Úvodní strana

Přihláška
Pojištěnce

Zobrazit obsah sekce

Poskytnuté informace podle zák. č. 106/1999 Sb. - 2020

Žádost o poskytnutí informací ze dne 10. 1. 2020

Žádost o poskytnutí informací o počtu uhrazených balení a výši úhrady ZP MV ČR podle jednotlivých SÚKL kódů uvedených v žádosti podle specifikace uvedené v žádosti.

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o počtu uhrazených balení a výši úhrady ZP MV ČR podle jednotlivých SÚKL kódů uvedených v žádosti, a to ve struktuře: měsíc, IČZ, kód, počet balení, úhrada v Kč v příslušném měsíci, a to za období říjen 2018 – říjen 2019 (údaje po jednotlivých měsících tohoto období).

 

 ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.