Přejít k hlavnímu obsahu
foreigners

Cestovní pojištění

Cestování bez obav? Spolehněte se na nás!

logo

Cestovní pojištění bez kompromisů

✔ Pojistné krytí až 100 000 000 Kč
Rekreační sport bez příplatku

Léčebné výlohy za covid-19 již v základu
Proplacení až 100 % stornopoplatků v případě storna cesty
Rodinná sleva: 2 dospělí, děti do 6 let zdarma, děti do 17 let za poloviční pojistné
Sleva pro studenty do 26 let – pouze na studijní pobyty – Varianty: Start za 1,-Kč, Standard za 4,-Kč a Exclusive za 6,-Kč
Sleva 10% pro členy IZS a dárce krve na roční cestovní pojištění s opakovanými výjezdy Svět

Pro vaši lepší orientaci jsme připravili krátký přehled základních informací, které se týkají cestovního pojištění v souvislosti s onemocněním COVID-19. Více informací naleznete na této stránce.

Chystáte se na lyže do Itálie? Od 1. 1. 2022 platí v Itálii nový zákon. Každý lyžař nebo snowboardista na sjezdovce musí mít sjednané pojištění odpovědnosti za škodu. Pokud u nás máte sjednané cestovní pojištění včetně pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě, obdržíte automaticky potvrzení o pojištění v anglickém jazyce. V případě, že potvrzení z nějakého důvodu nemáte k dispozici, můžete o něj znovu požádat přes webový formulář nebo pomocí chatu nebo je možné využít naši klientskou linku na čísle 241 114 114 a nebo se můžete obrátit na správce své pojistné smlouvy.

Při sjednání pojištění na pracovišti ZP MV ČR potvrzení obdržíte ihned po zaplacení platební kartou. Při sjednání pojištění on-line potvrzení o pojištění obdržíte až po zaplacení pojištění a spárování s platbou.

Proč cestovní pojištění od Generali České pojišťovny?

 

100 milionů

Jistíme vás.

Stát se může cokoliv, proto si u nás můžete zvolit limit pojistného krytí pro pojištění léčebných výloh až do výše 100 milionů korun.

 

77

Kryjeme přes 77 sportů bez příplatku.

Neomezujte se na dovolené a sportujte bez obav. Více než 77 sportů kryjeme už v základu, další si můžete připojistit.

 

5 000

Zástupy zkušených poradců.

Jsme vám ještě blíž. K dispozici máte téměř 5000 zkušených poradců a 550 obchodních míst po celém Česku.

Cestovní pojištění je možné sjednat online.

Varianty pojištění

 

Exclusive

Standard

Start

Pojištění léčebných výloh*

SVĚT:  100 000 000 Kč

EVROPA:  100 000 000 kČ

25 000 000 Kč

100 000 000 kČ

5 000 000 Kč

5 000 000 kČ

Onemocnění COVID-19

do výše limitu plnění

do výše limitu plnění

do výše limitu plnění

Asistence

do výše limitu plnění

do výše limitu plnění

do výše limitu plnění

Repatriace

do výše limitu plnění

do výše limitu plnění

do výše limitu plnění

Zásah horské služby

500 000 Kč

500 000 Kč

500 000 Kč

Akutní zubní ošetření

20 000 Kč

20 000 Kč

20 000 Kč

Terorismus**

3 000 000 Kč

3 000 000 Kč

3 000 000 Kč

Úrazové pojištění

Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě

Pojištění osobních věcí a zavazadel

Pobyt v nemocnici (včetně onemocnění covid-19

Nadstandardní asistenční a právní služby

Pojištění spoluúčasti na věci půjčené

Veterinární léčba

Přerušení nastoupené cesty

Storno cesty

✔ v balíčku

❖ lze připojistit

✖ nelze připojistit

* Pojištění se vztahuje na úraz nebo náhlé akutní onemocnění pojištěného, ke kterému došlo v zahraničí v době trvání pojištění a které vyžaduje nutné a neodkladné léčení v zahraničí. Pojištění se vztahuje pouze na nutné a neodkladné léčení stabilizující stav pojištěného natolik, že je schopen v cestě pokračovat nebo být repatriován zpět do ČR. Pojištěný je povinnen vždy v případě škodní události kontaktovat asistenční centrálu pojišťovny.

** Ošetření v nemocnici nebo ambulantní ošetření nebo repatriace související s teroristickým útokem

Základní typ cesty zahrnutý v cestovním pojištění je turistika, práce a rekreační sport. Tento typ cesty je možno rozšířit o organizovaný sport nebo rizikovou cestu.

Sjednat online

 

 

Pojištění si můžete sjednat také osobně.

Zvýhodněné cestovní pojištění pro dárce, studenty a členy IZS je možné sjednat pouze na klientských centrech.

Klientská centra

 

 

Typy cest

Turistika, práce nebo rekreační sport

Turistickou, pracovní a sportovní cestou se rozumí běžná turistická a poznávací cesta nebo pobyt, studijní pobyt a rekreační (ne organizovaný) sport a provozování běžných pracovních činností, včetně charitativních a dobrovolných činností a stáže.

Organizovaný sport

Organizovaným sportem se rozumí sport provozovaný při organizovaných soutěžích amatérských či profesionálních sportovců pořádaných jakoukoliv organizací a veškerá příprava k této činnosti. Organizovaným sportem není ani při splnění výše uvedených podmínek rizikový sport, který je řazen pod rizikovou cestu dle tabulky rozdělení sportů uvedené v pojistných podmínkách.

V on-line sjednání není umožněno sjednat typ cesty Organizovaný sport včetně úrazového pojištění ani pojištění odpovědnosti za škodu. Máte-li zájem o sjednání tohoto typu cesty včetně úrazového pojištění nebo pojištění odpovědnosti za škodu, obraťte se na jakékoliv naše obchodní místo.

Riziková cesta

Rizikovou cestou se rozumí rizikové sporty a další aktivity, definované v tabulce rozdělení sportů uvedené v pojistných podmínkách, provozované individuálně i organizovaně. Pokud sport, který plánujete provozovat, nenaleznete v pojistných podmínkách, vždy nás kontaktujte. Rádi vám poradíme, jak pojištění správně objednat.

V on-line sjednání není umožněno sjednat typ cesty Riziková cesta včetně úrazového pojištění ani pojištění odpovědnosti za škodu. Máte-li zájem o sjednání tohoto typu cesty včetně úrazového pojištění nebo pojištění odpovědnosti za škodu, obraťte se na jakékoliv naše obchodní místo.

Co lze připojistit?

Úrazové pojištění

Trvalé následky úrazu, smrt úrazem a denní odškodné za vyjmenované úrazy.

 • Trvalé následky úrazu limit plnění: 200 000 Kč nebo 400 000 Kč

 • Smrt úrazem limit plnění: 100 000 Kč nebo 200 000 Kč

 • Denní odškodné za vyjmenované úrazy limit plnění: 200 Kč/den

Denní odškodné za vyjmenované úrazy je poskytováno pouze na úrazy jmenovitě uvedené v pojistných podmínkách (Tabulka denního odškodného za dobu léčení vyjmenovaných úrazů: TDOV).

Osobní věci a zavazadla

Slouží k ochraně věcí osobní potřeby, které si pojištěný vzal na cestu nebo si je prokazatelně v průběhu cesty pořídil. Vztahuje se na poškození nebo zničení věci přírodními katastrofami, vodou z vodovodního zařízení, krádež věci vloupáním, poškození, zničení, odcizení nebo ztrátu věci při dopravní nehodě.

 • Osobní věci a zavazadla limit plnění: 20 000 nebo 50 000 Kč.
 • Při zpoždění vašich letecky přepravovaných zavazadel, nad 6 hodin od vašeho příletu do cílové destinace cesty v zahraničí, vám zaplatíme náklady, které jste byli nuceni vynaložit na pořízení nezbytných náhradních věcí (např. hygienických potřeb, oblečení, apod.). Maximální limit plnění: 5 000 Kč.
Odpovědnost za škodu

Pojištění odpovědnosti za škodu se vztahuje na škodu vzniklou během pobytu v běžném občanském životě třetí osobě.

Jde o škodu způsobenou pojištěným:

 • Činností v běžném občanském životě.

 • Provozováním sportovní rekreační činnosti.

 • Příležitostným používáním (nikoliv vlastnictvím) plachetnic a jiných nemotorových plavidel.

 • Vlastnictvím nebo opatrovnictvím domácích a drobných zvířat běžně chovaných v domácnostech v České republice pro zálibu nebo potřebu rodiny.

Odpovědnost za škodu limit plnění: 5 000 000 Kč nebo 10 000 000 Kč nebo 15 000 000 Kč

Pojištění spoluúčasti na věci půjčené

V případě neúmyslného poškození kola, elektrokola, elektrokoloběžky, osobního auta, karavanu, obytného vozu, motocyklu, vodního skútru, hausbótu, plachetnice do 20 metrů délky a motorového člunu do výkonu 300 HP pronajatých v oficiální půjčovně hradíme spoluúčast z pojištění pronajaté věci. Vždy si ověřte, že je vámi pronajatá věc pojištěná. 

 • Pojištění spoluúčasti na věci půjčené: 30 000 Kč

Pojištění nadstandardních služeb

Pojištění se sjednává pro případ:

 • ztráty nebo odcizení cestovních dokladů, jízdenky nebo letenky s limitem plnění 10 000 Kč
 • zajištění trestněprávní záruky (kauce) a zprostředkování s tím související právní pomoci za účelem vyloučení nebo propuštění z vazby s limitem plnění 300 000 Kč
 • úhrady nákladů spojených s převozem věcí pojištěného, který v zahraničí zemřel a dále úhrady nákladů na pohřeb pojištěného v zahraničí s limitem plnění 150 000 Kč
 • zajištění právní pomoci (v případě trestního nebo správního řízení po dopravní nehodě nebo v případě sporu ze spotřebitelských vztahů s místním poskytovatelem služeb nebo v případě nároku na náhradu škody nebo újmy na zdraví) s limitem plnění 200 000 Kč
 • potřeby poskytnutí asistenčních služeb v opuštěné domácnosti s limitem plnění 35 000 Kč
 • přivolání náhradního pracovníka s limitem plnění 50 000 Kč

Pojištěný je povinen v případě škody vždy kontaktovat asistenční centrálu.

Pobyt v nemocnici

Pojistnou událostí je hospitalizace pojištěného v důsledku akutního onemocnění nebo úrazu v zahraničí, pokud je z lékařského hlediska nezbytná a trvá déle než 48 hodin.

Limit plnění: 1 500 Kč/den a celkem max. 20 000 Kč.

Asistenční služby AutoCare

Pro pojištění asistenčních služeb AutoCare 2.0 je pojistitelem Europ Assistance S.A. Generali Česká pojišťovna nabízí svým klientům možnost sjednat si toto pojištění v rámci svého produktu cestovního pojištění. Pro toto pojištění platí samostatné pojistné podmínky a telefonní číslo na asistenční centrálu +420 810 100 800.

Asistenční služby AutoCare pouze pro osobní vozidla a užitková vozidla do 3,5 tuny zahrnují pomoc při nehodě, poruše či nedostatku paliva, telefonickou konzultaci, odtah a úschovu vozidla, náhradní ubytování či dopravu, repatriaci vozidla, vyzvednutí opraveného vozu ze zahraničí a finanční hotovost v případě nouze.

Asistenční služby AutoCare limit plnění pro jednu pojistnou událost: 75 000 Kč

V rámci jedné pojistné smlouvy je možno sjednat pojištění pouze pro jedno osobní vozidlo.

Pojištění storna cesty

Předmětem pojištění je finanční ztráta, tedy náklady, které pojištěný nenávratně vynaložil v souvislosti se zrušením cesty organizované cestovní kanceláří či dopravcem, nebo náklady, které v této souvislosti nenávratně vynaložil na ubytování.

Pojištěni storna cesty musí být uzavřeno před nebo nejpozději tři dny po zaplacení poslední splátky, resp. úplném zaplacení cesty NEBO nejpozději tři dny po závazné rezervaci samostatného ubytování, pokud je poslední splátka, resp. úplné zaplacení ubytování nastaveno, až po zahájení čerpání této služby NEBO pro cestu organizovanou cestovní kanceláří nebo cestovní agenturou, samostatně zakoupenou dopravu nebo samostatné ubytování závazně rezervované nebo hrazené méně než 15 dní před datem nastoupení na cestu, musí být pojištění storna cesty sjednáno nejpozději v den objednání této služby.

Pojistitel poskytne pojistné plnění ve výši 80% nebo 100% (dle výše stanovené v pojistné smlouvě) nákladů skutečně vzniklých pojištěnému, maximálně však do výše sjednaného limitu pojistného plnění.

Pro územní rozsah Evropa a Svět si můžete sjednat i samostatné pojištění Storna cesty. Máte-li zájem o sjednání samostatného pojištění Storna cesty, obraťte se na jakékoliv naše obchodní místo.

Limit plnění: pro Evropu nebo Svět až 150 000 Kč/osoba a pro Českou republiku limit plnění až 20 000 Kč/osoba. 

Pojištění přerušení nastoupené cesty

Pojištění se sjednává pro případ vzniku finanční ztráty v důsledku přerušení nastoupené cesty, kterou představují náklady za nevyužité služby, které pojištěný uhradil. Uhradíme pouze náklady:

 • za pobyt a stravu v hotelu, v rekreačním objektu nebo v obdobném ubytovacím zařízení;
 • za předem sjednané a zaplacené výlety a podobné aktivity vzniklé nejdříve od dne následujícího po dni, ve kterém došlo k pojistné události.

Pojištění se dále sjednává pro případ nutnosti úhrady dodatečných nákladů:

 • za náhradní zpáteční dopravu do České republiky
 • za preventivní test k vyloučení podezření na onemocnění COVID-19*

Limit plnění: 30 000 Kč.

Máte-li zájem o sjednání pojištění Přerušení nastoupené cesty, obraťte se na jakékoliv naše obchodní místo.

*Nevztahuje se na podmínky, které jsou předem známé, tedy na preventivní test nebo preventivní karanténu na vyloučení onemocnění COVID-19, která je vyžadována pro umožnění vstupu do daného státu nebo pro umožnění opuštění daného státu.

Veterinární péče

V případě, že bude pojištěné zvíře (pes nebo kočka) během vašeho pobytu v zahraničí léčeno kvůli úrazu nebo akutnímu onemocnění, uhradíme 70 % vynaložených nákladů na léčení do limitu plnění 30 000Kč.

Často kladené dotazy

Další často kladené otázky najdete zde.

Mohu si sjednat pojištění, i když už jsem na dovolenou odjel a zapomněl na něj před odjezdem?

Ano, můžete, a to za předpokladu, že ještě žádná škodní událost nenastala nebo nevíte, že nastane. Ovšem v případě, že nově sjednané pojištění bezprostředně časově nenavazuje na cestovní pojištění sjednané u naší pojišťovny, uplatníme čekací dobu 3 dny od data sjednání pojištění.

Mám sjednané pojištění spoluúčasti na věci půjčené pro půjčený karavan, došlo k dopravní nehodě, co mám dělat?

Bez ohledu na to, kdo nehodu způsobil, jelikož se jedná o zapůjčenou věc, je třeba přivolat policii daného státu a vyžádat si policejní protokol.

Pozn. Půjčujete si plachetnici a nevíte, co dělat při nehodě? V tomto případě zajišťuje protokol kapitán plavidla a vy jej budete potřebovat pro hlášení škodní události.

Vztahuje se na mě cestovní pojištění, když jsem těhotná?

Ano, vztahuje, ovšem pozor na rozsah pojištění léčebných výloh, zde jste pojištěna do 26. týdne těhotenství. Ovšem je-li vaše těhotenství vedeno jako rizikové, pojištění se na vás nevztahuje.

Kdy vznikne mé cestovní pojištění? Souvisí to s mou platbou?

Cestovní pojištění vždy vzniká až uhrazením plné výše předepsaného pojistného. Za uhrazení považujeme okamžik, kdy provedete platbu. Můžete si tedy sjednat pojištění i o víkendu, uhradit jej a v klidu si užívat svou dovolenou.

Platí v rámci cestovního pojištění nějaké speciální podmínky pro osoby s cizí státní příslušností nebo dvojím občanstvím?

Ano, platí pro pojištění léčebných výloh, kde mají vliv na územní platnost tohoto pojištění.

Jste cizinec bez českého občanství, který si v ČR neplatí příspěvky do veřejného zdravotního systému, pak se vám pojištění léčebných výloh nevztahuje na stát, kde jste občanem nebo máte trvalé bydliště.

Jste cizinec bez českého občanství, který si v ČR platí nepřetržitě alespoň 6 měsíců příspěvky do veřejného zdravotního systému, pak se vám pojištění léčebných výloh vztahuje i na stát, kde jste občanem nebo máte trvalé bydliště.

Máte české občanství a k tomu ještě občanství jiného státu? Pak se vám pojištění léčebných výloh nevztahuje na území států, kde jste občanem, máte trvalé bydliště, jste držitelem Resident Card nebo Green Card.

Kam se obrátit, pokud máte otázky nebo další požadavky ke smlouvě, kterou jste si sjednali online zde?

Pokud máte otázky nebo požadavky týkající se pojistné smlouvy, kterou jste si sjednali online přes webové stránky ZP MV ČR, kontaktujte prosím přímo Generali Českou pojišťovnu a.s. jako poskytovatele tohoto cestovního pojištění. Vaše požadavky s vámi pracovníci vyřeší na lince 241 114 114.

Jak nahlásit škodu?

❖Na oficiálních stránkách Generali České pojišťovny v horní liště rozklikněte ŘEŠENÍ ŠKOD a poté NAHLÁSIT ŠKODU

❖Další krok je ikonka CESTA A DOVOLENÁ

❖Vyberte požadavek škody z uvedených událostí - náklady léčení likviduje Europ Assistance a ostatní škody jsou likvidovány Generali Českou pojišťovnou

Náklady léčení

❖Nahlášení je možné buď přes webové stránky Europ Assistance, na které je možné se prokliknout přes odkaz, a nebo nahlásit škodu po vyplnění formuláře „Nahlášení škodní události“ a zaslání na uvedenou e-mailovou adresu claims.medical@europ-assistance.cz

❖Na stránkách Europ Assistance si vyberte požadované náležitosti pro událost, z které se pojištění hlásí

Storno, Úrazové škody, Odpovědnost za škodu, Zavazadla a osobní věci, Veterinární léčba, Odškodnění letu

❖Vyplňte požadované informace o škodě a číslo smlouvy

❖Na dalším kroku vyplňte, kdo škodu hlásí

❖Popíšte škodu

❖Vyplňte číslo účtu

❖Do dokumentů ke škodě je důležité přiložit lékařské zprávy a informace o stornu

Pokud se nahlášení škody týká léčebných výloh, musí se kontaktovat asistenční služba Europ Assistance na čísle 221 586 675. V jiných případech nahlášení škody se kontaktuje přímo Generali na čísle 241 114 114 v čase od 8:00 do 19:00 v pracovních dnech a o víkendu v čase od 9:00 do 17:00. Po telefonickém kontaktování sdělí postup přímo asistenční služba.

 

Aktuality

ZaP

Vyrážíme s prevencí za vámi

5. 6. 2024 | #Pojištěnci | #Plátci

V červenci začíná již čtvrtý ročník naší každoroční osvětové roadshow Zdraví a prevence s 211. Míříme do dalších měst po celé republice, kde se roadshow ještě nekonala, abychom návštěvníkům zprostředkovali základní preventivní vyšetření.

[více]

Aby vám neutekla žádná naše akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211