době připravuje.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 31. 10. 2019, upřesněná 8. 11. 2019

Žádost o poskytnutí informací o úhradách poskytovatelům zdravotních služeb podle specifikace v žádosti

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel informace o úhradách poskytovatelům zdravotních služeb a dalších informací s tím souvisejících podle specifikace v žádosti.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 30. 8 2021

Žádost o poskytnutí informací o počtu vykázaných výkonů

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací:

 

„Počet vykázaných výkonů 02125 jednotlivými IČZ v jednotlivých měsících za období leden 2019 až červen 2021 ve struktuře: Měsíc; IČZ; počet vykázaných kódů 02125.“

 

 

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 27. 8. 2021 (1)

Žádost o poskytnutí informací o úhradách na kompenzace

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatelka po ZP MV ČR poskytnutí níže uvedených informací:

 „Žádám o informaci, jaká finanční částka byla Vaší ZP vyplacena zdravotnickému zařízení Psychocentrum Habešovna, s.r.o., IČO 03034089, IČZ 22 953 000, na kompenzace zdravotnických pracovníků dle Vyhlášky č. 172/2021 Sb. Vyhláška, kterou se mění Vyhláška č.305/2020 Sb. o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace za hrazené služby poskytnuté v roce 2020.

Žádám dále o poskytnutí informace, jaká výše finanční částky byla výše uvedenému ZZ vyplacena za mě jako zdravotní sestru. (V Psychocentrum Habešovna, s.r.o. jsem zaměstnána od r. 2015).

Na závěr by ještě požádala o poskytnutí informace, jaká kapacita - úvazek, je v mém případě výše uvedeným ZZ nahlášena na Vaší ZP.“

 

ZP MV ČR žadatelce sdělila, že zdravotnickému zařízení Psychocentrum Habešovna, s.r.o. byla vyplacena částka na kompenzaci ve výši 19 735, 83 Kč, že vzhledem ke způsobu výpočtu kompenzací nelze jednoznačně určit, jaká částka z této kompenzace je alokována k její osobě jakožto zaměstnanci Psychocentrum Habešovna, s.r.o. s úvazkem 25 hodin týdně.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 27. 8. 2021 (2)

Žádost o poskytnutí informací o úhradách na kompenzace

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatelka po ZP MV ČR poskytnutí níže uvedených informací:

 „Žádám o informaci, jaké finanční částky byly ZPMV vyplaceny zdravotnickému zařízení, MUDr. Šetek Vladislav, praktický zubní lékař, Fügnerova 600/12, Děčín 1, IČ47273917 na kompenzace podle paragrafu 20 vyhlášky č.172/2021 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č.305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020. Dále žádám o informaci, zda mně výše uvedený zaměstnavatel měl vedenou v příloze č.2 smlouvy s Vaší pojišťovnou.“

 

ZP MV ČR žadatelce sdělila, že poskytovateli zdravotních služeb MUDr. Šetek Vladislav, praktický zubní lékař byla vyplacena částka na kompenzaci ve výši 10 035 Kč a že není uvedena v Příloze č. 2 Smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb uzavřené mezi ZP MV ČR a uvedeným poskytovatelem zdravotních služeb.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 26. 8. 2021

Žádost o poskytnutí informací o úhradách na kompenzace

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí níže uvedených informací:„

 „Žádám o informaci jaké finanční částky byly Vaší zdravotní pojišťovnou vyplaceny zdravotnickému zařízení (přesný název vašeho zaměstnavatele včetně IČO - viz níže) na kompenzace podle paragrafu 20a vyhlášky č. 172/2021 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020. Jedná se o zdravotnické zařízení: Popmedica.cz, IČZ 28341001, Ordinace praktického lékaře MUDr. Michal Havlíček, IČ 87585774, Husova 198, Velké Popovice, PSČ  251 69.“

 

ZP MV ČR žadateli sdělila, že shora uvedenému zdravotnickému zařízení byla vyplacena částka na kompenzaci ve výši 20 070 Kč.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 30. 8. 2021 (2)

Žádost o poskytnutí informací o úhradách na kompenzace

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatelka po ZP MV ČR poskytnutí níže informace:

 „Ohledně kompenzací odměn ambulantního sektoru s ohledem na pandemii COVID 19. Jsem pojištěnec ZP MV ČR, viz mé údaje níže. Ráda bych se zeptala, jestli pojišťovna ZP MV  ČR vyplácela za mou osobu mému zaměstnavateli: SYNLAB s.r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 Karlín, IČO 49688804, DIČ CZ49688804 odměnu, případně v jaké výši.“

 

ZP MV ČR žadatelce sdělila, že jejímu zaměstnavateli nebyla hrazena odměna za její osobu, neboť nebyla společností SYNLAB s.r.o., IČO 49688804 nahlášena jako nositel výkonu v rámci výplat kompenzačních odměn.

Aktuality

Aby vám neutekla žádná naše slevová akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211