Přejít k hlavnímu obsahu
  1. Úvod
  2. Pojištěnci
  3. Zdravotní pojištění cizinců
  4. Bez povolení k trvalému pobytu v ČR

Bez povolení k trvalému pobytu v ČR

V případě, že osoba nemá trvalý pobyt v ČR, který je rozhodný pro účast ve veřejném zdravotním systému ČR dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, může být pojištěna u ZP MV ČR pouze v těchto situacích:

  1. V ČR mohou být pojištěni i cizinci ze zemí EU/ESVO bez povolení k trvalému pobytu, pokud budou pojištěni v systému veřejného zdravotního pojištění na základě výdělečné činnosti (zaměstnání i OSVČ) nebo z titulu platných evropských nařízení (např. jsou-li nezaopatřenými rodinnými příslušníky osob pojištěných v ČR nebo i v případě, pokud v ČR prokážou své faktické bydliště a těžiště zájmů).
  2. Vznik pojištění na základě výdělečné činnosti (zaměstnání i OSVČ) se týká i občanů ze zemí, se kterými Česká republika uzavřela smlouvu o sociálním zabezpečení obsahující ustanovení týkající se zdravotního pojištění (aktuální seznam těchto smluv naleznete na stránkách Kanceláře zdravotního pojištění www.kancelarzp.cz v sekci Mezinárodní smlouvy). Státní příslušníci z Turecka, Severní Makedonie, Srbska, Černé Hory, Albánie, Tuniska, USA, Japonska a Izraele, kteří jsou v ČR výdělečně činní, se stanou účastníky veřejného zdravotního pojištění. Obdobě platí toto pravidlo pro české občany, kteří mají výdělečnou činnost na území těchto států. Tento postup většinou nezahrnuje situaci nezaopatřených rodinných příslušníků, netýká se turistických pobytů a studia.
  3. Cizinci ze zemí mimo EU/ESVO a smluvních států, kteří nemají povolení k trvalému pobytu na území ČR, se dle české legislativy účastní veřejného zdravotního pojištění, jsou-li v ČR zaměstnáni nebo pokud splní kritéria evropských nařízení. Tyto osoby mají možnost v obdobích, kdy nejsou pojištěny v systému veřejného zdravotního pojištění, uzavřít komerční zdravotní pojištění pro cizince.

V konkrétních situacích kontaktujte s dotazem pracoviště ZP MV ČR, případně infolinku.

Aktuality

Aby vám neutekla žádná naše akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211