Přejít k hlavnímu obsahu
foreigners
  1. Úvod
  2. O nás
  3. Aktuality
  4. Očkování v těhotenství ochrání maminku i novorozence
očkování

| #Pojištěnci | #Plátci

Očkování v těhotenství ochrání maminku i novorozence

Relativně novou strategií v prevenci infekčních onemocnění je očkování v průběhu těhotenství. Ukázalo se totiž, že vakcína podaná ve třetím trimestru těhotenství poskytuje účinnou ochranu před infekčním onemocněním nejen těhotné ženě samotné, ale také jejímu dítěti, a to po dobu od prenatálního vývoje do zhruba šesti měsíců po jeho narození.

Doporučení vakcinologů těhotným ženám, týkající se vybraných vakcín, se opírají o četná dostupná data, která svědčí o bezpečnosti používání těchto vakcín během těhotenství. Navzdory tomu ale imunizace budoucích maminek zůstává nedostatečně využívanou metodou prevence. Stále převažují obavy, přestože zdravotní benefity převažují nad rizikem spočívajícím v nežádoucí reakci těla na očkování. Tento možný vedlejší účinek je spojen s očkováním obecně. Objevuje se jen ve velmi vzácných případech a nemá souvislost s těhotenstvím.

Protilátky přecházejí od matky do těla plodu

Po očkování vytváří imunitní systém těhotné ženy protilátky proti antigenům podané očkovací látky. Ty se dostávají krevním oběhem do placenty a odtud do těla dítěte, kde přetrvávají i po jeho narození, a to až po dobu šesti měsíců. Novorozenec tak má zajištěnou ochranu před infekcí v raném věku, kdy jeho vlastní imunitní systém je nezralý.

Přenos mateřských protilátek je zahájen přibližně dva týdny po očkování těhotné ženy. Nejlepší načasování pro očkování v těhotenství s ohledem na maximální přenos protilátek je tedy během třetího trimestru a nejpozději dva týdny před očekávaným porodem. K očkování těhotné ženy lékař přistupuje individuálně a zvažuje jak riziko vyplývající z jejího zdravotní stavu, tak riziko plynoucí z možné nákazy.

Aktuálně se těhotným ženám doporučuje přeočkování kombinovanou vakcínou chránící zároveň proti tetanu, záškrtu a černému kašli a očkování proti chřipce, covidu-19 a respiračnímu syncytiálnímu viru neboli RS viru (RSV).

Černý kašel

Toto onemocnění může mít vážný průběh u každého, ale pro novorozence je život ohrožující. Asi sedm z deseti případů úmrtí na černý kašel je ve skupině dětí mladších dvou měsíců. Tyto děti jsou příliš malé na to, aby dostaly vakcínu proti černému kašli. Čím mladší je dítě, když dostane černý kašel, tím pravděpodobnější je, že bude muset být ošetřeno v nemocnici. Přitom není ani snadné včas zjistit, zda se jedná o černý kašel, protože u mnoha dětí se onemocnění neprojevuje kašláním. Očkování proti černému kašli v těhotenství je nejvhodnější podstoupit co nejdříve od 27. gestačního týdne. Protilátky přenesené krví pak chrání dítě v prvních dvou až třech měsících života, než může být samo proti černému kašli očkováno. Zároveň jsou tyto protilátky obsaženy i v mateřském mléce. Výhodou je také to, že je před infekcí chráněna i matka dítěte.

Chřipka

Chřipka způsobuje každoročně hospitalizace a úmrtí lidí ve všech věkových kategoriích. U těhotných žen je pravděpodobnost závažného průběhu vyšší, svou roli v tom zřejmě hrají změny imunitních, srdečních a plicních funkcí během těhotenství. Očkování je nejlepší způsob, jak těhotná žena může před komplikacemi souvisejícími s chřipkou chránit jak sebe, tak své dítě několik měsíců po narození.

Covid-19

Také v případě covidu platí, že těhotné ženy mají oproti ostatním ženám stejného věku zvýšené riziko závažného průběhu onemocnění, včetně úmrtí. Covid rovněž zvyšuje riziko předčasného porodu a poporodních komplikací. Naproti tomu z dostupných dat nejsou známa žádná specifická rizika spojená s očkováním proti covidu v těhotenství, ani pro těhotnou ženu, ani pro její plod. Těhotné ženě poskytuje vakcinace ochranu před onemocněním a snižuje riziko komplikací v graviditě. Dítěti poskytuje ochranu až do prvních měsíců po porodu. Proto se očkování doporučuje všem těhotným ženám. Očkovat se lze v kterémkoli stadiu gravidity. Lékař přihlíží k úrovni komunitního šíření viru a k přítomnosti dalších rizikových faktorů.

RS viróza

V posledním roce došlo k významnému nárůstu infekcí RS viry ve všech věkových kategoriích. Viróza se projevuje příznaky různé závažnosti, od nastydnutí po respirační selhání. Až ve třiceti procentech případů bývá komplikována přidruženou bakteriální infekcí. Nejvíce hospitalizací v důsledku infekce RS viry se vyskytuje právě ve skupině novorozenců. Dítě je ohroženo zejména v prvních třech měsících života, kdy ještě není a nemůže být očkováno. Očkování v těhotenství je proto doporučováno jako spolehlivý způsob, jak může matka své novorozené dítě před vážným průběhem onemocnění chránit.

Na nehrazená očkování vám přispějeme

Očkování proti covidu-19 je hrazeno standardně z veřejného zdravotního pojištění. Na ostatní očkování, která se z veřejného zdravotního pojištění nehradí, mohou naše klientky využít příspěvek z fondu prevence až do výše 2000 Kč. Více informací k příspěvkům na očkování najdete zde.

Aby vám neutekla žádná naše akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Přečtěte si také

ZaP

Vyrážíme s prevencí za vámi

| #Pojištěnci | #Plátci

V červenci začíná již čtvrtý ročník naší každoroční osvětové roadshow Zdraví a prevence s 211. Míříme do dalších měst po celé republice, kde se roadshow ještě nekonala, abychom návštěvníkům zprostředkovali základní preventivní vyšetření.

[více]

Dále z 211