Úvodní strana

Přihláška
Pojištěnce

Zobrazit obsah sekce

Poskytnuté informace podle zák. č. 106/1999 Sb. - 2019

Žádost o poskytnutí informací ze dne 3. 1. 2019

Žádost o dat o vykázaných diagnózách dle Mezinárodní statistické klasifikace nemocí (MKN-10) z podkategorie M34 – Systémová skleróza

ZP MV ČR byla doručena Žádost o poskytnutí informací, na základě které požaduje žadatel poskytnutí dat o vykázaných diagnózách dle Mezinárodní statistické klasifikace nemocí (MKN-10) z podkategorie M34 – Systémová skleróza dle specifikace uvedené v žádosti

ZP MV ČR poskytla žadateli informace v následující tabulce :

 

  rok                      
  2014 2015 2016 2017 2018 2014-2018
dg urč/období první výskyt urč/období první výskyt urč/období první výskyt urč/období první výskyt urč/období první výskyt urč/období první výskyt
M348             1 1     1 1
SUM             1 1     1 1
M349         1 1         1 1
SUM         1 1         1 1
M340             1 1     1 1
SUM             1 1     1 1
M340             1 1     1 1
M348         1 1 1   1   1 1
M349                 1 1 1 1
SUM         1 1 2 1 2 1 3 3
M340 18 9 28 15 25 8 26 11 19 3 55 46
M341 1 1 3 3 1   1   1   4 4
M348 3 3 3 2 8 7 11 7 5 1 20 20
M349 3 2 2   2 2 5 3 4 3 11 10
SUM 21 13 30 18 29 14 34 19 24 6 64 58
M348             1 1     1 1
SUM             1 1     1 1
M340                 3 3 3 3
M341         1 1 1   1   1 1
M348     1 1             1 1
SUM     1 1 1 1 1   4 3 5 5
M340 9 5 9 5 11 5 11 6 6 2 30 23
M341 4 4 2 2         1 1 7 7
M342     1 1             1 1
M348 5 5 5 1 5 2 7 2 6 4 14 14
M349 6 4 4 1 3   4 3 7 4 17 12
SUM 21 17 16 9 14 6 19 11 17 10 45 43
M340     1 1             1 1
SUM     1 1             1 1
M340 1   2 1 3 1 3 1 3   4 3
M348             1 1     1 1
M349 1 1 2 2         1 1 4 4
SUM 2 1 3 3 3 1 4 2 4 1 8 8
M349     1 1 1   1       1 1
SUM     1 1 1   1       1 1
M342                 1 1 1 1
SUM                 1 1 1 1
M340         1 1         1 1
SUM         1 1         1 1
M349         1 1 1 1     2 2
SUM         1 1 1 1     2 2
M340         1 1         1 1
SUM         1 1         1 1
M349 1   2 1 1           2 1
SUM 1   2 1 1           2 1
M340         1 1 1 1     2 2
M341 1 1 2 1 1   1 1 1   3 3
M342     1 1             1 1
M348 3 2 2 1 4 3 5 3 4 3 13 12
M349 6 4 7 3 4 2 5 1 4 3 17 13
SUM 10 7 12 6 10 6 12 6 9 6 36 31
M349         1 1         1 1
SUM         1 1         1 1
M349             1 1     1 1
SUM             1 1     1 1
M349 1 1 1       1       1 1
SUM 1 1 1       1       1 1
M340                 1 1 1 1
SUM                 1 1 1 1
M340 1   1 1             2 1
SUM 1   1 1             2 1
M340         1 1         1 1
SUM         1 1         1 1
M349 1 1                 1 1
SUM 1 1                 1 1
M340 1 1 1 1 1   1 1     3 3
M348     1 1     1 1     2 2
M349         1 1 5 5 1 1 7 7
SUM 1 1 2 2 2 1 7 7 1 1 12 12
M349 1 1                 1 1
SUM 1 1                 1 1
M348             1 1     1 1
SUM             1 1     1 1
M340 1       1 1 1 1     3 2
M341 1 1                 1 1
SUM 2 1     1 1 1 1     4 3
M340     1 1 1           1 1
SUM     1 1 1           1 1
M349     1 1             1 1
SUM     1 1             1 1
M342                 1 1 1 1
M348             1 1     1 1
M349         1 1         1 1
SUM         1 1 1 1 1 1 3 3
M348             1 1 1   1 1
M349 1 1                 1 1
SUM 1 1         1 1 1   2 2
M340 1   6 6 5 5 4 2 2 1 15 14
M341 1 1                 1 1
M348     1 1             1 1
M349 1 1                 1 1
SUM 2 2 7 7 5 5 4 2 2 1 17 17
M341     1 1             1 1
SUM     1 1             1 1
M348 3 2 2 1 3 2 5 1 3 1 8 7
M349             1 1     1 1
SUM 3 2 2 1 3 2 5 2 3 1 8 7
M340         1 1     1   1 1
SUM         1 1     1   1 1
M340 1 1 2 1 2 1         3 3
M349     1 1     2 2     3 3
SUM 1 1 3 2 2 1 2 2     5 5
M340 1 1                 1 1
SUM 1 1                 1 1
M349         1 1         1 1
SUM         1 1         1 1
M340             1 1     1 1
SUM             1 1     1 1
M34             1 1     1 1
SUM             1 1     1 1
M341     1 1             1 1
SUM     1 1             1 1
M349     1 1 1   1       1 1
SUM     1 1 1   1       1 1
M340     3 3             3 3
SUM     3 3             3 3
M340 1 1                 1 1
M348             1       1  
SUM 1 1         1       2 1
M340     2 2 2 1 1       3 3
SUM     2 2 2 1 1       3 3
M341                 1 1 1 1
SUM                 1 1 1 1
M341                 1 1 1 1
SUM                 1 1 1 1
M340 1   1 1             2 1
M348     1 1     1 1     2 2
SUM 1   2 2     1 1     4 3
M340         1 1 1   1 1 2 2
M341         1 1         1 1
M349 1 1 1   1   1 1 2   2 2
SUM 1 1 1   3 2 2 1 3 1 5 5
M340 1 1 3 3     1 1 1 1 6 6
M341 1 1                 1 1
SUM 2 2 3 3     1 1 1 1 7 7
M340                 1 1 1 1
M348             1 1     1 1
M349             1 1 1   1 1
SUM             2 2 2 1 3 3
M340     1 1 1           1 1
SUM     1 1 1           1 1
M349 1 1                 1 1
SUM 1 1                 1 1
M340 2   2   3 1 2   2   3 1
M341             1 1     1 1
M349         1 1 1       1 1
SUM 2   2   4 2 4 1 2   5 3
M349             1 1     1 1
SUM             1 1     1 1
M340 1   1               1  
SUM 1   1               1  
M340             1 1     1 1
SUM             1 1     1 1
M340         1 1         1 1
SUM         1 1         1 1
M340             1 1     1 1
M349                 1 1 1 1
SUM             1 1 1 1 2 2
M340 1   1   1           1  
SUM 1   1   1           1  
M349 1 1                 1 1
SUM 1 1                 1 1
M340         1 1         1 1
M349 1 1                 1 1
SUM 1 1     1 1         2 2
M349         1 1     1 1 2 2
SUM         1 1     1 1 2 2
M341                 1 1 1 1
SUM                 1 1 1 1
M349                 1 1 1 1
SUM                 1 1 1 1
M349             1 1     1 1
SUM             1 1     1 1
M340             1 1     1 1
SUM             1 1     1 1
M34 1 1                 1 1
M340     1 1 1 1         2 2
SUM 1 1 1 1 1 1         3 3
M349     1   1   1       1  
SUM     1   1   1       1  
M348             1 1     1 1
SUM             1 1     1 1
M340     1 1     1 1     2 2
SUM     1 1     1 1     2 2
M349 1 1                 1 1
SUM 1 1                 1 1
M340 1           1       1  
M349             1 1     1 1
SUM 1           1 1     1 1
M342             1 1     1 1
SUM             1 1     1 1
M349                 1 1 1 1
SUM                 1 1 1 1
M340                 1 1 1 1
M349         1 1 1 1 1 1 3 3
SUM         1 1 1 1 2 2 4 4
M340 2 2     2 1 1 1 1   4 4
SUM 2 2     2 1 1 1 1   4 4
M349             1 1     1 1
SUM             1 1     1 1
M340 1 1 2 1             2 2
M342 1 1                 1 1
SUM 2 2 2 1             3 3
M349 1   1   1   1   1   1  
SUM 1   1   1   1   1   1  
M349     1 1 1           1 1
SUM     1 1 1           1 1
M340         1 1         1 1
SUM         1 1         1 1
M349                 1 1 1 1
SUM                 1 1 1 1
M34 1                   1  
M340 1                   1  
SUM 2                   2  
M34         1   1       1  
SUM         1   1       1  
M340 3   2   3   2   2   3  
M342             1 1     1 1
M348     2 2     2 1     3 3
M349 3   1   2 1 2   2 1 5 2
SUM 6   5 2 5 1 7 2 4 1 11 6
M349 1 1 1 1             2 2
SUM 1 1 1 1             2 2
M340     1 1             1 1
M341 1 1 1 1 1 1         3 3
M348     2 2 1           2 2
M349                 1 1 1 1
SUM 1 1 4 4 2 1     1 1 7 7
M340 1   1   3 2 2   2   3 2
M348             1 1 1   1 1
M349         1 1 1   1   1 1
SUM 1   1   4 3 3 1 3   4 3
M340 1 1                 1 1
M349         1 1         1 1
SUM 1 1     1 1         2 2
M349         1 1         1 1
SUM         1 1         1 1
M349             1 1     1 1
SUM             1 1     1 1
M340 1 1 1   1   1   1   1 1
SUM 1 1 1   1   1   1   1 1
M340             1 1     1 1
M341                 1 1 1 1
M348     1 1             1 1
SUM     1 1     1 1 1 1 3 3
M349 1                   1  
SUM 1                   1  
M341     1 1             1 1
SUM     1 1             1 1
M349             1 1     1 1
SUM             1 1     1 1
M348             1 1     1 1
SUM             1 1     1 1
M340             1 1 1   1 1
M348             1 1 1   1 1
SUM             1 1 1   1 1
M340 1   1   1   1   1   1  
M348     1 1 1   1       1 1
M349         2 2 1   1   2 2
SUM 1   2 1 4 2 3   2   4 3
M340         1 1         1 1
M348     1 1             1 1
M349         1 1         1 1
SUM     1 1 2 2         3 3
M349                 1 1 1 1
SUM                 1 1 1 1
M349                 1 1 1 1
SUM                 1 1 1 1
M348     1 1 2 1 3 2     4 4
M349 1 1 1 1 1   1   1   2 2
SUM 1 1 2 2 3 1 4 2 1   6 6
M340 1   1   1   1   1   1  
M348     1 1 1   2 1 1   2 2
SUM 1   2 1 2   3 1 2   3 2
M340     1 1             1 1
SUM     1 1             1 1
M348     1 1             1 1
SUM     1 1             1 1
M349     1   1       1   1  
SUM     1   1       1   1  
M349 1 1 1   1   1   1   1 1
SUM 1 1 1   1   1   1   1 1
M349                 1 1 1 1
SUM                 1 1 1 1
M349         1 1 1   1   1 1
SUM         1 1 1   1   1 1
M349 1 1                 1 1
SUM 1 1                 1 1
M349         1 1         1 1
SUM         1 1         1 1
M349 2 2 2   1   1   1   2 2
SUM 2 2 2   1   1   1   2 2
M340 9 3 8 1 6 1 7 1 8 3 15 9
M348 1   1   1   1       2  
M349 6 4 12 10 6   5 1 5 2 19 17
SUM 15 7 16 10 9 1 10 2 11 4 29 23
M340             1 1     1 1
SUM             1 1     1 1
M349                 1 1 1 1
SUM                 1 1 1 1
M349 3 2 3 1 2   1   1   4 3
SUM 3 2 3 1 2   1   1   4 3
M34                 1 1 1 1
SUM                 1 1 1 1
M349     1 1 1           1 1
SUM     1 1 1           1 1
M348 1 1                 1 1
M349 1 1                 1 1
SUM 1 1                 1 1
M348     1 1             1 1
SUM     1 1             1 1
M349 1   1               1  
SUM 1   1               1  
M340 1   1   1           1  
SUM 1   1   1           1  
M340     1 1             1 1
M349 1   1   2 1         2 1
SUM 1   1 1 2 1         2 2
M349 1 1                 1 1
SUM 1 1                 1 1
M349     1 1             1 1
SUM     1 1             1 1
M349                 1 1 1 1
SUM                 1 1 1 1
M34             1 1     1 1
M342     1 1             1 1
M349 1 1 2 1             2 2
SUM 1 1 3 2     1 1     4 4
M341                 1 1 1 1
M349 1 1 1               1 1
SUM 1 1 1           1 1 2 2
M340     1 1             1 1
SUM     1 1             1 1
M349 1   1   1   1   1   1  
SUM 1   1   1   1   1   1  
M349         1 1     1 1 2 2
SUM         1 1     1 1 2 2
M349                 2 2 2 2
SUM                 2 2 2 2
M340             1 1     1 1
SUM             1 1     1 1
M349         1 1         1 1
SUM         1 1         1 1
M341     1 1             1 1
SUM     1 1             1 1
M349 1 1             1   1 1
SUM 1 1             1   1 1
M349 1   1   1   1   1   1  
SUM 1   1   1   1   1   1  
M349     1 1 1       1 1 2 2
SUM     1 1 1       1 1 2 2
M340 1 1                 1 1
M341                 1 1 1 1
SUM 1 1             1 1 2 2
M340 1 1             1 1 2 2
SUM 1 1             1 1 2 2
M349 1   1   2 1         2 1
SUM 1   1   2 1         2 1
M340 2 1 1   2   1   1   2 1
M341             1 1     1 1
M348 1   1   1   1   1   1  
M349 1 1 1   2 2 1   1   4 3
SUM 4 2 2   5 2 3 1 3   7 5
M340             6 6     6 6
M349 6 4 5 4 18 14 49 33     57 55
SUM 6 4 5 4 18 14 50 36     58 57
M349                 1 1 1 1
SUM                 1 1 1 1
M345         1 1         1 1
SUM         1 1         1 1
M340         1           1  
M341 1 1                 1 1
M348     1 1             1 1
M349         1 1 1       1 1
SUM 1 1 1 1 2 1 1       4 3
M349             1 1     1 1
SUM             1 1     1 1
M348     2 2             2 2
M349 2   1   2 1 2   2   3 1
SUM 2   3 2 2 1 2   2   5 3
M345 1 1                 1 1
SUM 1 1                 1 1
M340             1 1 1   1 1
SUM             1 1 1   1 1
M349 4 1 2   2   2       4 1
SUM 4 1 2   2   2       4 1
M349                 1 1 1 1
SUM                 1 1 1 1
M349         2 2 3 3     5 5
SUM         2 2 3 3     5 5
M340         1 1         1 1
M349             1 1     1 1
SUM         1 1 1 1     2 2
M349 1 1                 1 1
SUM 1 1                 1 1
M349 1   1       2 1 2   2 1
SUM 1   1       2 1 2   2 1
M340             1 1     1 1
SUM             1 1     1 1
M348         1 1         1 1
SUM         1 1         1 1
M340 1 1 1               1 1
SUM 1 1 1               1 1
M340 1 1     1           1 1
SUM 1 1     1           1 1
M349 1 1 1   1       1   1 1
SUM 1 1 1   1       1   1 1
M349 2 2 1   1   1   1   2 2
SUM 2 2 1   1   1   1   2 2
M341         1 1         1 1
SUM         1 1         1 1
M349     1 1     1 1 2 1 3 3
SUM     1 1     1 1 2 1 3 3
M348 1   1       1   1   1  
M349 1 1 3 2 14 12 30 25 1   41 40
SUM 2 1 4 2 14 12 31 25 2   42 40
M340                 1 1 1 1
SUM                 1 1 1 1
M349     1 1             1 1
SUM     1 1             1 1
M342             1 1     1 1
SUM             1 1     1 1
M349             1 1 1   1 1
SUM             1 1 1   1 1
M340     1 1             1 1
M348     1 1             1 1
SUM     2 2             2 2
M349         1 1         1 1
SUM         1 1         1 1
M349             1 1     1 1
SUM             1 1     1 1
M349             1 1     1 1
SUM             1 1     1 1
M349             1 1     1 1
SUM             1 1     1 1
M340             1 1     1 1
SUM             1 1     1 1
M349         1 1         1 1
SUM         1 1         1 1
M349     1 1             1 1
SUM     1 1             1 1
M349         1 1 1       1 1
SUM         1 1 1       1 1
M349             2 2     2 2
SUM             2 2     2 2
M349     1 1 1           1 1
SUM     1 1 1           1 1
M340         1 1         1 1
M349             1 1     1 1
SUM         1 1 1 1     2 2
M349 1 1                 1 1
SUM 1 1                 1 1
M340     1 1             1 1
SUM     1 1             1 1
M349             1 1     1 1
SUM             1 1     1 1
M349     1 1             1 1
SUM     1 1             1 1
M348     2 2 2   1   1   2 2
M349             1 1 1   1 1
SUM     2 2 2   2 1 2   3 3
M342                 1 1 1 1
SUM                 1 1 1 1
M340                 1 1 1 1
M342 3 3 2 2 3 2     1 1 8 8
SUM 3 3 2 2 3 2     2 2 9 9
M340             1 1     1 1
SUM             1 1     1 1
M340 4 1 6   8 3 10 2 9   11 6
M341 1                   1  
M348 3 1 5 3 4 2 4 1 1   9 7
M349 5   4 1 7 3 7 1 5 1 11 6
SUM 11 1 13 3 16 7 17 4 14 1 25 13
M349         1 1         1 1
SUM         1 1         1 1
M342 1 1                 1 1
SUM 1 1                 1 1
M342         1 1         1 1
SUM         1 1         1 1
M340 2 2 1   1   1   2 1 3 3
M341     1 1             1 1
M342 1 1     2 2     2 2 5 5
M348 1   1   1   1   1   1  
SUM 4 3 3 1 4 2 2   5 3 10 9
M348             1 1     1 1
SUM             1 1     1 1
M349 1   1               1  
SUM 1   1               1  
M348         1   1   1   1  
SUM         1   1   1   1  
M349             1 1     1 1
SUM             1 1     1 1
M348     1 1             1 1
SUM     1 1             1 1
M340     1 1             1 1
SUM     1 1             1 1
M349 1   1   1           1  
SUM 1   1   1           1  
M340         1 1         1 1
SUM         1 1         1 1
M340 1 1                 1 1
SUM 1 1                 1 1
M340     1 1 1   1   1   1 1
M349                 1 1 1 1
SUM     1 1 1   1   1 1 1 1
M348             1 1     1 1
SUM             1 1     1 1
M349     1 1 1 1     1   2 2
SUM     1 1 1 1     1   2 2
M348         1 1         1 1
SUM         1 1         1 1
M340     1 1             1 1
SUM     1 1             1 1
M340     1 1             1 1
M349 2 2 1   1 1 1 1 1 1 5 5
SUM 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 6 6
M340         1 1         1 1
M349         1   1   1   1  
SUM         1 1 1   1   1 1
M349 1   1   1   1 1     2 1
SUM 1   1   1   1 1     2 1
M349     1 1             1 1
SUM     1 1             1 1
M349                 1 1 1 1
SUM                 1 1 1 1
M349         1 1     1   1 1
SUM         1 1     1   1 1
M342                 1 1 1 1
SUM                 1 1 1 1
M341 1 1                 1 1
M348         1 1         1 1
M349 1 1                 1 1
SUM 2 2     1 1         3 3
M349         1 1         1 1
SUM         1 1         1 1
M340     1 1 1           1 1
M341     1 1             1 1
M348 2 1 2   2   1   1   2 1
M349     1 1         1 1 2 2
SUM 2 1 5 3 3   1   2 1 6 5
M349         1 1     1 1 2 2
SUM         1 1     1 1 2 2
M348     1 1             1 1
SUM     1 1             1 1
M341 1 1                 1 1
SUM 1 1                 1 1
M342                 1 1 1 1
SUM                 1 1 1 1
M340                 1 1 1 1
SUM                 1 1 1 1
M340                 1 1 1 1
SUM                 1 1 1 1
M349 1                   1  
SUM 1                   1  
M340 1   1   1   1   1   1  
M341                 1 1 1 1
M349 1 1                 1 1
SUM 2 1 1   1   1   2 1 3 2
M342             1 1     1 1
SUM             1 1     1 1
M341 1 1                 1 1
M348 1   1   1   1   1   1  
SUM 2 1 1   1   1   1   2 1
M348 1 1                 1 1
SUM 1 1                 1 1
M340 5 1 9 4 7   8 1 6   11 6
M341 1 1     1 1     1 1 3 3
M348 1   1   2 1 2   2   3 1
M349 5 2 6 1 4   5   7 3 9 6
SUM 9 4 11 4 11 2 10 1 13 4 20 14
M349         1 1 1       1 1
SUM         1 1 1       1 1
M340 5 4 3   4 2 1   3   7 6
M342                 1 1 1 1
M348     1       1 1     2 1
M349 7 1 7 1 9 4 6 1 7 1 14 8
SUM 7 4 8 1 9 4 8 2 8 2 16 13
M341             1 1     1 1
SUM             1 1     1 1
M349 1 1 1   1   1   1   1 1
SUM 1 1 1   1   1   1   1 1
M341             1 1     1 1
M349     1 1     1 1     2 2
SUM     1 1     1 1     2 2
M340                 1 1 1 1
SUM                 1 1 1 1
M340             1 1     1 1
M349         1 1     1 1 2 2
SUM         1 1 1 1 1 1 3 3
M349                 1 1 1 1
SUM                 1 1 1 1
M349         1 1     1 1 2 2
SUM         1 1     1 1 2 2
M340 1   1   2 1 2 1     3 2
M341 3 2 2 1 2           4 3
M348 1 1     1 1         2 2
M349 4 4 6 3 4 3 4 1     13 11
SUM 9 7 9 4 9 5 6 2     22 18
M348                 1 1 1 1
SUM                 1 1 1 1
M349     1 1             1 1
SUM     1 1             1 1
M341     1 1 1           1 1
SUM     1 1 1           1 1
M349                 2 2 2 2
SUM                 2 2 2 2
M340 1               1 1 2 1
M349                 1 1 1 1
SUM 1               1 1 2 1
M349             1 1     1 1
SUM             1 1     1 1
M349 1 1                 1 1
SUM 1 1                 1 1
M340 1 1                 1 1
SUM 1 1                 1 1
M349     1       1       1  
SUM     1       1       1  
M340     1 1             1 1
M349 2   4 2 4   4   4 1 6 3
SUM 2   4 2 4   4   4 1 6 3
M349 1 1                 1 1
SUM 1 1                 1 1
M340         1 1 1       1 1
SUM         1 1 1       1 1
M349 1 1 1 1     1 1 3 3 6 6
SUM 1 1 1 1     1 1 3 3 6 6
M349             1 1     1 1
SUM             1 1     1 1
M340     1 1             1 1
M342             1 1     1 1
SUM     1 1     1 1     2 2
M340     3 3             3 3
SUM     3 3             3 3
M340                 1 1 1 1
M349                 1 1 1 1
SUM                 2 2 2 2
M342             1 1     1 1
SUM             1 1     1 1
M340 1   1   2 1 1       2 1
M349 2   1   1   1   1   2  
SUM 3   2   3 1 2   1   4 1
M340                 1 1 1 1
M341         1 1         1 1
M349 1 1                 1 1
SUM 1 1     1 1     1 1 3 3
M340     1 1 2 1         2 2
SUM     1 1 2 1         2 2
M349 1   1   1   1   1   1  
SUM 1   1   1   1   1   1  
M349             1 1     1 1
SUM             1 1     1 1
M340                 1 1 1 1
SUM                 1 1 1 1
M340 1                   1  
SUM 1                   1  
M349 1       1           1  
SUM 1       1           1  
M349                 1 1 1 1
SUM                 1 1 1 1
M340 1 1                 1 1
SUM 1 1                 1 1
M342                 1 1 1 1
SUM                 1 1 1 1
M349     1 1 1   1   1   1 1
SUM     1 1 1   1   1   1 1
M348 1 1                 1 1
SUM 1 1                 1 1
M349 9 1 9 1 13 7 10 1 9   18 10
SUM 9 1 9 1 13 7 10 1 9   18 10
M340 1   1               1  
SUM 1   1               1  
M340 1 1                 1 1
M342         1 1 1 1     2 2
SUM 1 1     1 1 1 1     3 3
M340 1 1                 1 1
M349 1 1 1   1   1   2 1 2 2
SUM 2 2 1   1   1   2 1 3 3
M340 3   3   4 1 4   5 1 5 2
M342         1 1         1 1
M348 1   2   2   2   2 1 3 1
M349 2   2   2 1 2 1 1   4 2
SUM 5   5   7 3 6 1 7 2 11 6
M342 1 1                 1 1
SUM 1 1                 1 1
M340         1 1         1 1
SUM         1 1         1 1
M349         1 1 1       1 1
SUM         1 1 1       1 1
M340                 1 1 1 1
SUM                 1 1 1 1
M340 1 1 1               1 1
M348 3   4 1 3   5 2 3   6 3
M349 1   2 1 3 1 2   2   3 2
SUM 5 1 7 2 6 1 7 2 5   10 6
M349                 1 1 1 1
SUM                 1 1 1 1
M349 1 1 1   1           1 1
SUM 1 1 1   1           1 1
M349             1 1     1 1
SUM             1 1     1 1
M349 2   2   1   1   1   2  
SUM 2   2   1   1   1   2  
M340                 1 1 1 1
M349                 1 1 1 1
SUM                 2 2 2 2
M340             1 1     1 1
SUM             1 1     1 1
M349             1 1     1 1
SUM             1 1     1 1
M340             1 1     1 1
SUM             1 1     1 1
M340         1 1 1   1 1 2 2
M341 1   1   1   1   1   1  
M349 1                   1  
SUM 2   1   2 1 2   2 1 4 2
M349     1 1             1 1
SUM     1 1             1 1
M340     1 1 2 1 1 1 1 1 4 4
M341 1 1     2 1     1 1 3 3
M348         1 1 2 1 1   2 2
M349     1 1             1 1
SUM 1 1 2 2 5 3 3 2 3 2 10 10
M349 1 1                 1 1
SUM 1 1                 1 1
M340 1 1                 1 1
SUM 1 1                 1 1
M341             1 1 1   1 1
SUM             1 1 1   1 1
M349     1 1 1   1   1   1 1
SUM     1 1 1   1   1   1 1
M340 1           2 2 1 1 4 3
M341 1 1                 1 1
M348 2   3 1 2   5 2 3   6 3
M349 1   1   2 1 2 1 3 1 4 3
SUM 5 1 4 1 4 1 8 5 6 1 12 8
M348         2 2 2   2   2 2
SUM         2 2 2   2   2 2
M340     1 1             1 1
SUM     1 1             1 1
M340 1 1                 1 1
M348 1   1 1 1           2 1
M349 2 2 2 1 4 2         5 5
SUM 4 3 3 2 5 2         7 7
M340         1 1         1 1
M348         1 1 5 4 2 1 6 6
M349     1 1 4 4 2 1 2 1 7 7
SUM     1 1 6 6 7 5 4 2 13 13
M340             1 1 1 1 2 2
M341 1 1     1   1   1   1 1
SUM 1 1     1   2 1 2 1 3 3
M342     1 1         1 1 2 2
SUM     1 1         1 1 2 2
M340                 1 1 1 1
SUM                 1 1 1 1
M349 1   1   1   1   1   1  
SUM 1   1   1   1   1   1  
M349             1 1     1 1
SUM             1 1     1 1
M349                 1 1 1 1
SUM                 1 1 1 1
M341         1 1 1   1   1 1
SUM         1 1 1   1   1 1
M349             1 1     1 1
SUM             1 1     1 1
M349         1 1         1 1
SUM         1 1         1 1
M340     1 1             1 1
SUM     1 1             1 1
M349 1       1   1       1  
SUM 1       1   1       1  
M340 1 1         1       1 1
SUM 1 1         1       1 1
M340                 1 1 1 1
M341 1 1 1   1       1 1 2 2
SUM 1 1 1   1       1 1 2 2
M348         1 1         1 1
SUM         1 1         1 1
M348         1 1         1 1
M349                 1 1 1 1
SUM         1 1     1 1 2 2
M340 1 1             1 1 2 2
M349                 1 1 1 1
SUM 1 1             2 2 3 3
M340 2 2 1       1       2 2
SUM 2 2 1       1       2 2
M340     1 1             1 1
SUM     1 1             1 1
M349                 1 1 1 1
SUM                 1 1 1 1
M340                 1 1 1 1
SUM                 1 1 1 1
M340         1 1         1 1
SUM         1 1         1 1
M340         1 1 1 1     2 2
M341             1 1     1 1
SUM         1 1 2 2     3 3
M340             1 1     1 1
M348                 1 1 1 1
SUM             1 1 1 1 2 2
M348         1 1         1 1
SUM         1 1         1 1
M349             1 1 1 1 2 2
SUM             1 1 1 1 2 2
M348                 1 1 1 1
M349             1 1 1   1 1
SUM             1 1 1 1 1 1
M340 1 1 1   2 1 1       2 2
M341     1       1       1  
SUM 1 1 1   2 1 1       2 2
M349 1 1                 1 1
SUM 1 1                 1 1
M349 1 1 1 1             2 2
SUM 1 1 1 1             2 2
M341 1 1 1   1   1   1   1 1
SUM 1 1 1   1   1   1   1 1
M349 1   1   1           1  
SUM 1   1   1           1  
M340 1 1                 1 1
M342         1 1 1       1 1
M348                 1 1 1 1
M349     1       2 1 1 1 3 2
SUM 1 1 1   1 1 3 1 2 2 5 5
M340 2   3 1 4 2 4   3   5 3
M342 1 1                 1 1
M349     1 1 1       1 1 2 2
SUM 3 1 4 2 5 2 4   4 1 8 6
M340 1 1                 1 1
M349 1 1         1 1     2 2
SUM 2 2         1 1     3 3
M348     1 1             1 1
SUM     1 1             1 1
M348 1   1               1  
SUM 1   1               1  
M340 1 1         1 1 1   2 2
M349     1 1 1   1 1     2 2
SUM 1 1 1 1 1   2 2 1   4 4
M340 1 1         1 1     2 2
M341     1 1 1   1       1 1
M349 3 3                 3 3
SUM 4 4 1 1 1   2 1     6 6
M349     1 1             1 1
SUM     1 1             1 1
M348         1 1         1 1
SUM         1 1         1 1
M349 1   1           1 1 2 1
SUM 1   1           1 1 2 1
M348     1 1             1 1
SUM     1 1             1 1
M340 2 2         1 1 1   3 3
M348                 1 1 1 1
M349 1   2 1 1   2 2 2 1 5 4
SUM 2 2 2 1 1   3 3 4 2 8 8
M340                 1 1 1 1
M349 2   3 1 2   2   2   3 1
SUM 2   3 1 2   2   3 1 4 2
M341         1 1         1 1
M348             2 2 1   2 2
M349 1   1   1   1   1   1  
SUM 1   1   2 1 2 2 1   3 3
M349             1 1     1 1
SUM             1 1     1 1
M340         1 1         1 1
M349 1 1                 1 1
SUM 1 1     1 1         2 2
M349     1   1   1       1  
SUM     1   1   1       1  
M341         1 1 1   1   1 1
M349 1 1 1               1 1
SUM 1 1 1   1 1 1   1   1 1
M349     1 1             1 1
SUM     1 1             1 1
M341         1 1         1 1
SUM         1 1         1 1
M348 1 1 1               1 1
SUM 1 1 1               1 1
M348     1 1             1 1
SUM     1 1             1 1
M340 1       1 1         2 1
SUM 1       1 1         2 1
M340                 1 1 1 1
SUM                 1 1 1 1
M340                 1 1 1 1
SUM                 1 1 1 1
M340     1 1             1 1
SUM     1 1             1 1
M348             1 1 1   1 1
SUM             1 1 1   1 1
M340     1 1 1 1 2 1     3 3
M348                 1 1 1 1
M349 1                   1  
SUM 1   1 1 1 1 2 1 1 1 5 4
M340 1 1                 1 1
SUM 1 1                 1 1
M349 1       1   1   1   1  
SUM 1       1   1   1   1  
M340             1 1 1   1 1
M348     1 1 1       2 2 3 3
M349             2 2 1   2 2
SUM     1 1 1   3 3 3 2 5 5
M340             1 1 1   1 1
M348                 1 1 1 1
SUM             1 1 2 1 2 2
M349             1 1     1 1
SUM             1 1     1 1
M348     1 1             1 1
SUM     1 1             1 1
M341 1 1 1   1       1   1 1
SUM 1 1 1   1       1   1 1
M340 1 1         1 1 1 1 3 3
M341 1 1 2 1 1   2 1     3 3
M348 1   2 1 3 2 4 1 2 2 7 6
M349 2 1 4 3 2 1 2 1 3 2 9 8
SUM 4 2 8 5 6 3 9 4 5 4 19 17
M348 1                   1  
SUM 1                   1  
M349 1   1   1   1       1  
SUM 1   1   1   1       1  
M341         1 1         1 1
SUM         1 1         1 1
M349     1 1             1 1
SUM     1 1             1 1
M349     1 1             1 1
SUM     1 1             1 1
M348     1 1             1 1
SUM     1 1             1 1
M340         1 1         1 1
SUM         1 1         1 1
M340 2   2   1   3 2 2 1 6 3
SUM 2   2   1   3 2 2 1 6 3
M340 1 1                 1 1
SUM 1 1                 1 1
M349 1   1   1           1  
SUM 1   1   1           1  
M340     1 1         1 1 2 2
SUM     1 1         1 1 2 2
M340 1 1                 1 1
SUM 1 1                 1 1
M340             1 1     1 1
M349 1 1                 1 1
SUM 1 1         1 1     2 2
M349                 1 1 1 1
SUM                 1 1 1 1
M348         1 1     1   1 1
SUM         1 1     1   1 1
M342 1 1                 1 1
SUM 1 1                 1 1
M340 3 1 2 1 1 1 1   4 2 7 5
M341 1   1   1   1   1   1  
M342 1   1   1   1   1   1  
M348 3 1 5 2 4   5 1 4 1 7 5
M349 5 2 4   4   6 2 5 2 9 6
SUM 11 3 12 3 10 1 13 3 11 3 19 12
M341 1 1                 1 1
M349 1   2 1 2   2   2 1 3 2
SUM 2 1 2 1 2   2   2 1 4 3
M340         1 1     1   1 1
SUM         1 1     1   1 1
M340     2 2             2 2
M349 1 1                 1 1
SUM 1 1 2 2             2 2
M349     1 1     1       1 1
SUM     1 1     1       1 1
M342             1 1     1 1
SUM             1 1     1 1
M340     1 1             1 1
SUM     1 1             1 1
M340 1 1 1   1   1   1   1 1
SUM 1 1 1   1   1   1   1 1
M349     1 1             1 1
SUM     1 1             1 1
M340                 1 1 1 1
SUM                 1 1 1 1
M349 1                   1  
SUM 1                   1  
M349     1 1             1 1
SUM     1 1             1 1
M340                 1 1 1 1
SUM                 1 1 1 1
M349 1 1                 1 1
SUM 1 1                 1 1
M349 1 1             1 1 2 2
SUM 1 1             1 1 2 2
M340 1   1   1   1   1   1  
SUM 1   1   1   1   1   1  
M349 1 1                 1 1
SUM 1 1                 1 1
M340                 1 1 1 1
M349 1   1   1   1   1   1  
SUM 1   1   1   1   2 1 2 1
M345         1 1         1 1
SUM         1 1         1 1
M340 1   1   1   1   1   1  
SUM 1   1   1   1   1   1  
M341                 1 1 1 1
M348 1 1                 1 1
SUM 1 1             1 1 1 1
M348 1   1   1   1   1   1  
SUM 1   1   1   1   1   1  
M349     1 1             1 1
SUM     1 1             1 1
M342 1 1                 1 1
M349     1 1             1 1
SUM 1 1 1 1             2 2
M349 1 1                 1 1
SUM 1 1                 1 1
M340 1 1 1       1   1 1 2 2
M348                 1 1 1 1
SUM 1 1 1       1   2 2 2 2
M349 1 1 1               1 1
SUM 1 1 1               1 1
M340     2 2 1 1     1 1 4 4
M349                 1 1 1 1
SUM     2 2 1 1     2 2 5 5
M349                 1 1 1 1
SUM                 1 1 1 1
M340         1 1         1 1
SUM         1 1         1 1
M349     1 1             1 1
SUM     1 1             1 1
M340                 1 1 1 1
SUM                 1 1 1 1
M349 1   1   1   1       1  
SUM 1   1   1   1       1  
M349                 1 1 1 1
SUM                 1 1 1 1
M34 2 1     1   3 2 1 1 6 4
M340 83 46 100 55 93 50 104 54 87 34 224 198
M341 15 13 15 12 14 10 14 7 16 10 49 47
M342 10 9 7 6 9 8 9 8 11 10 41 41
M345 1 1     2 2         3 3
M348 34 20 52 32 46 25 62 36 44 20 122 108
M349 118 73 113 60 130 67 161 97 106 64 342 307
SUM 225 145 237 150 252 148 293 185 218 127 642 591

Žádost o poskytnutí informací ze dne 7. 1. 2019 (1)

Žádost o poskytnutí dat o spotřebách léčivých přípravků používaných k léčbě CLL a MCL dle specifikace uvedené v žádosti.

ZP MV ČR byla doručena Žádost o poskytnutí informací, na základě které požaduje žadatel poskytnutí dat o spotřebách léčivých přípravků používaných k léčbě CLL a MCL dle specifikace uvedené v žádosti.

 ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé  přílohy

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 7. 1. 2019 (2)

Žádost o poskytnutí informací o poskytnutí informací o počtu unikátních pojištěnců registrovaných u ZP MV ČR v jednotlivých okresech v letech 2015 - 2018 dle specifikace uvedené v žádosti.

ZP MV ČR byla doručena Žádost o poskytnutí informací, na základě které požaduje žadatel poskytnutí informací o  počtu unikátních pojištěnců registrovaných u ZP MV ČR v jednotlivých okresech v letech 2015 - 2018 dle specifikace uvedené v žádosti.

 ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 18. 1. 2019 (1)

Žádost o poskytnutí informací o spotřebách léčivých přípravků dle přílohy „Struktura dat“.

ZP MV ČR byla doručena Žádost o poskytnutí informací, na základě které  požaduje žadatel poskytnutí dat konkretizovaných v žádosti o spotřebách léčivých přípravků dle přílohy „Struktura dat“. 

 ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé  přílohy.

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 18. 1. 2019 (2)

Žádost o poskytnutí informací poskytnutí dat o zvlášť účtovaných léčivých přípravcích podle specifikace uvedené v žádosti.

ZP MV ČR byla doručena Žádost o poskytnutí informací, na základě které  požaduje žadatel poskytnutí dat o zvlášť účtovaných léčivých přípravcích podle specifikace uvedené v žádosti.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 18. 1. 2019 (3)

Žádost o poskytnutí informací o péči u pacientů s diagnózou J45, J46 a J82

podle specifikace uvedené v žádosti

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o péči pacientů, u nichž byl v období 2013 – 2018 vykázán kód diagnózy J45 – Astma, J46 – Astmatický stav, J82 – Rozšíření průdušek, podle specifikace uvedené v žádosti.

 ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 25. 1. 2019

Žádost o poskytnutí informací poskytnutí dat o spotřebách léčivých přípravků ze skupiny inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNF-alfa) a inhibitory interleukinu v členění podle žádosti.

ZP MV ČR byla doručena Žádost o poskytnutí informací, na základě které  požaduje žadatel poskytnutí dat o spotřebách léčivých přípravků ze skupiny inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNF-alfa) a inhibitory interleukinu v členění podle žádosti.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 27. 1. 2019

Žádost o poskytnutí informací týkajících se organizační struktury a činnosti ZP MV ČR

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací k:

 • organizační struktuře ZP MV ČR,
 • počtu zaměstnanců ZP MV ČR k 1. 1. 2019 s rozlišením organizačních jednotek,
 • počtu stížností za roky 2016, 2017 a 2018,
 • počtu podaných trestních oznámení na poskytovatele zdravotních služeb za roky 2016, 2017 a 2018,
 • přehledu odvodů, které stát hradí povinnému subjektu za vězněné osoby, jmenovitá výše a osoby, celkový objem za roky 2008 – 2018.

 

ZP MV ČR poskytla žadateli níže uvedené informace:

 

Podle článku V. Statutu ZP MV ČR účinného ode dne 22. 8. 2018 tvoří organizační strukturu ZP MV ČR orgány pojišťovny, ředitelství pojišťovny a divize pojišťovny. Ředitelství pojišťovny se v zásadě člení na odbory a oddělení, divize na odborné úseky a skupiny. Divize pojišťovny nemají vlastní právní subjektivitu a vykonávají činnost jménem pojišťovny.

Orgány pojišťovny podle zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách , ve znění pozdějších předpisů, jsou:

 1. Správní rada,
 2. Dozorčí rada,
 3. ředitel pojišťovny.

Odvolacím orgánem pojišťovny ve věcech týkajících se udělení předchozího souhlasu podle § 14b zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon č. 48/1997 Sb.“), vydání povolení podle koordinačních nařízení, náhrady nákladů podle § 14 odst. 2 až 4 zákona č. 48/1997 Sb., přirážek k pojistnému, pokut a pravděpodobné výše pojistného a ve sporných případech ve věcech placení pojistného, penále, vracení přeplatku na pojistném, snížení záloh na pojistné a ve sporných případech o hrazení částek podle § 16b zákona č. 48/1997 Sb., je Rozhodčí orgán.

Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, pojišťovna zřizuje Výbor pro audit.

 

Ke dni 1. 1. 2019 měla ZP MV ČR 668 zaměstnanců z toho 167 zaměstnanců v rámci  ředitelství a 501 zaměstnanců v rámci divize Čechy a divize Morava.

 

ZP MV ČR obdržela:

 • v roce 2016 - 184 stížností, z toho 7 oprávněných,
 • v roce 2017 - 190 stížností, z toho 5 oprávněných,
 • v roce 2018 - 192 stížností, z toho 12 oprávněných, 18 částečně oprávněných, 162 neoprávněných.

 

ZP MV ČR podala:

 • v roce 2016 jedno trestní oznámení na poskytovatele zdravotních služeb,
 • v roce 2017 žádné trestní oznámení na poskytovatele zdravotních služeb,

v roce 2018 2 trestní oznámení na poskytovatele zdravotních služeb

 

K požadavku přehledu odvodů, tak jak je uveden v žádosti, ZP MV ČR sděluje, že takto požadovaný přehled nelze zpracovat. Stát prostřednictvím Ministerstva financí hradí pojistné souhrnně za všechny osoby vyjmenované v ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. Mezi těmito osobami jsou uvedeny pod písmenem h) citovaného paragrafu také osoby ve výkonu trestu odnětí svobody. Příspěvek státu je zdrojem zvláštního účtu přerozdělování, který spravuje Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky. Informaci lze poskytnout pouze o výši vyměřovacího základu osob, za které hradí pojistné stát a odpovídajícího pojistného za jednotlivé osoby, za které hradí pojistné stát. Tyto hodnoty jsou dohledatelné na stránkách jednotlivých zdravotních pojišťoven. Od roku 2008 se jedná o níže uvedené vyměřovací základy a výši pojistného:

Období

Vyměřovací základ

Pojistné

od 01. 01. 2019

7 540 Kč

1 018 Kč

01. 01. 2018 - 31. 12. 2018

7 177 Kč

969 Kč

01. 01. 2017 - 31. 12. 2017                               

6 814 Kč

920 Kč

01. 01. 2016 - 31. 12. 2016

6 444 Kč

870 Kč

01. 07. 2014 - 31. 12. 2015

6 259 Kč

845 Kč

01. 11. 2013 - 30. 06. 2014

5 829 Kč

787 Kč

01. 01. 2010 - 31. 10. 2013

5 355 Kč

723 Kč

01. 01. 2008 - 31. 12. 2009

5 013 Kč   

677 Kč

Žádost o poskytnutí informací ze dne 30. 1. 2019

Žádost o poskytnutí informací o počtu  balení všech vydaných registrovaných léčivých přípravků hrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění pro pojištěnce ZP MV  ČR na úrovni jednotlivých IČP za rok 2018 souhrnně.

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR  informace o počtu  balení všech vydaných registrovaných léčivých přípravků hrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění pro pojištěnce ZP MV ČR na úrovni jednotlivých IČP za rok 2018 souhrnně. Jedná se o LP předepisované na recept (nikoli ZULP) a IČP poskytovatele, který přípravek předepsal (nikoli vydal),  rozdělené  dle ATC skupiny na úrovni ATC 5.

 ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 31. 1. 2019

Žádost o poskytnutí informací o pacientech, u nichž v období 2013 – 2018 byl vykázán alespoň jeden z bodů dg. podle specifikace uvedené v žádosti.

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o pacientech, u nichž v období 2013 – 2018 byl vykázán alespoň jeden z bodů dg. podle specifikace uvedené v žádosti.

 ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 5. 2. 2019

Žádost o poskytnutí informací o úhradách léčivých přípravků/výkonů poskytnutých podle ustanovení § 16 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ZP MV ČR byla doručena Žádost o poskytnutí informací, na základě které  požaduje žadatel poskytnutí informací o úhradách léčivých přípravků/výkonů, pro něž byla ZP MV ČR žádána o úhradu poskytnutí výjimečné zdravotní služby z prostředků veřejného zdravotního pojištění podle ustanovení § 16 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o žádosti podané v roce 2018, týkající se přípravků/výkonů podle specifikace uvedené v žádosti.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě přílohy

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 6. 2. 2019

Žádost o poskytnutí informací  o celkovém počtu uhrazených jednotek léků (počet balení) a celkové úhrady v Kč ze strany ZP MV ČR za období leden 2017 – leden 2019 pro léčivé přípravky specifikované v tabulce přiložené k žádosti.

ZP MV ČR byla doručena Žádost o poskytnutí informací o celkovém počtu uhrazených jednotek léků (počet balení) a celkové úhrady v Kč ze strany ZP MV ČR za období leden 2017 – leden 2019 pro léčivé přípravky specifikované v tabulce přiložené k žádosti.

 

 ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsálhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 10. 2. 2019

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR  informace o výši úhrad z veřejného zdravotního pojištění, kterou zaplatila ZP MV ČR poskytovateli zdravotních služeb I.M. za roky 2015, 2016, 2017 a 2018,  včetně vyúčtování hrazených služeb za toto období.

 ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

žádost o poskytnutí informací ze dne 13. 3. 2019

Žádost o poskytnutí informací o úhradách poskytovatelům zdravotních služeb

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR informace o úhradách poskytovatelům zdravotních služeb Žádost o poskytnutí informací o úhradách poskytovatelům zdravotních služeb

podle specifikace uvedené v žádosti.

ZP MV ČR poskytla žadateli níže uvedené informace:

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 14. 3. 2019 (1)

Žádost o poskytnutí informací o úhradách poskytovatelům zdravotních služeb

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR informace o úhradách poskytovatelům zdravotních služeb podle specifikace uvedené v žádosti.

ZP MV ČR poskytla žadateli níže uvedené informace:

Žádost o poskytnutí informací ze dne 14. 3. 2019 (2)

Žádost o poskytnutí informací o žádostech a úhradách zdravotních služeb – protonové terapie karcinomu prostaty a fotonové terapie karcinomu prostaty v letech 2017 a 2018

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o žádostech a úhradách zdravotních služeb – protonové terapie karcinomu prostaty a fotonové terapie karcinomu prostaty z veřejného zdravotního pojištění v letech 2017 a 2918.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 3. 4. 2019

Žádost o poskytnutí informací poskytnutí informací o možnosti úhrady očkování proti meningokoku typu B

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR  poskytnutí informací o možnosti úhrady očkování proti meningokoku typu B.

 

ZP MV ČR poskytla žadateli níže uvedenou informaci:

 

Hrazenou službou ze zdravotního pojištění je očkování a úhrada léčivých přípravků obsahujících očkovací látky proti invazivním meningokokovým infekcím, a to u pojištěnců:

 • s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismus nebo asplenie),
 • po autologní nebo allogenní transplantaci kmenových hemopoetických buněk,
 • se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti,
 • po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci.

 

Pokud pojištěnec požaduje úhradu zdravotní péče nehrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění, je nezbytné o tuto úhradu příslušnou zdravotní pojišťovnu požádat, a to souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č.48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 48/1997 Sb.“). Z ustanovení citovaného paragrafu vyplývá, že „Příslušná zdravotní pojišťovna hradí ve výjimečných případech zdravotní služby jinak zdravotní pojišťovnou nehrazené, je-li poskytnutí takových zdravotních služeb jedinou možností z hlediska zdravotního stavu pojištěnce.“

S výjimkou případů, kdy hrozí nebezpečí z prodlení, je poskytnutí těchto zdravotních služeb a jejich úhrada vázáno na předchozí souhlas revizního lékaře zdravotní pojišťovny.

 

Při podání žádosti o úhradu nehrazených zdravotních služeb je tedy s ohledem na citované ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. vhodné doložit k žádosti vyjádření ošetřujícího lékaře se stanoviskem k podmínce v tomto ustanovení uvedené.

 

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 4. 4. 2019

Žádost o poskytnutí informací o pacientech, u nichž v období 2013 – 2018 byl vykázán alespoň jeden z bodů dg. podle specifikace uvedené v žádosti.

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o pacientech, u nichž v období 2013 – 2018 byl vykázán alespoň jeden z bodů dg. podle specifikace uvedené v žádosti.

 ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 10. 4. 2019

Žádost o poskytnutí informací  o celkovém počtu uhrazených jednotek léků (počet balení) a celkové úhrady v Kč ze strany ZP MV ČR za období leden 2017 – prosinec 2018  pro léčivé přípravky specifikované v tabulce přiložené k žádosti.

ZP MV ČR byla doručena Žádost o poskytnutí informací o celkovém počtu uhrazených jednotek léků (počet balení) a celkové úhrady v Kč ze strany ZP MV ČR za období leden 2017 – prosinec 2018 pro léčivé přípravky specifikované v tabulce přiložené k žádosti.

 

 ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě přílohy.

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 7. 5. 2019

Žádost o poskytnutí seznamu smluvních lékařů z oborů: Alergologie, Angiologie, Dermatovenerologie, Dětská stomatologie, Diabetologie, Endokrinologie, Fyzioterapie, Gynekologie, Chirurgie, Interna, Kardiologie, Klinická logopedie, Klinická psychologie, Laseroterapie, Magnetoterapie, Nefrologie, Neurologie, Oftalmologie, ORL, Ortopedie, Plicní ambulance, Porodnictví, Pracovní lékařství, Praktický lékař pro děti a dorost, Praktický lékař pro dospělé, Psychiatrie, Rehabilitace, RTG, Screeningové centrum, Sonografie, Stomatologie a to na území Prahy 14, které se nachází na území městského obvodu Prahy 9. Zahrnuje asi dvě třetiny katastrálního území Hloubětína a celé katastrální území Kyje, Černý Most, a Hostavice.

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o seznamu smluvních lékařů

 ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 16. 5. 2019

Žádost o poskytnutí informací  o celkovém počtu uhrazených jednotek léků (počet balení) a celkové úhrady v Kč ze strany ZP MV ČR za období leden 2016 – leden 2018 pro léčivé přípravky specifikované v tabulce přiložené k žádosti.

ZP MV ČR byla doručena Žádost o poskytnutí informací o celkovém počtu uhrazených jednotek léků (počet balení) a celkové úhrady v Kč ze strany ZP MV ČR za období leden 2016 – prosinec 2018 pro léčivé přípravky specifikované v tabulce přiložené k žádosti.

 

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 16. 5. 2019 _2

Žádost o poskytnutí informací poskytnutí dat o spotřebách léčivých přípravků ze skupiny inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNF-alfa) a inhibitory interleukinu v členění podle žádosti.

ZP MV ČR byla doručena Žádost o poskytnutí informací, na základě které  požaduje žadatel poskytnutí dat o spotřebách léčivých přípravků ze skupiny inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNF-alfa) a inhibitory interleukinu v členění podle žádosti.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 30. 5. 2019

Žádost o poskytnutí informací  o celkovém počtu uhrazených jednotek léků (počet balení) a celkové úhrady v Kč ze strany ZP MV ČR za období leden 2018 – duben 2019 pro léčivé přípravky specifikované v tabulce přiložené k žádosti.

ZP MV ČR byla doručena Žádost o poskytnutí informací o celkovém počtu uhrazených jednotek léků (počet balení) a celkové úhrady v Kč ze strany ZP MV ČR za období leden 2018 – duben 2019 pro léčivé přípravky specifikované v tabulce přiložené k žádosti.

 

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 22. 5. 2019

Žádost o poskytnutí informací o žádostech a úhradách zdravotních služeb – protonové terapie karcinomu levého prsu a fotonové terapie karcinomu levého prsu v letech 2017 a 2018

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o žádostech a úhradách zdravotních služeb – protonové terapie karcinomu levého prsu a fotonové terapie karcinomu levého prsu  z veřejného zdravotního pojištění v letech 2017 a 2918.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 9. 7. 2019

Žádost o poskytnutí informací o úhradách na zdravotnické prostředky předepisované na poukaz a to konkrétně na stomické pomůcky označené v úhradovém katalogu jako skupina 03, v letech 2016 – 2018.

 

ZP MV ČR byla doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o úhradách na zdravotnické prostředky předepisované na poukaz a to konkrétně na stomické pomůcky označené v úhradovém katalogu jako skupina 03, v letech 2016 – 2018.

 

 ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 8. 8. 2019

Žádost o poskytnutí informací o hodnotách bodu a úhradách ZP MV ČR smluvním poskytovatelům v odbornosti 925 v roce 2018 podle specifikace uvedené v žádosti

ZP MV ČR byla doručena Žádost o poskytnutí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací o hodnotách bodu a úhradách ZP MV ČR smluvním poskytovatelům v odbornosti 925 v roce 2018 podle specifikace uvedené v žádosti

 

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 14. 8. 2019

Žádost o poskytnutí informací  o celkovém počtu uhrazených jednotek léků (počet balení) a celkové úhrady v Kč ze strany ZP MV ČR za období leden 2018 – červenec  2019 pro léčivé přípravky specifikované v tabulce přiložené k žádosti.

ZP MV ČR byla doručena Žádost o poskytnutí informací o celkovém počtu uhrazených jednotek léků (počet balení) a celkové úhrady v Kč ze strany ZP MV ČR za období leden 2018 – červenec 2019 pro léčivé přípravky specifikované v tabulce přiložené k žádosti.

 

ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 19. 9. 2019

Žádost o poskytnutí informací poskytnutí dat o vykazování léčivých přípravků ze skupiny CFS, ATC skupina L03AA13, u jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb v členění podle žádosti.

ZP MV ČR byla doručena Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí dat o vykazování léčivých přípravků ze skupiny CFS, ATC skupina L03AA13, u jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb v členění podle žádosti.

ZP MV ČR poskytla žadateli informace částečně ve formě rozsáhlé přílohy

Žádost o poskytnutí informací ze dne 24. 9. 2019

Žádost o poskytnutí informací k okolnostem uzavírání smluvního vztahu s MUDr. Jitkou Brádlerovou.

ZP MV ČR byla doručena Žádost o poskytnutí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací k okolnostem uzavírání smluvního vztahu s MUDr. Jitkou Brádlerovou.

K této žádosti poskytla ZP MV ČR níže uvedené informace:

K žádosti o poskytnutí informací uvedených pod bodem 1)

Stanovisko ZP MV ČR k uzavření smluvního vztahu s MUDr. Jitkou Brádlerovou bylo v souladu se zákonnými požadavky stanovenými právními předpisy o místní a časové dostupnosti, a to zejména s Přílohou č. 1 nařízení vlády č. 307/2012 Sb., o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o pozitivní stanovisko ZP MV ČR, neboť k datu 1. 4. 2019 byla s MUDr. Jitkou Brádlerovou uzavřena Smlouva o poskytování a úhradě hrazených služeb k odbornosti 101 – vnitřní lékařství, a datu 1. 1. 2020 bude mezi ZP MV ČR a MUDr. Jitkou Brádlerovou uzavřena další Smlouva o poskytování a úhradě hrazených služeb k odbornosti 201 – rehabilitační a fyzikální medicína a k odbornosti 902 – fyzioterapie.

 K žádosti o poskytnutí informací uvedených pod bodem 2)

Do jednání mezi ZP MV ČR a MUDr. Jitkou Brádlerovou nevstoupil a žádným způsobem nezasáhl jednatel Slatinných lázní Třeboň s.r.o.

 K žádosti o poskytnutí informací uvedených pod bodem 3)

S ohledem na odpověď uvedenou pod bodem 2) ZP MV ČR sděluje, že žádný zaměstnanec ZP MV ČR nejednal s jednatelem Slatinných lázní Třeboň s.r.o. Nad rámec uvedeného ZP MV ČR uvádí, že při komunikaci o smluvních záležitostech s poskytovatelem zdravotních služeb Slatinné lázně Třeboň s.r.o. jednají příslušní zaměstnanci ZP MV ČR se zaměstnanci tohoto poskytovatele zdravotních služeb, kteří mají smluvní vztahy v náplni práce, nikoliv s jednatelem společnosti.“

Žádost o poskytnutí informací ze dne 26. 9. 2019

Žádost o poskytnutí informací ke kategoriím pacientů, jejich počtům a  výkonům vykazovaným Psychiatrickou nemocnici Opava v letech 2018 a v období 1. 1. 2019 – 30. 6. 2019

 ZP MV ČR byla doručena Žádost o poskytnutí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které požaduje žadatel po ZP MV ČR poskytnutí informací kategoriím pacientů, jejich počtům a  výkonům vykazovaným Psychiatrickou nemocnici Opava v letech 2018 a v období 1. 1. 2019 – 30. 6. 2019.

 ZP MV ČR poskytla žadateli informace ve formě rozsáhlé přílohy.