Přejít k hlavnímu obsahu
foreigners
 1. Úvod
 2. O nás
 3. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra podporuje vaše aktivity

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra podporuje vaše aktivity

ZPMV Podporuje

Připravujete projekt, který chce zlepšit povědomí o zdravém pohybu nebo zdravém stravování? Projekt, který si klade za cíl upozornit na zdravotní rizika, podporuje prevenci chorob nebo rozvíjí zdravotní gramotnost široké veřejnosti?

Jaké akce a projekty dlouhodobě podporujeme?

 

Sportovní aktivity

 

Aktivity spojené s prevencí civilizačních onemocnění

 

Aktivity spojené s rozvojem zdravotní gramotnosti

 

Aktivity podporující zdravý životní styl, zdravou stravu

 

Spolupráce s poskytovateli zdravotních služeb při realizaci Preventivních programů hrazených z Fondu prevence 

 

Odborné diskuzní panely, konference, projekty na zdravotnická a zdravotní témata

Naše zdravotní pojišťovna nabízí poskytovatelům zdravotních služeb na území ČR (včetně lékáren a prodejen zdravotnických prostředků), možnost zapojení do preventivních programů, které jsou určené ke zlepšení zdravotního stavu pojištěnců registrovaných u ZP MV ČR.

Jak spolupráce probíhá?  

V případě zájmu zašlete, prosím, žádost se stručným popisem spolupráce, v rámci schválených programů z Fondu prevence pro aktuální rok, a zašlete na email: lenka.krejcova@zpmvcr.cz. Přijaté žádosti vyhodnocuje komise, která zasedá kvartálně. O výsledku bude žadatel informován a v případě kladného vyřízení žádosti obdrží návrh Smlouvy o spolupráci. Realizace plnění je možná nejdříve od 3. ledna 2023, po schválení Správní radou, následně po podpisu Smlouvy o spolupráci a s přihlédnutím k průběžnému čerpání finančních prostředků určených na příslušný program. 

Kontakt 

Může ZP MV ČR podpořit i náš projekt?

Může. Prevenci, péči o zdraví a rozvoj zdravotní gramotnosti považujeme v ZP MV ČR za důležitou součást činnosti zdravotní pojišťovny. Stále hledáme možnosti, jak informovat širokou veřejnost o zásadních tématech spojených se zdravím.

Jak se na naší akci (v rámci našeho projektu) bude ZP MV ČR prezentovat?

Pokud váš projekt podpoříme, je několik způsobů, kterými tuto podporu budeme chtít prezentovat. Jde zejména, ale ne výlučně, o následující plnění:

 • Prezentace loga ZP MV ČR na všech materiálech k dané akci (plakáty, pozvánky, webové stránky)
 • Prezentace ZP MV ČR na sociálních sítích v rámci příspěvků (Facebook, Instagram, TikTok apod.)
 • Prezentace materiálů a loga ZP MV ČR přímo na akci (roll-upy, bannery, logo v prezentacích, promítání spotů ZP MV ČR, vysílání audiospotů ZP MV ČR)
 • Přímá účast zástupců ZP MV ČR na akci s prezentačním stánkem nebo například formou účasti v diskuzi
 • A mnoho dalšího, v závislosti na charakteru akce nebo projektu

Jak můžeme o podporu zažádat?

Projekty, které podporujeme, vybíráme v interních výběrových řízeních, ve kterých posuzujeme zaměření akce, dosah, způsob prezentace, který projekt umožňuje, a také náklady na tuto prezentaci. Abychom tedy mohli váš projekt takto posoudit, je třeba poslat žádost o podporu.

Žádost by měla obsahovat:

 • Identifikaci pořádajícího subjektu (IČO, kontaktní osoba, webové stránky, odkaz na sociální sítě apod.),
 • prezentaci projektu/akce s uvedením cílové skupiny, na kterou se zaměřuje,
 • odhadovanou návštěvnost/dosah akce,
 • formu podpory, o kterou žádáte (finanční prostředky, materiální zajištění – letáky, reklamní předměty apod., osobní účast),
 • rozsah a způsob nabízeného plnění pro ZP MV ČR,
 • pokud je to možné, i prezentaci minulých akcí.

Žádost s výše uvedeným můžete do ZP MV ČR zaslat poštou, emailem nebo datovou schránkou.

Co se s naší žádostí stane?

Jako zdravotní pojišťovna nakládáme s veřejnými finančními prostředky. Řídíme se Zákonem o zadávání veřejných zakázek. Všechny žádosti posuzují příslušní pracovníci ZP MV ČR. Zohledňují cíle zdravotní pojišťovny ve vztahu k zaměření projektu, ostatní aktivity v daném období, zaměření akce, zkušenosti ZP MV ČR s pořádajícím subjektem nebo daným projektem a v neposlední řadě též ekonomickou výhodnost nabízeného plnění. Každá žádost je posouzena, na každou žádost odpovíme. Rozhodnutí o podpoře se řídí výše uvedenými parametry a čerpáním příslušeného rozpočtu na daný kalendářní rok. Zasláním žádosti nevzniká nárok na podporu ze strany ZP MV ČR.

Aktuality

ZaP

Vyrážíme s prevencí za vámi

| #Pojištěnci | #Plátci

V červenci začíná již čtvrtý ročník naší každoroční osvětové roadshow Zdraví a prevence s 211. Míříme do dalších měst po celé republice, kde se roadshow ještě nekonala, abychom návštěvníkům zprostředkovali základní preventivní vyšetření.

[více]

Aby vám neutekla žádná naše akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211