Úvodní strana

Přihláška
Pojištěnce

Zobrazit obsah sekce

Obsah sekce

sekce
Pojištěnci

Lázeňská léčebně rehabilitační péče

Lázeňská léčebně rehabilitační péče se poskytuje a hradí jako komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče nebo příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče a je poskytována výhradně jako následná lůžková péče ve zdravotnických zařízeních, která se nacházejí v místě výskytu přírodního léčivého zdroje nebo na území s klimatickými podmínkami příznivými k léčení, a při poskytování léčebné péče jsou tyto přírodní léčivé zdroje nebo klimatické podmínky příznivé k léčení využívány.

Lázeňská péče je indikována pouze v těch případech, kdy je nezbytnou součástí léčebného procesu a lze oprávněně předpokládat, že povede ke zlepšení zdravotního stavu. Posouzení nezbytnosti takové péče a následně její doporučení je plně v kompetenci ošetřujícího lékaře.

 

Formy lázeňské léčebně rehabilitační péče:

Komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče navazuje na lůžkovou péči nebo specializovanou ambulantní zdravotní péči a je zaměřena na doléčení, zabránění vzniku invalidity a nesoběstačnosti nebo na minimalizaci rozsahu invalidity. V případě schválení komplexní lázeňské léčebně rehabilitační péče hradí zdravotní pojišťovna náklady na léčení, ubytování a stravování ve standardní úrovni nasmlouvané s poskytovatelem lázeňské péče.

Příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče je poskytována především pojištěncům s chronickým onemocněním v případech, kdy nejsou splněny podmínky pro komplexní péči. Hrazenými službami jsou pouze vyšetření a léčení pojištěnce. Tato péče může být poskytnuta jednou za dva roky.

 

Případné telefonické dotazy ohledně lázeňské léčebně rehabilitační jsou zodpovídány každý pracovní den v době od 9:00 do 11:00 hodin pracovníky, kteří se věnují problematice lázeňské péče na níže uvedených pracovištích ZP MV ČR:

Pracoviště: Praha, České Budějovice, Plzeň, Hradec Králové, Brno a Olomouc.

Informace

Registrace nového pojištěnce

Aktuality

Naše pracoviště

Naše pracoviště jsou po celé ČR. Vyberte si to, které je vám nejblíže

Akční nabídky

Bonusy

Program pro těhotné a ženy po porodu

Využijte příspěvek na vitamíny, ultrazvukové vyšetření, laktační poradkyni a mnohé další