Úvodní strana

Přihláška
Pojištěnce

Zobrazit obsah sekce

Poskytnuté informace podle zák. č. 106/1999 Sb. - 2020

Žádost o poskytnutí informací ze dne 10. 1. 2020

Žádost o poskytnutí informací o počtu uhrazených balení a výši úhrady ZP MV ČR podle jednotlivých SÚKL kódů uvedených v žádosti podle specifikace uvedené v žádosti.

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o počtu uhrazených balení a výši úhrady ZP MV ČR podle jednotlivých SÚKL kódů uvedených v žádosti, a to ve struktuře: měsíc, IČZ, kód, počet balení, úhrada v Kč v příslušném měsíci, a to za období říjen 2018 – říjen 2019 (údaje po jednotlivých měsících tohoto období).

 

 ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 28. 1. 2020

Žádost o poskytnutí informací o počtu uhrazených jednotek a počtu unikátních léčených pacientů v ČR pro léčivé přípravky specifikované podle žádosti


ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o počtu uhrazených jednotek léků a počtu unikátních léčených pacientů v ČR za období leden 2017 – prosinec 2019 pro léčivé přípravky specifikované podle žádosti.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 6. 2. 2020

Žádost o poskytnutí informací k vyúčtováním poskytovatelů zdravotních služeb podle specifikace v žádosti

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací k vyúčtováním poskytovatelů zdravotních služeb podle specifikace v žádosti.

 

 ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 10. 2. 2020

Žádost o poskytnutí informací o počtech pojištěnců, zaměstnanců, poskytovatelů  zdravotních služeb a dalších informací s tím souvisejících v členění a období podle specifikace uvedené v žádosti.

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o počtech pojištěnců, zaměstnanců, poskytovatelů zdravotních služeb a dalších informací s tím souvisejících v členění a období podle specifikace uvedené v žádosti.

 

 ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 19. 2. 2020

Žádost o poskytnutí informací k počtu epitéz hrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění u výrobců uvedených v žádosti za období 2018 - 2019

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací k počtu epitéz hrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění u výrobců uvedených v žádosti za období 20108 -2019.

 

 ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 20. 2. 2020

Žádost o poskytnutí informací o marketingových a PR aktivitách ZP MV ČR podle specifikace uvedené v žádosti

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o marketingových a PR aktivitách ZP MV ČR podle specifikace uvedené v žádosti

 ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 25. 2. 2020

Žádost o poskytnutí informací a statistik ohledně nahrazování částí nebo orgánů lidského těla podle specifikace uvedené v žádosti

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací a statistik ohledně nahrazování částí nebo orgánů lidského těla podle specifikace uvedené v žádosti

 

 ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 16. 3. 2020

Žádost o poskytnutí informací o marketingových a PR aktivitách ZP MV ČR podle specifikace uvedené v žádosti

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o marketingových a PR aktivitách ZP MV ČR podle specifikace uvedené v žádosti

 ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.