Přejít k hlavnímu obsahu

Poskytnuté informace podle zák. č. 106/1999 Sb. - 2020

Žádost o poskytnutí informací ze dne 10. 1. 2020

Žádost o poskytnutí informací o počtu uhrazených balení a výši úhrady ZP MV ČR podle jednotlivých SÚKL kódů uvedených v žádosti podle specifikace uvedené v žádosti.

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o počtu uhrazených balení a výši úhrady ZP MV ČR podle jednotlivých SÚKL kódů uvedených v žádosti, a to ve struktuře: měsíc, IČZ, kód, počet balení, úhrada v Kč v příslušném měsíci, a to za období říjen 2018 – říjen 2019 (údaje po jednotlivých měsících tohoto období).

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 28. 1. 2020

Žádost o poskytnutí informací o počtu uhrazených jednotek a počtu unikátních léčených pacientů v ČR pro léčivé přípravky specifikované podle žádosti

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o počtu uhrazených jednotek léků a počtu unikátních léčených pacientů v ČR za období leden 2017 – prosinec 2019 pro léčivé přípravky specifikované podle žádosti.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 6. 2. 2020

Žádost o poskytnutí informací k vyúčtováním poskytovatelů zdravotních služeb podle specifikace v žádosti

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací k vyúčtováním poskytovatelů zdravotních služeb podle specifikace v žádosti.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 10. 2. 2020

Žádost o poskytnutí informací o počtech pojištěnců, zaměstnanců, poskytovatelů  zdravotních služeb a dalších informací s tím souvisejících v členění a období podle specifikace uvedené v žádosti.

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o počtech pojištěnců, zaměstnanců, poskytovatelů zdravotních služeb a dalších informací s tím souvisejících v členění a období podle specifikace uvedené v žádosti.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 19. 2. 2020

Žádost o poskytnutí informací k počtu epitéz hrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění u výrobců uvedených v žádosti za období 2018 - 2019

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací k počtu epitéz hrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění u výrobců uvedených v žádosti za období 20108 -2019.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 30. 3. 2020

Žádost o poskytnutí informací o počtech pojištěnců

ZP MV ČR byla doručena žádost poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k  informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informace o počtech pojištěnců v okresech podle věku v jednotlivých okresech v roce 2019.

ZP MV ČR žadateli poskytla informace ve formě přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 20. 2. 2020

Žádost o poskytnutí informací o marketingových a PR aktivitách ZP MV ČR podle specifikace uvedené v žádosti

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o marketingových a PR aktivitách ZP MV ČR podle specifikace uvedené v žádosti

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 25. 2. 2020

Žádost o poskytnutí informací a statistik ohledně nahrazování částí nebo orgánů lidského těla podle specifikace uvedené v žádosti

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací a statistik ohledně nahrazování částí nebo orgánů lidského těla podle specifikace uvedené v žádosti

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 11. 3. 2020

Žádost o poskytnutí informací o úhradách léků v členění a podle kódů dle žádosti

ZP MV ČR byla doručena žádost poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o úhradách léků v členění a podle kódů dle žádosti.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 16. 3. 2020

Žádost o poskytnutí informací o úhradách za eRecepty

ZP MV ČR byla doručena žádost poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k  informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informace, kolik ZP MV ČR uhradila lékařům za plně a částečně hrazené léky předepsané na eRecept za rok 2018.

ZP MV ČR sdělila žadateli, že za rok 2018 bylo ze strany ZP MV ČR uhrazeno v rámci bonifikace předepsaných eReceptů celkem 13.865.018,10 Kč.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 16. 3. 2020 (2)

Žádost o poskytnutí informací žadatel seznam všech smluv uzavřených mezi ZP MV ČR, jakož i jednostranných právních jednání ZP MV ČR, uzavřených či učiněných v období od 1.1. 2015 do data doručení této žádosti se subjekty podle specifikace v žádosti

ZP MV ČR byla doručena žádost poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k  informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí  seznamu všech smluv uzavřených mezi ZP M V ČR, jakož i jednostranných právních jednání ZP MV ČR, uzavřených či učiněných v období od 1.1. 2015 do data doručení žádosti, ve vztahu k subjektům uvedeným v žádosti, a to včetně kopií smluv či jednostranných právních jednání a přehledu poskytnutého finančního plnění.

ZP MV ČR sdělila žadateli, že ze subjektů uvedených v žádosti spolupracovala pouze se společností KOMETA Group, a.s., IČO 262 96 014, a to na základě níže uvedených objednávek:

  • objednávka č. 2017-PFR-03-0107 ze dne 8. 3. 2017,
  • objednávka č. 2017-PFM-09-0156 ze dne  9. 2017,
  • objednávka č. 2018-PFM-03-0043 ze dne 8. 3. 2018.

Seznam požadovaných dokladů byl žadateli poskytnut ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 31. 3. 2020

Žádost o poskytnutí informací o uložené pokutě ZP MV ČR Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

ZP MV ČR byla doručena žádost poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k  informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o uložené pokutě ZP MV ČR Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

ZP MV ČR sdělila žadateli, že pokutu ve výši 250 000 Kč uhradila dne 17. 5. 2019. Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže bylo napadeno správní žalobou. Řízení o správní žalobě je vedeno Krajským soudem v Brně pod sp.zn. 31 Af 28/2019 a dosud nebylo pravomocně ukončeno. Z uvedených důvodů dosud nebyla dosud možnost vyčíslení případné náhrady škody v rámci ZP MV ČR řešena, neboť nelze předjímat výsledek soudního řízení.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 22. 3. 2020

Žádost o poskytnutí informací o objemu  uhrazených léčivých přípravků a zdravotnických prostředků podle specifikace v žádosti

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o objemu  uhrazených léčivých přípravků a zdravotnických prostředků v roce 2019 podle specifikace v žádosti.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 24. 3. 2020

Žádost o poskytnutí informací o počtu uhrazených jednotek léků a počet balení pro léčivé přípravky specifikované podle žádosti

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o počtu uhrazených jednotnotek léků (počet balení)  za období leden 2019 – prosinec 2019 (měsíční data) pro léčivé přípravky specifikované podle žádosti.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 31. 3. 2020 (2)

Žádost o poskytnutí informací datech k léčivému přípravku ENSTILAR

ZP MV ČR byla doručena žádost poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k  informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí dat k léčivému přípravku ENSTILAR podle specifikace uvedené v žádosti.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 30. 4. 2020

Žádost o poskytnutí informací k vyúčtováním poskytovatelů zdravotních služeb podle specifikace v žádosti

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací k vyúčtováním poskytovatelů zdravotních služeb za rok 2018 podle specifikace v žádosti.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 10. 5. 2020 (1)

Žádost o poskytnutí informací o počtu uhrazených balení a výši úhrady ZP MV ČR podle jednotlivých SÚKL kódů uvedených v žádosti podle specifikace uvedené v žádosti.

ZP MV ČR byla doručena „ zadost noac zpmv.pdf.“ o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o počtu zdravotnickým zařízením (IČP) vykázaných balení léků  ZP MV ČR dle jednotlivých SUKL kódů uvedených dále, a to ve struktuře: měsíc; IČP; SUKL kód; počet balení vykázaných v příslušném měsíci a to za období leden 2019 - duben 2020 po jednotlivých měsících tohoto období“.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace částečně ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 10. 5. 2020 (2)

Žádost o poskytnutí informací o počtu uhrazených balení a výši úhrady ZP MV ČR podle jednotlivých SÚKL kódů uvedených v žádosti podle specifikace uvedené v žádosti.

ZP MV ČR byla doručena „ zadost stat exe zpmv.pdf.“ o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o počtu zdravotnickým zařízením (IČP) vykázaných balení léků  ZP MV ČR dle jednotlivých SUKL kódů uvedených dále, a to ve struktuře: měsíc; IČP; SUKL kód; počet balení vykázaných v příslušném měsíci a to za období leden 2019 - duben 2020 po jednotlivých měsících tohoto období“.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace částečně ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 18. 5. 2020

Žádost o poskytnutí informací o počtu uhrazených balení a výši úhrady ZP MV ČR podle jednotlivých SÚKL kódů uvedených v žádosti podle specifikace uvedené v žádosti.

ZP MV ČR byla doručena „ zadost krevni faktory zpmv.pdf.“ o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o počtu zdravotnickým zařízením (IČP) vykázaných balení léků  ZP MV ČR dle jednotlivých SUKL kódů uvedených dále, a to ve struktuře: měsíc; IČP; SUKL kód; počet balení vykázaných v příslušném měsíci a to za období leden 2019 – únor 2020 po jednotlivých měsících tohoto období“.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace částečně ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 19. 5. 2020 (1)

Žádost o poskytnutí informací o počtu uhrazených balení a výši úhrady ZP MV ČR podle jednotlivých SÚKL kódů uvedených v žádosti podle specifikace uvedené v žádosti.

ZP MV ČR byla doručena „ zadost noac zpmv.pdf.“ o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o počtu zdravotnickým zařízením (IČP) vykázaných balení léků  ZP MV ČR dle jednotlivých SUKL kódů uvedených dále, a to ve struktuře: měsíc; IČP; SUKL kód; počet balení vykázaných v příslušném měsíci a to za období leden 2019 - duben 2020 po jednotlivých měsících tohoto období“.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace částečně ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 19. 5. 2020 (2)

Žádost o poskytnutí informací o počtu uhrazených balení a výši úhrady ZP MV ČR podle jednotlivých SÚKL kódů uvedených v žádosti podle specifikace uvedené v žádosti.

ZP MV ČR byla doručena „ zadost imunol zpmv.pdf.“ o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o počtu zdravotnickým zařízením (IČP) vykázaných balení léků  ZP MV ČR dle jednotlivých SUKL kódů uvedených dále, a to ve struktuře: měsíc; IČP; SUKL kód; počet balení vykázaných v příslušném měsíci a to za období leden 2019 - duben 2020 po jednotlivých měsících tohoto období“.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace částečně ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 19. 5. 2020 (3)

Žádost o poskytnutí informací o počtu uhrazených balení a výši úhrady ZP MV ČR podle jednotlivých SÚKL kódů uvedených v žádosti podle specifikace uvedené v žádosti.

ZP MV ČR byla doručena „ zadost rust levo  zpmv.pdf.“ o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o počtu zdravotnickým zařízením (IČP) vykázaných balení léků  ZP MV ČR dle jednotlivých SUKL kódů uvedených dále, a to ve struktuře: měsíc; IČP; SUKL kód; počet balení vykázaných v příslušném měsíci a to za období leden 2019 – prosinec 2019 po jednotlivých měsících tohoto období“.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace částečně ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 25. 5. 2020 (1)

Žádost o poskytnutí informací o počtu předepsaných  balení a počtu osob, kterým byla tato balení předepsána  podle jednotlivých SÚKL kódů uvedených v žádosti

ZP MV ČR byla doručena „zadost stat exe ZPMV v2.pdf.“ o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o počtu předepsaných balení a počtu osob, kterým tato balení v příslušném měsíci byla předepsána dle jednotlivých SÚKL kódů uvedených dále, které byly lékárnou vykázány a pojišťovnou uhrazeny a to ve struktuře: měsíc; IČP, který lék předepsalo; SÚKL kód; počet balení; počet osob, kterým byl lék příslušným IČP v příslušném měsíci předepsán a to za období leden 2019-duben 2020 (údaje po jednotlivých měsících tohoto období) podle SÚKL kódů uvedených v žádosti.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace částečně ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 25. 5. 2020 (2)

Žádost o poskytnutí informací o počtu předepsaných  balení a počtu osob, kterým byla tato balení předepsána  podle jednotlivých SÚKL kódů uvedených v žádosti

ZP MV ČR byla doručena „zadost noah ZPMV v2.pdf.“ o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o počtu předepsaných balení a počtu osob, kterým tato balení v příslušném měsíci byla předepsána dle jednotlivých SÚKL kódů uvedených dále, které byly lékárnou vykázány a pojišťovnou uhrazeny a to ve struktuře: měsíc; IČP, který lék předepsalo; SÚKL kód; počet balení; počet osob, kterým byl lék příslušným IČP v příslušném měsíci předepsán a to za období leden 2019-duben 2020 (údaje po jednotlivých měsících tohoto období) podle SÚKL kódů uvedených v žádosti.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace částečně ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 25. 5. 2020 (3)

Žádost o poskytnutí informací o počtu předepsaných  balení a počtu osob, kterým byla tato balení předepsána  podle jednotlivých SÚKL kódů uvedených v žádosti

ZP MV ČR byla doručena „zadost 106 ZPMV rust levo_2.pdf.“ o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o počtu předepsaných balení a počtu osob, kterým tato balení v příslušném měsíci byla předepsána dle jednotlivých SÚKL kódů uvedených dále, které byly lékárnou vykázány a pojišťovnou uhrazeny a to ve struktuře: měsíc; IČP, který lék předepsalo; SÚKL kód; počet balení; počet osob, kterým byl lék příslušným IČP v příslušném měsíci předepsán a to za období leden 2019-duben 2020 (údaje po jednotlivých měsících tohoto období) podle SUKL kódů uvedených v žádosti.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace částečně ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 27. 5. 2020 (1)

Žádost o poskytnutí informací o počtu předepsaných balení podle jednotlivých SÚKL kódů uvedených v žádosti, které byly lékárnou vykázány a pojišťovnou uhrazeny  podle specifikace v žádosti

ZP MV ČR byla doručena „zadost dia ZPMV 2.pdf.“ o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o počtu předepsaných balení dle jednotlivých SÚKL kódů uvedených dále, které byly lékárnou vykázány a pojišťovnou uhrazeny a to ve struktuře: měsíc; IČP, který lék předepsalo; SÚKL kód; počet balení, který byl IČP v příslušném měsíci předepsán a to za období leden 2019-duben 2020 (údaje po jednotlivých měsících tohoto období), podle specifikace v žádosti.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace částečně ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 27. 5. 2020 (2)

Žádost o poskytnutí informací o počtu předepsaných balení podle jednotlivých SÚKL kódů uvedených v žádosti, které byly lékárnou vykázány a pojišťovnou uhrazeny  podle specifikace v žádosti

ZP MV ČR byla doručena „zadost imunol ZPMV 2.pdf.“ o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o počtu předepsaných balení dle jednotlivých SÚKL kódů uvedených dále, které byly lékárnou vykázány a pojišťovnou uhrazeny a to ve struktuře: měsíc; IČP, který lék předepsalo; SÚKL kód; počet balení, který byl IČP v příslušném měsíci předepsán a to za období leden 2019-duben 2020 (údaje po jednotlivých měsících tohoto období), podle specifikace v žádosti.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace částečně ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 27. 5. 2020 (3)

Žádost o poskytnutí informací o počtu předepsaných balení podle jednotlivých SÚKL kódů uvedených v žádosti, které byly lékárnou vykázány a pojišťovnou uhrazeny podle specifikace v žádosti

ZP MV ČR byla doručena „zadost rust levo ZPMV 2.pdf.“ o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o počtu předepsaných balení dle jednotlivých SÚKL kódů uvedených dále, které byly lékárnou vykázány a pojišťovnou uhrazeny a to ve struktuře: měsíc; IČP, který lék předepsalo; SÚKL kód; počet balení, který byl IČP v příslušném měsíci předepsán a to za období leden 2019-duben 2020 (údaje po jednotlivých měsících tohoto období), podle specifikace v žádosti.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace částečně ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 27. 5. 2020 (4)

Žádost o poskytnutí informací o počtu předepsaných balení podle jednotlivých SÚKL kódů uvedených v žádosti, které byly lékárnou vykázány a pojišťovnou uhrazeny podle specifikace v žádosti

ZP MV ČR byla doručena „zadost krevni faktory ZPMV 2.pdf.“ o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o počtu předepsaných balení dle jednotlivých SÚKL kódů uvedených dále, které byly lékárnou vykázány a pojišťovnou uhrazeny a to ve struktuře: měsíc; IČP, který lék předepsalo; SÚKL kód; počet balení, který byl IČP v příslušném měsíci předepsán a to za období leden 2019-duben 2020 (údaje po jednotlivých měsících tohoto období), podle specifikace v žádosti.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace částečně ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 28. 5. 2020

Žádost o poskytnutí informací o poskytnutí dat o počtu pacientek léčených v roce 2019 a prvním čtvrtletí roku 2020 LP Ibrance, Kisqali a Verzenios.

ZP MV ČR byla doručena žádost poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k  informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí dat o počtu pacientek léčených v roce 2019 a prvním čtvrtletí roku 2020 LP Ibrance, Kisqali a Verzenios.

ZP MV ČR poskytla žadateli níže uvedenou informaci:

„ZP MV ČR sděluje, že poskytuje níže uvedené informace k posuzování žádostí o úhradu nekategorizovaných léčivých přípravků CDK 4/6 inhibitorů u pacientek s hormonálně pozitivním HER2 negativním neresekovatelným lokálně pokročilým nebo metastatickým karcinomem prsu:

  • Ibrance 75mg - požadována úhrada u 4 pacientek - 4 x schváleno,
  • Ibrance 100 mg - požadována úhrada u 13 pacientek - 13 x schváleno,
  • Ibrance125 mg - požadována úhrada u 72 pacientek -71 x schváleno, 1 x zastaveno řízení pro nedoplnění informací,
  • Kisqali - požadována úhrada u 33 pacientek - 33 x schváleno,
  • Verzenios 150 mg - požadována úhrada u 9 pacientek - 9 x schváleno.

Celkem ZPMVČR obdržela za období od 1. 1. 2019 do 4. 6. 2020 žádosti o úhradu CDK 4/6 inhibitorů u 131 pacientek, z toho 130 bylo schváleno, u jedné pacientky bylo správní řízení zastaveno pro nedoplnění požadovaných informací ze strany indikujícího lékaře.“

Žádost o poskytnutí informací ze dne 1. 6. 2020

Žádost o poskytnutí informací o ohledně hrazených výkonů zdravotní péče

ZP MV ČR byla doručena žádost poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k  informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o hrazených úkonech zdravotní péče k jeho osobě.

ZP MV ČR poskytla žadateli požadované informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 2. 6. 2020

Žádost o poskytnutí informací k vyúčtováním poskytovatelů zdravotních služeb podle specifikace v žádosti

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací k vyúčtováním vybraných poskytovatelů zdravotních služeb za rok 2019 podle specifikace v žádosti.

 

 ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 10. 6. 2020

Žádost o poskytnutí informací o úhradě za plně a částečně hrazené léky předepsané na eRecept  za rok 2019

ZP MV ČR byla doručena žádost poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k  informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací kolik uhradila ZP MV ČR lékařům za plně a částečně hrazené léky předepsané na eRecept  za rok 2019.

ZP MV ČR sdělila žadateli, že za rok 2019 bylo ze strany ZP MV ČR uhrazeno v rámci bonifikace předepsaných eReceptů celkem 17 721 882,90 Kč.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 26. 6. 2020

Žádost o poskytnutí informací o počtu uhrazených jednotek léků a počet balení pro léčivé přípravky specifikované podle žádosti

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o počtu uhrazených jednotnotek léků (počet balení)  za období leden 2018 – květen 2020 (měsíční data) pro léčivé přípravky specifikované podle žádosti.

 

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 26. 6. 2020(2)

Žádost o poskytnutí informací o  počtu uhrazených léčivých přípravků

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o počtu, ze strany ZP MV ČR uhrazených  za období leden 2019 – květen 2020 (měsíční data) balení léčivých přípravků specifikovaných v žádosti.

 

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 3. 7. 2020

Žádost o poskytnutí informací o počtu uhrazených jednotek léků a počet balení pro léčivé přípravky specifikované podle žádosti

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o počtu uhrazených jednotek léků (počet balení)  za období leden 2019 – duben 2020 (měsíční data) pro léčivé přípravky specifikované podle žádosti.

 

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 4. 7. 2020

Žádost o poskytnutí informací o výši úhrad z veřejného zdravotního pojištění

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR informace o výši úhrad z veřejného zdravotního pojištění, kterou zaplatila ZP MV ČR poskytovateli zdravotních služeb I. M. v období leden až březen 2017.

 ZP MV ČR poskytla žadateli informaci, že za období ledna až března roku 2017 poskytovatelka zdravotních služeb I. M. vystavila souhrnnou fakturu a ZP MV ČR jí na základě toho za poskytnuté zdravotní služby uhradila z veřejného zdravotního pojištění částku 51 772,72 Kč

Žádost o poskytnutí informací ze dne 10. 7. 2020

Žádost o poskytnutí informací o objemu  uhrazených léčivých přípravků, zdravotnických prostředků a potravin pro zvláštní lékařské účely podle specifikace v žádosti

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o objemu uhrazených léčivých přípravků, zdravotnických prostředků a potravin pro zvláštní lékařské účely  v období leden 2019  - březen 2020 podle specifikace v žádosti.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Aktuality

Aby vám neutekla žádná naše slevová akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211