Přejít k hlavnímu obsahu

Trvalý pobyt v ČR

Povinné zdravotní pojištění platí podle platné legislativy pro každou osobu (i cizince) s trvalým pobytem v ČR s výjimkou osob, které podléhají na základě evropských nařízení právním předpisům EU/ESVO, případně mezinárodním smlouvám.

Pro účast v systému veřejného zdravotního pojištění v ČR je tedy dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, rozhodující nikoliv státní občanství, ale skutečnost, zda osoba má na území ČR trvalý pobyt dle příslušných právních předpisů (zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel; zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky).

Pakliže občan České republiky ukončí trvalý pobyt na území ČR, přestává být účasten veřejného zdravotního systému v ČR. Obdobné platí i pro cizince, u kterého došlo ke zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu. V některých specifických situacích jsou v rámci veřejného zdravotního systému pojištěni i cizinci ze zemí mimo EU/ESVO, kteří sice nemají povolení k trvalému pobytu, ale jejich pobyt je příslušnými předpisy z oblasti cizinecké problematiky považován za pobyt trvalý pro účely zdravotního pojištění. Jedná se například o azylanty; cizince požívající dočasné ochrany; cizince, kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu a další legislativou vymezené situace. .

V konkrétních situacích kontaktujte s dotazem pracoviště ZP MV ČR, případně infolinku.

Aktuality

infolinka

ZP MV ČR rozšiřuje službu infolinky i pro klienty s poruchou či ztrátou řeči

3. 3. 2021 | #Pojištěnci | #Plátci | #Poskytovatelé

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR rozšířila službu poskytovanou v rámci své telefonní infolinky. Volající budou mít nově možnost využít technologie „text to speech“ při obousměrné komunikaci s operátorem infolinky. Pojišťovna chce touto službou převodu textu na řeč pomoci svým klientům se sluchovým či řečovým postižením, kteří potřebují zprostředkovat řeč operátora infolinky nebo svůj dotaz psanou formou.

[více]
odběr

Přihlaste se do studie. Čas už je jen do konce března

3. 3. 2021 | #Pojištěnci | #Plátci | #Poskytovatelé

S koncem března končí i možnost pro zájemce z řad veřejnosti přihlásit se do odborné studie průběžně sledující v jejich krvi přítomnost a množství specifických protilátek chránících před onemocněním covid-19. Testování spočívá u každého účastníka v odebrání celkem tří vzorků krve v šestiměsíčním intervalu, tedy tří vzorků v průběhu jednoho roku. Testy si dobrovolní účastníci studie platí sami, jen Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR, která je podporovatelem projektu, svým klientům většinu nákladů uhradí.

[více]

Aby vám neutekla žádná naše slevová akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211