Přejít k hlavnímu obsahu

Bez povolení k trvalému pobytu v ČR

V případě, že osoba nemá trvalý pobyt v ČR, který je rozhodný pro účast ve veřejném zdravotním systému ČR dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, může být pojištěna u ZP MV ČR pouze v těchto situacích:

  1. V ČR mohou být pojištěni i cizinci ze zemí EU/ESVO bez povolení k trvalému pobytu, pokud budou pojištěni v systému veřejného zdravotního pojištění na základě výdělečné činnosti (zaměstnání i OSVČ) nebo z titulu platných evropských nařízení (např. jsou-li nezaopatřenými rodinnými příslušníky osob pojištěných v ČR nebo i v případě, pokud v ČR prokážou své faktické bydliště a těžiště zájmů).
  2. Vznik pojištění na základě výdělečné činností (zaměstnání i OSVČ) se týká i občanů ze zemí, se kterými má Česká republika pro oblast sociálního zabezpečení podepsanou smlouvu (aktuální seznam těchto smluv naleznete na stránkách Kanceláře zdravotního pojištění www.kancelarzp.cz v sekci Mezinárodní smlouvy). Státní příslušníci z Turecka, Severní Makedonie, Srbska, Černé Hory, Albánie, Tunisu, USA, Japonska a Izraele, kteří jsou v ČR výdělečně činní, se stanou účastníky veřejného zdravotního pojištění. Obdobě platí toto pravidlo pro české občany, kteří mají výdělečnou činnost na území těchto států. Tento postup většinou nezahrnuje situaci nezaopatřených rodinných příslušníků, netýká se turistických pobytu a studia.
  3. Cizinci ze zemí mimo EU/ESVO a smluvních států, kteří nemají povolení k trvalému pobytu na území ČR, se dle české legislativy účastní veřejného zdravotního pojištění, jsou-li v ČR zaměstnaní nebo pokud splní kritéria evropských nařízení. Tyto osoby mají možnost v obdobích, kdy nejsou pojištěné v systému veřejného zdravotního pojištění, uzavřít komerční zdravotní pojištění.

V konkrétních situacích kontaktujte s dotazem pracoviště ZP MV ČR, případně infolinku.

Aktuality

infolinka

ZP MV ČR rozšiřuje službu infolinky i pro klienty s poruchou či ztrátou řeči

3. 3. 2021 | #Pojištěnci | #Plátci | #Poskytovatelé

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR rozšířila službu poskytovanou v rámci své telefonní infolinky. Volající budou mít nově možnost využít technologie „text to speech“ při obousměrné komunikaci s operátorem infolinky. Pojišťovna chce touto službou převodu textu na řeč pomoci svým klientům se sluchovým či řečovým postižením, kteří potřebují zprostředkovat řeč operátora infolinky nebo svůj dotaz psanou formou.

[více]
odběr

Přihlaste se do studie. Čas už je jen do konce března

3. 3. 2021 | #Pojištěnci | #Plátci | #Poskytovatelé

S koncem března končí i možnost pro zájemce z řad veřejnosti přihlásit se do odborné studie průběžně sledující v jejich krvi přítomnost a množství specifických protilátek chránících před onemocněním covid-19. Testování spočívá u každého účastníka v odebrání celkem tří vzorků krve v šestiměsíčním intervalu, tedy tří vzorků v průběhu jednoho roku. Testy si dobrovolní účastníci studie platí sami, jen Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR, která je podporovatelem projektu, svým klientům většinu nákladů uhradí.

[více]

Aby vám neutekla žádná naše slevová akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211