Přejít k hlavnímu obsahu
foreigners
  1. Úvod
  2. O nás
  3. Aktuality
  4. Už vám bylo šedesát? Nepodceňte riziko horšího průběhu infekčních nemocí
očkování

15.11.2023 | #Pojištěnci | #Plátci

Už vám bylo šedesát? Nepodceňte riziko horšího průběhu infekčních nemocí

Klíčovou roli v obraně organizmu proti infekčním onemocněním hraje imunitní systém. Ten ale postupně, zejména pak po dosažení seniorského věku, prochází změnami, které mohou jeho schopnost bojovat proti patogenům oslabit. Víme, že infekce ve vyšším věku probíhají často závažněji a bývají také častěji doprovázeny různými komplikacemi. Co s tím?

Nejúčinnější možností, jak podpořit schopnosti imunitního systému, je očkování. Jedná se o osvědčenou a lety prověřenou metodu, která připravuje imunitní systém na obranu s předstihem, před nákazou. Každá vakcína je namířena proti konkrétnímu viru nebo bakterii, to znamená, že tělo si po její aplikaci vytváří specifické protilátky proti nemoci, kterou tento virus nebo bakterie vyvolává. Očkování může buď zcela zabránit vzniku onemocnění, anebo zabrání alespoň jeho závažnému průběhu nebo komplikacím.

Zvažte očkování proti chřipce, covidu, RS virům, pneumokokovým onemocněním, černému kašli, pásovému oparu a klíšťové encefalitidě

Pokud jde o očkování, za hranici seniorského věku se považuje 60 až 65 let. Ve vyšším riziku vzniku komplikací po virové nebo bakteriální nákaze je obecně každý, kdo tuto hranici překročil, zvláště ale senioři s chronickým onemocněním srdce, cév, plic, ledvin a s cukrovkou.

Očkování proti chřipce se doporučuje všem. Toto virové respirační onemocnění způsobuje každoročně hospitalizace a úmrtí lidí ve všech věkových kategoriích, nejvíce však komplikace postihují právě starší osoby, od 65 let. Senioři se závažným chronickým onemocněním nebo senioři v ústavní péči by se měli nechat očkovat určitě. Očkování proti chřipce je třeba obnovovat každý rok, má-li být účinné. Všichni pojištěnci ve věku nad 65 let ho mají plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění, bez doplatku.

Očkování proti covidu-19 mají všichni úplně zdarma, tzn. je zcela hrazené pojišťovnou. Virus stále cirkuluje a představuje vysoké riziko pro zranitelné skupiny lidí všech věkových kategorií. Rizikovými faktory jsou věk nad 40 let, vysoký body mass index, kouření a různé zdravotní potíže, jako úzkost, deprese, astma, chronická obstrukční plicní nemoc, potlačovaná imunita, diabetes, chronické onemocnění ledvin nebo ischemická choroba srdeční. Imunitní ochrana proti onemocnění postupně slábne a může být ovlivněna variantami viru. V současné době je k dispozici vakcína chránící před aktuálními subvariantami. Aplikuje se jedna dávka.

Očkování proti RS virům je úplná novinka. Chrání před infekcí, která je spolu s chřipkou a covidem považována za nejvýznamnější respirační virové onemocnění. Tato viróza se projevuje příznaky různé závažnosti, od nastydnutí po respirační selhání. Až ve třiceti procentech případů bývá komplikována přidruženou bakteriální infekcí. V posledním roce došlo k významnému nárůstu infekcí RS viry ve všech věkových kategoriích. Očkování se doporučuje zejména malým dětem a seniorům. Aplikuje se jedna dávka vakcíny. Dostupné jsou dvě nové očkovací látky, které se z veřejného zdravotního pojištění nehradí.

Očkování proti pneumokokům je prevencí před infekcemi dolních cest dýchacích, které jsou podle Světové zdravotnické organizace čtvrtou nejčastější příčinou úmrtí na planetě. Pojištěnci ve věku nad 65 let mají plně hrazenou očkovací látku, která svým složením zajišťuje ochranu proti třinácti nejčastějším typům bakterie Streptococcus pneumoniae. Ta způsobuje závažná respirační onemocnění, často v podobě zápalu plic. Riziko narůstá s věkem a zápal plic bývá často spojen s hospitalizací. Všem seniorům se doporučuje aplikace této hrazené očkovací látky, případně jiné vakcíny, pokrývající ještě více typů pneumokoka, kterou si ale každý hradí sám.

Očkování proti černému kašli se standardně provádí v dětském věku, kdy je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Chrání před infekcí, která vyvolává dráždivé záchvaty kašle trvající týdny až měsíce. Bohužel černý kašel nebyl vymýcen a začíná se vracet. Postupně se přesouvá z dětské populace mezi dospělé. Proto se vyplatí posílit si v dospělosti imunitu proti černému kašli jednou dávkou očkovací látky, přestože nárok na úhradu dospělí nemají. Nejlepší variantou je aplikace kombinované vakcíny, která zahrnuje ochranu proti tetanu, černému kašli a záškrtu zároveň. To platí zejména pro seniory. Je vhodné zvážit přeočkování ještě před dosažením 65 let. Pokud jde o tetanus, na přeočkování je třeba jít každých deset až patnáct let. Očkování proti tetanu je u nás povinné.

Očkování proti pásovému oparu se z prostředků veřejného zdravotního pojištění nehradí. Je ale velmi prozíravé nechat se proti němu očkovat, protože pásový opar je bolestivý. Jedná se o kožní virové onemocnění, které se projevuje výsevem puchýřků, nejčastěji v oblasti břicha, hrudníku, zad a obličeje. Může postihnout kohokoli, s věkem však dochází k nárůstu počtu případů. Nejčastěji se objevuje u lidí ve věku mezi 60 a 70 lety. S věkem stoupá také počet komplikací, zejména neurologických. Obávaná je zejména takzvaná postherpetická neuralgie, která významně snižuje kvalitu života. Očkování se doporučuje lidem starším 50 let. Aplikují se dvě dávky vakcíny v odstupu dvou až šesti měsíců.

Očkování proti klíšťové encefalitidě se doporučuje úplně všem. V České republice je hlášen nejvyšší počet případů klíšťové encefalitidy ze všech zemí Evropské unie. Nakazit se lze kdekoli, na celém našem území. Virus může vyvolat vážné onemocnění, které postihuje nervovou soustavu. Pravděpodobnost závažnějšího průběhu onemocnění narůstá s věkem. U lidí nad 55 let se dostaví komplikace ve dvaceti procentech případů. Základní očkování se skládá ze tří dávek vakcíny a pro udržení bezpečné ochranné hladiny protilátek je třeba přeočkování jednou dávkou vakcíny po třech a pěti letech. Vakcínu lze aplikovat kdykoli v průběhu celého roku. Toto očkování není zdravotními pojišťovnami hrazeno všem věkovým skupinám. Na úhradu z prostředků veřejného zdravotního pojištění mají nárok zájemci ve věku nad 50 let.

Na nehrazená očkování vám přispějeme

Jak už jsme uvedli, senioři mají mnohá očkování hrazená z veřejného zdravotního pojištění. Standardně, jako každému, se jim hradí přeočkování proti tetanu a očkování proti covidu-19. Na úhradu očkování proti klíšťové encefalitidě mají nárok všichni od 50 let a na očkování proti chřipce a pneumokokům pak všichni od 65 let. Zájemcům o tato očkování z řad našich klientů připomínáme, že má-li jim být očkování uhrazeno, je třeba ho absolvovat ve zdravotnickém zařízení, se kterým má naše zdravotní pojišťovna smluvní vztah. Na očkování, která nejsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění, pak mohou naši klienti využít příspěvek z fondu prevence, který poskytujeme navíc vedle základního příspěvku na prevenci a který může v jednom roce dosáhnout až 2000 Kč. Více informací k příspěvkům na očkování najdete zde.

Aby vám neutekla žádná naše akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Přečtěte si také

Dále z 211