Přejít k hlavnímu obsahu

Vyúčtování náhrad cestovních nákladů

Z veřejného zdravotního pojištění je hrazena přeprava pojištěnce soukromým vozidlem pouze v případě, kdy ošetřující lékař indikuje zdravotnický transport sanitou a zároveň schválí dopravu soukromým vozidlem. Indikací k přepravě je vždy aktuální zdravotní stav pacienta, nikoli diagnóza nebo sociální důvody. Přeprava je hrazena pouze k nejbližšímu poskytovateli zdravotních služeb, který je schopen požadovanou hrazenou péči poskytnout.

Formulář Vyúčtování náhrady cestovních nákladů soukromým vozidlem (VZP -39/2009) musí vyplnit indikující lékař a jednotlivé uskutečněné cesty musejí být na tomto formuláři poskytovatelem zdravotních služeb potvrzeny.

Soukromý vůz musí být řízen jinou osobou, než které ošetřující lékař přepravu soukromým vozidlem schválil.

Pojištěnec, který žádá o náhradu cestovních nákladů z veřejného zdravotního pojištění, po uskutečnění jízd doručí na pojišťovnu ZP MV ČR níže požadované doklady:

  • Vyplněný formulář Vyúčtování náhrady cestovních nákladů soukromým vozidlem (VZP-39/2009)
  • Pojištěnec starší 18 let na volném místě tiskopisu podepíše prohlášení, že vozidlo neřídil při účtovaných cestách a zvolí formu úhrady (bankovní účet nebo poštovní poukázka). Prohlášení může být i samostatný dokument připojený k dokladu. 

 Pro jízdy uskutečněné v období od 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018 navíc také musí doložit:   

  • Kopii velkého technického průkazu vozidla se znečitelněnými osobními údaji, které se týkají držitele vozidla. (při prvním podání dokladu VZP-39/2009  a dále při změně vozidla - SPZ uvedeného na dokladu VZP-39/2009)
  • Při opakovaném podání bez změny vozidla uvedeného na dokladu VZP-39/2009 Čestné prohlášení pojištěnce (zde)

 

Pro jízdy uskutečněné od 1. 1. 2019 je stanovena pevná sazba na kilometr.

Dokumenty ke stažení

Aktuality

infolinka

ZP MV ČR rozšiřuje službu infolinky i pro klienty s poruchou či ztrátou řeči

3. 3. 2021 | #Pojištěnci | #Plátci | #Poskytovatelé

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR rozšířila službu poskytovanou v rámci své telefonní infolinky. Volající budou mít nově možnost využít technologie „text to speech“ při obousměrné komunikaci s operátorem infolinky. Pojišťovna chce touto službou převodu textu na řeč pomoci svým klientům se sluchovým či řečovým postižením, kteří potřebují zprostředkovat řeč operátora infolinky nebo svůj dotaz psanou formou.

[více]
odběr

Přihlaste se do studie. Čas už je jen do konce března

3. 3. 2021 | #Pojištěnci | #Plátci | #Poskytovatelé

S koncem března končí i možnost pro zájemce z řad veřejnosti přihlásit se do odborné studie průběžně sledující v jejich krvi přítomnost a množství specifických protilátek chránících před onemocněním covid-19. Testování spočívá u každého účastníka v odebrání celkem tří vzorků krve v šestiměsíčním intervalu, tedy tří vzorků v průběhu jednoho roku. Testy si dobrovolní účastníci studie platí sami, jen Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR, která je podporovatelem projektu, svým klientům většinu nákladů uhradí.

[více]

Aby vám neutekla žádná naše slevová akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211