Přejít k hlavnímu obsahu
foreigners
 1. Úvod
 2. O nás
 3. Očkování proti covidu-19: nejdůležitější otázky a odpovědi

Očkování proti covidu-19: nejdůležitější otázky a odpovědi

Očkování proti Covid-19

Vakcinace proti nemoci covid-19 je v současné stavu vědeckého poznání nejefektivnější způsob, jak dlouhodobě zastavit šíření pandemie tohoto onemocnění u nás i ve světě. Pomocí očkování totiž chráníme nejen sami sebe, ale své blízké, známé, celou společnost. Důležité je dosáhnout tzv. kolektivní imunity, což znamená, že když je naočkována většina jedinců v populaci, infekce se nemůže šířit. Zavedení vakcinace pomohlo už v minulosti k potlačení, či dokonce vymýcení řady nemocí (např. pravých neštovic, dětské obrny, záškrtu).

Proč podporujeme očkování?

Jako zdravotní pojišťovna jsme tu i proto, abychom pomáhali chránit zdraví lidí, a to kromě jiného znamená podporovat primární prevenci, objektivně informovat a zprostředkovávat doporučení odborníků. Pokud jde o očkování, vycházíme z doporučení České vakcinologické společnosti. Celková proočkovanost populace, a to nejen proti covidu-19, je pro nás strategickou prioritou. Tak jako podporujeme očkování proti klíšťové encefalitidě, HPV, chřipce, spalničkám, žloutence a dalším nemocem.

Chápeme, že rozhodnutí pro očkování je individuální svobodné rozhodnutí, ale pro některé lidi může být snazší, když mají informace, na které se můžou spolehnout.

Proč jsme přistoupili k rozesílání dopisů?

Tímto dopisem jsme vyslyšeli pokyn Ministerstva zdravotnictví, abychom se i touto personalizovanou formou připojili k celonárodní kampani na podporu očkování proti této nemoci. Podle našich informací se k individualizované výzvě nebo i dalším formám podpory očkování rozhodly všechny zdravotní pojišťovny, jelikož se aktuálně jedná o celonárodní zájem.

Proč nabádáme k očkování, když vakcína nechrání na sto procent a očkovací látky proti covid-19 nejsou 100% účinné.

Nic nechrání na sto procent, ale vakcíny spolehlivě chrání před těžkým průběhem onemocnění covid-19.

Proč nabádáme k očkování, když vakcína před mutacemi viru stejně nechrání a musí se každý rok přeočkovat?

Očkování vytváří v těle nepříznivé podmínky pro replikaci viru. V případě, že se virem infikujete, se díky očkování sníží počet mutací vznikajících ve vašem těle, a tím i pravděpodobnost vzniku nebezpečných mutací, které byste mohli přenést na jiné lidi.

Jaké bude očkovací schéma v budoucnu se odborníci zatím neshodli. I očkování na chřipku, jako druh respiračního onemocnění, se vyrábí na každou očkovací sezónu nově.

Nechcete být součástí experimentu, protože jsou vakcíny nebezpečné / mění DNA / způsobují neplodnost / vpraví do těla virus a způsobí nemoc?

Složení vakcín prověřila a schválila Evropská léková agentura. Odborníci vyloučili možnost, že by očkování mohlo způsobit neplodnost, autizmus, změnit naši DNA nebo že je vakcína magnetická. Jsou to dezinformace. Jakékoli nežádoucí reakce po očkování jsou pozorně sledovány nezávislými odborníky. Riziko závažnější zdravotní komplikace po očkování je naprosto mizivé, stejně jako u běžně prodávaných, i volně prodejných léků typu ibuprofen.

Nevěříte vakcínám, protože byly vyvinuty příliš rychle?

Rychlý vývoj vakcín umožnila předchozí zkušenost vědců, kteří se zaměřili na výzkum různých druhů koronavirů a vývoj vakcín proti SARS a MERS. Do vývoje vakcín proti covidu-19 se pak zapojili vědci z celého světa s mimořádným nasazením. Všechny vakcíny ale musely projít standardními třemi fázemi klinických hodnocení:

 • fází I, kdy se vyhodnocuje bezpečnost vakcíny a schopnost generovat odpověď imunitního systému v malé skupině lidí,
 • fází II, kdy se určuje správné dávkování při testování větší skupiny lidí,
 • fází III, kdy se testují tisíce lidí a analyzuje se bezpečnost a účinnost léku.

Nevíte, jaké zdravotní problémy očkování vyvolá?

Očkování vyvolává obrannou reakci imunitního systému podobnou jako při infekci virem, ale mnohem kratší (bolest v místě vpichu, únavu, někdy zvýšenou teplotu jeden den po očkování). Díky tomu je tělo připraveno efektivně se bránit v případě infikování skutečným virem. Jakékoli jiné zdravotní problémy jsou naprosto vzácné. Bezpečnost schválených proticovidových vakcín je prověřena nejen studiemi, ale i zkušenostmi z celého světa, kde jimi byly naočkovány už miliony lidí.

Odmítáte očkování, protože máte protilátky po prodělání nemoci a věříte, že vás prodělaná nemoc chrání lépe než očkování?

Je pravda, že protilátky podle některých klinických studií chrání šest i více měsíců po infekci. Obecně. Individuálně vám to nikdo nezaručí. Zato lze s vysokou mírou jistoty potvrdit, že očkování po prodělané nemoci neškodí. Ukazují to zkušenosti z očkování, které běží už od prosince a kterým prošly už miliony lidí po prodělaném covidu. Jestliže máte protilátky a dáte se přesto očkovat, jen posílíte svou imunitní ochranu. Rozhodnutí je ale samozřejmě na vás, očkování je dobrovolné. Bohužel když se spolehnete jen na protilátky, musíte počítat s většími překážkami v běžném životě, protože test na protilátky není zatím oficiálně uznán jako alternativa covidového pasu

Účastníte se studie protilátek, kterou ZP MV ČR podporuje a nechcete se očkovat, protože by to mohlo ovlivnit vaše protilátky?

Studie sleduje i to, jaký vliv má očkování na hladinu protilátek v krvi. Očkování tedy není překážkou pro pokračování ve studii, naopak, je žádoucí monitorovat vaše protilátky i po očkování. Pouze nahlásíte, jaká vakcína vám byla aplikována.

Jste nemocní a nemůžete se očkovat, i kdybyste chtěli?

Kontraindikace k očkování jsou velmi vzácné. Většina chronických chorob není důvodem k tomu, aby se pacient nedal očkovat proti covidu-19, ale je to právě naopak, jsou pádným důvodem k tomu, aby se dal očkovat co nejdříve. Očkování samozřejmě nepodstupujte, pokud jste to konzultoval/-a s ošetřujícím doktorem.

Po první dávce vám bylo hrozně špatně a nikdy více nechcete? Bojíte se alergické reakce na očkování proti covid-19?

Očkování vyvolává obrannou reakci imunitního systému podobnou jako při infekci virem, ale mnohem kratší (bolest v místě vpichu, únavu, někdy zvýšenou teplotu jeden den po očkování). Díky tomu je tělo připraveno efektivně se bránit v případě infikování skutečným virem. Po očkování vám ale nehrozí vážné zdravotní komplikace jako při onemocnění covid-19. Bez druhé dávky není (dvoudávková) vakcína dostatečně účinná.

Už jste na očkování byli a došlo ke zmatkům v datech?

Údaje o aplikaci očkování eviduje Národní dispečink očkování. Zdravotní pojišťovny bohužel nemají do této databáze přístup. Informace o provedeném očkování tak získáváme až při vyúčtování zdravotních služeb poskytovatelům, tedy často s více než měsíčním zpožděním. Informace o tom, kdo je aktuálně registrován k očkování, nemáme vůbec. Mohlo se tedy stát, že jsme výzvu k očkování zaslali některým už zaregistrovaným nebo očkovaným pojištěncům.

Není ve vašem okolí očkovací centrum?

Informujte se u svého praktického lékaře, zda by měl možnost vám očkování aplikovat. Jestliže tuto možnost nemá, zvažte, zda by pro vás bylo řešením vypravit se do vzdálenějšího očkovacího centra. V poslední době vznikla také řada očkovacích míst, kam můžete přijít bez předchozí registrace, do obcí zajíždějí mobilní očkovací týmy – přeptejte se na tuto možnost na vašem obecním úřadě.

Nemá váš praktik vakcíny?

Základní možností je přihlásit se do libovolného očkovacího centra prostřednictvím centrálního rezervačního systému, který je přístupný všem na webové stránce Ministerstva zdravotnictví registrace.mzcr.cz . Jestliže internet nepoužíváte a nemáte blízkou osobu, která by Vám s tím pomohla, doporučujeme vám požádat o pomoc našeho lékaře na telefonu na čísle 283 002 772 nebo zavolat na bezplatnou celostátní linku 1221. V poslední době vznikla také řada očkovacích míst, kam můžete přijít bez předchozí registrace, a do obcí zajíždějí mobilní očkovací týmy – přeptejte se na tuto možnost na vašem obecním úřadě.

Nejste schopni se na očkování fyzicky dostavit?

Informujte se u svého praktického lékaře, zda by měl možnost aplikovat vám očkování v rámci návštěvní služby. Pokud vám praktický lékař nebude umět pomoci, obraťte se na našeho lékaře na telefonu na čísle 283 002 772 nebo zavolejte na bezplatnou celostátní linku 1221.

Jaké finanční výhody má zdravotní pojišťovna z propagace očkování?

Zdravotní pojišťovna na očkování nevydělává, očkování je naopak výdaj, který hradí. Očkování ale ušetří jiné finanční prostředky – vynakládané na testování koronaviru a léčbu onemocnění covid-19. Srovnejte: Zatímco jsme jen na vyšetření na přímý průkaz koronaviru vynaložili od začátku roku více než jednu miliardu Kč, za očkování jsme zatím utratili stovky miliónů Kč. Věříme, že očkování pomůže v dohledné době snížit náklady na zdravotní služby spojené s nemocí covid-19 nebo testováním na přítomnost koronaviru v organismu.

Jak je to s nákupem velkého množství vakcín?

Zdravotní pojišťovny vakcíny nenakupují, a nemohou tedy nijak ovlivňovat jejich objednané množství. Očkovací látky nakupuje Ministerstvo zdravotnictví. Naše pojišťovna vakcínu MZ ČR následně proplácí, dále hradí náklady za vlastní aplikaci očkovací látky zdravotníky a nakonec také za její distribuci do očkovacího místa či centra prostřednictvím smluvního distributora.

Proč se očkovat teď, když brzy zase bude jiná vakcína?

Mutace vznikají neustále a zatím nebyla zjištěna taková, která by zcela obešla ochranný účinek současných vakcín, tedy ochranu před těžkým průběhem onemocnění covid-19. Očkování zároveň snižuje pravděpodobnost vzniku nebezpečných mutací, protože vytváří v těle nepříznivé podmínky pro replikaci viru.

Proč raději nepřispíváme na vitamíny?

Podpora a úhrada očkování je v zájmu našich pojištěnců, v zájmu ochrany jejich zdraví a života. Umožňuje návrat do normálního života bez omezení sociálních kontaktů, sportování a kulturních zážitků, bez devastace ekonomiky a ochromení českého hospodářství.

Na podporu imunity máme například program v rámci Fondu prevence.

Má zdravotní pojišťovna finanční benefity za propagaci očkování?

„Za propagaci“ nám nikdo neplatí. Věříme, že prostředky, které vynakládáme na osvětu a informování o prospěšnosti očkování a prevence vůbec, jsou správně vynaložené prostředky, které pomohou ochránit i vás a vaše blízké či známé.

Osvěta a podpora edukace je hrazena z našeho provozního rozpočtu.

Užitečné odkazy

přehled očkovacích míst

Proč se nechat očkovat

Onemocnění covid-19, způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2, je vysoce infekční onemocnění dýchacích cest, které může vést k těžkému postižení plic s následkem smrti.. A to u osob jakéhokoliv věku, včetně jinak zdravých lidí. Vakcíny proti covidu-19 jsou léčivé přípravky zabraňující vzniku tohoto onemocnění tím, že vyvolají proti němu odpovídající imunitní odpověď. Když se po očkování virem nakazíme, naše tělo je na něj už dobře připraveno a umí se proti němu efektivně bránit.

Každý, kdo se naočkuje, pomáhá kromě sebe ochránit i ty, kteří to např. kvůli svému věku či zdravotnímu stavu učinit nemohou.

 

ZPMV_Očkování proti Covid-19 - ilustrace

Rizika, bezpečnost a účinnost vakcíny

Jak vakcíny účinkují a jaká jsou rizika očkování?

Vakcíny účinkují tak, že připraví imunitní systém (přirozenou ochranu organismu) dané osoby tak, aby dokázal rozpoznat konkrétního původce infekčního onemocnění a účinně se proti němu bránit.

Po očkování registrovanou vakcínou proti nemocnic covid-19 dojde k aktivování imunitního systému. Jestliže se taková osoba s virem SARS-CoV-2 setká, imunitní systém virus rozpozná a danou osobu před onemocněním ochrání. Neznamená to, že se daná osoba nemůže nakazit, může mít pozitivní PCR nebo antigenní test, ale většinou neonemocní a když, tak jen velmi lehce a současně je velmi pravděpodobné, že další osobu virem nenakazí.

Adekvátní imunitní odpověď organismu na očkování se dostavuje již 14. den po aplikaci 2. dávky vakcíny u dvoudávkových očkovacích látek. Velmi slušná imunitní odpověď však nastává již krátce po aplikaci 1. dávky vakcíny

1) Nežádoucí účinky

Jako každé jiné očkování se může i očkování proti nemoci covid-19 projevit nežádoucími účinky nebo menší či větší alergickou reakcí.

Nežádoucí účinky však bývají vesměs velmi mírné a obecně lze deklarovat, že je očkování velmi dobře snášeno, nezávisle na věku a přidružených chorobách očkované osoby. Mezi nejčastější nežádoucí účinky patří bolest v místě vpichu, bolest hlavy či celková únava. Pokud se tyto příznaky objeví, mizí do několika mála dní. K jejich případnému zmírnění lze nárazově aplikovat paralen nebo ibuprofen

2) Alergické reakce

Alergická reakce může vzniknout stejně jako po aplikaci každého léčivého přípravku. I proto po aplikaci očkovací látky zůstává každá osoba min. 15 minut pod dohledem lékaře.

Bude vakcína účinná i po mutacích viru, o kterých se nyní mluví?

Mutace je běžná pro všechny druhy virů a probíhá přirozeně. Například u viru chřipky dochází běžně k časté a rozsáhlé změně, a proto se vakcína musí každý rok upravovat, aby zůstala účinná. Podle držitelů registrací u nás dostupných vakcín by všechny měly být dostatečně účinné i proti novým mutacím koronaviru.

Může být vakcína podána lidem, kteří už prodělali onemocnění covid-19?

Prodělané onemocnění COVID-19 není kontraindikací očkování. Očkovat se tedy mohou také osoby, které toto onemocnění prodělaly, a to obvykle za 3 měsíce po onemocnění. V případě vysoce exponovaných osob k nákaze COVID-19 je možné očkování zahájit i dříve.

Nezpůsobí vakcína onemocnění covid-19?

Vakcína nemůže způsobit samotnou nemoc. Je to dáno povahou jejich výroby.

Proti nemoci covid-19 existují čtyři základní typy vakcín. 

 1. Vakcíny na bázi RNA - v nich je zakódována genetická informace Po očkování si naše buňky vytvoří samy protein koronaviru, na který tělo zareaguje bezpečnou imunitní odpovědí (v ČR jsou na tomto principu dostupné vakcíny od firem Pfizer/Biontec nebo Moderna, v plánu jsou dodávky od firmy CureVac).
 2. Vakcíny na bázi virového nosiče - fungují podobně jako RNA vakcíny, tedy na základě doručení genetické informace, která je u těchto vakcín do našich buněk doručena prostřednictvím geneticky modifikovaných neškodných virů ze skupiny adenovirů, sloužících jako „nosič“ (v ČR na tomto principu funguje očkovací látka od firmy AstraZeneca, v plánu je dodávka vakcíny od firmy Johnson a Johnson),
 3. Vakcíny na bázi bílkovin (proteinů) – vakcínou je vlastně bílkovina koronaviru připravená biochemickými metodami. Jedná se o desetiletími prověřenou technologii, kterou využívá například vakcína proti hepatitidě typu B (taková zatím v ČR není, v plánu je registrace a dovoz vakcíny od firmy Novavax).
 4. Oslabené nebo inaktivované celovirové vakcíny – v nich je koronavirus oslaben, ale stále žije, nebo je inaktivovaný. Takový virus ale nezpůsobuje onemocnění, přesto generuje imunitní odpověď. Mezi oslabené živé látky patří např. očkování proti příušnicím, zarděnkám nebo spalničkám (do ČR se plánuje dovoz vakcín od firem: Sinopharm, Sinovac či Bharat Biotech International).

Mohou se očkovat děti a těhotné ženy?

Registrované vakcíny nejsou schváleny k použití pro osoby mladší 12 let.

Těhotné a kojící ženy se na základě stanoviska České vakcinologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP mohou nechat bezpečně očkovat vakcínami proti covid-19. 

Vakcína

Jaké vakcíny jsou v ČR k dispozici?

Zatím jsou v ČR k dispozici vakcíny od firem:

 • Pfizer/Biontec, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson. Do konce roku by se měla v ČR objevit, bude-li registrována, také vakcína firmy CureVac.

Vytíženost a zásobenost (včetně typu vakcíny) jednotlivých očkovacích míst najdete zde.

Registrace k očkování

Kde se mohu registrovat k očkování?

Registrace probíhá:

 1. online v centrálním registračním systému na webu Ministerstva zdravotnictví ČR
 2. u praktického lékaře, který Vás může k očkování objednat k sobě do ordinace, domluvit očkování u vás doma nebo Vás pomoci zregistrovat na očkovací místo.

Jak online registrace k očkování probíhá?

Pokud si chcete bezpečně vytvořit registraci k očkování proti covidu-19, otevřete si registrační stránku a budete postupovat následovně:  

 1. Zadáte své rodné číslo a telefonní číslo (nemusí být vaše, vždy ale osoby, která Vám s registrací pomáhá a bude s Vámi v kontaktu).
 2. Na toto telefonní číslo přijde SMS s jednorázovým ověřovacím PIN kódem.
 3. Zadáte tento PIN kód a vyplníte údaje o sobě. Registrační systém Vám umožní se zaregistrovat jen v případě, že splňujete podmínku věku, jste zdravotnický pracovník, nebo máte nově kód od svého ambulantního specialisty. Po registraci  dorazí na telefonní číslo potvrzení o úspěšném provedení registrace.
 4. Následně si sami vyberete místo pro očkování – systém vám nabídne seznam očkovacích míst dle kraje a výběr potvrdíte. Pokud nemá Vámi vybrané očkovací místo volný termín, na další SMS si můžete i několik dnů počkat.
 5. Jakmile se na vámi vybraném očkovacím místě uvolní termín, obdržíte na zadaném telefonním čísle SMS s rezervačním PIN kódem. Znovu si otevřete registrační stránku a v části rezervace se přihlásíte pod svým rodným a telefonním číslem a zadáte rezervační PIN kód.
 6. Přijde vám potvrzení termínu a očkovacího místa pro 1. a rovnou 2. dávku očkování (SMS a e-mailem).

Co mám dělat, když nemám počítač ani internet?

V takovém případě můžete zavolat na linku 1221, požádat o pomoc svého praktického lékaře nebo se obrátit na obecní či městský úřad.

Existuje nějaký seznam míst, kde mi s registrací někdo pomůže?

S žádostí o informace a pomoc s registrací se můžete obrátit telefonicky na níže uvedené telefonní linky jednotlivých krajů:

 

Jihočeský kraj

Tel.: 800 100 450

Seniorům nad 80 let se zde dostane informací o očkování proti covidu-19 a dále pomoci s vyplněním registračního formuláře, výběrem očkovacího centra a objednáním termínu na očkování.

Provoz: 8–16 hodin
Provozní doba bude případně upravena podle zájmu volajících.

 

Ústecký kraj

Tel.: 475 657 691

Denně 8–18 hodin,
včetně víkendů.

 

Jihomoravský kraj

Tel. 800 129 921

Pomohou registrovat obyvatele Jihomoravského kraje starší 80 let v pracovní dny 8-16 hodin.

 

Královéhradecký kraj

Tel. 495 817 110

Ve všední dny 9-15 hodin.

 

Liberecký kraj

Tel. 800 880 066

Ve všední dny 8-16 hodin a o víkendech 8-14 hodin.

 

Kraj Vysočina

Tel. 564 602 602

Denně 8-20 hodin.

 

Karlovarský kraj

Tel. 607 600 017

Denně 8-18 hodin.

Bude mi termín aplikace očkovací látky přidělen, nebo si mohu vybrat?

Termín očkování si budete moci vybrat z konkrétních nabízených termínů přímo v centrálním rezervačním systému.

Je možné již přidělený termín k očkování nějak změnit?

Termín očkování můžete změnit telefonicky přes linku 1221 nebo na telefonním čísle očkovacího místa, popř.  lze termín zrušit cestou emailu, na který Vám přijde potvrzovací email s možností zakliknout ikonku „zrušit termín“.  Pokud se změní termín 1. dávky, automaticky se změní i termín 2. dávky.

Budu upozorněn na datum aplikace druhé dávky očkovací látky (např. SMS, e-mailem)?

V případě rezervační SMS a rezervačního emailu obdržíte u dvoudávkových vakcín rovnou termín (datum a hodinu) pro 1. i 2. aplikaci očkovací látky.  Čas je uveden v minutách, je vhodné se na očkovací místo dostavit v předstihu aspoň 15 minut.

V případě, že nestihnu aplikovat druhou dávku v určeném termínu z důvodu nemoci, jak mám postupovat?

Je třeba konzultovat situaci s očkovacím místem, popř. ošetřujícím lékařem.

Kdo, kdy a za kolik?

Je očkování zdarma?

ANO, vakcína je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Je očkování povinné?

V ČR je očkování nepovinné.

Role zdravotní pojišťovny

Bude dělat zdravotní pojišťovna na očkování nějaké pořadníky?

Zdravotní pojišťovny nebudou sestavovat žádné seznamy a pořadníky zájemců o očkování. Jejich role je v zajištění dostupné sítě smluvních poskytovatelů zdravotních služeb, kde Vás naočkují, v úhradě distribuce, očkování i očkovací látky. Její množství v ČR a na jednotlivých očkovacích místech však nemůže nijak ovlivnit.

Bude ZP MV ČR kontrolovat pořadník na očkování, aby nebyli zvýhodněni pojištěnci konkurenčních zdravotních pojišťoven?

Pořadí v pořadníku na očkování není závislé na tom, u které zdravotní pojišťovny jste pojištěni. Do registračního systému nemá ZP MV ČR přístup.

Musím pojišťovně hlásit, že jsem se nechal očkovat na covid-19?

Nemusíte. Zdravotní pojišťovny o tom budou informovat samotní poskytovatelé zdravotních služeb, stejně jako v případě, kdy je vám poskytnuta jakákoliv jiná zdravotní péče hrazená z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Zdravotní pojišťovny budou hradit nejen výkon očkování, ale i samotnou očkovací látku a její distribuci.

Zajistí ZP MV ČR přednostní termín očkování pro svoje pojištěnce?

Pořadí očkování jednotlivých skupin obyvatel stanovuje národní strategie očkování proti nemoci covid-19. ZP MV ČR nemůže žádným způsobem ovlivnit ani množství očkovacích látek ani prioritizaci osob, jejich objednávání ani koordinaci samotného očkování.

Pojišťovna 211 podporuje odbornou studii na vývoj hladiny protilátek proti covid-19

Vědci z výzkumného centra RECETOX Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně ve spolupráci s Asociací laboratoří QualityLab a s podporou ZP MV ČR v odborné studii sledují hladinu paměťových protilátek IgG proti onemocnění covid-19 v krvi u populace ČR. Jde o testování dospělých lidí starších 18 let, kteří se díky němu dozvědí, zda v minulosti prodělali infekci koronavirem. Pokud ano, zjistí také, jaké množství ochranných protilátek mají v krvi a jak se toto množství v čase vyvíjí. 

Jak to funguje?

 • Studie byla zahájena v říjnu 2020, ukončena bude na jaře 2022
 • Účastníci absolvují tři vyšetření, vždy s odstupem šesti měsíců od posledního odběru, a to v rámci stejné laboratoře
 • Testování je možné pouze v síti laboratoří zapojených do studie
 • Cena jednoho testování je pro pojištěnce ZP MV ČR stanovena na 500 Kč v síti zapojených laboratoří, přičemž ZP MV ČR proplatí celých 500 Kč za jedno testování
 • Podrobnější informace najdete na stránkách ZP MV ČR

Očkování proti COVID-19

Aktuality

ZaP

Vyrážíme s prevencí za vámi

| #Pojištěnci | #Plátci

V červenci začíná již čtvrtý ročník naší každoroční osvětové roadshow Zdraví a prevence s 211. Míříme do dalších měst po celé republice, kde se roadshow ještě nekonala, abychom návštěvníkům zprostředkovali základní preventivní vyšetření.

[více]

Aby vám neutekla žádná naše akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211