Přejít k hlavnímu obsahu
foreigners
  1. Úvod
  2. Ukrajina
  3. Informace pro občany Ukrajiny

Informace pro občany Ukrajiny

Občané Ukrajiny postižení válečným konfliktem, kteří přijíždějí do České republiky, mohou být pojištěni ve zdejším systému veřejného zdravotního pojištění.

Co pro to musí udělat?

1. Občanům Ukrajiny je doporučeno v současné situaci pobývat na území ČR na základě speciálního druhu víza (dlouhodobé vízum za účelem dočasné ochrany). Tento speciální druh víza získají na Krajských asistenčních centrech pomoci Ukrajině (KACPU), popřípadě na pracovištích Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR (OAMP). Veškeré informace k žádostem o vízum jsou na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR, například zde.

Kontakt na pracoviště OAMP zde.

Seznam KACPU zde.

2. Po udělení víza je třeba se dostavit na nejbližší pracoviště některé ze zdravotních pojišťoven působících v ČR. V případě volby naší zdravotní pojišťovny jim bude na počkání vystaven doklad o pojištění.

Přehled klientských center naší zdravotní pojišťovny naleznete zde.

K vyřízení zdravotního pojištění u ZP MV ČR lze využít i emailovou adresu: ukrajina@zpmvcr.cz
 

Kde a jakou zdravotní péči mohou čerpat?

Uzavřené zdravotní pojištění je platné pouze na území České republiky. Při návštěvě lékaře předkládají doklad o pojištění. V případě jeho ztráty je nutné kontaktovat zdravotní pojišťovnu, která doklad vydala a bude vystaven doklad náhradní.

Ze zdravotního pojištění se hradí zdravotní služby u smluvních poskytovatelů dané zdravotní pojišťovny, které zahrnují např. ambulantní léčebnou péči, pohotovostní a záchrannou službu, preventivní a dispenzární péči, léčivé přípravky apod.

Co dělat v případě, že zatím nemají potřebné vízum?

Pro účast ve veřejném zdravotním systému je nezbytné mít stanovená pobytová oprávnění (dle zákona o pobytu cizinců, popřípadě dle zákona o azylu či zákona o dočasné ochraně apod.). Aktuálně je vydáváno dlouhodobé vízum za účelem dočasné ochrany (do 21.3.2022 bylo vydáváno vízum za účelem strpění pobytu), ale je možné, že se situace bude měnit. Je proto důležité průběžně sledovat informace na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR, například zde.

Co dělat v případě požadavku na vzdání se dočasné ochrany?

Pokud pojištěnec požaduje vzdát se dočasné ochrany, je třeba navštívit Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině, nebo pracoviště MV OAMP, kde obdrží doklad o ukončení víza. Doklad o ukončení víza následně předloží ZP MV ČR.

Vzdát víza se může pojištěnec i z území Ukrajiny. V takovém případě se obrátí na oddělení Velvyslanectví České republiky v Kyjevě nebo na Generálním konzulátu České republiky ve Lvově.

Co dělat v případě vycestování z území České republiky na Ukrajinu?

Pokud bylo osobě uděleno vízum dočasné ochrany, může cestovat mimo území České republiky v rámci Schengenského prostoru a na území Ukrajiny.

V případě vycestování z území České republiky však osobě nezaniká povinnost plnění povinností spojených s pobytem na území České republiky, např. úhrada pojistného za zdravotní pojištění.

Pokud osoba plánuje odcestovat na Ukrajinu nebo do ciziny (nepřetržitý pobyt v cizině delší šesti měsíců) a oznámí tuto skutečnost ZP MV ČR (písemné prohlášení), není povinna po tuto dobu hradit pojistné za zdravotní pojištění. Pojištěnec však musí po svém návratu do ČR doložit doklad o uzavřeném zdravotním pojištění v cizině, které kryje celou dobu pobytu v zahraničí. V případě, že byl celý dlouhodobý pobyt v cizině uskutečněn na území Ukrajiny, lze doklad o uzavřeném zdravotním pojištění nahradit dokladem prokazující pobyt na území Ukrajiny, např. razítky v pase.

Další oznámení vycestování z území České republiky lze ZP MV ČR podat nejdříve po uplynutí 2 celých kalendářních měsíců následujících po dni opětovného přihlášení.

K ohlášení plánovaného odcestování na Ukrajinu může pojištěnec využít formulář ZP MV ČR: "Prohlášení o dlouhodobém pobytu v cizině".

Vyplněný a podepsaný formulář lze doručit ZP MV ČR e-mailem na: info@zpmvcr.cz nebo doručit osobně na kterékoli klientské pracoviště ZP MV ČR.

Přehled klientských center naší zdravotní pojišťovny naleznete zde.

Aktuality

ZaP

Vyrážíme s prevencí za vámi

| #Pojištěnci | #Plátci

V červenci začíná již čtvrtý ročník naší každoroční osvětové roadshow Zdraví a prevence s 211. Míříme do dalších měst po celé republice, kde se roadshow ještě nekonala, abychom návštěvníkům zprostředkovali základní preventivní vyšetření.

[více]

Aby vám neutekla žádná naše akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu