Přejít k hlavnímu obsahu

Právní úprava v oblasti veřejného zdravotního pojištění

ZP MV ČR byla zřízena zákonem č. 280/1992 Sb. o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, v platném znění. ZP MV ČR je zdravotní pojišťovnou otevřenou a ve své činnosti a při zajišťování služeb pro své pojištěnce se řídí především zákonem č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění, a zákonem č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, v platném znění.

Právní normy oblasti zdravotního pojištění

  • Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, v platném znění,
  • Zákon č. 48/1997 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, v platném znění,
  • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), v platném znění,
  • Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, v platném znění,
  • Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění,
  • Vyhláška Ministerstva financí ČR č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu.

Aktuality

Aby vám neutekla žádná naše slevová akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211