Úvodní strana

Přihláška
Pojištěnce

Zobrazit obsah sekce

Obsah sekce

sekce
Pojištěnci

Lékař na telefonu

Služba telefonického asistenčního centra „lékař na telefonu“ je poskytována prostřednictvím kvalifikovaných lékařů. 

Pozor, služba telefonického asistenčního centra „lékař na telefonu“ není
záchranná služba ani nenahrazuje rychlou záchrannou službu! Máte-li akutní
zdravotní potíže, např. krvácení či prudké bolesti, volejte přímo linku 155 nebo 112 nebo navštivte svého lékaře,

Vytočte  linku pro vaše zdraví na čísle +420 283 002 772 a zeptejte se.

Službu (hovor na pevnou telefonní  linku) si hradí klient sám dle tarifu svého operátora.

 

 Obsah poskytované služby:

 

 • konzultování zdravotního stavu, vysvětlení příznaků onemocnění, zdravotních potíží, dalších případných souvisejících symptomů, příčin popsaných symptomů a možný vliv vašich předchozích zdravotních komplikací či aktivit;
 • vysvětlení lékařských běžně užívaných pojmů, zkratek a názvů z lékařských zpráv a jiných lékařských odborných dokumentací, latinských pojmů z lékařské dokumentace, diagnóz, jejich možných následků a souvislostí, číselných kódů diagnóz, následného nutného postupu při léčení pro danou diagnózu;
 • vysvětlení laboratorních výsledků, informace o základních laboratorních vyšetřeních, účel jednotlivých vyšetření, vysvětlení zkratek a základních typů naměřených hodnot, informace o rozmezí výsledků jednotlivých hodnot, vztažení těchto hodnot k obvyklým výsledkům a naznačení výkladu odchylek od normálních hodnot;
 • vysvětlení lékařských postupů, obecných postupů léčby daného onemocnění, všeobecných diagnostických postupů při daném onemocnění, základní informace o časové náročnosti léčby jednotlivých onemocnění;
 • vysvětlení významu účinných látek léků, možných nežádoucích účinků léků, interakce jednotlivých léků, možnost náhrady léků jinými, princip úhrady léčivých přípravků z veřejného zdravotního pojištění (v.z.p.) podle indikačních omezení a omezení na lékařskou odbornost;
 • vysvětlení pojmů z oblasti prenatální problematiky, informace na co má těhotná žena nárok v rámci prenatálních prohlídek, informace jaká vyšetření se provádějí a proč;
 • problémy očkování – očkovací kalendář, znalost příslušné legislativy a odborná konzultace na možnosti očkování i mimo v.z.p. (jaká onemocnění, v jakou dobu, jaké vakcíny a kolik stojí);
 • vysvětlení, které výkony zejména z oblastí stomatologické péče a IVF (asistovaná reprodukce) jsou hrazeny z v.z.p. a do jaké výše a co není hrazeno z v.z.p.;
 • vysvětlení principů fungování primární péče, problematika registrací k lékařům, jak často jde u které odbornosti přejít k jinému lékaři;
 • vysvětlení problematiky preventivních prohlídek jak u lékařů primární péče, tak u screeningových vyšetření;
 • vysvětlení úhrady zdravotních služeb v lázních či ozdravovnách – jaké indikace, jak často, kdo vypisuje žádost, jak dlouho platí žádanka, co lze udělat poté, co žádanka vyprší;
 • vysvětlení platnosti žádanek, receptů, poukazů;
 • poskytnutí informací k možnosti proplácení cestovních nákladů pojištěnců v souvislosti s poskytováním hrazených služeb;
 • odborné informace o systému zdravotnictví v ČR, včetně s tím související právní terminologie

Službu poskytuje společnost AWP Solutions ČR a SR.

Informace

Registrace nového pojištěnce

Aktuality

Naše pobočky

Naše pobočky jsou po celé ČR. Vyberte si tu, která je vám nejblíže

Akční nabídky

Bonusy

Připravili jsme pro vás celo řadu výhod a nadstandardních benefitů!

Třeba příspěvek na školku v přírodě!

Využijte možnost převodu příspěvku z rodiče na dítě a získejte tak až 1500 Kč na ozdravný pobyt. A k tomu dalších 500 Kč například na očkování.