Přejít k hlavnímu obsahu
 1. Úvod
 2. Pojištěnci
 3. Lékař na telefonu

Lékař na telefonu

Nevyznáte se v lékařské zprávě, nerozumíte výsledkům z laboratoře nebo si nejste jistí, zda můžete užít určitý lék? Obraťte se na našeho lékaře na telefonu, který vám ochotně a trpělivě zodpoví všechny otázky. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR má ve spolupráci s AWP Solutions ČR a SR pro své klienty konzultační službu „Lékař na telefonu“, v rámci které se můžete zdarma poradit s kvalifikovanými lékaři.

Lékař na telefonu

Kdy je lékař na telefonu?

Služba „Lékař na telefonu“ je pro pojištěnce Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Jak služba funguje?

Vytočte linku +420 283 002 772. Tím se spojíte s koordinátorem medicínské asistence. Koordinátor zjistí, co je podstatou vašeho dotazu, a pokud je schopen odpovědět, zodpoví ho. Pokud ne, domluví si s vámi přesný čas, kdy vám zavolá zpátky. Všechny detaily hovoru předá přímo lékaři, který se na zodpovězení dotazu důkladně připraví. Tímto krokem šetříme jak čas lékaře, tak i váš čas.Ve smluvenou dobu vám koordinátor zavolá a propojí vás s lékařem.

Cena služby?

Nonstop služba „Lékař na telefonu“ je zdarma, klient případně hradí pouze hovor na pevnou telefonní linku dle tarifu svého operátora. Zpětné volání a hovor s lékařem na telefonu je pro klienty Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR zdarma.

Služba telefonického asistenčního centra „Lékař na telefonu“ neplní ani nenahrazuje funkci rychlé záchranné služby! Máte-li akutní zdravotní potíže, např. krvácení či prudké bolesti, volejte přímo linky 155 nebo 112 nebo navštivte svého lékaře!

Lékař na telefonu:

283 002 772

Nonstop služba „Lékař na telefonu“ je zdarma, klient případně hradí pouze hovor na pevnou telefonní linku dle tarifu svého operátora. Zpětné volání a hovor s lékařem na telefonu je pro klienty Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR zdarma.

doktorka

S čím se na lékaře na telefonu můžete obrátit?

S lékařem na telefonu můžete zkonzultovat svůj zdravotní stav a příznaky onemocnění.

Lékař se pokusí určit, zda vaše zdravotní potíže mohou souviset s případnými dalšími symptomy, jaké by mohly být příčiny popsaných příznaků a jaký vliv by na ně mohly mít vaše předchozí zdravotní komplikace či aktivity.

Lékař vám vysvětlí běžně užívané lékařské pojmy, zkratky a názvy z lékařských zpráv i jiných lékařských odborných dokumentací.

Lékař vám vysvětlí význam latinských pojmů z lékařské dokumentace, dále diagnózy (číselné kódy diagnóz), jejich možné následky a běžné postupy při léčení.

Obraťte se na lékaře na telefonu, pokud nerozumíte výsledkům laboratorního vyšetření.

Lékař vás informuje o základních laboratorních vyšetřeních a o jejich účelu, vysvětlí vám zkratky a základní typy naměřených hodnot. Dozvíte se, jaká jsou rozmezí, ve kterých by se měl výsledek vašeho laboratorního vyšetření pohybovat a s čím by mohly souviset případné odchylky od normálních hodnot.

Lékař vám vysvětlí, které léčivé látky obsahují vaše léky, jaké by mohly mít nežádoucí účinky, jak by léky mohly působit v kombinaci s jinými léky a jak by bylo možné je nahradit.

Lékař vás také seznámí s principy úhrady léčivých přípravků z veřejného zdravotního pojištění podle indikačních omezení a omezení na lékařskou odbornost.

Službu lékaře na telefonu mohou využít těhotné ženy. Lékař vám vysvětlí, na co máte nárok v rámci prenatálních prohlídek, jaká vyšetření se v těhotenství provádějí a proč.

Lékař vás seznámí i s pojmy z oblasti prenatální problematiky.

Pokud vás zajímá otázka očkování, lékař na telefonu vám zodpoví otázky ohledně této problematiky.

Vysvětlí vám postup vakcinace podle očkovacího kalendáře a poskytne vám odbornou konzultaci ohledně možnosti očkování i mimo veřejné zdravotní pojištění (typy vakcinace, úhrady, časový rozvrh). Vysvětlí vám také jednotlivé aspekty očkování z hlediska příslušné legislativy.

a další služby...

 • Lékař na telefonu vás seznámí s tím, jaké jsou běžné lékařské postupy, všeobecné diagnostické postupy při daném onemocnění a obecné postupy léčby. Poskytne vám také základní informace o časové náročnosti léčby jednotlivých onemocnění.
 • Lékař na telefonu vás seznámí s tím, které výkony jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění a do jaké výše a které výkony veřejné zdravotní pojištění nehradí, a to zejména z oblastí stomatologické péče a IVF (asistovaná reprodukce).
 • Lékař vám vysvětlí, jak funguje primární péče (praktický lékař pro děti a dorost, praktický lékař pro dospělé, gynekolog a stomatolog), jak se k lékaři zaregistrovat a s jakým časovým odstupem lze učinit novou registraci.
 • Lékař na telefonu vás seznámí s problematikou preventivních prohlídek – jak u lékařů primární péče, tak u screeningových vyšetření.
 • Lékař vás seznámí s principy zdravotních služeb v lázních či ozdravovnách – jaké jsou indikace lázeňské léčby, jaký je postup úhrady, jak často lze léčbu čerpat, kdo vypisuje žádost, jak dlouho platí žádanka, co udělat, když žádanka vyprší, atd.
 • Lékař vám vysvětlí, jakou platnost mají lékařské recepty a žádanky a poukazy na vyšetření/ošetření.
 • Lékař vám poskytne informace ohledně možnosti proplácení cestovních nákladů pojištěnců v souvislosti s poskytováním hrazených služeb.
 • Lékař vám poskytne odborné informace o systému zdravotnictví v ČR, včetně s tím související právní terminologie.

Službu poskytuje společnost AWP Solutions ČR a SR , která Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra ČR předá, rámci reportu monitoringu poskytovaných služeb, informaci o telefonním čísle, z něhož byl hovor uskutečněn. S takto získaným telefonním číslem Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR dále nijak nepracuje, tzn. nepoužívá jej.

Aktuality

RS

Pro klienty s roztroušenou sklerózou

8. 3. 2023 | #Pojištěnci | #Plátci

Roztroušenou sklerózou trpí v České republice odhadem 23 tisíc lidí. Je to autoimunitní onemocnění postihující centrální nervovou soustavu. Nemoc nelze zcela vyléčit, ale je možné, zejména v počáteční fázi, zpomalit její postup.

[více]

Aby vám neutekla žádná naše akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211