Úvodní strana

Přihláška
Pojištěnce

Zobrazit obsah sekce

Obsah sekce

sekce
Pojištěnci

Lázeňská léčebně rehabilitační péče

Lázeňská léčebně rehabilitační péče se poskytuje a hradí jako komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče nebo příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče a je poskytována výhradně jako následná lůžková péče ve zdravotnických zařízeních, která se nacházejí v místě výskytu přírodního léčivého zdroje nebo na území s klimatickými podmínkami příznivými k léčení, a při poskytování léčebné péče jsou tyto přírodní léčivé zdroje nebo klimatické podmínky příznivé k léčení využívány.

Lázeňská péče je indikována pouze v těch případech, kdy je nezbytnou součástí léčebného procesu a lze oprávněně předpokládat, že povede ke zlepšení zdravotního stavu. Posouzení nezbytnosti takové péče a následně její doporučení je plně v kompetenci ošetřujícího lékaře.

 

Formy lázeňské léčebně rehabilitační péče:

Komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče navazuje na lůžkovou péči nebo specializovanou ambulantní zdravotní péči a je zaměřena na doléčení, zabránění vzniku invalidity a nesoběstačnosti nebo na minimalizaci rozsahu invalidity. V případě schválení komplexní lázeňské léčebně rehabilitační péče hradí zdravotní pojišťovna náklady na léčení, ubytování a stravování ve standardní úrovni nasmlouvané s poskytovatelem lázeňské péče.

Příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče je poskytována především pojištěncům s chronickým onemocněním v případech, kdy nejsou splněny podmínky pro komplexní péči. Hrazenými službami jsou pouze vyšetření a léčení pojištěnce. Tato péče může být poskytnuta jednou za dva roky.

 

Případné telefonické dotazy ohledně lázeňské léčebně rehabilitační jsou zodpovídány každý pracovní den v době od 9:00 do 11:00 hodin pracovníky, kteří se věnují problematice lázeňské péče na níže uvedených pracovištích ZP MV ČR:

Pracoviště: Praha, České Budějovice, Plzeň, Hradec Králové, Brno a Olomouc.

Informace

Registrace nového pojištěnce

Aktuality

Naše pracoviště

Naše pracoviště jsou po celé ČR. Vyberte si to, které je vám nejblíže

Akční nabídky

Bonusy

Připravili jsme pro vás "Program na podporu zdravého životního stylu"

Třeba příspěvek na lyžařský výcvik