Přejít k hlavnímu obsahu

Poskytnuté informace podle zák. č. 106/1999 Sb. - 2020

Žádost o poskytnutí informací ze dne 10. 1. 2020

Žádost o poskytnutí informací o počtu uhrazených balení a výši úhrady ZP MV ČR podle jednotlivých SÚKL kódů uvedených v žádosti podle specifikace uvedené v žádosti.

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o počtu uhrazených balení a výši úhrady ZP MV ČR podle jednotlivých SÚKL kódů uvedených v žádosti, a to ve struktuře: měsíc, IČZ, kód, počet balení, úhrada v Kč v příslušném měsíci, a to za období říjen 2018 – říjen 2019 (údaje po jednotlivých měsících tohoto období).

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 28. 1. 2020

Žádost o poskytnutí informací o počtu uhrazených jednotek a počtu unikátních léčených pacientů v ČR pro léčivé přípravky specifikované podle žádosti

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o počtu uhrazených jednotek léků a počtu unikátních léčených pacientů v ČR za období leden 2017 – prosinec 2019 pro léčivé přípravky specifikované podle žádosti.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 6. 2. 2020

Žádost o poskytnutí informací k vyúčtováním poskytovatelů zdravotních služeb podle specifikace v žádosti

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací k vyúčtováním poskytovatelů zdravotních služeb podle specifikace v žádosti.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 10. 2. 2020

Žádost o poskytnutí informací o počtech pojištěnců, zaměstnanců, poskytovatelů  zdravotních služeb a dalších informací s tím souvisejících v členění a období podle specifikace uvedené v žádosti.

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o počtech pojištěnců, zaměstnanců, poskytovatelů zdravotních služeb a dalších informací s tím souvisejících v členění a období podle specifikace uvedené v žádosti.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 19. 2. 2020

Žádost o poskytnutí informací k počtu epitéz hrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění u výrobců uvedených v žádosti za období 2018 - 2019

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací k počtu epitéz hrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění u výrobců uvedených v žádosti za období 20108 -2019.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 30. 3. 2020

Žádost o poskytnutí informací o počtech pojištěnců

ZP MV ČR byla doručena žádost poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k  informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informace o počtech pojištěnců v okresech podle věku v jednotlivých okresech v roce 2019.

ZP MV ČR žadateli poskytla informace ve formě přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 20. 2. 2020

Žádost o poskytnutí informací o marketingových a PR aktivitách ZP MV ČR podle specifikace uvedené v žádosti

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o marketingových a PR aktivitách ZP MV ČR podle specifikace uvedené v žádosti

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 25. 2. 2020

Žádost o poskytnutí informací a statistik ohledně nahrazování částí nebo orgánů lidského těla podle specifikace uvedené v žádosti

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací a statistik ohledně nahrazování částí nebo orgánů lidského těla podle specifikace uvedené v žádosti

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 11. 3. 2020

Žádost o poskytnutí informací o úhradách léků v členění a podle kódů dle žádosti

ZP MV ČR byla doručena žádost poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o úhradách léků v členění a podle kódů dle žádosti.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 16. 3. 2020

Žádost o poskytnutí informací o úhradách za eRecepty

ZP MV ČR byla doručena žádost poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k  informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informace, kolik ZP MV ČR uhradila lékařům za plně a částečně hrazené léky předepsané na eRecept za rok 2018.

ZP MV ČR sdělila žadateli, že za rok 2018 bylo ze strany ZP MV ČR uhrazeno v rámci bonifikace předepsaných eReceptů celkem 13.865.018,10 Kč.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 16. 3. 2020 (2)

Žádost o poskytnutí informací žadatel seznam všech smluv uzavřených mezi ZP MV ČR, jakož i jednostranných právních jednání ZP MV ČR, uzavřených či učiněných v období od 1.1. 2015 do data doručení této žádosti se subjekty podle specifikace v žádosti

ZP MV ČR byla doručena žádost poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k  informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí  seznamu všech smluv uzavřených mezi ZP M V ČR, jakož i jednostranných právních jednání ZP MV ČR, uzavřených či učiněných v období od 1.1. 2015 do data doručení žádosti, ve vztahu k subjektům uvedeným v žádosti, a to včetně kopií smluv či jednostranných právních jednání a přehledu poskytnutého finančního plnění.

ZP MV ČR sdělila žadateli, že ze subjektů uvedených v žádosti spolupracovala pouze se společností KOMETA Group, a.s., IČO 262 96 014, a to na základě níže uvedených objednávek:

 • objednávka č. 2017-PFR-03-0107 ze dne 8. 3. 2017,
 • objednávka č. 2017-PFM-09-0156 ze dne  9. 2017,
 • objednávka č. 2018-PFM-03-0043 ze dne 8. 3. 2018.

Seznam požadovaných dokladů byl žadateli poskytnut ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 31. 3. 2020

Žádost o poskytnutí informací o uložené pokutě ZP MV ČR Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

ZP MV ČR byla doručena žádost poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k  informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o uložené pokutě ZP MV ČR Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

ZP MV ČR sdělila žadateli, že pokutu ve výši 250 000 Kč uhradila dne 17. 5. 2019. Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže bylo napadeno správní žalobou. Řízení o správní žalobě je vedeno Krajským soudem v Brně pod sp.zn. 31 Af 28/2019 a dosud nebylo pravomocně ukončeno. Z uvedených důvodů dosud nebyla dosud možnost vyčíslení případné náhrady škody v rámci ZP MV ČR řešena, neboť nelze předjímat výsledek soudního řízení.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 22. 3. 2020

Žádost o poskytnutí informací o objemu  uhrazených léčivých přípravků a zdravotnických prostředků podle specifikace v žádosti

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o objemu  uhrazených léčivých přípravků a zdravotnických prostředků v roce 2019 podle specifikace v žádosti.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 24. 3. 2020

Žádost o poskytnutí informací o počtu uhrazených jednotek léků a počet balení pro léčivé přípravky specifikované podle žádosti

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o počtu uhrazených jednotnotek léků (počet balení)  za období leden 2019 – prosinec 2019 (měsíční data) pro léčivé přípravky specifikované podle žádosti.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 31. 3. 2020 (2)

Žádost o poskytnutí informací datech k léčivému přípravku ENSTILAR

ZP MV ČR byla doručena žádost poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k  informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí dat k léčivému přípravku ENSTILAR podle specifikace uvedené v žádosti.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 30. 4. 2020

Žádost o poskytnutí informací k vyúčtováním poskytovatelů zdravotních služeb podle specifikace v žádosti

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací k vyúčtováním poskytovatelů zdravotních služeb za rok 2018 podle specifikace v žádosti.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 10. 5. 2020 (1)

Žádost o poskytnutí informací o počtu uhrazených balení a výši úhrady ZP MV ČR podle jednotlivých SÚKL kódů uvedených v žádosti podle specifikace uvedené v žádosti.

ZP MV ČR byla doručena „ zadost noac zpmv.pdf.“ o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o počtu zdravotnickým zařízením (IČP) vykázaných balení léků  ZP MV ČR dle jednotlivých SUKL kódů uvedených dále, a to ve struktuře: měsíc; IČP; SUKL kód; počet balení vykázaných v příslušném měsíci a to za období leden 2019 - duben 2020 po jednotlivých měsících tohoto období“.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace částečně ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 10. 5. 2020 (2)

Žádost o poskytnutí informací o počtu uhrazených balení a výši úhrady ZP MV ČR podle jednotlivých SÚKL kódů uvedených v žádosti podle specifikace uvedené v žádosti.

ZP MV ČR byla doručena „ zadost stat exe zpmv.pdf.“ o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o počtu zdravotnickým zařízením (IČP) vykázaných balení léků  ZP MV ČR dle jednotlivých SUKL kódů uvedených dále, a to ve struktuře: měsíc; IČP; SUKL kód; počet balení vykázaných v příslušném měsíci a to za období leden 2019 - duben 2020 po jednotlivých měsících tohoto období“.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace částečně ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 18. 5. 2020

Žádost o poskytnutí informací o počtu uhrazených balení a výši úhrady ZP MV ČR podle jednotlivých SÚKL kódů uvedených v žádosti podle specifikace uvedené v žádosti.

ZP MV ČR byla doručena „ zadost krevni faktory zpmv.pdf.“ o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o počtu zdravotnickým zařízením (IČP) vykázaných balení léků  ZP MV ČR dle jednotlivých SUKL kódů uvedených dále, a to ve struktuře: měsíc; IČP; SUKL kód; počet balení vykázaných v příslušném měsíci a to za období leden 2019 – únor 2020 po jednotlivých měsících tohoto období“.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace částečně ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 19. 5. 2020 (1)

Žádost o poskytnutí informací o počtu uhrazených balení a výši úhrady ZP MV ČR podle jednotlivých SÚKL kódů uvedených v žádosti podle specifikace uvedené v žádosti.

ZP MV ČR byla doručena „ zadost noac zpmv.pdf.“ o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o počtu zdravotnickým zařízením (IČP) vykázaných balení léků  ZP MV ČR dle jednotlivých SUKL kódů uvedených dále, a to ve struktuře: měsíc; IČP; SUKL kód; počet balení vykázaných v příslušném měsíci a to za období leden 2019 - duben 2020 po jednotlivých měsících tohoto období“.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace částečně ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 19. 5. 2020 (2)

Žádost o poskytnutí informací o počtu uhrazených balení a výši úhrady ZP MV ČR podle jednotlivých SÚKL kódů uvedených v žádosti podle specifikace uvedené v žádosti.

ZP MV ČR byla doručena „ zadost imunol zpmv.pdf.“ o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o počtu zdravotnickým zařízením (IČP) vykázaných balení léků  ZP MV ČR dle jednotlivých SUKL kódů uvedených dále, a to ve struktuře: měsíc; IČP; SUKL kód; počet balení vykázaných v příslušném měsíci a to za období leden 2019 - duben 2020 po jednotlivých měsících tohoto období“.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace částečně ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 19. 5. 2020 (3)

Žádost o poskytnutí informací o počtu uhrazených balení a výši úhrady ZP MV ČR podle jednotlivých SÚKL kódů uvedených v žádosti podle specifikace uvedené v žádosti.

ZP MV ČR byla doručena „ zadost rust levo  zpmv.pdf.“ o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o počtu zdravotnickým zařízením (IČP) vykázaných balení léků  ZP MV ČR dle jednotlivých SUKL kódů uvedených dále, a to ve struktuře: měsíc; IČP; SUKL kód; počet balení vykázaných v příslušném měsíci a to za období leden 2019 – prosinec 2019 po jednotlivých měsících tohoto období“.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace částečně ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 25. 5. 2020 (1)

Žádost o poskytnutí informací o počtu předepsaných  balení a počtu osob, kterým byla tato balení předepsána  podle jednotlivých SÚKL kódů uvedených v žádosti

ZP MV ČR byla doručena „zadost stat exe ZPMV v2.pdf.“ o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o počtu předepsaných balení a počtu osob, kterým tato balení v příslušném měsíci byla předepsána dle jednotlivých SÚKL kódů uvedených dále, které byly lékárnou vykázány a pojišťovnou uhrazeny a to ve struktuře: měsíc; IČP, který lék předepsalo; SÚKL kód; počet balení; počet osob, kterým byl lék příslušným IČP v příslušném měsíci předepsán a to za období leden 2019-duben 2020 (údaje po jednotlivých měsících tohoto období) podle SÚKL kódů uvedených v žádosti.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace částečně ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 25. 5. 2020 (2)

Žádost o poskytnutí informací o počtu předepsaných  balení a počtu osob, kterým byla tato balení předepsána  podle jednotlivých SÚKL kódů uvedených v žádosti

ZP MV ČR byla doručena „zadost noah ZPMV v2.pdf.“ o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o počtu předepsaných balení a počtu osob, kterým tato balení v příslušném měsíci byla předepsána dle jednotlivých SÚKL kódů uvedených dále, které byly lékárnou vykázány a pojišťovnou uhrazeny a to ve struktuře: měsíc; IČP, který lék předepsalo; SÚKL kód; počet balení; počet osob, kterým byl lék příslušným IČP v příslušném měsíci předepsán a to za období leden 2019-duben 2020 (údaje po jednotlivých měsících tohoto období) podle SÚKL kódů uvedených v žádosti.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace částečně ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 25. 5. 2020 (3)

Žádost o poskytnutí informací o počtu předepsaných  balení a počtu osob, kterým byla tato balení předepsána  podle jednotlivých SÚKL kódů uvedených v žádosti

ZP MV ČR byla doručena „zadost 106 ZPMV rust levo_2.pdf.“ o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o počtu předepsaných balení a počtu osob, kterým tato balení v příslušném měsíci byla předepsána dle jednotlivých SÚKL kódů uvedených dále, které byly lékárnou vykázány a pojišťovnou uhrazeny a to ve struktuře: měsíc; IČP, který lék předepsalo; SÚKL kód; počet balení; počet osob, kterým byl lék příslušným IČP v příslušném měsíci předepsán a to za období leden 2019-duben 2020 (údaje po jednotlivých měsících tohoto období) podle SUKL kódů uvedených v žádosti.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace částečně ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 27. 5. 2020 (1)

Žádost o poskytnutí informací o počtu předepsaných balení podle jednotlivých SÚKL kódů uvedených v žádosti, které byly lékárnou vykázány a pojišťovnou uhrazeny  podle specifikace v žádosti

ZP MV ČR byla doručena „zadost dia ZPMV 2.pdf.“ o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o počtu předepsaných balení dle jednotlivých SÚKL kódů uvedených dále, které byly lékárnou vykázány a pojišťovnou uhrazeny a to ve struktuře: měsíc; IČP, který lék předepsalo; SÚKL kód; počet balení, který byl IČP v příslušném měsíci předepsán a to za období leden 2019-duben 2020 (údaje po jednotlivých měsících tohoto období), podle specifikace v žádosti.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace částečně ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 27. 5. 2020 (2)

Žádost o poskytnutí informací o počtu předepsaných balení podle jednotlivých SÚKL kódů uvedených v žádosti, které byly lékárnou vykázány a pojišťovnou uhrazeny  podle specifikace v žádosti

ZP MV ČR byla doručena „zadost imunol ZPMV 2.pdf.“ o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o počtu předepsaných balení dle jednotlivých SÚKL kódů uvedených dále, které byly lékárnou vykázány a pojišťovnou uhrazeny a to ve struktuře: měsíc; IČP, který lék předepsalo; SÚKL kód; počet balení, který byl IČP v příslušném měsíci předepsán a to za období leden 2019-duben 2020 (údaje po jednotlivých měsících tohoto období), podle specifikace v žádosti.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace částečně ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 27. 5. 2020 (3)

Žádost o poskytnutí informací o počtu předepsaných balení podle jednotlivých SÚKL kódů uvedených v žádosti, které byly lékárnou vykázány a pojišťovnou uhrazeny podle specifikace v žádosti

ZP MV ČR byla doručena „zadost rust levo ZPMV 2.pdf.“ o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o počtu předepsaných balení dle jednotlivých SÚKL kódů uvedených dále, které byly lékárnou vykázány a pojišťovnou uhrazeny a to ve struktuře: měsíc; IČP, který lék předepsalo; SÚKL kód; počet balení, který byl IČP v příslušném měsíci předepsán a to za období leden 2019-duben 2020 (údaje po jednotlivých měsících tohoto období), podle specifikace v žádosti.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace částečně ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 27. 5. 2020 (4)

Žádost o poskytnutí informací o počtu předepsaných balení podle jednotlivých SÚKL kódů uvedených v žádosti, které byly lékárnou vykázány a pojišťovnou uhrazeny podle specifikace v žádosti

ZP MV ČR byla doručena „zadost krevni faktory ZPMV 2.pdf.“ o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o počtu předepsaných balení dle jednotlivých SÚKL kódů uvedených dále, které byly lékárnou vykázány a pojišťovnou uhrazeny a to ve struktuře: měsíc; IČP, který lék předepsalo; SÚKL kód; počet balení, který byl IČP v příslušném měsíci předepsán a to za období leden 2019-duben 2020 (údaje po jednotlivých měsících tohoto období), podle specifikace v žádosti.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace částečně ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 28. 5. 2020

Žádost o poskytnutí informací o poskytnutí dat o počtu pacientek léčených v roce 2019 a prvním čtvrtletí roku 2020 LP Ibrance, Kisqali a Verzenios.

ZP MV ČR byla doručena žádost poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k  informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí dat o počtu pacientek léčených v roce 2019 a prvním čtvrtletí roku 2020 LP Ibrance, Kisqali a Verzenios.

ZP MV ČR poskytla žadateli níže uvedenou informaci:

„ZP MV ČR sděluje, že poskytuje níže uvedené informace k posuzování žádostí o úhradu nekategorizovaných léčivých přípravků CDK 4/6 inhibitorů u pacientek s hormonálně pozitivním HER2 negativním neresekovatelným lokálně pokročilým nebo metastatickým karcinomem prsu:

 • Ibrance 75mg - požadována úhrada u 4 pacientek - 4 x schváleno,
 • Ibrance 100 mg - požadována úhrada u 13 pacientek - 13 x schváleno,
 • Ibrance125 mg - požadována úhrada u 72 pacientek -71 x schváleno, 1 x zastaveno řízení pro nedoplnění informací,
 • Kisqali - požadována úhrada u 33 pacientek - 33 x schváleno,
 • Verzenios 150 mg - požadována úhrada u 9 pacientek - 9 x schváleno.

Celkem ZPMVČR obdržela za období od 1. 1. 2019 do 4. 6. 2020 žádosti o úhradu CDK 4/6 inhibitorů u 131 pacientek, z toho 130 bylo schváleno, u jedné pacientky bylo správní řízení zastaveno pro nedoplnění požadovaných informací ze strany indikujícího lékaře.“

Žádost o poskytnutí informací ze dne 1. 6. 2020

Žádost o poskytnutí informací o ohledně hrazených výkonů zdravotní péče

ZP MV ČR byla doručena žádost poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k  informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o hrazených úkonech zdravotní péče k jeho osobě.

ZP MV ČR poskytla žadateli požadované informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 2. 6. 2020

Žádost o poskytnutí informací k vyúčtováním poskytovatelů zdravotních služeb podle specifikace v žádosti

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací k vyúčtováním vybraných poskytovatelů zdravotních služeb za rok 2019 podle specifikace v žádosti.

 

 ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 10. 6. 2020

Žádost o poskytnutí informací o úhradě za plně a částečně hrazené léky předepsané na eRecept  za rok 2019

ZP MV ČR byla doručena žádost poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k  informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací kolik uhradila ZP MV ČR lékařům za plně a částečně hrazené léky předepsané na eRecept  za rok 2019.

ZP MV ČR sdělila žadateli, že za rok 2019 bylo ze strany ZP MV ČR uhrazeno v rámci bonifikace předepsaných eReceptů celkem 17 721 882,90 Kč.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 23. 6. 2020

Žádost o poskytnutí informací o počtu předepsaných balení podle jednotlivých SÚKL kódů uvedených v žádosti, které byly lékárnou vykázány a pojišťovnou uhrazeny podle specifikace v žádosti

ZP MV ČR byla doručena „zadost globuliny ZPMV.pdf.“ o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o počtu předepsaných balení dle jednotlivých SÚKL kódů uvedených dále, které byly lékárnou vykázány a pojišťovnou uhrazeny a to ve struktuře: měsíc; IČP, který lék předepsalo; SÚKL kód; počet balení, který byl IČP v příslušném měsíci předepsán a to za období leden 2019-duben 2020 (údaje po jednotlivých měsících tohoto období), podle specifikace v žádosti.

 

 ZP MV ČR poskytla žadateli informace částečně ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 26. 6. 2020

Žádost o poskytnutí informací o počtu uhrazených jednotek léků a počet balení pro léčivé přípravky specifikované podle žádosti

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o počtu uhrazených jednotnotek léků (počet balení)  za období leden 2018 – květen 2020 (měsíční data) pro léčivé přípravky specifikované podle žádosti.

 

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 26. 6. 2020(2)

Žádost o poskytnutí informací o  počtu uhrazených léčivých přípravků

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o počtu, ze strany ZP MV ČR uhrazených  za období leden 2019 – květen 2020 (měsíční data) balení léčivých přípravků specifikovaných v žádosti.

 

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 3. 7. 2020

Žádost o poskytnutí informací o počtu uhrazených jednotek léků a počet balení pro léčivé přípravky specifikované podle žádosti

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o počtu uhrazených jednotek léků (počet balení)  za období leden 2019 – duben 2020 (měsíční data) pro léčivé přípravky specifikované podle žádosti.

 

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 4. 7. 2020

Žádost o poskytnutí informací o výši úhrad z veřejného zdravotního pojištění

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR informace o výši úhrad z veřejného zdravotního pojištění, kterou zaplatila ZP MV ČR poskytovateli zdravotních služeb I. M. v období leden až březen 2017.

 ZP MV ČR poskytla žadateli informaci, že za období ledna až března roku 2017 poskytovatelka zdravotních služeb I. M. vystavila souhrnnou fakturu a ZP MV ČR jí na základě toho za poskytnuté zdravotní služby uhradila z veřejného zdravotního pojištění částku 51 772,72 Kč

Žádost o poskytnutí informací ze dne 10. 7. 2020

Žádost o poskytnutí informací o objemu  uhrazených léčivých přípravků, zdravotnických prostředků a potravin pro zvláštní lékařské účely podle specifikace v žádosti

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o objemu uhrazených léčivých přípravků, zdravotnických prostředků a potravin pro zvláštní lékařské účely  v období leden 2019  - březen 2020 podle specifikace v žádosti.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 16. 7. 2020  

Žádost o poskytnutí informací o počtu schválených terapií v žádosti specifikovanými léčivými přípravky
ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR informace o tom u kolika klientů ZPMV byla schválena terapie podle § 16 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění léčivými přípravky - Introna (L03AB05), Peglntron (ATC kód L03AB10), Pegasys (ATC kód L03AB11), v indikaci Ph negativní myeloproliferativní onemocnění (tj. pravá polycytémie, esenciální trombocytémie a primární myelofibróza), a to za období let 2017-2020, zvlášť po jednotlivých letech.“ 

ZP MV ČR poskytla žadateli informaci, že schválených žádostí na pacienta (podle unikátního rodného čísla v daném roce) bylo požadovanými léky v požadované indikaci celkem 82, přičemž pacienti se prolínají rokama:

 

2017

2018

2019

1/2020

ATC L03AB05

18 pacientů

16 pacientů

18 pacientů

4 pacienti

LP 25773

0

0

7

4

LP 25780

4

3

3

0

LP 25783

1

0

0

0

LP 25777

13

13

8

0

ATC L03AB10

0

0

0

0

LP 27491

0

0

0

0

LP 27495

0

0

0

0

LP 27499

0

0

0

0

ATC L03AB11

0

1 pacient

6 pacientů

19 pacientů

LP 27396

0

1

6

14

LP 27394

0

1

0

5

LP 168 404

0

0

0

0


 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 27. 7. 2020

Žádost o poskytnutí informací o počtu uhrazených jednotek léků a počet balení pro léčivé přípravky specifikované podle žádosti

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o počtu uhrazených jednotek léků (počet balení) za období 2015 – 2019 (roční data) pro léčivé přípravky specifikované podle žádosti. ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 5. 8. 2020

Žádost o poskytnutí informací o počtu unikátních pacientů v jednotlivých skupinách podle specifikace v žádosti

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí údaje o počtu unikátních pacientů, definovaných v jednotlivých skupinách pro každý rok samostatně za období 2016 až 2020 (dle dostupných měsíců):

 1. u kterých byl v daném roce vykázán ATC kód J06BA02 (Imunoglobuliny normální lidské pro i.v.)

 2. u kterých byl v daném roce vykázán ATC kód J06BA02 (Imunoglobuliny normální lidské pro i.v.) a zároveň u nich nebyl vykázán žádný z následujících kódů dle MKN-10:

a. C90 (Mnohočetný myelom a plazmocytární novotvary),

b. C91.1 (Chronická lymfatická leukémie),

c. D80 (Imunodeficience s převahou poruch protilátek).

ZP MV ČR poskytla žadateli tyto informace:

Požadavek

Počet pacientů v roce

2016

2017

2018

2019

podle bodu 1.

415

397

407

422

podle bodu 2.

367

340

359

361

Dále ZP MV ČR sdělila, že datové podklady k vytvoření požadované informace byly zajištěny z data poskytnutí příslušného léčiva bez ohledu na datum vykázání. Pokud jde o diagnózu, byla vzata v úvahu pouze hlavní diagnóza uvedená na dokladu 003, neboť se jedná o zvlášť účtovaný léčivý přípravek vykazovaný právě na dokladu 003. Pokud v některých případech byla vyloučená diagnóza uvedena jako vedlejší, není v této informaci tato skutečnost zohledněna.


 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 12. 8. 2020

Žádost o poskytnutí informací o výši úhrad z veřejného zdravotního pojištění

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR informace o výši úhrad z veřejného zdravotního pojištění, kterou zaplatila ZP MV ČR poskytovateli zdravotních služeb I.M. za roky 2015, 2016, 2017 a 2018, včetně vyúčtování hrazených služeb za toto období.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 13. 8. 2020

Žádost o poskytnutí Seznamu specializovaných pracovišť - center se Zvláštní smlouvou ve smyslu vyhlášky MZ ČR č. 63/2007., o úhradách léčiv a PZLÚ, jejichž preskripce je omezena na specializované pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami.

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí Seznamu specializovaných pracovišť - center se Zvláštní smlouvou ve smyslu vyhlášky MZ ČR č. 63/2007., o úhradách léčiv a PZLÚ, jejichž preskripce je omezena na specializované pracoviště - centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami, a to v následujícím rozsahu:

 

1. IČZ

2. Název poskytovatele

3. Kód nasmlouvané diagnostické skupiny

4. Název nasmlouvané diagnostické skupiny

5. Kód nasmlouvané ATC skupiny

6. Datum zařazení

7. Datum vyřazení (dle dostupnosti).

 

ZP MV ČR tímto žadateli požadovaný seznam specializovaných pracovišť, s výjimkou členění podle bodu 3. a 4. žádosti, poskytla ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 30. 7. 2020

Žádost o poskytnutí informací k léčivým přípravkům z ATC skupiny L01XC17 (NIVOLUMAB)

ZP MV ČR byla doručena žádost poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k  informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR pro léčivé přípravky z ATC skupiny L01XC17 (NIVOLUMAB) informace o počtu unikátně ošetřených pojištěnců a počtu balení, za rok 2019, a to v následující struktuře:

Česká republika

UOP

Počet balení

 0210773

0223046

0210772

0185903

0185899

  Celkem

Karcinom plic*

Karcinom plic* s odb pneumo**

Vybraní PZS souhrnně***

UOP

Počet balení

 0210773

0223046

0210772

0185903

0185899

  Celkem

Karcinom plic*

Karcinom plic* s odb pneumo**

ZP MV ČR poskytla žadateli část požadovaných informací, a to k požadavku v tabulce 1 - Česká republika a požadavku v tabulce 2 - Vybraní PSZ souhrnně, kdy žadateli poskytla údaje o celkovém počtu UOP a Počtu balení ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 31. 8. 2020

Žádost o poskytnutí informaci k vykázání výkonů 47355 - HYBRIDNÍ VÝPOČETNÍ A POZITRONOVÁ EMISNÍ TOMOGRAFIE (PET/CT), 47357 - HYBRIDNÍ VYŠETŘENÍ MAGNETICKOU REZONANCÍ A POZITRONOVOU EMISNÍ TOMOGRAFIÍ (PET/MRI) a 89312 - HYBRIDNÍ VYŠETŘENÍ MAGNETICKOU REZONANCÍ A POZITRONOVOU EMISNÍ TOMOGRAFIÍ (PET/MRI) v rozsahu podle žádosti

ZP MV ČR byla doručena žádost poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k  informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR informace k vykázání výkonů 47355 - HYBRIDNÍ VÝPOČETNÍ A POZITRONOVÁ EMISNÍ TOMOGRAFIE (PET/CT), 47357 - HYBRIDNÍ VYŠETŘENÍ MAGNETICKOU REZONANCÍ A POZITRONOVOU EMISNÍ TOMOGRAFIÍ (PET/MRI) a 89312 - HYBRIDNÍ VYŠETŘENÍ MAGNETICKOU REZONANCÍ A POZITRONOVOU EMISNÍ TOMOGRAFIÍ (PET/MRI) v níže uvedeném rozsahu:

„TAB1

• ROK: Rok vykázání výkonu,

• KOD: Kód výkonu dle seznamu zdravotních výkonů,

• DG: Hlavní diagnóza dle MKN-10 (na úrovni YXX)

• VYKONY: Počet vykázaných výkonů,

• UOP: Počet unikátních pacientů s vykázaným výkonem

a to za období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019.

TAB2

• ROK: Rok vykázání výkonu,

• ID_PZS: Anonymní ID PZS,

• OKRES: Okres nebo NUTS4 kód pro PZS, který výkon provedl,

• KOD: Kód výkonu dle seznamu zdravotních výkonů,

• DG: Hlavní diagnóza dle MKN-10 (na úrovni YXX)

• VYKONY: Počet vykázaných výkonů,

• UOP: Počet unikátních pacientů s vykázaným výkonem

a to za období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019. “

 

ZP MV ČR poskytla žadateli část požadovaných informací ve formě rozsáhlé přílohy, s výjimkou části požadavku na vykázání výkonů 47355 - HYBRIDNÍ VÝPOČETNÍ A POZITRONOVÁ EMISNÍ TOMOGRAFIE (PET/CT), 47357 - HYBRIDNÍ VYŠETŘENÍ MAGNETICKOU REZONANCÍ A POZITRONOVOU EMISNÍ TOMOGRAFIÍ (PET/MRI) a 89312 - HYBRIDNÍ VYŠETŘENÍ MAGNETICKOU REZONANCÍ A POZITRONOVOU EMISNÍ TOMOGRAFIÍ (PET/MRI) v rozsahu podle TAB1 „DG: Hlavní diagnóza dle MKN-10 (na úrovni YXX)“ a „UOP: Počet unikátních pacientů s vykázaným výkonem“ a podle TAB 2 v celém rozsahu.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 28. 8. 2020

Žádost o poskytnutí informací o počtu UOP, na které bylo vykázáno léčivo podle podle specifikace v žádosti

ZP MV ČR byla doručena „pocty pacientu MRC.pdf“ o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o počtu UOP, na které byla vykázáno léčivo podle specifikace v žádosti (recept nebo zvlášť účtovaný zdravotnický přípravek) a to v období leden až červen 2019, červenec až prosinec 2019, leden až červen 2020.

 ZP MV ČR poskytla žadateli informace částečně, a to obecně o spotřebách všech léčiv ve formě rozsáhlé přílohy, bez poskytnutí počtu pacientů MRC ve vazbě na diagnózu, počet pojištěnců, požadované období a vykázaná léčiva podle specifikace v žádosti.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 14. 9. 2020

Žádost o poskytnutí informací o léčivých přípravcích VAXIGRIP TETRA INJ SUS ISP 1XO,5ML+J; SÚKL: 0131426 a  INFLUVAC TETRA INJ SUS ISP 1XO,5ML+J; SÚKL: 0231888

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR informace o následujících léčivých přípravcích:

• VAXIGRIP TETRA INJ SUS ISP 1XO,5ML+J; SÚKL: 0131426 a

• INFLUVAC TETRA INJ SUS ISP 1XO,5ML+J; SÚKL: 0231888,

a to kolik kusů výše uvedených léčivých přípravků bylo v období od 1. 9. 2019 do 31. 1. 2020 hrazeno ZP MV ČR z veřejného zdravotního pojištění.

ZP MV ČR poskytla žadateli níže uvedené informace:

• VAXIGRIP TETRA INJ SUS ISP 1XO,5ML+J; SÚKL: 0131426 – 31 909 kusů,

• INFLUVAC TETRA INJ SUS ISP 1XO,5ML+J; SÚKL: 0231888 - 26 678 kusů.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 25. 8. 2020

Žádost o poskytnutí informací o výši úhrad z veřejného zdravotního pojištění

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR informace o výši úhrad z veřejného zdravotního pojištění, kterou zaplatila ZP MV ČR poskytovateli zdravotních služeb I. M. za rok 2016.

ZP MV ČR poskytla žadateli níže uvedené informace:

 1. za období ledna až března částku           43 391,52 Kč,
 2. za období duben až červen částku          57 179,53 Kč,
 3. za období červenec až září částku           24 706,52 Kč,
 4. za období říjen až prosinec částku           35 223,14 Kč.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 14. 9. 2020 (2)

Žádost o poskytnutí informací o objemu uhrazených léčivých přípravků, zdravotnických prostředků a potravin pro zvláštní lékařské účely podle specifikace v žádosti

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o objemu uhrazených léčivých přípravků, zdravotnických prostředků a potravin pro zvláštní lékařské účely v období leden 2019 - červen 2020 podle specifikace v žádosti.

 

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy s výjimkou požadované datové struktury – Typ úhrady recept/ZULP nebo poukaz/ZUM.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 16. 9. 2020

Žádost o poskytnutí informací o spotřebě stomických zdravotnických prostředků podle specifikace v žádosti

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o spotřebě stomických zdravotnických prostředků od výrobců FOR LIFE GmbH, Dansac a ConvaTec, a to v následující struktuře:

• IČZ preskribujícího

• Název zdravotnického prostředku

• Kód VZP zdravotnického prostředku

• Počet balení

• Výše poskytnutí úhrady za jedno balení

• Výrobce

• Kalendářní rok,

to vše za období od 1. 1.2013 do 30. 11.2019 a rozčleněné dle jednotlivých kalendářních let.

 ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy, s výjimkou informace v členění podle uvedených výrobců.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 18. 9. 2020

Žádost o poskytnutí informací o počtech pojištěnců s vykázanou diagnózou podle specifikace v žádosti

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí níže uvedených informací:

„Pro každý rok samostatně v období od roku 2015 (či první dostupný měsíc) až do roku 2019 (či poslední dostupný měsíc) prosím poskytněte následující údaje:

 

1. Počet unikátních pojištěnců, u kterých byla alespoň 2x za rok vykázána diagnóza G30 nebo F00

 

2. Počet unikátních pojištěnců, u kterých byla alespoň 2x za rok vykázána diagnóza G30 nebo F00 a zároveň péče s těmito diagnózami byla vykázána jednou nebo více následujícími odbornostmi/specializacemi:

a. 106 geriatrie

b. 209 neurologie

c. 305 psychiatrie

d. 307 gerontopsychiatrie

e. 001 praktické lékařství pro dospělé

f. 913 všeobecná sestra v sociálních službách

g. 914 psychiatrická sestra

h. 925 domácí péče.

 

3. Počet unikátních pojištěnců, u kterých byla alespoň 2x za rok vykázána diagnóza G30 nebo F00 a zároveň péče s těmito diagnózami byla vykázána jednou nebo více následujícími odbornostmi/specializacemi:

a. 1F6 standardní ústavní lůžková péče geriatrická - F typu

b. 1H6 standardní ústavní lůžková péče geriatrická - H typu

c. 116 resuscitační a intenzivní ústavní lůžková péče geriatrická - I typu

d. 1T6 resuscitační a intenzivní ústavní lůžková péče geriatrická - T typu

e. 1U6 dlouhodobá (chronická) geriatrická lůžková péče - U typu

f. 1F1 standardní ústavní lůžková péče interní - F typu

g. 1H1 standardní ústavní lůžková péče interní - H typu

h. 111 resuscitační a intenzivní ústavní lůžková péče interní - I typu

i. 1T1 resuscitační a intenzivní ústavní lůžková péče interní - T typu

j. 1U1 dlouhodobá (chronická) interní lůžková péče - U typu

k. 2F9 standardní ústavní lůžková péče neurologická - F typu

l. 2H9 standardní ústavní lůžková péče neurologické - H typu

m. 2I9 resuscitační a intenzivní ústavní lůžková péče neurologické - I typu

n. 2T9 resuscitační a intenzivní ústavní lůžková péče neurologické - T typu

o. 2U9 dlouhodobé (chronické) ústavní neurologická péče - U typu

p. 3F5 standardní ústavní lůžková péče psychiatrická - F typu

q. 3H5 standardní ústavní lůžková péče psychiatrická - H typu

r. 3I5 resuscitační a intenzivní ústavní lůžková péče psychiatrická -1 typu

s. 3T5 resuscitační a intenzivní ústavní lůžková péče psychiatrická - T typu

t. 3U5 dlouhodobá (chronická) ústavní lůžková péče psychiatrická - U typu

u. 9F8 neúplná ústavní péče - F typu

v. 9F9 ústavní péče na ošetřovatelském lůžku - F typu

w. 9H8 neúplná ústavní péče - H typu

x. 9H9 ústavní péče na ošetřovatelském lůžku - H typu

y. 9U7 ústavní následná péče v léčebně dlouhodobě nemocných

 

4. Počet unikátních pacientů, kterým byly uhrazeny léčivé přípravky z těchto ATC skupin:

a. N06DA - inhibitory acetylcholinesterázy

b. N06DX01 – memantin.“

  ZP MV ČR tímto žadateli poskytla žadateli níže uvedené informace k bodu 4. žádosti, s výjimkou informací k roku 2015 a informací k bodu 1 – 3 žádosti:

 ATC

 

2016

2017

2018

2019

 N06DA

 

2989

3181

3402

3578

N06DX01

 

1523

1733

1807

   1956..

Žádost o poskytnutí informací ze dne 14. 10. 2020

Žádost o poskytnutí informací k počtu a hodnotě léčivých přípravků uhrazených na základě pozitivně schválené žádosti podle § 16 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů ve struktuře podle žádosti,

 

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací za období od roku 2017 až 2020 (poslední dostupný měsíc) k počtu a hodnotě léčivých přípravků uhrazených na základě pozitivně schválené žádosti podle § 16 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů ve struktuře podle žádosti.

 

ZP MV ČR poskytla žadateli informace částečně ve formě rozsáhlé přílohy, a to pouze v rozsahu informací o nespecifikovaných hromadně vyráběných léčivých přípravcích a nespecifikovaných individuálně vyráběných léčivých přípravcích.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 24. 10. 2020

Žádost o poskytnutí informací o výkonech zdravotních péče podle specifikace v žádosti za roky 2017, 2018, 2019.

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR informace o výkonech s následujícími kódy: 35520, 35610, 35620, 35630, 35650, 35660, 37121, 37125 a 09507, v členění: počet, počet ošetřených pojištěnců, počet bodů v tis., a ocenění v tisících Kč za roky 2017, 2018, 2019.

ZP MV ČR poskytla žadateli níže uvedené informace:

tabulka

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 27. 10. 2020

Žádost o poskytnutí informací o objemu uhrazených léčivých přípravků podle specifikace v žádosti

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací za období od roku 2018 až 2020 (poslední dostupný měsíc):

A. o počtu uhrazených balení u pojištěnců s vykázaným ATC kódem L03AB11 (Peginterferon alfa-2A) nebo L03AB10 (Peginterferon alfa-2B) počet uhrazených balení v závislosti na specializaci předepisujícího lékaře a vykázané diagnózy v níže uvedené datové struktuře:

1. Rok a měsíc

2. Specializace předepisujícího lékaře

3. Okres předepisujícího lékaře (pokud dostupný)

4. Kód okresu předepisujícího lékaře (pokud dostupný)

5. ATC

6. SUKL kód léčivého přípravku

7. Název léčivého přípravku

8. Doplněk názvu léčivého přípravku

9. Počet uhrazených balení.

 

B. Údaje o vykázané péči pojištěnců, u kterých byl vykázán léčivý přípravek s ATC kódem L03AB11 (Peginterferon alfa-2A) nebo L03AB10 (Peginterferon alfa-2B) v níže uvedené datové struktuře:

 

1. Datum poskytnutí péče

2. Anonymizované ID pro pacienta (kód pojištěnce)

3. Odbornost péče

4. Typ vykázané péče (výkon, léčivý přípravek, zdravotnický prostředek

5. Kód výkonu / SÚKL kód / Kód zdravotnického prostředku

6. Vykázaná hlavní diagnóza

7. Vykázaná 1. vedlejší diagnóza

8. Vykázaná 2. vedlejší diagnóza

9. Vykázaná 3. vedlejší diagnóza

10  Vykázaná 4. vedlejší diagnóza

11. Počet výkonů / léčivých přípravků / zdravotnických prostředků.“

 

  ZP MV ČR žadateli poskytla v souladu s ustanovením §4a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. informace částečně ve formě rozsáhlé přílohy, s výjimkou členění v části požadavku A – bod 2., 3. a 4. a s výjimkou celého požadavku B, neboť tyto informace ZP MV ČR ve spojení s ostatními požadavky v požadované struktuře nezpracovává.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 1. 12. 2020

Žádost o poskytnutí informací o počtu unikátních pojištěnců, u kterých byly vykázány jednotlivými poskytovateli zdravotních služeb chirurgické výkony podle specifikace v žádosti

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR informace o počtu unikátních pojištěnců, u kterých byly za rok 2019 ZP MV ČR vykázány jednotlivými poskytovateli zdravotních služeb chirurgické výkony podle následující definice:

• chirurgický výkon byl vykázán v souvislosti s diagnózou Crohnova nemoc (diagnóza K50 dle MKN-10)

• chirurgický výkon byl vykázán samostatně nebo jako kombinace následujících výkonů dle přílohy vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

 • nebo byl chirurgický výkon vykázán pod  DRG markérem (číselník DRG markérů IR- DRG hodnotami, ve znění pozdějších předpisů:

 

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 14. 12. 2020

Žádost o poskytnutí informací o počtu oslovených porodnich asistentek ze strany ZP MV ČR

ZP MV ČR byla doručena žádost poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k  informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací „Kolik porodních asistentek ZP MV ČR oslovila v zájmu zajištění poskytovatelů zdravotních služeb pro své pojištěnce za posledních 5 let?“¨

ZP MV ČR poskytla žadateli níže uvedenou informaci:

„ZP MV ČR sděluje, že aktivně neoslovuje poskytovatele zdravotních služeb (dále jen „PZS“). Praxe je taková, že v případě zájmu o navázání smluvního vztahu kontaktuje sám PZS ZP MV ČR. Zaměstnanci oddělení zdravotní politiky ZP MV ČR divize Čechy nebo Morava pak příslušného PZS informují o skutečnostech a dokladech, které je třeba doložit, aby došlo k uzavření smluvního vztahu. V současné době má ZP MV ČR nasmlouváno 12 PZS k odbornosti 921 – porodní asistentka. V Praze je nasmlouvaná odbornost 921 - porodní asistentka pod Fakultní nemocnicí na Bulovce, se sídlem Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 – Libeň, IČP: 08006194.

            Současně ZP MV ČR poukazuje na skutečnost, že zdravotní pojišťovny nemají zákonem uloženou povinnost uzavírat smlouvy o poskytování zdravotních služeb se všemi PZS, mají pouze zákonnou povinnost zajistit časovou a místní dostupnost zdravotních služeb v příslušných odbornostech. „

Žádost o poskytnutí informací ze dne 16. 12. 2020 (1)

Žádost o poskytnutí informací o objemu uhrazených léčivých přípravků, zdravotnických prostředků a potravin pro zvláštní léčivé účely podle specifikace v žádosti

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí níže uvedených informací:

Požadavek A - objem uhrazených léčivých přípravků

Pro každý měsíc samostatně v období leden 2019 až září 2020 prosím uveďte následující:

1. Počet, specifikaci a typ úhrady uhrazených léčivých přípravků (lékařský recept / zvlášť účtovaný léčivý přípravek)

Data prosím poskytněte v následující datové struktuře:

1. Měsíc vykázání

2. ATC kód

3. SÚKL kód léčivého přípravku

4. Název léčivého přípravku

5. Doplněk názvu léčivého přípravku

6. Typ úhrady - recept / ZULP

7. Počet uhrazených balení/kusů

Požadavek B - objem uhrazených zdravotnických prostředků

Pro každý měsíc samostatně v období leden 2019 až září 2020 prosím uveďte následující:

1. Počet, specifikaci a typ úhrady uhrazených zdravotnických prostředků

Data prosím poskytněte v následující datové struktuře:

1. Měsíc vykázání

2. Kód zdravotnického prostředku (pkod) [pokud je v daném měsíci dostupný]

3. SÚKL kód zdravotnického prostředku [pokud je v daném měsíci dostupný]

4. Název zdravotnického prostředku

5. Doplněk názvu zdravotnického prostředku

6. Typ úhrady - poukaz / ZUM

7. Počet uhrazených balení/kusů

Požadavek C - objem uhrazených potravin pro zvláštní lékařské účely

Pro každý měsíc samostatně v období leden 2019 až září 2020 prosím uveďte následující:

1. Počet, specifikaci a typ úhrady uhrazených potravin pro zvláštní lékařské účely

Data prosím poskytněte v následující datové struktuře:

1. Měsíc vykázání

2. Kód potraviny pro zvláštní lékařské účely (pkod) [pokud je v daném měsíci dostupný]

3. SÚKL kód potraviny pro zvláštní lékařské účely [pokud je v daném měsíci dostupný]

4. Název potraviny pro zvláštní lékařské účely

5. Doplněk názvu potraviny pro zvláštní lékařské účely

6. Typ úhrady - recept / ZULP

7. Počet uhrazených balení/kusů.

            ZP MV ČR žadateli poskytla v souladu s ustanovením §4a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. informace částečně ve formě rozsáhlé přílohy, s výjimkou členění v části požadavku na sdělení typu úhrady v závislosti na tom, zda se jedná u konkrétního léčivého přípravku, zdravotnického prostředku nebo potravin pro zvláštní lékařské účely o úhradu na základě receptu či jako zvlášť účtovaného léčivého přípravku, resp. na základě poukazu či jako zvlášť účtovaného materiálu, neboť tyto informace ZP MV ČR ve spojení s ostatními požadavky v požadované struktuře nezpracovává.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 16. 12. 2020 (2)

Žádost o poskytnutí informací o  počtu pojištěnců, kterým byly vykázány  léčivé přípravky hrazené centrům se zvláštní smlouvu a počty uhrazených balení léčivých přípravků podle specifikace v žádosti

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí níže uvedených informací:

„V období od leden 2019 až září 2020, prosím, poskytněte následující údaje:

A. Počet unikátních pojištěnců, u kterých byly vykázány v daném kvartále léčivé přípravky hrazené centrům se zvláštní smlouvou.

Údaje, prosím, poskytněte v následující datové struktuře:

1) Kvartál a rok

2) Diagnostická skupina vykazována poskytovatelem v rámci vykazování “centrových” léčivých přípravků

3) ATC skupina

4) Název léčivého přípravku

5) Počet unikátních pojištěnců

B. Počet uhrazených balení léčivých přípravků v daném měsíci uhrazených centrům se zvláštní smlouvou.

Údaje, prosím, poskytněte v následující datové struktuře:

1) Měsíc a rok vykázání LP

2) Diagnostická skupina vykazována poskytovatelem v rámci vykazování “centrových” léčivých přípravků

3) ATC skupina

4) SÚKL kód léčivého přípravku

5) Název léčivého přípravku

6) Doplněk názvu léčivého přípravku

7) Počet uhrazených balení.“

  ZP MV ČR žadateli poskytla v souladu s ustanovením §4a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. informace částečně ve formě rozsáhlé přílohy, s výjimkou  celého požadavku v části A - Počet unikátních pojištěnců, u kterých byly vykázány v daném kvartále léčivé přípravky hrazené centrům se zvláštní smlouvou a s výjimkou požadavku pod bodem 2) Diagnostická skupina vykazována poskytovatelem v rámci vykazování „centrových“ léčivých přípravků v části B - Počet uhrazených balení léčivých přípravků v daném měsíci uhrazených centrům se zvláštní smlouvou, neboť tyto informace ZP MV ČR ve spojení s ostatními požadavky v požadované struktuře nezpracovává.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 30. 12. 2020

Žádost o poskytnutí informací o nahlížení na data v pojistném systému

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí výpisu, zda někdo nahlížel na jeho data v pojistném systému ZP MV ČR, a to za rok 2019 a 2020

 

 

ZP MV ČR poskytla žadateli tuto informaci:

 

„Podle ustanovení § 21 odst. 1 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 280/1992 Sb."), platí, že "Zaměstnanecká pojišťovna spravuje, aktualizuje a rozvíjí informační systém zaměstnanecké pojišťovny". V tomto ustanovení není stanoveno, v jaké podobě a struktuře je příslušná zdravotní pojišťovna povinna svůj informační systém vést. ZP MV ČR tedy má v souladu se zákonným ustanovením povinnost vést informační systémy nezbytné pro plnění svých úkolů, avšak zákon č. 280/1992 Sb. ani jiná zákonná norma nestanoví zdravotní pojišťovně strukturu předmětného informačního systému.

ZP MV ČR Vám tímto na základě prověření požadavku ve Vaší žádosti sděluje, že   informační systém ZP MV ČR neumožňuje svým prostřednictvím sledování nahlížení uživatelů systému ZP MV ČR na data o pojištěncích. Obecně platí, že právo nahlížet na data pojištěnců závisí na charakteru prováděné činnosti, resp. na zařazení uživatelů systému do uživatelských rolí podle zpracovávané agendy. V případě agendy úhrad zdravotní péče nebo zpracování výpisu vykázané péče za pojištěnce mají do této agendy přístup pouze zaměstnanci začlenění do úseku zdravotnického na ředitelství a divizích ZP MV ČR. Osobní výpis vykázané zdravotní péče mohou poskytnout kromě zaměstnanců zmiňovaných útvarů ještě zaměstnanci klientských center ZP MV ČR, kdy tato činnost je v systému zaznamenána.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti Vám ZP MV ČR sděluje, že na Vaše data v informačním systému ZP MV ČR bylo nahlíženo ve dnech 30. 12. 2020 a 1. 11. 2021, kdy byl na základě Vaší písemné žádosti vygenerován zaměstnanci klientského centra ZP MV ČR Váš výpis z osobního účtu, který Vám byl osobně předán. Oba tyto doklady, tedy Vaše žádost a vygenerovaný výpis z osobního účtu, se ukládají do interního systému ZP MV ČR e-Archiv, přičemž na uložený výpis z osobního účtu uložený v e-Archivu pak již nelze zaměstnanci klientského centra nahlížet, neboť jejich přístup je v interním systému ZP MV ČR blokován.

Současně pak ZP MV ČR poukazuje na ustanovení § 22 odst. 1 zákona č. 280/1992 Sb., ze kterého vyplývá mimo jiné povinnost mlčenlivosti zaměstnanců zdravotní pojišťovny při zpracování údajů z informačního systému pojišťovny, viz text - „Členové a náhradníci orgánů zaměstnanecké pojišťovny, její zaměstnanci a fyzické osoby zajišťující zpracování údajů z informačního systému na základě smlouvy jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu své funkce nebo zaměstnání anebo při zpracování údajů z informačního systému na základě smlouvy, popřípadě v souvislosti s nimi. Tato povinnost trvá i po skončení jejich funkce nebo pracovněprávního vztahu anebo smluvního vztahu k zaměstnanecké pojišťovně. Povinnosti mlčenlivosti mohou být tyto osoby zproštěny pouze písemně s uvedením rozsahu a účelu tím, v jehož zájmu mají tuto povinnost.“

Aktuality

Aby vám neutekla žádná naše slevová akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211