Úvodní strana

Přihláška
Pojištěnce

Zobrazit obsah sekce

Poskytnuté informace podle zák. č. 106/1999 Sb. - 2020

Žádost o poskytnutí informací ze dne 10. 1. 2020

Žádost o poskytnutí informací o počtu uhrazených balení a výši úhrady ZP MV ČR podle jednotlivých SÚKL kódů uvedených v žádosti podle specifikace uvedené v žádosti.

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o počtu uhrazených balení a výši úhrady ZP MV ČR podle jednotlivých SÚKL kódů uvedených v žádosti, a to ve struktuře: měsíc, IČZ, kód, počet balení, úhrada v Kč v příslušném měsíci, a to za období říjen 2018 – říjen 2019 (údaje po jednotlivých měsících tohoto období).

 

 ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 28. 1. 2020

Žádost o poskytnutí informací o počtu uhrazených jednotek a počtu unikátních léčených pacientů v ČR pro léčivé přípravky specifikované podle žádosti


ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o počtu uhrazených jednotek léků a počtu unikátních léčených pacientů v ČR za období leden 2017 – prosinec 2019 pro léčivé přípravky specifikované podle žádosti.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 6. 2. 2020

Žádost o poskytnutí informací k vyúčtováním poskytovatelů zdravotních služeb podle specifikace v žádosti

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací k vyúčtováním poskytovatelů zdravotních služeb podle specifikace v žádosti.

 

 ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 10. 2. 2020

Žádost o poskytnutí informací o počtech pojištěnců, zaměstnanců, poskytovatelů  zdravotních služeb a dalších informací s tím souvisejících v členění a období podle specifikace uvedené v žádosti.

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o počtech pojištěnců, zaměstnanců, poskytovatelů zdravotních služeb a dalších informací s tím souvisejících v členění a období podle specifikace uvedené v žádosti.

 

 ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 19. 2. 2020

Žádost o poskytnutí informací k počtu epitéz hrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění u výrobců uvedených v žádosti za období 2018 - 2019

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací k počtu epitéz hrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění u výrobců uvedených v žádosti za období 20108 -2019.

 

 ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 30. 3. 2020

Žádost o poskytnutí informací o počtech pojištěnců

ZP MV ČR byla doručena žádost poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k  informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informace o počtech pojištěnců v okresech podle věku v jednotlivých okresech v roce 2019.

            ZP MV ČR žadateli poskytla informace ve formě přílohy.

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 20. 2. 2020

Žádost o poskytnutí informací o marketingových a PR aktivitách ZP MV ČR podle specifikace uvedené v žádosti

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o marketingových a PR aktivitách ZP MV ČR podle specifikace uvedené v žádosti

 ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 25. 2. 2020

Žádost o poskytnutí informací a statistik ohledně nahrazování částí nebo orgánů lidského těla podle specifikace uvedené v žádosti

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací a statistik ohledně nahrazování částí nebo orgánů lidského těla podle specifikace uvedené v žádosti

 

 ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 11. 3. 2020

Žádost o poskytnutí informací o úhradách léků v členění a podle kódů dle žádosti

 

ZP MV ČR byla doručena žádost poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o úhradách léků v členění a podle kódů dle žádosti.

 

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 16. 3. 2020

Žádost o poskytnutí informací o úhradách za eRecepty

ZP MV ČR byla doručena žádost poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k  informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informace, kolik ZP MV ČR uhradila lékařům za plně a částečně hrazené léky předepsané na eRecept za rok 2018.

  ZP MV ČR sdělila žadateli, že za rok 2018 bylo ze strany ZP MV ČR uhrazeno v rámci bonifikace předepsaných eReceptů celkem 13.865.018,10 Kč.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 16. 3. 2020 (2)

Žádost o poskytnutí informací žadatel seznam všech smluv uzavřených mezi ZP MV ČR, jakož i jednostranných právních jednání ZP MV ČR, uzavřených či učiněných v období od 1.1. 2015 do data doručení této žádosti se subjekty podle specifikace v žádosti

ZP MV ČR byla doručena žádost poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k  informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí  seznamu všech smluv uzavřených mezi ZP M V ČR, jakož i jednostranných právních jednání ZP MV ČR, uzavřených či učiněných v období od 1.1. 2015 do data doručení žádosti, ve vztahu k subjektům uvedeným v žádosti, a to včetně kopií smluv či jednostranných právních jednání a přehledu poskytnutého finančního plnění.

 

ZP MV ČR sdělila žadateli, že ze subjektů uvedených v žádosti spolupracovala pouze se společností KOMETA Group, a.s., IČO 262 96 014, a to na základě níže uvedených objednávek:

  • objednávka č. 2017-PFR-03-0107 ze dne 8. 3. 2017,
  • objednávka č. 2017-PFM-09-0156 ze dne  9. 2017,
  • objednávka č. 2018-PFM-03-0043 ze dne 8. 3. 2018.

 

Seznam požadovaných dokladů byl žadateli poskytnut ve formě rozsáhlé přílohy.

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 31. 3. 2020

Žádost o poskytnutí informací o uložené pokutě ZP MV ČR Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

ZP MV ČR byla doručena žádost poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k  informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o uložené pokutě ZP MV ČR Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

ZP MV ČR sdělila žadateli, že pokutu ve výši 250 000 Kč uhradila dne 17. 5. 2019. Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže bylo napadeno správní žalobou. Řízení o správní žalobě je vedeno Krajským soudem v Brně pod sp.zn. 31 Af 28/2019 a dosud nebylo pravomocně ukončeno. Z uvedených důvodů dosud nebyla dosud možnost vyčíslení případné náhrady škody v rámci ZP MV ČR řešena, neboť nelze předjímat výsledek soudního řízení.

 

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 22. 3. 2020

Žádost o poskytnutí informací o objemu  uhrazených léčivých přípravků a zdravotnických prostředků podle specifikace v žádosti

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o objemu  uhrazených léčivých přípravků a zdravotnických prostředků v roce 2019 podle specifikace v žádosti.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 24. 3. 2020

Žádost o poskytnutí informací o počtu uhrazených jednotek léků a počet balení pro léčivé přípravky specifikované podle žádosti

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o počtu uhrazených jednotnotek léků (počet balení)  za období leden 2019 – prosinec 2019 (měsíční data) pro léčivé přípravky specifikované podle žádosti.

 

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 31. 3. 2020 (2)

Žádost o poskytnutí informací datech k léčivému přípravku ENSTILAR

ZP MV ČR byla doručena žádost poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k  informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí dat k léčivému přípravku ENSTILAR podle specifikace uvedené v žádosti.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 30. 4. 2020

Žádost o poskytnutí informací k vyúčtováním poskytovatelů zdravotních služeb podle specifikace v žádosti

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací k vyúčtováním poskytovatelů zdravotních služeb za rok 2018 podle specifikace v žádosti.

 

 ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 10. 5. 2020 (1)

Žádost o poskytnutí informací o počtu uhrazených balení a výši úhrady ZP MV ČR podle jednotlivých SÚKL kódů uvedených v žádosti podle specifikace uvedené v žádosti.

ZP MV ČR byla doručena „ zadost noac zpmv.pdf.“ o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o počtu zdravotnickým zařízením (IČP) vykázaných balení léků  ZP MV ČR dle jednotlivých SUKL kódů uvedených dále, a to ve struktuře: měsíc; IČP; SUKL kód; počet balení vykázaných v příslušném měsíci a to za období leden 2019 - duben 2020 po jednotlivých měsících tohoto období“.

 

 ZP MV ČR poskytla žadateli informace částečně ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 10. 5. 2020 (2)

Žádost o poskytnutí informací o počtu uhrazených balení a výši úhrady ZP MV ČR podle jednotlivých SÚKL kódů uvedených v žádosti podle specifikace uvedené v žádosti.

ZP MV ČR byla doručena „ zadost stat exe zpmv.pdf.“ o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o počtu zdravotnickým zařízením (IČP) vykázaných balení léků  ZP MV ČR dle jednotlivých SUKL kódů uvedených dále, a to ve struktuře: měsíc; IČP; SUKL kód; počet balení vykázaných v příslušném měsíci a to za období leden 2019 - duben 2020 po jednotlivých měsících tohoto období“.

 

 ZP MV ČR poskytla žadateli informace částečně ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 18. 5. 2020

Žádost o poskytnutí informací o počtu uhrazených balení a výši úhrady ZP MV ČR podle jednotlivých SÚKL kódů uvedených v žádosti podle specifikace uvedené v žádosti.

ZP MV ČR byla doručena „ zadost krevni faktory zpmv.pdf.“ o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o počtu zdravotnickým zařízením (IČP) vykázaných balení léků  ZP MV ČR dle jednotlivých SUKL kódů uvedených dále, a to ve struktuře: měsíc; IČP; SUKL kód; počet balení vykázaných v příslušném měsíci a to za období leden 2019 – únor 2020 po jednotlivých měsících tohoto období“.

 

 ZP MV ČR poskytla žadateli informace částečně ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 19. 5. 2020 (1)

Žádost o poskytnutí informací o počtu uhrazených balení a výši úhrady ZP MV ČR podle jednotlivých SÚKL kódů uvedených v žádosti podle specifikace uvedené v žádosti.

ZP MV ČR byla doručena „ zadost noac zpmv.pdf.“ o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o počtu zdravotnickým zařízením (IČP) vykázaných balení léků  ZP MV ČR dle jednotlivých SUKL kódů uvedených dále, a to ve struktuře: měsíc; IČP; SUKL kód; počet balení vykázaných v příslušném měsíci a to za období leden 2019 - duben 2020 po jednotlivých měsících tohoto období“.

 

 ZP MV ČR poskytla žadateli informace částečně ve formě rozsáhlé přílohy.

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 19. 5. 2020 (2)

Žádost o poskytnutí informací o počtu uhrazených balení a výši úhrady ZP MV ČR podle jednotlivých SÚKL kódů uvedených v žádosti podle specifikace uvedené v žádosti.

ZP MV ČR byla doručena „ zadost imunol zpmv.pdf.“ o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o počtu zdravotnickým zařízením (IČP) vykázaných balení léků  ZP MV ČR dle jednotlivých SUKL kódů uvedených dále, a to ve struktuře: měsíc; IČP; SUKL kód; počet balení vykázaných v příslušném měsíci a to za období leden 2019 - duben 2020 po jednotlivých měsících tohoto období“.

 

 ZP MV ČR poskytla žadateli informace částečně ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 19. 5. 2020 (3)

Žádost o poskytnutí informací o počtu uhrazených balení a výši úhrady ZP MV ČR podle jednotlivých SÚKL kódů uvedených v žádosti podle specifikace uvedené v žádosti.

ZP MV ČR byla doručena „ zadost rust levo  zpmv.pdf.“ o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o počtu zdravotnickým zařízením (IČP) vykázaných balení léků  ZP MV ČR dle jednotlivých SUKL kódů uvedených dále, a to ve struktuře: měsíc; IČP; SUKL kód; počet balení vykázaných v příslušném měsíci a to za období leden 2019 – prosinec 2019 po jednotlivých měsících tohoto období“.

 

 ZP MV ČR poskytla žadateli informace částečně ve formě rozsáhlé přílohy.