Přejít k hlavnímu obsahu
 1. Úvod
 2. Pojištěnci
 3. Lékař na telefonu

Lékař na telefonu

Nevyznáte se v lékařské zprávě, nerozumíte výsledkům z laboratoře nebo si nejste jistí, zda můžete užít určitý lék? Obraťte se na našeho lékaře na telefonu, který vám ochotně a trpělivě zodpoví všechny otázky. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR má ve spolupráci s AWP Solutions ČR a SR pro své klienty konzultační službu „Lékař na telefonu“, v rámci které se můžete zdarma poradit s kvalifikovanými lékaři.

Lékař na telefonu

Kdy je lékař na telefonu?

Služba „Lékař na telefonu“ je pro pojištěnce Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Jak služba funguje?

Vytočte linku +420 283 002 772. Tím se spojíte s koordinátorem medicínské asistence. Koordinátor zjistí, co je podstatou vašeho dotazu, a pokud je schopen odpovědět, zodpoví ho. Pokud ne, domluví si s vámi přesný čas, kdy vám zavolá zpátky. Všechny detaily hovoru předá přímo lékaři, který se na zodpovězení dotazu důkladně připraví. Tímto krokem šetříme jak čas lékaře, tak i váš čas.Ve smluvenou dobu vám koordinátor zavolá a propojí vás s lékařem.

Cena služby?

Nonstop služba „Lékař na telefonu“ je zdarma, klient případně hradí pouze hovor na pevnou telefonní linku dle tarifu svého operátora. Zpětné volání a hovor s lékařem na telefonu je pro klienty Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR zdarma.

Služba telefonického asistenčního centra „Lékař na telefonu“ neplní ani nenahrazuje funkci rychlé záchranné služby! Máte-li akutní zdravotní potíže, např. krvácení či prudké bolesti, volejte přímo linky 155 nebo 112 nebo navštivte svého lékaře!

Lékař na telefonu:

283 002 772

Nonstop služba „Lékař na telefonu“ je zdarma, klient případně hradí pouze hovor na pevnou telefonní linku dle tarifu svého operátora. Zpětné volání a hovor s lékařem na telefonu je pro klienty Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR zdarma.

doktorka

S čím se na lékaře na telefonu můžete obrátit?

S lékařem na telefonu můžete zkonzultovat svůj zdravotní stav a příznaky onemocnění.

Lékař se pokusí určit, zda vaše zdravotní potíže mohou souviset s případnými dalšími symptomy, jaké by mohly být příčiny popsaných příznaků a jaký vliv by na ně mohly mít vaše předchozí zdravotní komplikace či aktivity.

Lékař vám vysvětlí běžně užívané lékařské pojmy, zkratky a názvy z lékařských zpráv i jiných lékařských odborných dokumentací.

Lékař vám vysvětlí význam latinských pojmů z lékařské dokumentace, dále diagnózy (číselné kódy diagnóz), jejich možné následky a běžné postupy při léčení.

Obraťte se na lékaře na telefonu, pokud nerozumíte výsledkům laboratorního vyšetření.

Lékař vás informuje o základních laboratorních vyšetřeních a o jejich účelu, vysvětlí vám zkratky a základní typy naměřených hodnot. Dozvíte se, jaká jsou rozmezí, ve kterých by se měl výsledek vašeho laboratorního vyšetření pohybovat a s čím by mohly souviset případné odchylky od normálních hodnot.

Lékař vám vysvětlí, které léčivé látky obsahují vaše léky, jaké by mohly mít nežádoucí účinky, jak by léky mohly působit v kombinaci s jinými léky a jak by bylo možné je nahradit.

Lékař vás také seznámí s principy úhrady léčivých přípravků z veřejného zdravotního pojištění podle indikačních omezení a omezení na lékařskou odbornost.

Službu lékaře na telefonu mohou využít těhotné ženy. Lékař vám vysvětlí, na co máte nárok v rámci prenatálních prohlídek, jaká vyšetření se v těhotenství provádějí a proč.

Lékař vás seznámí i s pojmy z oblasti prenatální problematiky.

Pokud vás zajímá otázka očkování, lékař na telefonu vám zodpoví otázky ohledně této problematiky.

Vysvětlí vám postup vakcinace podle očkovacího kalendáře a poskytne vám odbornou konzultaci ohledně možnosti očkování i mimo veřejné zdravotní pojištění (typy vakcinace, úhrady, časový rozvrh). Vysvětlí vám také jednotlivé aspekty očkování z hlediska příslušné legislativy.

a další služby...

 • Lékař na telefonu vás seznámí s tím, jaké jsou běžné lékařské postupy, všeobecné diagnostické postupy při daném onemocnění a obecné postupy léčby. Poskytne vám také základní informace o časové náročnosti léčby jednotlivých onemocnění.
 • Lékař na telefonu vás seznámí s tím, které výkony jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění a do jaké výše a které výkony veřejné zdravotní pojištění nehradí, a to zejména z oblastí stomatologické péče a IVF (asistovaná reprodukce).
 • Lékař vám vysvětlí, jak funguje primární péče (praktický lékař pro děti a dorost, praktický lékař pro dospělé, gynekolog a stomatolog), jak se k lékaři zaregistrovat a s jakým časovým odstupem lze učinit novou registraci.
 • Lékař na telefonu vás seznámí s problematikou preventivních prohlídek – jak u lékařů primární péče, tak u screeningových vyšetření.
 • Lékař vás seznámí s principy zdravotních služeb v lázních či ozdravovnách – jaké jsou indikace lázeňské léčby, jaký je postup úhrady, jak často lze léčbu čerpat, kdo vypisuje žádost, jak dlouho platí žádanka, co udělat, když žádanka vyprší, atd.
 • Lékař vám vysvětlí, jakou platnost mají lékařské recepty a žádanky a poukazy na vyšetření/ošetření.
 • Lékař vám poskytne informace ohledně možnosti proplácení cestovních nákladů pojištěnců v souvislosti s poskytováním hrazených služeb.
 • Lékař vám poskytne odborné informace o systému zdravotnictví v ČR, včetně s tím související právní terminologie.

Službu poskytuje společnost AWP Solutions ČR a SR , která Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra ČR předá, rámci reportu monitoringu poskytovaných služeb, informaci o telefonním čísle, z něhož byl hovor uskutečněn. S takto získaným telefonním číslem Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR dále nijak nepracuje, tzn. nepoužívá jej.

Aktuality

Aby vám neutekla žádná naše akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211