Přejít k hlavnímu obsahu
 1. Úvod
 2. Ukrajina
 3. Informace pro občany Ukrajiny

Informace pro občany Ukrajiny

Občané Ukrajiny postižení válečným konfliktem, kteří přijíždějí do České republiky, mohou být pojištěni ve zdejším systému veřejného zdravotního pojištění.

Co pro to musí udělat?

1. Občanům Ukrajiny je doporučeno v současné situaci pobývat na území ČR na základě speciálního druhu víza (dlouhodobé vízum za účelem strpění pobytu na území nebo za účelem dočasné ochrany). Tento speciální druh víza získají na Krajských asistenčních centrech pomoci Ukrajině (KACPU), popřípadě na pracovištích Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR (OAMP). Veškeré informace k žádostem o vízum jsou na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR, například zde.

Kontakt na pracoviště OAMP zde.

Seznam KACPU zde.

2. Po udělení víza je třeba se dostavit na nejbližší pracoviště některé ze zdravotních pojišťoven působících v ČR. V případě volby naší zdravotní pojišťovny jim bude na počkání vystaven doklad o pojištění, popřípadě plastový průkaz pojištěnce.

Přehled klientských center naší zdravotní pojišťovny naleznete zde.

K vyřízení zdravotního pojištění u ZP MV ČR lze využít i emailovou adresu: ukrajina@zpmvcr.cz
 

Kde a jakou zdravotní péči mohou čerpat?

Uzavřené zdravotní pojištění je platné pouze na území České republiky. Při návštěvě lékaře tito pojištěnci předkládají doklad o pojištění nebo průkaz pojištěnce. V případě jeho ztráty je nutné kontaktovat zdravotní pojišťovnu, která doklad nebo průkaz vydala a bude vystaven doklad náhradní.

Ze zdravotního pojištění se hradí zdravotní služby u smluvních poskytovatelů dané zdravotní pojišťovny, které zahrnují např. ambulantní léčebnou péči, pohotovostní a záchrannou službu, preventivní a dispenzární péči, léčivé přípravky apod.

Co dělat v případě, že zatím nemají potřebné vízum?

Pro účast ve veřejném zdravotním systému je nezbytné mít stanovená pobytová oprávnění (dle zákona o pobytu cizinců, popřípadě dle zákona o azylu či zákona o dočasné ochraně apod.). Aktuálně je vydáváno dlouhodobé vízum za účelem dočasné ochrany (do 21.3.2022 bylo vydáváno vízum za účelem strpění pobytu), ale je možné, že se situace bude měnit. Je proto důležité průběžně sledovat informace na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR, například zde.

Co dělat v případě požadavku na vzdání se dočasné ochrany?

Pokud pojištěnec požaduje vzdát se dočasné ochrany, je třeba navštívit Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině, nebo pracoviště MV OAMP, kde obdrží doklad o ukončení víza. Doklad o ukončení víza následně předloží ZP MV ČR.

Vzdát víza se může pojištěnec i z území Ukrajiny. V takovém případě se obrátí na oddělení Velvyslanectví České republiky v Kyjevě nebo na Generálním konzulátu České republiky ve Lvově.

Co dělat v případě vycestování z území České republiky na Ukrajinu?

Pokud bylo osobě uděleno vízum dočasné ochrany, může cestovat mimo území České republiky v rámci Schengenského prostoru a na území Ukrajiny.

V případě vycestování z území České republiky však osobě nezaniká povinnost plnění povinností spojených s pobytem na území České republiky, např. úhrada pojistného za zdravotní pojištění.

Pokud osoba plánuje odcestovat na Ukrajinu (doba delší celého kalendářního měsíce) a oznámí tuto skutečnost ZP MV ČR, není povinna po tuto dobu hradit pojistné za zdravotní pojištění.

Při návratu musí osoba tuto dobu pobytu na Ukrajině doložit ZP MV ČR, např. razítky v pase. Po dobu pobytu na Ukrajině taktéž nevzniká nárok na úhradu zdravotních služeb z prostředků veřejného zdravotního pojištění ČR.

Další oznámení vycestování z území České republiky lze ZP MV ČR podat nejdříve po uplynutí 2 celých kalendářních měsíců následujících po dni opětovného přihlášení.

K ohlášení o plánovaném odcestování na Ukrajinu může pojištěnec využít formulář ZP MV ČR: ""Prohlášení o dlouhodobém pobytu na Ukrajině.

Vyplněný a podepsaný formulář lze doručit ZP MV ČR e-mailem na: info@zpmvcr.cz nebo doručit osobně na kterékoli klientské pracoviště ZP MV ČR.

Přehled klientských center naší zdravotní pojišťovny naleznete zde.

Jak si zajistím prodloužení zdravotního pojištění u ZPMV ČR?

Vaše povinná účast v systému veřejného zdravotního pojištění v ČR je navázána na udělení dočasné ochrany a na platnost vašeho víza. Pokud vám bude prodlouženo vízum dočasné ochrany, bude vám ke konci platnosti víza prodlouženo i zdravotní pojištění.

V případě, že jste pojištěncem Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR (ZPMV ČR) a provedete úspěšně proces registrace za účelem prodloužení dočasné ochrany, požádáme vás o následující kroky:

 • pokud vám bylo doručeno potvrzení o úspěšné registraci, tedy prodlouženo vízum k datu 30. 9. 2023, odešlete toto potvrzení o registraci spolu s dokladem o pojištění (popřípadě další důležité dokumenty) na naši emailovou adresu: ukrajina@zpmvcr.cz.
  Potvrzení o prodlouženém zdravotním pojištění k datu 30. 9. 2023 vám doručíme elektronicky, popřípadě poštou.

  Potvrzení o úspěšné registraci můžete doručit ZPMV ČR i osobně na naše klientská centra, a to nejdříve po 48 hodinách od provedené registrace.
  Seznam klientských center naší zdravotní pojišťovny naleznete zde.
 • pokud vám byl vylepen štítek do cestovního dokladu a prodlouženo vízum dočasné ochrany k datu 31. 3. 2024, odešlete kopii vízového štítku spolu s dokladem o pojištění (popřípadě další důležité dokumenty) na naši emailovou adresu: ukrajina@zpmvcr.cz.

  Potvrzení o prodlouženém zdravotním pojištění k datu 31. 3. 2024 vám doručíme elektronicky, popřípadě poštou.
   

  Vylepený štítek za účelem prodloužení víza dočasné ochrany a další důležité dokumenty můžeme doručit i osobně na naše klientská centra, a to    nejdříve po 48 hodinách od vylepení vízového štítku.

  Klientské centrum vám vystaví nové potvrzení o zdravotním pojištění k datu prodloužené dočasné ochrany.

  Seznam klientských center naší zdravotní pojišťovny naleznete zde.

Upozornění:

Požádáme Vás před doručením potvrzení/vízového štítku, nebo osobní návštěvou, o kontrolu vašeho potvrzení o zdravotním pojištění.

V rámci kontroly vystaveného potvrzení o zdravotním pojištění zjistíte název vaší současné zdravotní pojišťovny a vaše číslo pojištěnce.

V případě, že disponujete potvrzením o zdravotním pojištění vystavený ZPMV ČR, požádáme vás při doručení potvrzení nebo vízového štítku, i o doručení vašeho čísla pojištěnce.

Aktuality

kouření

Nikdy není marné přestat kouřit

31. 5. 2023 | #Pojištěnci | #Plátci

Sloganem z letáčku Ligy proti rakovině dnes připomínáme zejména kuřákům, že je Světový den bez tabáku. To je příležitost k zamyšlení, zda stimulační účinek nikotinu stojí za to, zdevastovat si zdraví a zkrátit si život.

[více]

Aby vám neutekla žádná naše akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu