Přejít k hlavnímu obsahu

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra podporuje vaše aktivity

ZPMV Podporuje

Připravujete projekt, který chce zlepšit povědomí o zdravém pohybu nebo zdravém stravování? Projekt, který si klade za cíl upozornit na zdravotní rizika, podporuje prevenci chorob nebo rozvíjí zdravotní gramotnost široké veřejnosti?

Jaké akce a projekty dlouhodobě podporujeme?

 

Sportovní aktivity

 

Aktivity spojené s prevencí civilizačních onemocnění

 

Aktivity spojené s rozvojem zdravotní gramotnosti

 

Aktivity podporující zdravý životní styl, zdravou stravu

 

Aktivity podporující inovace ve zdravotnictví

 

Odborné diskuzní panely, konference, projekty na zdravotnická a zdravotní témata

Může ZP MV ČR podpořit i náš projekt?

Může. Prevenci, péči o zdraví a rozvoj zdravotní gramotnosti považujeme v ZP MV ČR za důležitou součást činnosti zdravotní pojišťovny. Stále hledáme možnosti, jak informovat širokou veřejnost o zásadních tématech spojených se zdravím.

Jak se na naší akci (v rámci našeho projektu) bude ZP MV ČR prezentovat?

Pokud váš projekt podpoříme, je několik způsobů, kterými tuto podporu budeme chtít prezentovat. Jde zejména, ale ne výlučně, o následující plnění:

 • Prezentace loga ZP MV ČR na všech materiálech k dané akci (plakáty, pozvánky, webové stránky)
 • Prezentace ZP MV ČR na sociálních sítích v rámci příspěvků (Facebook, Instagram, TikTok apod.)
 • Prezentace materiálů a loga ZP MV ČR přímo na akci (roll-upy, bannery, logo v prezentacích, promítání spotů ZP MV ČR, vysílání audiospotů ZP MV ČR)
 • Přímá účast zástupců ZP MV ČR na akci s prezentačním stánkem nebo například formou účasti v diskuzi
 • A mnoho dalšího, v závislosti na charakteru akce nebo projektu

Jak můžeme o podporu zažádat?

Projekty, které podporujeme, vybíráme v interních výběrových řízeních, ve kterých posuzujeme zaměření akce, dosah, způsob prezentace, který projekt umožňuje, a také náklady na tuto prezentaci. Abychom tedy mohli váš projekt takto posoudit, je třeba poslat žádost o podporu.

Žádost by měla obsahovat:

 • Identifikaci pořádajícího subjektu (IČO, kontaktní osoba, webové stránky, odkaz na sociální sítě apod.),
 • prezentaci projektu/akce s uvedením cílové skupiny, na kterou se zaměřuje,
 • odhadovanou návštěvnost/dosah akce,
 • formu podpory, o kterou žádáte (finanční prostředky, materiální zajištění – letáky, reklamní předměty apod., osobní účast),
 • rozsah a způsob nabízeného plnění pro ZP MV ČR,
 • pokud je to možné, i prezentaci minulých akcí.

Žádost s výše uvedeným můžete do ZP MV ČR zaslat poštou, emailem nebo datovou schránkou.

Co se s naší žádostí stane?

Jako zdravotní pojišťovna nakládáme s veřejnými finančními prostředky. Řídíme se Zákonem o zadávání veřejných zakázek. Všechny žádosti posuzují příslušní pracovníci ZP MV ČR. Zohledňují cíle zdravotní pojišťovny ve vztahu k zaměření projektu, ostatní aktivity v daném období, zaměření akce, zkušenosti ZP MV ČR s pořádajícím subjektem nebo daným projektem a v neposlední řadě též ekonomickou výhodnost nabízeného plnění. Každá žádost je posouzena, na každou žádost odpovíme. Rozhodnutí o podpoře se řídí výše uvedenými parametry a čerpáním příslušeného rozpočtu na daný kalendářní rok. Zasláním žádosti nevzniká nárok na podporu ze strany ZP MV ČR.

Aktuality

samotest

Ukončení provozu portálu Samotesty-covid.cz

23. 9. 2021 | #Pojištěnci | #Plátci

Vážení zaměstnavatelé,    k 30. září 2021 dojde k ukončení provozu portálu všech zdravotních pojišťoven Samotesty-covid.cz, který sloužil pro odesílání žádostí o příspěvek na částečnou kompenzaci nákladů na samotestování ve firmách a u OSVČ.

[více]
ruce

Pacientů s alzheimerem přibývá. Většina z nich se o své diagnóze nedozví včas

21. 9. 2021 | #Pojištěnci | #Plátci | #Poskytovatelé

Podle Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR) se loňský počet jejích klientů s Alzheimerovou chorobou zvýšil o 6 %. Alarmující je, že drtivá většina pacientů je diagnostikována pozdě nebo o své nemoci vůbec neví. Riziko onemocnění se přitom zvyšuje s věkem – předcházet mu pomáhá především vyvážená strava a zdravý životní styl.

[více]

Aby vám neutekla žádná naše slevová akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211